Jump to content

Jaarcongres ECP-EPN 2011

Agenda
hkist

Event details

Het programma van het Jaarcongres ECP-EPN 2011 is opgebouwd uit drie themasessie De Toekomst, Maatschappij en Toepassing en is hiermee interessant voor een breed publiek. Zie: http://www.jaarcongresecp-epn.nl/index.php/programma

 

 

• Toekomst: Maatschappelijke en economische vraagstukken zoals een duurzame energievoorziening, de stijgende zorgkosten, de files en het realiseren van efficiëntere overheidsdienstverlening, worden steeds dringender. Wil Nederland deze problemen oplossen en tegelijkertijd zijn concurrentiepositie versterken, dan is samenwerking tussen overheid, bedrijven, kennisinstellingen en de politiek, cruciaal.

Informatie- en communicatietechnologie vervult in de uiteindelijke realisatie een sleutelrol. Onder leiding van Charles Groenhuijsen geven sprekers uit overheid, bedrijfsleven en wetenschap hun visie op belangrijke thema's zoals duurzame energievoorzieningen, de betekenis van internet voor de economie, eigentijds werken en mobiliteit.

 

• Maatschappij: ICT biedt vele maatschappelijke mogelijkheden: hulpverlening komt sneller op gang, democratie en burgerparticipatie worden gestimuleerd, contacten liggen voor het oprapen. Deze mogelijkheden creëren tegelijkertijd ook uitdagingen op het gebied van veiligheid, verantwoordelijkheid, opvoeding en voorlichting. En bovendien: iedereen ervaart de katalyserende werking van ICT, maar nog niet iedereen heeft hier ook grip op. Aansprekende verhalen vanuit verschillende en onverwachte invalshoeken geven het beeld van ICT als impuls voor de maatschappij. Onder leiding van Marjolijn Bonthuis, ECP-EPN, tonen inspirerende sprekers de mogelijkheden voor jong en oud, maar laten ze ook de uitdagingen voor Nederland zien.

 

• Toepassing: ICT draagt bij aan productiviteitsgroei en innovatie wanneer ondernemers, consumenten en overheid digitale informatie gaan uitwisselen. Door beter toegankelijke gegevens ontstaan tal van nieuwe mogelijkheden voor dienstverlening. Voor het bedrijfsleven en voor de overheid. Zo worden nieuwe en verbeterde samenwerkingsverbanden gevormd die zorgen voor meer productiviteit en innovatie. Dit gaat echter niet vanzelf. Standaardisatie speelt hierin een cruciale rol. Hoor tijdens het thema Toepassing hoe overheden en marktpartijen op allerlei nieuwe manieren samenwerken rondom standaarden, digitale identiteit en open data, en daarmee ruimte bieden aan bedrijven om slimmer te werken. Sessievoorzitter is Nico Westpalm van Hoorn, voorzitter Forum Standaardisatie.

 

Tijdens de plenaire afsluiting komen deze drie themalijnen samen en worden onder leiding van Charles Groenhuijsen, lectures gegeven door onder anderen Paul Schnabel, directeur Sociaal en Cultureel Planbureau.

 

Naast het regulier programma vinden 4 side events plaats, waaronder het Going Realy Local side event. Dit is een interactieve sessie georganiseerd door De Europese Commissie en het ministerie van EL&I over de Europese en Nederlandse Digitale Agenda’s. Heeft u vragen over de Digitale Agenda van Eurocommissaris Kroes of over de Nederlandse Digitale Agenda van minister Verhagen? De Europese Commissie en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie zitten op 17 november a.s. voor u klaar. Welke toegevoegde waarde heeft u ervaren van beide initiatieven? Waar schieten ze te kort? En, hoe kunnen ICT toepassingen bijdragen aan een beter economisch en maatschappelijk klimaat in Nederland en de EU? U kunt uw vraag of opmerking vooraf kenbaar maken via http://www.jaarcongresecp-epn.nl/index.php/aanmelding

 

 

 

 

Website

Naar website van evenement

Organisator

ECP-EPN


Recommended Comments

There are no comments to display.

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept