Jump to content

Bijeenkomst 'Creatie van Waarde'

Agenda
Jasper Kraaijeveld

Event details

De creatieve industrie is in 2004 als een van de sleutelgebieden van de Nederlandse economie benoemd door het toenmalige Innovatieplatform. In 2009 is de brief ‘Cultuur en Economie II’ gemaakt op basis van onder meer een uitgebreide consultatieronde en verkenning over de creatieve industrie. In deze brief werd een breed gedragen programmavoorstel aangekondigd.

 

Het afgelopen half jaar is hard gewerkt aan een dergelijke visie en strategische agenda: ‘De waarde van creatie’. Die vormt de basis voor een innovatieprogramma creatieve industrie. Dit document is half maart in de Strategische Advies Commissie (SAC) besproken. De SAC heeft zich positief kritisch uitgelaten over deze strategische agenda. De uitdaging is nu om de visie en strategische agenda verder uit te werken tot een volwaardig innovatieprogramma. Dat kunnen we niet zonder uw hulp en gedachten.

 

De komende periode wordt het programma verder ontwikkeld langs zes actielijnen (welke tijdens de bijeenkomst nader worden toegelicht), die in sterke mate bijdragen aan het oplossen van gesignaleerde knelpunten:

 

1. Waarde van Creatie

2. Clustering en Opschaling

3. Condities en Stimulering

4. Onderzoek en Ontwikkeling

5. Excellent integraal Onderwijs

6. Creatief Opdrachtgeverschap

 

Omdat ook uw bijdragen nodig zijn om eind van de zomer 2010 een uitgewerkt, waardevol innovatieprogramma op te leveren, nodigen we u van harte uit actief te participeren op 29 april. Zo kunt ook u invloed hebben op de contouren van het innovatieprogramma voor de creatieve industrie in wording. Laat deze kans dus niet voorbij gaan!

 

Voorlopige agenda:

 

14.30 uur Ontvangst met koffie en thee

 

15.00 uur Welkom, introductie en agenda

 

15.15 uur Achtergrond Waarde van Creatie

 

15.45 uur Rol Agentschap NL in ontwikkeling Innovatieprogramma’s

 

16.00 uur Outline Innovatieprogramma en fasering

 

16.15 uur Zes actielijnen

 

16.45 uur Discussie in zes groepen o.l.v. trekkers

 

17.45 uur Afronding plenair en afsluiting

 

18.00 uur Netwerk borrel

 

Locatie: Meeting Plaza Utrecht

Tijdstip: 29 april 15.00-18.00 uur

 

Mogen wij op uw aanwezigheid rekenen?

 

Graag tot 29 april!

 

Met vriendelijke groet, mede namens de regiegroep (Geleyn Meijer, voorzitter),

Agentschap NL

 

Aanmelden kan via:

 

http://www.waardevancreatie.nl/nieuws/aanmelden-bijeenkomst-creatie-van-waarde-29-april-2010

 

Website

Naar website van evenement

Organisator

Werkgroep innovatieprogramma creatieve industrie

5438_Strategische_Agenda_Creatieve_Industrie.pdf


Recommended Comments

There are no comments to display.

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept