Jump to content
 • Heb je een column, artikel of opiniestuk geschreven over innovatie en/of ondernemerschap? Dan plaatsen we deze na een redactionele check graag op Higherlevel.nl! Middels "voeg column toe" kun je de column plaatsen. Let op: de columnsectie is niet bedoeld voor Online Marketeers die werkzaam/ingehuurd zijn om producten/diensten onder de aandacht te brengen.

 • Onderwijs werkt!


  Peter Koelewijn
  • Category 1: Onderwijs- en universiteitsbeleid Category 2: Financiering Category 3: Arbeidrechtelijke onderwerpen

  Eind maart heb ik dit blog op joop.nl gepubliceerd. Het gaat over de rol die onderwijs volgens mij zou moeten hebben in het verbeteren van het economisch perspectief van de samenleving.

   

  Aangezien daar reacties vanuit het perspectief van de werknemer, ben ik heel benieuwd hoe ondernemend Nederland naar dit blog kijkt.

   

  Onderwijs werkt!

  Er werd in de politiek voor de verkiezingen veel gesproken over baancreatie. Zo deed GroenLinks bijvoorbeeld het voorstel voor een grote belastingherziening waarmee vele banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt zouden kunnen worden gecreëerd. Op zich geen slechte gedachte, maar volgens mij kan dit geld beter worden geïnvesteerd in onderwijs.

   

  Het heeft volgens mij namelijk niet zoveel zin om banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt te creëren. Veel banen aan de onderkant zullen gezien de trend van robotisering op de arbeidsmarkt binnen een aantal jaren op met bestaan. Wat precies het effect is en wanneer dit gebeurt is gissen. Hoe dan ook bieden de voorstellen die gericht zijn op directe baancreatie een oplossing voor de korte termijn.

   

  De inhoud van beroepen gaat veranderen en zal veelal verschuiven naar kenniswerk of een groter sociaal karakter krijgen. Dit leidt dus tot hoger opgeleide functies en continue onderwijs. Daarnaast lost het creëren van banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt het huidige tekort aan hoogopgeleid personeel niet op. Die hoogopgeleide werknemers moeten nu uit het buitenland gehaald worden; de nieuwe generatie gastarbeiders. Alleen heten ze nu heel chic expats, maar in feite is het gewoon een gastarbeider. Het bedrijfsleven haalt hen de afgelopen jaren uit het buitenland. Met een dergelijk voorstel zoals van GroenLinks, zal dat niet veranderen. Niet echt een duurzame oplossing dus. Ook geen antwoord op het thema robotisering van de arbeidsmarkt dat maar laag op de politieke agenda’s staat.

   

  De echte en duurzame oplossing is het opleiden van laaggeschoolden werknemers naar MBO functies en werknemers met MBO denk- en werkniveau naar HBO functies. Hiermee creëren we doorstroom op de arbeidsmarkt en het zal tevens de productiviteitsverhoging ten goede komen. Dit levert tevens een situatie op waarbij de de inkomensverschillen vanaf de andere kant genivelleerd worden. Niet door de bovenkant naar beneden te duwen, maar de onderkant naar boven. Oftewel een welvaartsgroei voor iedereen.

   

  Focus op duurzame inzetbaarheid

  Er hoeven dan geen banen gecreëerd te worden, dat zal het economisch organisme zelf doen. De groeiende markt zal zelf zijn nieuwe behoeftes krijgen op basis waarvan nieuwe beroepen en banen gecreëerd zullen worden. Het enige dat de overheid dient te doen is te faciliteren in de middelen die hiervoor nodig zijn. Zij dient de voorzieningen te scheppen, hetgeen volgens mij betekent dat er flink in onderwijs geïnvesteerd dient te worden.

   

  Het UWV heeft ter bevordering van de doorstroom al een goede stap gezet met de creatie van de scholingsvoucher voor kansrijke banen. Deze voorziening is dermate goed ontvangen dat het budget hiervoor al op is. Daarnaast is het nota bene de werkgeversvereniging AWVN die een passend lijkende oplossing aandraagt om duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te creëren. Zij doen namelijk het voorstel om de ontslagvergoeding om te vormen naar een stelsel dat continu leren moet bevorderen. Waar zijn de plannen van de politiek hiervoor? De enige partij die zich echt sterk maakt voor onderwijs is D66, maar zelfs zij schiet eigenlijk te kort in het programma.

   

  Het toont in ieder geval wel aan dat goede initiatieven niet alleen uit politiek hoeven te komen. Vanuit een filosofie dat er een oplossing gevonden wordt waarin de ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen van zowel de werknemers als de werkgevers werkelijk opgelost worden. Dit is het resultaat wanneer er vanuit gemeenschappelijk belang op lange termijn wordt gekeken. Vanuit de interafhankelijkheid, in plaats van de tegenstrijdigheid. Een gouden vondst wat mij betreft. De budgetten voor ontslagvergoeding worden getransformeerd tot budgetten voor ontslagvoorkoming.

   

  Ja, dat vraagt inderdaad ook inzet van de werknemers. Zij zijn hoofdzakelijk verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling. Dit is al jaren een lastig thema binnen HR-land, die hebben hun er hun handen en hoofden vol aan. Hoe krijgen we de werknemers zover dat ze gemotiveerd zijn om een opleiding te volgen?

   

  Leren wordt pas interessant wanneer je begrijpt wat het je oplevert.

  Volgens mij ligt die tegenzin hem vaak in het verplichte karakter in combinatie met te weinig ruimte of tijd om te studeren. Hierdoor zie je dat alleen de echte strevers inzet tonen om zich verder te ontwikkelen. De rest doet alles met een frisse tegenzin op het laatste moment. Wat vooral meespeelt is dat het nut en de zin ervan niet duidelijk genoeg is. Opleiden en trainen heeft als doel dat je effectiever wordt, beter in je werk. Of dat je meer verantwoordelijkheden kan dragen, door kan groeien, of meer bezig kan houden met hetgeen je echt leuk vindt in je werk. Leren wordt pas interessant wanneer je begrijpt wat het je oplevert! Zo geldt het voor volwassenen en voor kinderen. Je huiswerk maken omdat het moet, heeft werkelijk nog nooit iemand geïnspireerd om te leren; wel gedwongen.

   

  Inspireren om te leren

  Onderwijs krijg je alleen op gang wanneer de deelnemers geïnspireerd worden om deel te nemen. Wanneer ze snappen wat het hen oplevert, dan hoef je ze niet meer te motiveren, want ze weten allang waarom ze het willen doen.

  Dus ja, dat vraagt een andere aanpak dan de huidige standaard. Sterker nog, dat vraagt een paradigma verschuiving. Van alle kanten. Allereerst van de werkgeversorganisatie, de werknemersorganisaties en de politiek. Gezamenlijk moet er een plan op tafel komen waarbij de belangen van alle partijen wordt meegenomen. Dat plan moet worden gesmeed op basis van gemeenschappelijke belangen, waarbij de wederzijdse bezwaren geïntegreerd worden. Uiteraard zullen er wederzijds concessies moeten worden gedaan, maar het plan dat er moet komen dient een haalbare oplossing bieden voor de sneller veranderende arbeidsmarkt. Daarnaast zal ook effectieve loopbaanbegeleiding een grote rol in dit geheel dienen te krijgen.

   

  Om deze paradigmaverschuiving te realiseren zullen de huidige communicatie strategieën van zowel het regulier onderwijs als van de HR afdelingen overhoort gekieperd moeten worden. De vlam van inspiratie moet worden aangewakkerd bij zowel de ingedutte werknemer, de WW-er zonder perspectief en de scholier. Verandering is de constante en die boodschap dient samen met de oplossing te worden aangedragen.

   

  We zien namelijk dat nieuwe behoeften snel worden ingevuld door creatieve jonge ondernemende mensen die daarmee aan de geboorte staan van nieuwe beroepen, toepassingen of bedrijven. Dit zijn de voorbeelden waarmee de scholier geïnspireerd moeten worden. Want als we de scholieren niet laten nadenken over ze willen worden, maar over welke problemen hen aan het hart gaan en ze willen oplossen krijg je heel anders denkende mensen.

   

  “Don’t ask kids what they want to be when they grow up (career.) Ask them what problem they want to solve (lifelong learners!) – Jaime Casap”

   

  Een mooi voorbeeld hiervan is Boyan Slat, de 22-jarige Nederlander die voor ons de enorme plastic soep in de oceanen gaat opruimen. Als duiker werd hij diep geraakt door het oceaan plastic probleem. Vanuit zijn gepassioneerde overtuiging dat hij hier een oplossing voor kon verzinnen deed hij dit ook. Hij is oprichter van The Ocean CleanUp en wordt internationaal erkend voor zijn inventiviteit.

   

  Noot Columnredactie: dit is een ingekorte versie van deze column van wijhetvolk.nl.

   

  Nota bene: De columntitel is door de columnredactie aangepast om onbedoelde Godwins te voorkomen  User Feedback

  Recommended Comments

  Op de website Marketingfacts lees ik dat je actief bent als freelance SEO- en Content Marketing-functionaris bij de Nationale Beroepengids van Ravel Recruitment. Dat verklaart de eerste backlink in dit blog. Ik kijk ook even naar Wij Het Volk en zie daar de ongebruikelijk zoetzure combinatie van politiek blogwerk en artikelmarketing (bv een verhaal vol links naar gokkastenspeelautomaten - of all places).

   

  Dan kijken we even naar de volgens jou noodzakelijke paradigmaverschuiving. (Als je dat liever hebt, kunnen we het ook met een spatie schrijven: paradigma verschuiving.) Je pleit ervoor dat de verenigde werkgevers, werknemers en de politiek gezamenlijk met een plan komen waarin de belangen van alle partijen worden meegenomen. Een plan dat gesmeed is op basis van gemeenschappelijke belangen. Een plan waarbij de wederzijdse bezwaren geïntegreerd worden. Uiteraard zullen er wederzijdse consessies moeten worden gedaan.

   

  En dat is de ingekorte versie van het oorspronkelijke pleidooi?

   

  Even naar de kern: meer onderwijs is goed voor de samenleving. Je wil meer geld voor scholing, in plaats van een belastingherziening die de factor arbeid minder duur maakt. Je stelt voor de arbeidsmarkt van boven bij te vullen met goedgeschoolde mensen, niet van onderaf. Aan de onderkant nemen robots het werk immers over.

   

  Dat klopt niet helemaal.

   

  Jullie hebben bij de Nationale Beroepengids meer data dan wij, maar ik zie in de zorg, in de horeca en al die andere domeinen waar we de komende jaren groei voorzien meer behoefte aan slimme handen dan slimme hoofden. Het is niet bepaald de bovenkant van de markt waar de schaarste zich voordoet. Robots zijn niet zo goed in zorg; die duiken elders op. De robotisering is bij productiebedrijven (maar ook in de bouw en eerder al de landbouw) volop op gang, en nu zien we massa-ontslagen op kantoren. Bij banken en verzekeraars, waar slimme systemen het werk overnemen van doorgaans behoorlijk geschoolde werknemers. Is dat ook robotisering?

   

  Meer aandacht voor onderwijs is altijd goed. Hoewel in het onderwijs enorme efficiency-slagen te maken zijn wanneer al die dure leerfabrieken vervangen worden door een edu-cloud. Daar mag van mij een virtuele ambachtsschool bij, waar mensen kunnen leren hoe je dingen maakt. Maar wel met praktijkstages in het hele land. Laat duizend werkplaatsen bloeien!

   

  Dat is helemaal niet in strijd met de gesuggereerde belastingherziening. Er kan met financiële impulsen (de factor arbeid goedkoper maken) en deregulering meer dynamiek op de begane grond van de inkomenspiramide gecreëerd worden, bij werknemers èn ondernemers. Houd mensen actief, kost wat kost. En stimuleer permanente bijscholing. Daar zit minder tegenstrijdigheid in dan je suggereert.

   

  Ten slotte: nieuwe trend in contentmarketing is meer kwaliteit en minder kwantiteit!

   

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites


  Join the conversation

  You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

  Guest
  Add a comment...

  ×   Pasted as rich text.   Restore formatting

    Only 75 emoji are allowed.

  ×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

  ×   Your previous content has been restored.   Clear editor

  ×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  On this forum all subjects are discussed related to entrepreneurship.

  Growing together with other entrepreneurs

  ✓     Ask your entrepreneur questions

  ✓     Share your answers

  ✓     Low profile

  ✓     Transparant

  ✓     At your convenience

  ✓     Always based on relevance, substance and expertise

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept