Meer info Akkoord

Let op: deze website vereist cookies om volledig te kunnen functioneren.

Met de nieuwe Telecomwet die begin juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht jou als gebruiker te informeren over de aard van de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan.

Higherlevel.nl maakt gebruik van zogenaamde noodzakelijke cookies die nodig zijn voor het gebruik van de website en het forum, bijvoorbeeld om in te kunnen loggen en je voorkeuren te onthouden. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bij kunnen houden van het aantal bezoekers en andere gegevens (dit doen wij via Google Analytics).

Met het accorderen middels onderstaande knop ga je akkoord met het ontvangen van alle cookies die nodig zijn om Higherlevel.nl optimaal te laten werken.

Om Higherlevel.nl te bezoeken zijn deze cookies benodigd. Wanneer je ze niet accepteert, kun je helaas Higherlevel.nl niet bezoeken.

Ik wil geen cookies Ik ga akkoord en wil naar Higherlevel.nl!

Van harte welkom op ons ondernemersforum

Let op: vanaf 14 november gaat het nieuwe forum Live
Op 13 november gaan we migreren: op die dag kun je artikelen wel lezen, maar niet inloggen en posten.

Joost Rietveld

BTW-verhoging naar 21% vanaf 1 oktober 2012

Gepubliceerd op 7 september 2012 | 36 reacties | Ga naar het bijbehorende forumtopic

In het Lente-akkoord van onze overheid is besloten om het gangbare (ook wel hoge) BTW tarief te laten stijgen naar 21%. Hieronder lees je wat dit voor jou betekent:

Prestaties geleverd voor 1 oktober

Indien u diensten of goederen levert voor 1 oktober, dan past u het tarief van 19% toe. Ook als u deze diensten of goederen pas in oktober factureert aan uw klant.

Prestaties geleverd vanaf 1 oktober

Indien u diensten of goederen levert vanaf 1 oktober, dan past u het tarief van 21% toe. Ook als u deze diensten of goederen al voor 1 oktober factureert aan uw klant.

Doorlopende prestaties voor en na 1 oktober op 1 factuur

Indien u prestaties verricht voor en na 1 oktober die u in een factuur aan uw klant in rekening brengt, moet u de prestaties splitsen in de leveringen voor en na 1 oktober en op beide delen het correcte tarief toepassen.

Reeds vooruit gefactureerde prestaties die na 1 oktober doorlopen of plaatsvinden

Indien u reeds een factuur tegen het oude tarief van 19% verstuurd heeft voor prestaties die na 1 oktober plaatsvinden (denk aan abonnementen op jaarbasis of levering van goederen na 1 oktober met (aan)betaling voor 1 oktober), dient u voor (het deel van) die prestaties die na 1 oktober verricht worden een aanvullende factuur te sturen aan uw klant met de extra BTW. Dat geldt ook voor levering aan consumenten met wie een prijsafspraak bestaat inclusief BTW.

Voorbeeld: jaarabonnement van 1.200 + 228 BTW reeds gefactureerd in januari 2012.

Vanaf 1 oktober geldt echter 21%. Het abonnementsgeld omgerekend per maand bedraagt 100 euro. De BTW daarover dus 21 terwijl pas 19 in rekening is gebracht. U stuurt nu een factuur aan uw klant voor 3 maanden maal 100 euro maal (21-19%) = € 6. Dat lijkt weinig, maar tel het aantal orders maar eens op dat onder deze regeling valt voordat u het afdoet als zinloos (dus een afweging voor ieder voor zich).

Voor levering van goederen en diensten die plaatsvinden na 1 oktober, maar die al voordien (aan)betaald zijn met 19% BTW mag u een aanvullende BTW nota sturen naar de klant voor 2% van de prijs exclusief BTW.

Margeregeling

Verkoopt u goederen onder de margeregeling dan moet u er rekening mee houden dat vanaf 1 oktober de BTW verhoging ten koste gaat van uw winstmarge als u geen actie onderneemt. Als u immers de verkoopprijzen gelijk houdt, blijft ook uw winstmarge gelijk. Echter, uit die winstmarge betaalt u zelf de BTW. Als die stijgt naar 21% betaalt u de BTW-verhoging uit eigen zak.

Voorbeeld: de winstmarge op een tweedehands fiets bedraagt 100. Uit die 100 moet u 19% BTW betalen, namelijk 15,97. Als u na 1 oktober de prijs niet verhoogt, bedraagt de winstmarge nog steeds 100. Alleen betaalt u uit die 100 dan 21%, zijnde 17,36. U verliest dus 1,39 euro winst per 100 euro marge.

Kassasystemen en boekhoudsoftware

Een tip tot slot: indien u met een kassa werkt, wijzig dan NIET het tarief van 19% naar 21%, maar maak een nieuwe omzetgroep aan op de kassa met 21% als BTW-tarief. Datzelfde geldt voor uw boekhouding. In 2012 zullen namelijk omzetten met 21% en 19% naast elkaar bestaan. Het enkel wijzigen van het tarief van 19 naar 21% geeft fouten in de BTW berekening bij prestaties die betaald zijn voor 1 oktober en pas na 1 oktober verricht worden en omgekeerd.


Ik beoog niet volledig te zijn. Vorenstaande bevat voor 95% van de ondernemers voldoende informatie. Uitzonderingen in bijv. de bouw en woningverkoop zijn dermate specifiek dat het te ver gaat om dat hier ook op te dreunen.

Open desgewenst een nieuw topic in het fiscale board.

groet
Joost
Joost Rietveld

Joost Rietveld - Denarius Advies

Joost Rietveld is als fiscaal en bedrijfsadviseur werkzaam onder de naam Denarius Advies en biedt bedrijfs- en fiscaal advies, ondernemerscoaching en advies over herstructureringen en rechtsvormkeuze.

Meer columns door Joost Rietveld

36 Reacties

Ik wil een kleine aanvulling maken, die me wel belangrijk lijkt.

Als je met iemand een contract hebt afgesloten voor 1 oktober, dus met 19% BTW, dan is deze BTW verhoging geen reden om onder het contract uit te komen.
Dit is omschreven in artikel 52 van de Wet op de omzetbelasting uit 1968.
 
Ik vraag me af of die 2% BTW-verhoging voor abonnementen voor zover betrrekking hebbende op de periode na 1 oktober voor de rechter stand houdt. Als ik op 1 januari voor een onderhoudscontract betaald heb tegen 19% per jaar, dan mag ik erop vertrouwen dat voor mij de zaak daarmee is afgedaan. Lijkt me dus in strijd met het vertrouwensbeginsel. Bovendien zadelt het ondernemers, die werken met jaarcontracten en al hun afnemers nu een extra factuur voor die 2% moeten sturen,  met een enorme administratieve last op. Zeker omdat veel afnemers zullen denken je kan me wat en de factuur niet betalen. Wellicht is het voor veel ondernemers goedkoper om die 2% niet in rekening te brengen aan hun cliënten, maar de kosten voor eigen rekening te nemen. Het is weer typisch een maatregel waaruit blijkt dat de overheid absoluut niet meedenkt met ondernemers. Maar ja, wie gaat voor een lousy 2% procederen?
 
Joost Rietveld
Moderator

denarius
Quote : Jasper Coolen op 15 september 2012, 03:10
Ik wil een kleine aanvulling maken, die me wel belangrijk lijkt.

Als je met iemand een contract hebt afgesloten voor 1 oktober, dus met 19% BTW, dan is deze BTW verhoging geen reden om onder het contract uit te komen.
Dit is omschreven in artikel 52 van de Wet op de omzetbelasting uit 1968.
 
Art. 52 OB ziet op het recht voor de ondernemer om BTW verhoging achteraf door te belasten aan de klant.
Dat gaat niet om gronden voor ontbinding, lees de blog van arnoud engelfriet maar eens.

http://blog.iusmentis.com/2012/08/29/mag-je-bij-een-btw-verhoging-je-contract-opzeggen...

Groet
Joost
 
Joost Rietveld
Moderator

denarius
Quote : odeon op 15 september 2012, 08:23
Ik vraag me af of die 2% BTW-verhoging voor abonnementen voor zover betrrekking hebbende op de periode na 1 oktober voor de rechter stand houdt. Als ik op 1 januari voor een onderhoudscontract betaald heb tegen 19% per jaar, dan mag ik erop vertrouwen dat voor mij de zaak daarmee is afgedaan. Lijkt me dus in strijd met het vertrouwensbeginsel. Bovendien zadelt het ondernemers, die werken met jaarcontracten en al hun afnemers nu een extra factuur voor die 2% moeten sturen,  met een enorme administratieve last op. Zeker omdat veel afnemers zullen denken je kan me wat en de factuur niet betalen. Wellicht is het voor veel ondernemers goedkoper om die 2% niet in rekening te brengen aan hun cliënten, maar de kosten voor eigen rekening te nemen. Het is weer typisch een maatregel waaruit blijkt dat de overheid absoluut niet meedenkt met ondernemers. Maar ja, wie gaat voor een lousy 2% procederen?

 
Mee eens Odeon, maar de ondernemer MAG de verhoging alsnog doorbelasten, het hoeft niet.
En idd blijft de vraag hoe art. 6:193e BW een rol speelt als het aankomt op de rechtszekerheid voor de consument. Wellicht dat er aanknopingspunten in de rechtspraak te vinden zijn toen we van 17,5 naar 19% gingen.

Groet
Joost
 
Als de levering plaatsvind na 1 oktober, maar de facturering en betaling ervoor, kun je volgens mij nog het oude tarief toepassen. Dit is destijds ook veel gedaan bij de verkoop van concertkaarten en dergelijke toen daar het tarief van omhoog ging. Artikel 13 lid 2 OB

Artikel 13

1. De belasting wordt verschuldigd:

a. in gevallen waarin ingevolge artikel 35 een factuur moet worden uitgereikt, op het tijdstip van de uitreiking of, indien deze niet tijdig plaatsvindt, het tijdstip waarop zij uiterlijk had moeten geschieden tenzij sprake is van een dienst waarover de belasting op grond van artikel 12, tweede lid, verschuldigd is door de afnemer van deze dienst, in welk geval de belasting verschuldigd wordt op het tijdstip waarop de dienst wordt verricht;


b. in andere gevallen op het tijdstip waarop de levering of de dienst wordt verricht.2. In afwijking in zover van het eerste lid wordt de belasting of het desbetreffende gedeelte daarvan uiterlijk verschuldigd op het tijdstip waarop de vergoeding geheel of gedeeltelijk wordt ontvangen

 
Even aanvulling, volgens mij ziet artikel 52 op gevallen dat je de factuur als wel hebt gemaakt maar deze nog niet is betaald. Als de factuur al is betaald, hoef je m.i. niet 2% na te factureren
 
Ontzettend bedankt voor dit overzicht. Makt het voor mij een stuk duidelijker en heeft een aantal vragen weggenomen.

Micha
 
Joost Rietveld
Moderator

denarius
Quote : Michel_S op 15 september 2012, 09:28
Als de levering plaatsvind na 1 oktober, maar de facturering en betaling ervoor, kun je volgens mij nog het oude tarief toepassen. Dit is destijds ook veel gedaan bij de verkoop van concertkaarten en dergelijke toen daar het tarief van omhoog ging.
 
Hoi Michel

Ik ben het daar wel mee eens, maar de fiscus geeft een ander beeld in haar Vraag en antwoord besluit.

Lees de vragen 3 en 5 en 6 maar eens.

We gaan nog even terug naar BD webcare voor dit punt, want inderdaad is dat destijds bij de concertkaarten (bijv. Lowlands was veel in het nieuws) wel zo gedaan zoals jij schrijft.

wordt vervolgd

groet
Joost
 
Die vragen zijn in mijn visie met name gericht op doorlopende prestaties( en doorlopende contracten, zoals service contracten, telefoon abbonementen en dergelijke) niet op een gewone verkooptransactie.

Ik was afgelopen week nog bij een keukenboer die juist nu heel veel opdrachten kreeg die ook meteen betaald werden om die 2% te besparen. Dit heb ik destijds bij de verhoging van 17.5% naar 19% ook gedaan. Zegt natuurlijk niks, maar wel iets om over na te denken. In mijn huidige situatie maakt het niks uit omdat het een zakelijke aankoop betreft

Ik ben sinds ongeveer 2 jaar niet meer werkzaam als fiscalist (gekozen voor ondernemerschap) dus geen toegang meer tot vakstudie e.d. en jammer genoeg kan ik online ook onvoldoende aanknopingspunten vinden. Kan het dus mis hebben, maar heb wel mijn twijfels.

Vooral bij de wat duurdere aankopen (keukens, autos, meubelen) kan die 2 procent toch best oplopen. Ik kan me niet voorstellen omdat bijvoorbeeld de productie van een auto enige vertraging oploopt, bv besteld in mei, levering september maar wordt nu oktober, ik als consument opeens 2% extra moet betalen als ik reeds voor 1 oktober betaald heb.

NB: In de zesde richtlijn, artikel 93 wordt met betrekking tot het tarief ook aangelsoten op het moment van betaling als dit ook het moment is dat de belasting verschuldigd is. 
 
Hans v Nijnatten
Ambassadeur

913N
Diverse nieuwsbrieven van accountants laten zien dat je bij een vooruitbetaalde factuur wel 19% mag rekenen maar als de levering/dienst na 30 september is 2% na moet factureren.

Maar wat als ik een keuken koop (uit voorraad) en afreken maar kom hem zaterdag (na 30 september) op halen omdat ik dan pas een aanhanger heb? De goederen zijn van eigenaar veranderd, ik heb immers betaald, en worden door de leverancier gratis opgeslagen.

Bij een theatierkaartje is het duidelijk. Als de voorstelling na 30 september is wordt ook dan pas geleverd. Bij goederen ligt dat anders. Als ik een auto koop en betaal en het kenteken wordt overgeschreven voor 30 september en vervolgens  moet hi j nog rijklaar gemaakt worden (gepoetst) of bij een 2e hands van nieuwe banden voorzien is de auto al van eigenaar gewisseld, of niet?

Ik heb 2 kasten besteld die in Italië worden gemaakt. Stel de kasten zijn klaar voor 30 september en ik betaal ze. Mijn leverancier zorgt voor gratis transport en montage.  Met andere woorden wat is bepalend voor het moment van levering/prestatie?
 
Quote : Hans van Nijnatten op 17 september 2012, 00:06
Diverse nieuwsbrieven van accountants laten zien dat je bij een vooruitbetaalde factuur wel 19% mag rekenen maar als de levering/dienst na 30 september is 2% na moet factureren.
 
Dat wil op zich niet altijd wat zeggen.

Je zou je kunnen baseren op vraag 3 van de V&A, maar deze bepaliing zegt uitdrukkelijk alleen iets over doorlopende prestaties , hiervan is geen sprake van als je nu iets besteld maar er later geleverd wordt.

Voor een nadere uitleg omtrent een doorlopende prestatie
link

Als iemand weet waar staat dat bij bestelling en betaling voor 1 oktober en levering na 1 oktober het nieuwe tarief toegepast moet worden, zou ik graag weten waar dat te vinden is en wat de grondslag ervoor is. Daarbij ga ik uit van een roerende zaak (TV, bankstel) waarbij geen specaile regeling voor is (bv auto's met kentekenregistratie)
 
Joost Rietveld
Moderator

denarius
De Belastingdienst laat desgevraagd weten:
Quote:
Festivals als Lowlands mochten een beroep doen op artikel 13 lid 2 OB, omdat er een overgangsregeling gold over de btw op podiumkunsten van 6 naar 19%. Dit Besluit is van 21 december 2010, nummer DV2010-537M uit de Staatscourant 2010, 21338.

Nu wordt de btw van 19 naar 21% verhoogd voor alle prestaties vanaf 1 oktober 2012. Hiervoor geldt geen overgangsregeling. Met uitzondering van de speciale regelingen m.b.t. nieuwbouwwoningen en verbouwingen van onroerende zaken.

Meer informatie vind je op onze website: http://bit.ly/RZjtJn
 
 
Heb het gevonden volgens mij, dit is zo geregeld in de wet die de hogere BTW invoert.

Nu in de wet met betrekking tot verschuldigdheid (heffingsmoment in mijn ogen):
13.1 datum levering of verrichting dienst (of factuurdatum)
13.2 als je het geld eerder ontvangt, dan is dit het moment van verschuldigdheid.

Normaal zou je dan zeggen dat het heffingsmoment is geweest op grond van 13.2 en je later niet nog maal kunt heffen.

Echter het volgende staat in de wettekst uitwerking fiscale maatregelen begrotingsakkoord 2013, waarbij niet uitdrukkelijk alleen over doorlopende diensten word gesproken

link

Artikel XIX
1. De omzetbelasting die na 30 september 2012 verschuldigd wordt ter zake van
leveringen en diensten ter zake waarvan ingevolge artikel VIII, onderdelen A en B, het tarief met
ingang van 1 oktober 2012 wordt verhoogd en die zijn verricht vóór of op de eerstgenoemde
datum, wordt berekend naar het tarief dat geldt op het tijdstip waarop de levering of de dienst
wordt verricht.
2. Ingeval omzetbelasting vóór 1 oktober 2012 verschuldigd is ter zake van leveringen en
diensten ter zake waarvan ingevolge artikel VIII, onderdelen A en B, het tarief met ingang van
1 oktober 2012 wordt verhoogd en die worden verricht op of na deze datum, wordt hetgeen meer
verschuldigd zou zijn geweest indien de belasting zou zijn berekend naar het tarief dat geldt op het
tijdstip waarop de levering of de dienst wordt verricht, alsnog verschuldigd op 1 oktober 2012.
3. Ingeval een ondernemer ingevolge een vóór 1 oktober 2012 gesloten overeenkomst na
30 september 2012 een onroerende zaak levert of een werk in onroerende staat oplevert tegen een
vergoeding welke vervalt in termijnen, blijft ten aanzien van het gedeelte van de vergoeding dat
gelijk is aan de som van de termijnen die op grond van die overeenkomst vóór 1 oktober 2012 zijn
vervallen, de verhoging van het tarief van de omzetbelasting van 19% tot 21% buiten toepassing.
17
4. Ingeval een ondernemer na 30 september 2012 een onroerende zaak levert in de zin
van artikel 3, derde lid, onderdeel b, van de Wet op de omzetbelasting 1968, welke onroerende
zaak ingevolge een vóór 1 oktober 2012 gesloten overeenkomst in opdracht is vervaardigd onder
terbeschikkingstelling van stoffen, waaronder grond is begrepen, blijft de verhoging van het tarief
van de omzetbelasting van 19% tot 21% buiten toepassing ten aanzien van het gedeelte van de
vergoeding dat gelijk is aan de som van de termijnen die op grond van die overeenkomst vóór
1 oktober 2012 zijn vervallen en de in de vergoeding begrepen kosten van de vóór die datum ter
beschikking gestelde stoffen.

Toelichting hierop
Artikel XIX
Artikel XIX (overgangsrecht omzetbelasting)
Artikel XIX, eerste lid, strekt ertoe dat, ongeacht het tijdstip waarop de omzetbelasting wordt verschuldigd, leveringen en diensten ter zake waarvan ingevolge artikel VIII, onderdelen A en B, het tarief met ingang van 1 oktober 2012 wordt verhoogd zijn onderworpen aan het oude algemene tarief als zij zijn verricht voor 1 oktober 2012. Uiteraard zijn deze leveringen en diensten aan het nieuwe algemene tarief onderworpen als zij op of na deze datum worden verricht. Voor de in artikel VII, onderdeel B, onder 2 en 3, bedoelde diensten is in de toelichting bij artikel XXI ingegaan op het desbetreffende overgangsrecht.
Artikel XIX, tweede lid, voorziet erin dat correctie plaatsvindt in de gevallen dat al vóór 1 oktober 2012 omzetbelasting verschuldigd wordt ter zake van leveringen en diensten ter zake waarvan ingevolge artikel VIII, onderdelen A en B, het tarief met ingang van 1 oktober 2012 wordt verhoogd en die op of na deze datum worden verricht, waarbij de belasting is berekend tegen het oude algemene tarief. De belasting die méér verschuldigd is geworden doordat het nieuwe algemene tarief toepassing vindt, wordt alsnog verschuldigd op 1 oktober 2012. Voor de in artikel VII, onderdeel B, onder 2 en 3, bedoelde diensten is in de toelichting bij artikel XXI ingegaan op het desbetreffende overgangsrecht.
Het derde en vierde lid van artikel XIX bevatten een overgangsregeling voor onroerende zaken. Deze overgangsregeling ziet onder meer op vóór 1 oktober 2012 gesloten koop- en aannemingsovereenkomsten voor bouwwerken die vóór deze datum nog niet geleverd
56
respectievelijk opgeleverd zijn, voor zover de genoemde overeenkomsten erin voorzien dat de vergoeding in termijnen wordt betaald. De regeling komt erop neer dat wordt aangeknoopt bij het contractueel verschuldigd worden van de vergoeding. Het is daarbij niet van belang wanneer die termijnen in feite moeten worden voldaan; ook wanneer deze slechts aanleiding geven tot berekenen van rente dient de overgangsregeling toepassing te vinden. Met de regeling wordt voorkomen dat bij onroerende zaken waarbij in termijnen wordt betaald, de belasting moet worden herzien die is begrepen in de reeds vervallen termijnen.
 
Interessante column. Weer wat geleerd!
 
Ik wil nog even inhaken op het voorbeeld van het vooruitbetaalde jaarabonnement.
De geopperde oplossing zou zijn dat je als ondernemer nog een nafacturering doet van 2% voor de laatste drie maanden van het jaar. Administratief vind ik dat niet helemaal juist.

Mijns inziens is de correcte handelswijze als volgt:
Je stuurt een creditnota van 3x 100 Euro tegen het 19% tarief.
Je stuurt een debetnota van 3x 100 Euro tegen het 21 tarief.

Op deze manier bewerkstellig je dat het totale bedrag aan abonnementsgeld exclusief BTW gewoon EUR 1.200 blijft in het huidige jaar. Daarnaast kan ik me voorstellen dat veel boekhoudpakketten zouden gaan sputteren als je het op een andere wijze zou willen verwerken.

Groet,
Alex
 
Een collega van mij is vanmorgen naar een lezing geweest waarbij ook Femke Halsema aanwezig was. Halsema zou daarbij gezegd hebben dat de BTW verhoging per 1 oktober nog niet is aangenomen door de S-G en dus in theorie niet zou kunnen doorgaan. Weet Joost of iemand anders hier misschien meer van?
 
Kijk en oordeel zelf
LINK
 
ronaldinho
Expert Member

ronaldinho
Quote : Alex op 18 september 2012, 20:58
Daarnaast kan ik me voorstellen dat veel boekhoudpakketten zouden gaan sputteren als je het op een andere wijze zou willen verwerken.
 
De leveranciers van die boekhoudpakketten hebben er maar voor te zorgen dat de meest eenvoudige én goedgekeurde methode ook gewoon verwerkt kan worden. Dus gewoon op de eerstvolgende factuur een regel 'nagekomen omzetbelasting' toevoegen en klaar.

@Odeon: of hou je collega deze publicatie uit het Staatsblad onder z'n neus.
 
 
Bedankt. Ik heb de link op kantoor verspreid, zodat er geen twijfel meer mogelijk is.
 
Blijkbaar is die BTW verhoging toch minder definitief als we denken, want waarom zijn er anders politieke partijen die er nog voor 1 oktober over willen debateren http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2012/09/pvda-uitgedaagd-om-btw-verhoging...

Blijkbaar is het ook nog een punt van onderhandeling in de kabinetsformatie.
 
Je kunt over elke wet debatteren, ook als deze definitief is. Echter totdat een nieuwe wijziging wordt aangenomen blijft deze gelden.
 
Quote : Michel_S op 16 september 2012, 08:23
Die vragen zijn in mijn visie met name gericht op doorlopende prestaties( en doorlopende contracten, zoals service contracten, telefoon abbonementen en dergelijke) niet op een gewone verkooptransactie.

Ik was afgelopen week nog bij een keukenboer die juist nu heel veel opdrachten kreeg die ook meteen betaald werden om die 2% te besparen. Dit heb ik destijds bij de verhoging van 17.5% naar 19% ook gedaan. Zegt natuurlijk niks, maar wel iets om over na te denken. In mijn huidige situatie maakt het niks uit omdat het een zakelijke aankoop betreft

Ik ben sinds ongeveer 2 jaar niet meer werkzaam als fiscalist (gekozen voor ondernemerschap) dus geen toegang meer tot vakstudie e.d. en jammer genoeg kan ik online ook onvoldoende aanknopingspunten vinden. Kan het dus mis hebben, maar heb wel mijn twijfels.

Vooral bij de wat duurdere aankopen (keukens, autos, meubelen) kan die 2 procent toch best oplopen. Ik kan me niet voorstellen omdat bijvoorbeeld de productie van een auto enige vertraging oploopt, bv besteld in mei, levering september maar wordt nu oktober, ik als consument opeens 2% extra moet betalen als ik reeds voor 1 oktober betaald heb.

NB: In de zesde richtlijn, artikel 93 wordt met betrekking tot het tarief ook aangelsoten op het moment van betaling als dit ook het moment is dat de belasting verschuldigd is. 
 
Ik heb een paar maanden geleden een keuken gekocht en nu blijkt dat er inderdaad nog 2% BTW bijkomt, zelfs als ik ruim voor 1 oktober betaald heb. Zelfs als ik hem vorig jaar zou hebben betaald en in opslag zou hebben gezet moet ik nog die 2% betalen. Alleen maar omdat hij na 1 oktober geleverd wordt! Belachelijk. Bij zulke dure uitgaven kan het inderdaad behoorlijk oplopen. In dat geval zal het inderdaad ook voor die auto gelden.
 
Quote : Alex op 18 september 2012, 20:58
Ik wil nog even inhaken op het voorbeeld van het vooruitbetaalde jaarabonnement.
De geopperde oplossing zou zijn dat je als ondernemer nog een nafacturering doet van 2% voor de laatste drie maanden van het jaar. Administratief vind ik dat niet helemaal juist.

Mijns inziens is de correcte handelswijze als volgt:
Je stuurt een creditnota van 3x 100 Euro tegen het 19% tarief.
Je stuurt een debetnota van 3x 100 Euro tegen het 21 tarief.

Op deze manier bewerkstellig je dat het totale bedrag aan abonnementsgeld exclusief BTW gewoon EUR 1.200 blijft in het huidige jaar. Daarnaast kan ik me voorstellen dat veel boekhoudpakketten zouden gaan sputteren als je het op een andere wijze zou willen verwerken.

Groet,
Alex
 
Het is niet nodig een creditfactuur te maken, mijn boekhoudprogramma heeft inmiddels een updat waarbij ik de levertijd kan aangeven, deze bepaald het BTW tarief.

Ik ga nog even op zoek naar het stukje waarin staat de een creditfactuur niet nodig is.
 
Hans v Nijnatten
Ambassadeur

913N
Quote : Matttthe op 20 september 2012, 18:41
Ik heb een paar maanden geleden een keuken gekocht en nu blijkt dat er inderdaad nog 2% BTW bijkomt, zelfs als ik ruim voor 1 oktober betaald heb. Zelfs als ik hem vorig jaar zou hebben betaald en in opslag zou hebben gezet moet ik nog die 2% betalen. Alleen maar omdat hij na 1 oktober geleverd wordt! Belachelijk. Bij zulke dure uitgaven kan het inderdaad behoorlijk oplopen. In dat geval zal het inderdaad ook voor die auto gelden.
 
Als je iets betaalt en in opslag zet bij de leverancier, en je legt dat vast in een overeenkomst, is er m.i. sprake van een c.p. levering. De BTW van dat moment geldt dan.
Quote:
Levering constitutum possessorium (c.p.)
Levering c.p. wil zeggen: instelling van houderschap. Deze leveringsvorm is geregeld in art. 3:115 sub a BW. Bij deze manier van bezitsverschaffing wordt de vervreemder houder voor de verkrijger. Met andere woorden: de verkoper-vervreemder wordt houder voor de nieuwe eigenaar, de koper-verkrijger.
 
 
Quote : Hans van Nijnatten op 20 september 2012, 20:13
Quote : Matttthe op 20 september 2012, 18:41
Ik heb een paar maanden geleden een keuken gekocht en nu blijkt dat er inderdaad nog 2% BTW bijkomt, zelfs als ik ruim voor 1 oktober betaald heb. Zelfs als ik hem vorig jaar zou hebben betaald en in opslag zou hebben gezet moet ik nog die 2% betalen. Alleen maar omdat hij na 1 oktober geleverd wordt! Belachelijk. Bij zulke dure uitgaven kan het inderdaad behoorlijk oplopen. In dat geval zal het inderdaad ook voor die auto gelden.
 
Als je iets betaalt en in opslag zet bij de leverancier, en je legt dat vast in een overeenkomst, is er m.i. sprake van een c.p. levering. De BTW van dat moment geldt dan.
Quote:
Levering constitutum possessorium (c.p.)
Levering c.p. wil zeggen: instelling van houderschap. Deze leveringsvorm is geregeld in art. 3:115 sub a BW. Bij deze manier van bezitsverschaffing wordt de vervreemder houder voor de verkrijger. Met andere woorden: de verkoper-vervreemder wordt houder voor de nieuwe eigenaar, de koper-verkrijger.
 
 
Keukenkampioen zei mij dat het om de leveringsdatum ging. Ook als ik voor 1 oktober betaal. De consumentenbond bevestigde dat en zei dat het zelfs geldt als ik vorig jaar gekocht en betaald had, maar er pas na 1 oktober geleverd zou worden. In mijn geval is er geen sprake van opslag, want hij moet nog gemaakt worden. Daar leek mij wel sprake van als iemand hem vorig jaar gekocht zou hebben, vanwege de lange periode. Ik blijf het raar vinden omdat de koop allang gesloten is. Iemand maakt hierboven melding van een run naar de keukenwinkels enzo vanwege die verhoging. Daar zouden ze dan wel eerlijke voorlichting over moeten geven dan.
 
Hans v Nijnatten
Ambassadeur

913N
Beide hebben het natuurlijk bij het rechte eind. Moment van levering geldt. Maar daar zou je (zie ook mijn eerder post) creatief maar wel binnen de regelgeving mee om kunnen gaan.

In het geval dat de keuken nog gemaakt moet worden is alles duidelijk. Maar als de keuken uit voorraad leverbaar is en gratis geplaatst wordt, en je komt overeen dat de eigendomsoverdracht plaatsvindt (factuur en betaling) voor 1 oktober en plaatsing daarna, bijvoorbeeld omdat er eerst nog nieuwe elektriciteit moet worden aangelegd, vind ik het verdedigbaar dat de oude BTW wordt gerekend.

Je leest overal advertenties van autofabrikanten die adviseren om voor 1 oktober een auto te kopen. Als die auto er al is en je komt overeen dat de eigendomsoverdracht (factuur en betaling) voor 1 oktober is lijkt me dat legaal ook al haal jouw auto pas 2 weken later op omdat je bijvoorbeeld op vakantie gaat en pas na 30 september in de gelegenheid bent om hem op te halen. Het maakt natuurlijk niet uit of de dealer hem voor de deur zet en de sleutels in de bus doet of hij zet hem veilig bij hem in de garage. Kortom, als het goed er is en je betaalt is er sprake van overgang van eigendom. Het maakt daarna niet uit waar het goed staat of in bewaring wordt gehouden.
 
Ik ben tegen, ik doe er niet aan mee.
 
Goed om aan te geven dat bij nieuwbouwwoningen en langlopende contracten (in termijnen) aan onroerende zaken (zoals grootschalige onderhoudswerkzaamheden) vrijstellingen bestaan.
 
Dit houdt dus in dat ik klanten die producten hebben gepre-ordered voor in mijn geval de iPhone 5, nog een factuur met een paar cent of euro moet sturen na 1 oktober? Belachelijk.

Maar ik lees ook dat het niet verplicht is om de aanvullende factuur te sturen. Dat is dan weer mooi.
 
Quote : Hans van Nijnatten op 17 september 2012, 00:06
Maar wat als ik een keuken koop (uit voorraad) en afreken maar kom hem zaterdag (na 30 september) op halen omdat ik dan pas een aanhanger heb?
 
Dit voorbeeld is meegenomen in de aangepaste versie. Punt 18.
 
Tav de keuken is de hamvraag wanneer levering heeft plaatsgevonden. Indien betreffend antwoord op vraag 18 is uitgegaan van montage door de leverancier. Stel dat je de montage zelf uitvoert en de keuken voor rekening en risico laat opslaan (dit wil zeggen dat het risico aan de afnemer is overgedragen: als het pand in brand vliegt is de afnemer aansprakelijk, dan heeft wel degelijk levering plaatsgevonden en is 19% van toepassing. De evt huurtermijnen na okt vallen onder het 21-tarief.
 
Het schiet me te binnen dat je de levering en montage ook zou kunnen splitsen middels 2 facturen. De montage valt dan onder het 21- tarief. Risico bij opslaan moet dan wel bij afnemer liggen.
 
Het is nog vroeg :S voor montage geldt het 6% tarief.
 
Vandaag gaat de BTW naar 21%.
Dat is te lezen als je zelf naar de belastingwebsite gaat
en het is natuurlijk actief door diverse andere partijen gecommuniceerd.

Alleen... volgens mij is de belastingdienst zelf
NIET actief geweest met communiceren.
Geen brief,
geen bijlage bij het OB-aangifteformulier in de post
geen extra bericht als je inlogged voor de OB-aangifte,
geen spotjes of radio-reclame.
Begrijp ik het nu goed dat de belastingdienst ervan uit gaat dat wij de staatscourant maar dienen te lezen
en/of dat derden dergelijke wijzigingen maar voor hen moeten communiceren ?

En ja ik snap dat formeel gesproken elke nederlander geacht wordt de wet te kennen,
maar dan hebben die spotjes "Leuker kunnen we het niet maken wel gemakkelijker" ook weinig zin.
Maar goed, wellicht heb ik de uitingen van de belastingdienst wel gemist.....
 
Misschien gaan ze ervan uit dat ze met de boetes hun tekort in budget kunnen aanvullen.

Dat doet de overheid natuurlijk wel vaker, boetes en accijnzen verhogen om tekorten aan te vullen.
 
Joost Rietveld
Moderator

denarius
Waarschijnlijk gaan ze er vanuit dat de berichten in de media wel voldoende zijn geweest.
Alle aangifteplichtigen een brief sturen hakt ook weer in het budget (dan hadden ze de BTW zelfs op 22% moeten zetten om die kosten op te vangen   )

Maar zonder dollen: er is inderdaad veel te weinig reuring aan gegeven. Zal mij niets verbazen als de helft van de ondernemers begin oktober gewoon zit te factureren met 21%, terwijl de prestatie al voor 1 oktober geleverd is.

groet
Joost
 
Om een reactie te plaatsen moet je ingelogd zijn

HIGHERLEVEL.NL COLUMN

Higherlevel.nl krijgt een nieuwe technische omgeving

Mikky Vrolijk

Mikky Vrolijk | 14 reacties

Beste deelnemers en bezoekers. Er wordt door actieve leden van ons forum al een tijd de opmerking gemaakt dat we een “oud” forum zijn. Qua HL-levensjaren (anno 2002 nóg voor hyve...

Column insturen?

Heb je een interessant artikel geschreven over innovatie en/of ondernemerschap?

We publiceren hem graag!

COLUMNISTEN

Deze columnisten hebben dit jaar columns voor Higherlevel.nl geschreven:

Ontmoet andere HL-leden!

Nieuwjaarsborrel 2019 Higherlevel.nl
11 januari 2019, 9 HL-leden aanwezig

Partners

HL wordt gefinancierd door

Volg ons