Jump to content

Voorlichtings- bijeenkomst Valorisatie programma

Agenda
genet

Event details

Op 6 september 2010 organiseren TechnoPartner en het ministerie van Economische Zaken een Voorlichtingsbijeenkomst over het Valorisatieprogramma te Den Haag. Tijdens deze bijeenkomst informeren wij u in detail over de opzet en uitgangspunten van dit programma, de opbouw van een valorisatieplan en daaraan gekoppelde jaarplannen en de subsidiabele modules.

 

Achtergrond

Het afgelopen jaar hebben de ministeries van EZ, OCW en LNV het valorisatieprogramma uitgewerkt. De departementen willen via dit programma een extra stimulans geven in het verder bestendigen van de valorisatie-infrastructuur. Dit moet leiden tot een betere economische en maatschappelijk benutting van publiek gefinancierde kennis, wat weer leidt tot economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

 

Programma

[*] 14.00 uur - Ontvangst deelnemers

[*] 14.30 uur - Opening door Rinke Zonneveld, Directeur Ondernemerschap van het Ministerie van Economische Zaken

[*] 14.35 uur - Het Valorisatieprogramma door Rinke Zonneveld. Toelichting over de achtergrond, het doel, aanpak, opzet (integrale benadering, samenhang in de regio) en uitgangspunten

[*] 15.00 uur - Het Valorisatieplan (meerjarenvisie) en de jaarwerkplannen:

- opzet consortium / samenwerkingsverband

- ambities en deliverables (wat is de delta)

- basisfaciliteiten

- indicatoren

- indieningsproces

[*] 15.30 uur - Subsidiabele modules:

- onderwijsactiviteiten

- sceening en scouting

- bescherming intellectueel eigendom

- leningen aan starters (pre-seed)

- technische haalbaarheidsstudies (proof-of-concept)

- netwerkvorming en samenwerking

- experimentele ruimte

[*] 16.00 uur - Afsluiting

[*] 16.15 uur - Borrel

 

Aanmelden

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden bij TechnoPartner:

[*] E-mail: info@technopartner.nl

 

Plaats en route

NH Hotel

Prinses Margrietplantsoen 100

2595 BR Den Haag

 

Een routebeschrijving vindt u op de website van NH Hotels.

 

Website

Naar website van evenement

Organisator

TechnoPartner


Recommended Comments

There are no comments to display.

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept