Jump to content
 • Heb je een column, artikel of opiniestuk geschreven over innovatie en/of ondernemerschap? Dan plaatsen we deze na een redactionele check graag op Higherlevel.nl! Middels "voeg column toe" kun je de column plaatsen. Let op: de columnsectie is niet bedoeld voor Online Marketeers die werkzaam/ingehuurd zijn om producten/diensten onder de aandacht te brengen.

 • Zelf doen of uitbesteden?


  Jeroen Kammers

  Een beslissing om (een gedeelte van) een magazijn uit te besteden, is vaak ingegeven door een noodsituatie in plaats van dat er een duidelijke strategische visie achter zit. Terwijl juist de strategische voordelen helder en tastbaar te maken zijn.

   

  Voordelen:

  * voorspelbare kosten (op uitbesteed werk wordt zelden verlies gemaakt);

  * meer en betere managementinformatie beschikbaar;

  * eerder kunnen profiteren van technologische vernieuwing;

  * geen diepte investeringen nodig;

  * grotendeels responsgerelateerd;

  * kostenverlaging door schaalvoordeel en betere technische hulpmiddelen;

  * heldere, meetbare servicelevels;

  * niemand doet iets er zo maar even bij. Het gaat altijd ten koste van iets;

  * schoenmaker blijf bij je leest;

  * uitbesteden moet je leren. Net als delegeren. Hoe meer ervaring je ermee opdoet, des te tevredener je ermee zult zijn;

   

  Vragen die gesteld moeten worden en opmerkingen daarbij:

  * Wat is een kernactiviteit en wat niet?

  * Waar zijn we als bedrijf goed in en wat kunnen we beter overlaten aan gespecialiseerde bedrijven?

  * Welke voordelen zijn te behalen door een proces uit te besteden?

  * Outsourcing grijpt daarmee rechtstreeks in in de strategie van de onderneming.

  * Kern- en niet-kernactiviteit niet verwarren met belangrijk en onbelangrijk.

  * Het feit dat het een ondersteunende dienst is, wil niet zeggen dat het niet belangrijk is voor het bedrijf.

  * Door het uitbesteden van ondersteunende taken worden die overgelaten aan een dienstverlener voor wie dergelijke taken juist kernactiviteiten zijn.

  * Opvangen pieken.

  * Nieuwe mogelijkheden.

  * Samenwerking met specialisten.

  * Herontwerpen/verbeteren/verduidelijken processen. Keuzes. Doelstellingen. Prioriteitstelling. Kosten/baten analyse. Efficiënter. Managementinformatie verbeteren.

  * Het verlagen van de kosten vereist kennis en precisie.

  * Kosten van het zelf doen (moeilijk in te schatten) – incl. verborgen kosten (onduidelijk)

  * Langlopende relatie op basis van partnerschap – geen klant/leverancier verhouding

   

  Bij vrijwel elk groot bedrijf beginnen outsourcing en samenwerkingsverbanden de plaats in te nemen van fusies en overnames. Een duidelijke strategie op basis van helder geformuleerde kernactiviteiten en goed gekozen strategische allianties.

   

  Onderscheidend vermogen: de gebieden waar je beter in bent dan je concurrenten.

  (levert de grootste voorsprong op).

   

  * Investeringen in onderscheidend vermogen kunnen belangrijke strategische voordelen opleveren.

  * Activiteiten die géén onderscheidend vermogen versterken, kunnen beter worden uitbesteed.

   

  Kernactiviteit - de basisactiviteit van een bedrijf

  Kerncompetentie - waar een bedrijf uitzonderlijk sterk in is

   

  Managers zijn geneigd zich te beperken tot bekende alternatieven zoals kantine, schoonmaak, beveiliging, autopark, salarisadministratie, IT, ……

   

  Vragen:

  * Hoe om te gaan met de relatie? De kwaliteit van de uit te besteden diensten vormen in het oog van de afnemer immers een onderdeel van het bedrijf waar ze zaken mee doen. Die wordt erop afgerekend (daarom is een primaire focus op prijs in plaats van kwaliteit onbegrijpelijk). Scherpe deals kunnen averechts werken. In een alliantie moeten partijen elkaar enige ruimte gunnen, men moet beiden profijt uit de samenwerking hebben, anders verzuurt de relatie en daarmee de potentie daarvan. Vertrouwen, leven en laten leven, partnerschap. Succes is van elkaar afhankelijk.

  * Hoe houdt je voldoende grip op uitbestede activiteiten?

  * Hoe zorg je dat jouw uitbestede activiteiten voldoende aandacht en prioriteit krijgen?

   

  De grens tussen wat wel en wat niet tot de onderneming behoort, vervaagt.

   

  Houdt eigen kennis beschikbaar voor denkwerk en lange termijn doelen in plaats van uitvoerende taken. De meeste managers hebben het te druk met dagelijkse problemen in plaats van met diepgaander, creatief informatiewerk.

   

  Het ultieme concurrentievoordeel van een organisatie is haar vermogen om te leren en het geleerde snel in daden om te zetten (Bill Gates).

   

  [*]Verbeterde efficiency

  [*]Optimalere voorraadniveaus

  [*]Korte aanloop- en doorlooptijden

  [*]Meer flexibiliteit

  [*]Minder financieel beslag

  [*]Voorkomt verkeerde investeringen

  [*]Voorkomt investeringen in capaciteit die slechts ten dele benut wordt

  [*]Sneller inspelen op ontwikkelingen

  [*]Kernstaf is beschikbaar voor denkwerk

   

  BPO is een cruciale strategisch aandachtsgebied voor het realiseren van logistieke winstgevendheid. Vooral bij het initiëren van nieuwe activiteiten en expansie draagt BPO van ondersteunende activiteiten bij aan verlaging van de kosten en risico’s.

   

  Besluitvormingsfactoren van de expansietheorie:

  1. Belang van mate van controle

  2. Beschikbaarheid cq. toegang tot middelen en hulpbronnen

  3. Risicoprofiel van de investering/bezetting

  4. Beschikbare aanlooptijd

  5. Verwachte aanloopkosten

  6. Verwachte rendement

  7. Beschikbare eigen middelen

  8. Gewenste flexibiliteit ten aanzien van aanpassingen

  9. Aanwezige kennis

  10. Aanwezige informatiesystemen

  11. Cultuur

   

  Niet alleen effect op de bruto winst bekijken maar ook de uiteindelijke bijdrage aan de netto winst.

  Uitbesteden stelt organisaties in staat om beschikbare middelen elders op te richten.

   

  Wanneer uitbesteden?

  Belang van de activiteit:

  - als onderdeel van operationele proces;

  - als onderscheidende factor ten opzichte van de concurrentie.

   

  Voorwaarde:

  Een kritische dienst die echter als vanzelfsprekend ervaren wordt en geen bijdrage levert aan het onderscheidend vermogen. Het prestatieniveau is van belang voor het voortbestaan van het bedrijf. Het accent moet dus op kwaliteit en niet prijs liggen.

   

  Voorbeeld: klantenservice

  Noodzakelijk kwaad:

  Biedt toegevoegde waarde voor de organisatie zelf, maar leidt niet tot onderscheid ten opzichte van concurrent.

  Vormt een standaard onderdeel van bedrijfsproces. Deze activiteiten zijn zeer geschikt voor uitbesteding, onder ander vanwege de te behalen schaalvoordelen.

   

  Voorbeeld: inpakken van orders

   

  Afleider:

  Randactiviteiten die het service aanbod completeren en als zelfs onderscheidend zijn, maar waar het ontbreken daarvan geen direct concurrentienadeel als gevolg hebben. Deze dienen óf te worden omgezet in een concurrentievoordeel (bijvoorbeeld ‘alles-onder-één-dak) of gestopt – zij leiden alleen maar af van belangrijkere zaken en leggen beslag op kapitaal dat effectiever benut had kunnen worden.

   

  USP:

  Kritische succesfactor die onderscheidend is ten opzichte van concurrentie.

   

  Organisaties dienen zich volledig te concentreren op zaken waarin zij efficiënt zijn en écht toegevoegde waarde bieden. Activiteiten die nuttig zijn maar niet noodzakelijk om te concurreren zijn het best geschikt om uit te besteden.

   

  Ondersteunende functies die belangrijk zijn voor het operationele proces maar niet uniek voor de organisatie en grotendeels gekopieerd of verplaatst kunnen worden.

   

  Vereiste: investering in tijd om de juiste partner te vinden voor de lange termijn.

   

  De keuze van zelf doen of uitbesteden dient te geschieden op basis van vastomlijnde criteria. Indien kosten een belangrijk punt zijn, dient men concreet inzicht te hebben in de huidige kosten daarvan.

   

  Aanvullende overwegingen:

  - toegang tot kennis

  - beschikbaarheid van technologie en/of middelen

   

  Allianties bieden vaak openingen tot nieuwe mogelijkheden/markten.

   

  Er is een positieve relatie tussen uitbesteden en groei in marktaandeel. (Mol)

   

  Door middelen en mensen op marktkansen en innovatie te richten in plaats van op ondersteunende activiteiten.

   

  Verbreding van doelstellingen van BPO – van kosten besparing naar strategische doelen.

   

  [*]Verbeterde dienstverlening

  [*]Verbeterd begrip van de klant

  [*]Een sterkere focus op kerncompetenties

  [*]Meer tijd en middelen voor het ontwikkelen van strategische doelstellingen

  [*]Minder risico’s

  [*]Minder kapitaalbeslag

  [*]Meer flexibiliteit

  [*]Verkorte time-to-market

  [*]

   

  Identificatie van processen en functies die het meest geschikt zijn voor uitbesteding.

   

  [*]Te verwachte rendement

  [*]Risico- / afhankelijkheidsbeheersing

  [*]Controle over de processen

  [*]Juridische aspecten

   

  [*]Meer doen met minder

  [*]Uitbesteden heeft een veel groter effect op de winstgevendheid en concurrentiekracht van een organisatie dan kostenreductie of procesverbeteringen.

   

  Het niveau van de infrastructuur die gevraagd word voor opslag en distributie (cq. supply chain functions) is een te dure cq. bedrijfseconomisch oninteressante investering voor producenten.

   

  Uitbesteden biedt organisaties de kans om ‘lenig’ te blijven gedurende groei, in het bijzonder na fusies, overnames en desinvesteringen.

   

  Variabele, responsegerelateerde kostenstructuur

  Besparing, efficiency- en serviceverbetering

   

  Durf te kiezen…..je kunt niet in alles goed zijn.

  Die keuze bepaalt de

  * richting

  * focus/energie

  * toetsingscriteria voor uitgaven

   

  Concurrentievoordeel ten opzichte van grote inflexibele machtsblokken.

  Concurrentie zal steeds meer plaatsvinden tussen netwerken in plaats van tussen afzonderlijke bedrijven.

   

  Concurrentievoordeel is vooral te behalen door verhoging van de effectiviteit van een organisatie.

     User Feedback

  Recommended Comments

  Het lijkt mij dat een strategische keuze voor BPO niet alleen gemaakt moet worden op basis van de voordelen, maar dat ook de nadelen in ogenschouw genomen moeten worden. Ligt het aan mij, of mis ik die hier volkomen? Net als uitleg voor de leek waar BPO voor staat.... (iets wat je een risk management consultant uiteraard niet hoeft uit te leggen, BPO is inderdaad een strategische keuze die risico's kan verlagen of verleggen)

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  De lengte van de column maakt het niet uitnodigend om deze te gaan lezen. Dat de columnist mij verder onbekend is werkt hier verder aan mee.

   

  Op deze prachtige zonnige ochtend besteed ik het lezen van deze column dan ook graag uit.

   

  (Welkom op HL Jeroen)

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Eerlijk gezegd is dit niet mijn idee van een column, maar meer een flyer of info folder waarin beknopt de informatie staat waarin ik om gevraagd heb. Een opsomming van puntjes. (en ik vind het jammer hier niet zo positief over te zijn, want wie weet hoeveel moeite het gekost heeft dit te schrijven...)

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites
  Managers zijn geneigd zich te beperken tot bekende alternatieven zoals kantine, schoonmaak, beveiliging, autopark, salarisadministratie, IT, ……

  Er is een cruciaal verschil tussen het outsourcen van dit soort diensten en het elders onderbrengen van magazijn of klantenservice.

   

  Medewerkers, managers en directie zijn namelijk zelf "klant" van deze diensten en kunnen dus dagelijks constateren of de kwaliteit van de broodjes voldoet aan hun verwachtingen, of hun werkruimte schoon is, hun toegangspasje 's ochtends wordt gecontroleerd, hun leasewagen op tijd wordt afgeleverd, hun salaris op tijd wordt gestort en hun PC het doet als ze hem opstarten. Ze hebben dus niet per se externe rapportages nodig om tijdig signalen omtrent de kwaliteit van deze diensten te krijgen.

   

  Dat ligt anders als de verzendservice vanuit het magazijn wordt overgenomen door een derde partij, die keurig rapporteert dat 99% van de bestellingen dezelfde dag nog is verstuurd. Maar daar niet bij vermeld dat ze om hun winst te verhogen overgeschakeld zijn naar goedkoper verpakkingsmateriaal, waardoor veel zendingen minder fraai bij de klant in de bus vallen. En als klagende klanten dan terechtkomen bij een externe klantenservice, die elke maand keurig meldt dat 97% van de telefoontjes binnen 3 keer overgaan wordt opgenomen ...

   

   

  Voorbeeld: klantenservice

  Noodzakelijk kwaad:

  Biedt toegevoegde waarde voor de organisatie zelf, maar leidt niet tot onderscheid ten opzichte van concurrent.

  Daar zou ik nog wel eens een discussie over willen voeren.

   

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Eerlijk gezegd is dit niet mijn idee van een column, maar meer een flyer of info folder waarin beknopt de informatie staat waarin ik om gevraagd heb. Een opsomming van puntjes. (en ik vind het jammer hier niet zo positief over te zijn, want wie weet hoeveel moeite het gekost heeft dit te schrijven...)

   

  Mee eens. Ik vind het ook lijken op een verkooptraining voor nieuwe verkopers van S&H Productfulfilment.

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  No offense, maar ook ik vind dat deze lap tekst weinig met een columns van doen heeft.

   

  En als je quotes gebruikt, en die vertaald in het Nederlands, zorg er dan voor dat je de quote aan de juiste persoon toeschrijft :-)

   

  "An organization's ability to learn, and translate that learning into action rapidly, is the ultimate competitive advantage"

   

  is een quote van Jack Welsch, toen nog CEO van GE, en niet van Bill Gates.

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites


  Join the conversation

  You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

  Guest
  Add a comment...

  ×   Pasted as rich text.   Restore formatting

    Only 75 emoji are allowed.

  ×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

  ×   Your previous content has been restored.   Clear editor

  ×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  On this forum all subjects are discussed related to entrepreneurship.

  Growing together with other entrepreneurs

  ✓     Ask your entrepreneur questions

  ✓     Share your answers

  ✓     Low profile

  ✓     Transparant

  ✓     At your convenience

  ✓     Always based on relevance, substance and expertise

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept