Jump to content
 • Heb je een column, artikel of opiniestuk geschreven over innovatie en/of ondernemerschap? Dan plaatsen we deze na een redactionele check graag op Higherlevel.nl! Middels "voeg column toe" kun je de column plaatsen. Let op: de columnsectie is niet bedoeld voor Online Marketeers die werkzaam/ingehuurd zijn om producten/diensten onder de aandacht te brengen.

 • MKB schreeuwt om andere aanpak Bijzonder Beheer


  Michiel Werkman

  Banken moeten in geval van probleemfinancieringen bij MKB-ers tot wel vier maal meer kapitaal aanhouden dan bij gewone kredietrisico’s. Daarmee rechtvaardigen zij de renteverhogingen voor bedrijven in Bijzonder Beheer. Die aanpak veroorzaak grote maatschappelijke schade. Dat moet anders.

  (Deze column verscheen op 22 januari ook op Follow The Money)

   

  Zodra een bedrijf verlies rapporteert, eisen banken extra zekerheden voor lopende financieringen. Rente en provisies worden verhoogd en de resterende kredietruimte wordt vaak direct bevroren of verlaagd. De al verkrapte liquiditeit van getroffen ondernemers wordt vervolgens nog zwaarder belast door de eis van de bank om extra af te lossen en de hogere administratieve lasten. Dát is de huidige Bijzonder Beheer praktijk.

   

  Bij wet verbieden

  Ik pleit voor een wettelijk verbod op het in zulke omstandigheden verhogen van rente en provisies door banken. En voor een verbod op het door de bank verplicht stellen van extra aflossingen en het inperken van bestaand krediet. In elk geval zolang bedrijven die in moeilijkheden geraakt zijn nog binnen de hun toegestane kredietruimte opereren.

   

  Ik pleit ook voor een verbod op het vestigen van aanvullende zekerheden op de bestaande schulden en op het aan de klant doorberekenen van zinloze taxatiekosten. Als laatste vind ik een een verbod op de zogenoemde bank- of krediethypotheek nodig, opdat niet meer aan zekerheid kan worden verhaald dan het bedrag van de uitstaande schuld.

   

  Ondernemers die in financiële problemen raken, moeten in staat gesteld worden om, zonder beperkingen en bezwarende kostenverhogingen, een goed gedocumenteerd verzoek voor een herstelperiode in te dienen. Bij een tijdig verzoek van een bedrijf dat alle voorwaarden is nagekomen kan dat, in combinatie met het bovenstaande, als volgt:

   

  (1) Door banken wettelijk te verplichten mee te werken aan maximaal 24 maanden vrijstelling van aflossing zolang de rente ongestoord wordt voldaan en

   

  (2) door wettelijk te regelen dat ruimte, die via aflossingen in zekerheden ontstaat, ter beschikking komt aan andere financiers. Dat is te regelen via een collectieve omzetting van alle bestaande krediethypotheken in vaste hypotheken.

   

  Liquiditeitsklem

   

  Neem de detailhandel. Die wordt al jaren geteisterd door de gevolgen van lagere consumentenbestedingen en prijsconcurrentie. Die hebben de liquiditeit en vermogenspositie uitgehold. Elk nieuw teleurstellend afgesloten boekjaar blokkeert de toegang van winkeliers tot nieuwe bankfinancieringen. Ook 2014 is voor velen dramatisch verlopen. Dat maakt de kans levensgroot dat Bijzonder Beheer hun financieringslasten in 2015 verder gaat verhogen. Zo veroorzaakt de bank een liquiditeitsklem die de overlevingskansen inperkt en ondernemers de ruimte ontneemt voor de uitvoering van een herstelplan, investeringen en nieuwe financiering.

   

  Minder kredietruimte in de detailhandel raakt de groothandels. Hun andere leveranciers krijgen minder opdrachten en raken daardoor in liquiditeitsproblemen. In winkelstraten neemt leegstand toe. Die kaalslag verkleint de aantrekkingskracht van winkelgebieden met weer minder omzet voor de achterblijvers als gevolg.

   

  Deze vicieuze cirkel kan doorbroken worden, wanneer ondernemers tijd krijgen om te overleven en ruimte om te investeren. Het zijn banken en financiers die hen staat moeten stellen om kapitaal aan te trekken. Maar daar wringt wel de schoen. Zonder een aantoonbare of aannemelijk te maken omzet- en resultaatverbetering kan een winkelier met een verzwakte solvabiliteit nieuwe bankfinancieringen vergeten.

   

  De financieringsbehoefte is er echter wel. Zodra consumentenbestedingen aantrekken, zal ook de achterstand in investeringen moeten worden goedgemaakt. De huidige werkwijze van Bijzonder Beheer ontneemt ondernemers liquiditeit en mogelijkheden om elders financieringen op te nemen.

   

  Andere financieringsbronnen

   

  Een verbod om financieringslasten te verhogen. Verplicht meewerken aan een herstelperiode en zekerheden delen kan daar verandering in brengen. De betalingscapaciteit van bedrijven wordt dan niet meer extra ingeperkt.

   

  Het risico dat de banken lopen, blijft zo beperkt tot de krediethoogte waar zij hun eigen kredietbeslissing bij de lopende financiering al op gebaseerd hadden. Het legt het risico van de bank ‘als ondernemer’ daar waar het hoort: bij de bank.

   

  Het stelt bedrijven in staat te onderzoeken of het mogelijk is met alternatieve financiers een overtuigend herstelplan uit te voeren. De nieuwe financiers kunnen enige zekerheden verkrijgen en daarop hun kredietbeslissing en prijs baseren. Dit vergt nieuwe regels en wetten én een andere mindset bij banken. Er is eigenlijk geen alternatief. Doorgaan op de huidige weg betekent meer lege winkelstraten en nog veel meer maatschappelijke gevolgschade.  User Feedback

  Recommended Comments  Er was op tv een item over tuinbouwers die hypotheken hebben op grond die ze duur hebben gekocht, en dan daalt de waarde van de grond onder de hypotheekwaarde. Het tuinbouwbedrijf draait fantastisch, veel winst en zo, maar de bank wil dan toch extra zekerheden voor de hypotheek. In het programma werden verschillende tuinbouwers geinterviewed die zo failliet gingen: winst zat, hypotheekrente wordt stipt op tijd betaald, maar door dalende grondprijzen trekt de bank de hypotheek en en gaat de tuinbouwer failliet. Ik vind dat crimineel. En dom van de bank, want de tuinbouwer betaalt iedere maand keurig op tijd, tot in lengte van jaren.

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Beste Michiel,

   

  Welkom op Higherlevel! Fijn om jouw altijd prikkelende columns nu ook hier te mogen lezen.

   

  En - zoals ik ook al via twitter meldde - ben ik erg benieuwd naar jouw mening over of reactie op deze column over het BMKB Borgstellingskrediet

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Op 16 april a.s. is er in De Tweede Kamer trouwens een 'ronde tafel bijeenkomst' over de problematiek van Bijzonder Beheer in het MKB tussen de verschillende stakeholders.

  hoorzittingBB.thumb.jpg.7268f454d0bac7c12cdd20f7cf219e92.jpg

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Zelf werkzaam in de financiële sector, en druk bezig met mijn permanente educatie - valt mij één ding op: Het nieuwe PE stelsel is niet alleen gericht op het verbreden en vervolgens toetsen van kennis, maar vooral ook op competenties en vaardigheden.

   

  Leidraad daarin is het klantbelang centraal stellen.

   

  Dit is ook letterlijk de tekst van de Eed die iedereen in de financiële wereld moet afleggen en die - (oh ironie?) - de "Bankierseed" - genoemd wordt.

   

  Het enkele feit dat je kennelijk als klant een boek nodig hebt om de bank te leren snappen - in plaats van andersom: de bank eindelijk leert de ondernemer te snappen - spreekt boekdelen, met als onvermijdelijk gevolg het gedrag van bijzonder beheer dat overleven binnen het MKB bemoeilijkt.

   

   

   

   

   

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Die "bankierseed" is werkelijk het grootste lachertje van het jaar. Puur voor de bühne. Niets meer en niets minder.

  Elk bedrijf moet rendement maken, dus ook (of misschien juist wel) banken. Bijzonder Beheer moet vooral verliezen tegengaan. Ook logisch. Maar de huidige aanpak en de effectiviteit daarvan laat teveel te wensen over.

   

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites
  Die "bankierseed" is werkelijk het grootste lachertje van het jaar. Puur voor de bühne. Niets meer en niets minder.

  Tuurlijk. Vroeg of laat zal er wel een keer iemand demonstratief uit het ambt gezet worden vanwege het breken van deze eed of belofte, maar verder is het vooral amateurtoneel van een bedroevend niveau

   

  Elk bedrijf moet rendement maken, dus ook (of misschien juist wel) banken. Bijzonder Beheer moet vooral verliezen tegengaan. Ook logisch. Maar de huidige aanpak en de effectiviteit daarvan laat teveel te wensen over.

  Zou dit niet ook mede komen doordat de banken bijna monopolist zijn, en het MKB - op het eerste gezicht - geen enkel redelijk alternatief heeft ,zeker niet als men eenmaal is overgedragen aan bijzonder beheer? De voorgestelde wetgeving helpt - mits ingevoerd - wellicht op de korte termijn, maar wat is er structureel nodig?

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Laat dat "bijna" bij monopolist maar weg Norbert ;D

  Eenmaal in 'zwaar weer' of indien voor een bank onvoldoende rendabel (zie de actie van DB-Nederland die er vorig jaar 16.000 klanten uitschopte) maakt dat herfinanciering door een andere bank in de praktijk onmogelijk.

  Structureel vraag je? Herstel van de economie en winstgevendheid. Maar het vervelende is, bij herstel van de economie, en het daardoor onherroepelijk aantrekken van de kredietvraag, zal de kredietkraan bij banken toch alleen maar blijven druppelen en NIET gaan stromen. De solvabiliteitseisen die aan de banken is gesteld zal daar tot cherrypicking blijven leiden en (dus) tot meer behoefte gestapeld financieren in MKB. Het gestapeld financieren behoeft nog aanpassing van wet- en regelgeving om MKB ook toegang tot meerdere financiers te geven.

  Tot die tijd....? Voorkomen dat je in moeilijkheden.... en Bijzonder Beheer komt. Een dooddoener ik geef het toe.

   

   

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  " Maar het vervelende is, bij herstel van de economie, en het daardoor onherroepelijk aantrekken van de kredietvraag, zal de kredietkraan bij banken toch alleen maar blijven druppelen en NIET gaan stromen."

   

   

  Dan biedt alleen vooruit betalen door klanten nog soelaas. Betaaltermijnen van -30 tot -60 dagen zijn dan noodzakelijk. Er is anders geen onderneming meer die kan groeien, en dus ook geen economische groei meer voor NL.

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  @Herman.

  Dat kan, we noemen het "afnemerskrediet". Het vereist alleen wel dat de afnemers massaal in staat moeten zijn om vooruit te betalen. 1. Hoe komen die aan liquide middelen daarvoor (als ze zelf ook werkkapitaal nodig hebben voor eigen bedrijfsvoering en groei). 2. Er onzekerheid is of tegenover een vooruitbetaling wel een prestatie zal worden geleverd?

  Een ideële gedachte die niet op grote schaal van de grond zal komen.

  Denk dan liever aan lease of aan factoring (debiteurenfinanciering) o.b.v een geleverde prestatie.

   

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Volgens mij ligt de oplossing ook elders:

  Ondernemingen zijn gebaat met een visie, beleid op de wat langere termijn, wat je ook ziet bij familiebedrijven.

   

  Banken (en niet alleen banken) zijn sterk afhankelijk van hun aandeelhouders en deze op hun beurt willen rendement en wel op korte termijn. Aandeelhouderswaarde is de laatste jaren voor een bank veel belangrijker dan langdurige relatiewaarde met hun klanten.Hierdoor is een bank tot een verkooporganisatie verworden die een optimale winstmaximalisatie nastreeft.

   

  Banken hebben als gevolg hiervan geen tijd en rust meer om ondernemingen over "hobbels" heen te adviseren/helpen naar rustiger vaarwater.

   

  Neen, volgens mij moeten banken genationaliseerd worden, waarbij winsten voor de aandeelhouder,( lees overheid) maken niet meer de norm is zoals het nu het geval is, maar financiele voorwaarden scheppen voor een gezonde ontwikkeling van het bedrijfsleven

   

  Dus verkopers omleiden tot klantadviseurs met kennis van zaken en oog voor de problematiek waar hun klanten tegen aan lopen.

   

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  @Marco. Dàt is een goede observatie en een mooie gedachte. Helaas gaat het in tegen de privatiseringstendens. Overheden willen niet bankieren. AA-Bank gaat niet voor niets weer naar de beurs. Een fundamentelere discussie, met felle tegenpolen, is overigens of je overheden wel zou moeten willen laten bankieren....

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  @Herman.

  Dat kan, we noemen het "afnemerskrediet". Het vereist alleen wel dat de afnemers massaal in staat moeten zijn om vooruit te betalen. 1. Hoe komen die aan liquide middelen daarvoor (als ze zelf ook werkkapitaal nodig hebben voor eigen bedrijfsvoering en groei). 2. Er onzekerheid is of tegenover een vooruitbetaling wel een prestatie zal worden geleverd?

  Een ideële gedachte die niet op grote schaal van de grond zal komen.

  Denk dan liever aan lease of aan factoring (debiteurenfinanciering) o.b.v een geleverde prestatie.

   

   

  Als dit dan niet van de grond zal komen, denk ik het groeiscenario, dat de overheid in gedachten heeft, ook niet. We zullen dus langzaam aan weer wat winst gaan maken in dit land. Maar daar wil eigenlijk niemand op wachten. het moet allemaal snel, zeer snel als de groei zich aandient.

   

  Factoring lijkt leuk, maar kost je snel twee procent van de omzet bij een maand voorschot. Dat is dik 20% per jaar betalen voor geld dat eigenlijk al van jou is bij het leveren van goederen of diensten.

   

  Nee we moeten terug naar een boter bij de vis maatschappij. Dan is al die geld met geld verdien business ook voorbij.

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  @ herman: Inderdaad de huidige banken worden na de bankencrisis niet opgeschoond tot slechts goed functionerende financiele knooppunten (betalingsverkeer). Integendeel men streeft naar herstel van de oude garde en winst maken en met elkaar concureren, waar ook de ECB nu de verkeerde kant op gaat duwen. Dus die illusie kunnen we laten varen. Het wachten was op een andere bankcultuur zonder winstbejag. Misschien moeten er meer boeken geschreven worden, met een betere naam, zoals bijvoorbeeld "Rot op banken". Alles wordt geprobeerd in stand te houden met propagerende pleisters en nat houden (bijv. bankierseed).

   

  Investeringen moeten komen van beleggers die zich daarvoor aangeroepen voelen voor een bepaalde case. De bank (maar er zijn ook andere instanties) zorgt slechts voor verzameling van de gelden en geen algemene verdeling, maar gericht op de aanvrager.

  Structureel vraag je? Herstel van de economie en winstgevendheid.
  Wat bedoelt men daar steeds mee? Herstel voor de positie van de banken en bankiers? Ik wil het overigens niet eens weten.

   

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Overheden willen niet bankieren. AA-Bank gaat niet voor niets weer naar de beurs. Een fundamentelere discussie, met felle tegenpolen, is overigens of je overheden wel zou moeten willen laten bankieren....

  Vreemd, Ik ervaar als klant toch niet dat het huidig functioneren van de AA-bank het niet kunnen/willen bankieren door de overheid inhoudt. Ook een van de dilemma's is dat ze bestaan naast commerciële banken. Maar er bestaat toch ook zoiets als publieke omroepen en commerciële omroepen naast elkaar. De klant kan de keuze maken door erop af te stemmen. Een heel mooi model dat ik ook voor de keuze van een bank zou willen zien.

   

  Ook argumenten van Arnout Boot (Nieuwsuur vanaf 31:26) spreken mij duidelijk aan.

   

   

   

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Met interesse en medeleven lees ik dit topic mee.

   

  Nu moet me toch iets van het hart.

  Ik snap soms echt niets van de bedragen waarvoor ondernemers naar een bank stappen.

   

  Ik heb ooit in het begin van mijn bedrijf een lening van 10.000 euro genomen om een machientje te kopen.

  Elke maand ergerde ik me groen aan de rente die ik bovenop de afbetaling moest betalen aan de bank.

  Rente is gewoon 'evil' in mijn ogen. Ik heb op dat moment besloten nooit meer een cent te lenen van een bank voor mijn bedrijf.

   

  Collega ondernemers verklaarden me voor gek. Zij stapten met glossy businessplannen naar de bank waarin ze uitlegden dat 'de markt' voor hun product miljoenen was en dat ze daar maar 1% van nodig hadden om goud geld te verdienen. Ikzelf dacht juist andersom; beginnen met 1 klant, die blij maken. Dan naar 10 klanten blij maken, 100 en zo groeien. Zo kwam ik ook uit op een mooi marktaandeel maar zonder die bankmannetjes.

   

  Serieus, als een man in een pak bij je komt met een verhaal wat te mooi klinkt om waar te zijn, dan gaan toch al je alarmbellen rinkelen?

   

  In het filmpje komen transportondernemingen, bouwmarkten, schippers en tuinders voor waar je op een kilometer afstand kan zien dat die sectoren gaan krimpen. Je zit dus al in een gevaarlijke branche en dan ga je ook nog enorme bedragen lenen.

   

  Waarom kun je niet beginnen met een tweedehands machientje of boot. Waarom kun je niet met 1 klant beginnen en vervolgens doorgroeien met eigen geld? Misschien zie ik het te simpel maar een bank is voor mij iets waar je zo ver mogelijk bij uit de buurt moet blijven.

   

   

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites
  Elke maand ergerde ik me groen aan de rente die ik bovenop de afbetaling moest betalen aan de bank. Rente is gewoon 'evil' in mijn ogen.

  Rente is de beloning voor de dienst en het risico. Je kunt de beloning anders noemen en fixeren (zoals Islamitische banken doen), maar het blijft gewoon de prijs van geld. "geld lenen kost geld"

  Ik zie ook niet in waarom iemand bedrijfsmatig geld uit zou lenen aan een ander als er géén beloning tegenover staat.

   

  Heel cru: renteswaps zijn oplichting, te veel rente is woeker, normale rente is vervelend maar onvermijdelijk (wel aftrekbaar als financieringskosten), maar géén rente is pas echt verwoestend voor een economie.

   

  Waarom kun je niet beginnen met een tweedehands machientje of boot. Waarom kun je niet met 1 klant beginnen en vervolgens doorgroeien met eigen geld? Misschien zie ik het te simpel maar een bank is voor mij iets waar je zo ver mogelijk bij uit de buurt moet blijven.

  Micro is het goed om niet afhankelijk te zijn van banken en zelf te sparen.

  Maar macro - als iedereen dit zou doen - wordt er geen stuiver meer geconsumeerd : iedereen pot geld op... de economie krimpt. Of 'we' het leuk vinden of niet: een bepaalde mate van geldscheppen is nodig om ons huidige welvaartspeil te kunnen handhaven.

   

  Dat is een delicate belans: te veel verschil tussen de reële en virtuele/financiële economie heeft ons in de huidige crisis gestort (in de kern een vertrouwenscrisis: het onderpand van de reële economie bleek een zeepbel te zijn), maar te weinig verschil is ook niet goed, tenzij we met z'n allen bereid zijn om genoegen te nemen met een veel lager welvaartspeil.

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites
  ... een bepaalde mate van geldscheppen is nodig om ons huidige welvaartspeil te kunnen handhaven.
  Interessant punt. Op de pof leven geeft natuurlijk een rijk gevoel. Het is fijn wanneer je alles kunt kopen wat je hartje begeert. Echter, uiteindelijk betaal je daar veel meer voor en de vraag is of dat de welvaart inderdaad verhoogt. De welvaart van de lener verkleint immers ten opzichte van de uitlener. Die wordt er wel rijker van, maar mijn indruk is dat een klein beetje geld bij arme mensen een groter effect op de welvaart heeft dan hetzelfde bedrag bij iemand die al genoeg heeft. Wellicht wordt het dan snel een definitiekwestie over wat welvaart is, maar toch...

   

  @Norbert: ik ben het met je eens dat geleend geld zorgt voor vergroting van de economie en daarmee bijdraagt aan de welvaart. Soms lijkt het echter wel het opblazen van een luchtballon die ooit zal worden doorgeprikt. Faillissementen leiden tot lijden en ook op macro-niveau gaat het soms fout; kijk bv. naar Griekenland. De resultaten van een schulden-crisis zorgen voor ernstige aantasting van de welvaart. De rijkdom van de één is vaak de armoede van een ander. Ik vraag me nog af of het zo is, maar waarom denk jij dat de uiteindelijke balans positief uitvalt?

   

  Nb. voor de helderheid: de manier waarop renteswaps aan leken verkocht zijn, deugt uiteraard van geen kant. Wanneer iemand iets verkocht wordt ter bescherming, is het bij resulterende bedreiging gewoon een wanproduct waarvan de koop ongedaan zou moeten worden gemaakt. Alleen al in het kader van de zorgplicht zouden betreffende banken en verzekeraars hiertoe gedwongen moeten worden.

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Micro is het goed om niet afhankelijk te zijn van banken en zelf te sparen.

  Maar macro - als iedereen dit zou doen - wordt er geen stuiver meer geconsumeerd : iedereen pot geld op... de economie krimpt. Of 'we' het leuk vinden of niet: een bepaalde mate van geldscheppen is nodig om ons huidige welvaartspeil te kunnen handhaven.

   

  Duidelijke uitleg Norbert, ik merk dat ik zelf te weinig snap van de 'macro economie'.

   

  Maar ik bekijk het inderdaad gewoon als individuele ondernemer.

  Waarom zulke bedragen vooraf lenen en later (met rente) proberen terug te betalen als je ook wat rustiger kunt groeien en daardoor helemaal eigen baas blijft. Verkoop desnoods je auto of iets als jij helemaal gaat voor dat nieuwe bedrijfsidee maar leg je lot niet in handen van een bank.

   

  In slechte tijden, juist als je ze dus nodig hebt, hoef je geen steun van ze te verwachten.

  Je weet gewoon dat een bank er niet is voor een 'aai over je bol'.

   

   

   

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  "Of 'we' het leuk vinden of niet: een bepaalde mate van geldscheppen is nodig om ons huidige welvaartspeil te kunnen handhaven. "

   

  Het is niet een bepaalde mate van geldscheppen die de economie doet groeien, het is een bepaalde mate van meer produceren die dit doet. En voor dit meer produceren heb je in beperkte mate geld nodig.

  Het geld dat verdiend wordt met geld helpt de economie altijd averechts. Het is namelijk niet iets feitelijk toevoegen aan de productie, maar een noodzakelijk kwaad. Als het geld in algemeen bezit was, maar niet in particuliere handen zouden we met zijn allen die toegevoegde waarde kunnen vaststellen en dan kan iedereen daar in gelijke mate van gebruikmaken.

  Op dit moment hebben we een stuk van dat geld in handen via ABN en zouden we daar mee kunnen starten. Rabo zou ook gemakkelijk onder algemeen bezit kunnen komen, omdat zij geen aandeelhouders hebben, maar al van 'de mensen" zelf zijn.

   

  En als het onder algemeen beheer valt heb je ook geen renteswaps nodig om de rente beheersbaar te houden.

   

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Waar was Bijzonder Beheer in het geval Griekenland? Of deden ze het daar juist extreem goed?

   

  :) Herman toch!

   

  Ben je ondernemer en heb je achterstand op een lening van € 32.000,- dan heb JIJ een groot probleem. Bijzonder beheer gaat alle zekerheden inwinnen. Geen overleg of coulance.. Gewoon betalen.

   

  Ben je Griekenland en heb je achterstand op een lening van € 320.000.000.000,- dan heeft de bank en de EU een groot probleem. In dat geval (uiteraard) geen bijzonder beheer maar overleg na overleg, uitstel na uitstel, kwijtschelding van minimaal de helft (of alles) .

   

  Logisch toch?

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites
  Waar was Bijzonder Beheer in het geval Griekenland? Of deden ze het daar juist extreem goed?
  Herman, sommige draken zijn te groot om tegen te vechten. Je mag het altijd proberen, verlies jezelf er alleen niet in.

   

  Zo erger ik me al mijn hele ondernemersleven aan de schandalige deals die grote multinationals sluiten met de Nederlandse Belastingdienst terwijl MKBers de volle mep moeten betalen. En die MKBers zorgen nog voor het overgrote deel van de werkgelegenheid. Onvergelijkbaar veel meer dan die paar administratieve krachten voor de brievenbusfirma's. Maar die draak is voor mij ook te groot om tegen te vechten.

   

  Geniet van de kleine dingen in en om je bedrijf en het leven!

   

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites  Join the conversation

  You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

  Guest
  Add a comment...

  ×   Pasted as rich text.   Restore formatting

    Only 75 emoji are allowed.

  ×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

  ×   Your previous content has been restored.   Clear editor

  ×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  On this forum all subjects are discussed related to entrepreneurship.

  Growing together with other entrepreneurs

  ✓     Ask your entrepreneur questions

  ✓     Share your answers

  ✓     Low profile

  ✓     Transparant

  ✓     At your convenience

  ✓     Always based on relevance, substance and expertise

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept