Meer info Akkoord

Let op: deze website vereist cookies om volledig te kunnen functioneren.

Met de nieuwe Telecomwet die begin juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht jou als gebruiker te informeren over de aard van de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan.

Higherlevel.nl maakt gebruik van zogenaamde noodzakelijke cookies die nodig zijn voor het gebruik van de website en het forum, bijvoorbeeld om in te kunnen loggen en je voorkeuren te onthouden. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bij kunnen houden van het aantal bezoekers en andere gegevens (dit doen wij via Google Analytics).

Met het accorderen middels onderstaande knop ga je akkoord met het ontvangen van alle cookies die nodig zijn om Higherlevel.nl optimaal te laten werken.

Om Higherlevel.nl te bezoeken zijn deze cookies benodigd. Wanneer je ze niet accepteert, kun je helaas Higherlevel.nl niet bezoeken.

Ik wil geen cookies Ik ga akkoord en wil naar Higherlevel.nl!

Nicoline van Klaveren

Alsnog betalen voor zieke ex medewerkers!

Gepubliceerd op 20 november 2013 | 16 reacties | Ga naar het bijbehorende forumtopic

Het lijkt bijna een 1 april grap. Ware het niet dat 1 april nog erg ver weg is. Maar het is toch echt waar. Werknemers, die bij u ziek uit dienst zijn gegaan vielen tot nu toe onder een ziektewet vangnet regeling. Tot nu toe.....

Door het kabinet is een nieuwe wet aangenomen, de wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters, in het kort de wet BeZaVa. Door het aannemen van deze wet is nu bepaald dat u als werkgever premie moet gaan betalen voor medewerkers die ziek uit dienst gaan of in het verleden zijn gegaan.

Welke medewerkers betreft dit?

*  Medewerkers die ziek uit dienst zijn gegaan. Vaak medewerkers met een contract, die ziek zijn geworden en bij afloop van het contract nog niet hersteld waren.
*  Oproepkrachten die ziek zijn geworden. Medewerkers met een nul uren contract die afgelopen is of afloopt.
*  Medewerkers die zelf ontslag hebben genomen, geen recht hebben op WW en die binnen 28 dagen na de beeindiging van de arbeidsovereenkomst ziek zijn geworden. U bent de laatste werkgever geweest.
*  Alle (ex)werknemers die op of na 1 januari 2010 ziek waren en die op of na 1 januari 2012 in de WGA terecht zijn gekomen.

(ex)Werknemers die ziek zijn als gevolg van zwangerschap of orgaandonatie tellen niet mee. Ook (ex)werknemers die u in dienst heeft genomen met een zogenaamde no-risk polis worden niet meegeteld.

De wet wordt officieel van kracht op 1 januari 2014. Wellicht heeft u van het UWV een brief ontvangen waarin is aangegeven om welke medewerkers het voor uw bedrijf gaat. Controleer deze brief zorgvuldig en teken binnen zes weken bezwaar aan als het niet blijkt te kloppen!

In de praktijk houdt dit in dat er gecontroleerd zal moeten worden hoe het nu met de betreffende medewerker is. Was deze medewerker daadwerkelijk bij u in dienst? Klopt het dat de werknemer nog ziek is? Heeft hij wellicht al ander werk of is hij aan het re-integreren? Heeft er een herkeuring plaatsgevonden en is de persoon in kwestie voor minder dan 35% afgekeurd? Is hij met pensioen?

Door een goede controle uit te (laten) voeren, is direct duidelijk of  de brief van het UWV klopt en terecht is. Let wel: het is de basis voor de hoogte van de premie die voor uw bedrijf zal worden vastgesteld. Door nu tijd en/of geld te investeren, kan u dat op de lange termijn een hoop geld besparen.

Vanaf januari 2014 krijgt u als werkgever te maken met twee extra premies. De WGA premie vast is al bekend. Daar komt de premie Ziektewet en de premie WGA flex bij. De premie Ziektewet wordt vastgesteld aan de hand van werknemers die vanuit uw bedrijf instromen in het Ziektewet vangnet zoals eerder aangegeven. De premie WGA flex vloeit hieruit voort; werknemers die zijn ingestroomd in het ziektewet vangnet, worden na 52 weken gekeurd door het UWV. Blijkt dat zij in aanmerking komen voor een WGA uitkering, dan betaalt u als werkgever de premie WGA flex gedurende 10 jaar.

Kortom; leg de brief die u heeft ontvangen niet achteloos terzijde maar onderneem zo snel mogelijk actie!

16 ReactiesDat kan niet waar zijn, dat moet een 1 april grap zijn.

 
Norbert Bakker
Moderator

NorbertBakker
@Nicoline : had je deze column al gelezen   
 
 
  Nee dus Norbert...

Hopelijk is dit dan een aanvulling op jouw duidelijke column en tevens een opschudmoment voor ondernemers die hiermee te maken krijgen.
 
Edo van Santen
Expert Member

venturecapital
ik was 8 jaar geleden al blij met de keuze  om GEEN personeel meer te willen. Lang leve de freelancers.
 

Quote : Edo van Santen op 16 oktober 2013, 18:23
ik was 8 jaar geleden al blij met de keuze  om GEEN personeel meer te willen. Lang leve de freelancers.
 
Maar niet ieder bedrijf kan zonder personeel. Als je iets gaat produceren heb je mensen nodig, en dan zit je met al die achterlijke regels over ziektegeld voor reeds vertrokken werknemers, en vertrekpremies voor wanpresterende werknemers.

 
Maar wat is het gevolg als je een eenmanszaak of (man/vrouw)VOF hebt en je beeindigd je bedrijfsvoering en vraagt ontslag voor het personeel aan. Daarna is er geen bedrijf meer. Wat is dan het gevolg voor de ondernemer/ex-ondernemer. En wat indien deze ondernemer een bijv een half jaar later weer een (ander soort) bedrijf start?
 
Quote : zoekendeondernemer op 16 oktober 2013, 19:24
Maar wat is het gevolg als je een eenmanszaak of (man/vrouw)VOF hebt en je beeindigd je bedrijfsvoering en vraagt ontslag voor het personeel aan. Daarna is er geen bedrijf meer. Wat is dan het gevolg voor de ondernemer/ex-ondernemer. En wat indien deze ondernemer een bijv een half jaar later weer een (ander soort) bedrijf start?
 
Als je ontslag aanvraagt voor je personeel moet je ze een ontslagvergoeding betalen van een maand per gewerkt jaar. Als je een eenmanszaak of VOF bent, dan komen ze dat bij jou als persoon halen, denk ik.
 
Dennis_van_Dijk
Moderator

Dennis_van_Dijk
Quote : Christine op 16 oktober 2013, 21:12
Als je ontslag aanvraagt voor je personeel moet je ze een ontslagvergoeding betalen van een maand per gewerkt jaar.
 
Enkel als bij de kantonrechter verzocht wordt om de arbeidsovereenkomst te ontbinden zal de kantonrechtersformule van toepassing zijn. Deze is trouwens tegenwoordig gewogen en niet meer zo eenduidig als Christine stelt.

Nog altijd is de ontslagaanvraag via het UWV kosteloos.
 
Ik bedoel, wat zijn dan de gevolgen voor de ex werkgever als het ex personeel ziek wordt na afloop van het dienstverband of zelfs in de periode van de ontslagprocedure. Uit de column blijkt dat je nog niet af bent van personeel waar je vanaf bent. Als het bedrijf stopt vervallen dan die eventuele aanspraken?
 
Dennis_van_Dijk
Moderator

Dennis_van_Dijk
Zoals Nicoline al schreef: er komen vanaf 01-01-2014 twee extra premies bij. Als het bedrijf stopt hoeven er geen premies betaald te worden dus dan hoeft voor deze regeling ook niet betaald te worden. Dit geldt dus ook voor een eenmanszaak die de onderneming staakt of stopt met werkgever zijn.
Personeel dat ziek wordt na einde dienstverband, en geen nieuwe werkgever heeft, kan zoch binnen een bepaalde periode arbeidsongeschikt melden bij het UWV. De laatste werkgever is dan aansprakelijk voor de af te dragen premie.
 

Quote : Dennis_van_Dijk op 17 oktober 2013, 06:40
Personeel dat ziek wordt na einde dienstverband, en geen nieuwe werkgever heeft, kan zoch binnen een bepaalde periode arbeidsongeschikt melden bij het UWV. De laatste werkgever is dan aansprakelijk voor de af te dragen premie.
 
Ben ik de enige die dat volstrekt achterlijk vindt?

 
Quote : Christine op 19 oktober 2013, 00:04
Quote : Dennis_van_Dijk op 17 oktober 2013, 06:40
Personeel dat ziek wordt na einde dienstverband, en geen nieuwe werkgever heeft, kan zoch binnen een bepaalde periode arbeidsongeschikt melden bij het UWV. De laatste werkgever is dan aansprakelijk voor de af te dragen premie.
 
Ben ik de enige die dat volstrekt achterlijk vindt?


 
Zie je dan niet dat het allemaal communicerende vaten zijn? Hard roepen om een overheid die 'zich terugtrekt' betekent niet dat de sociale nood verdwijnt.
 
Quote : HCS Legal (Heleen) op 19 oktober 2013, 00:10
Zie je dan niet dat het allemaal communicerende vaten zijn? Hard roepen om een overheid die 'zich terugtrekt' betekent niet dat de sociale nood verdwijnt.
 
"Sociale nood"? Wat heeft dat er mee te maken?
Als ik als ondernemer een werknemer ontsla dan heeft dat een reden. Dan is het achterlijk als ik met terugwerkende kracht iets moet doen voor die ex-werknemer. Ik ben een ondernemer, geen sociale instelling.
 
Quote : Christine op 19 oktober 2013, 00:04
Quote : Dennis_van_Dijk op 17 oktober 2013, 06:40
Personeel dat ziek wordt na einde dienstverband, en geen nieuwe werkgever heeft, kan zoch binnen een bepaalde periode arbeidsongeschikt melden bij het UWV. De laatste werkgever is dan aansprakelijk voor de af te dragen premie.
 
Ben ik de enige die dat volstrekt achterlijk vindt?


 
Nee ik denk dat dat er zeer veel zijn.
Iets om op de ONL agenda te zetten.  Deze waanzinnige bepalingen zijn volgens mij zeer urgent om te worden afgeschoten. .
Ik vraag me af met welke chantage onze quasi vertegenwoordiger VNO-NCW dit in een akkoord heeft toegelaten.
 
Norbert Bakker
Moderator

NorbertBakker
Quote:
Nee ik denk dat dat er zeer veel zijn.
Ik vraag me af met welke chantage onze quasi vertegenwoordiger VNO-NCW dit in een akkoord heeft toegelaten.
 
Dat is heel simpel: de voornaamste doelgroep van VNO-NCW, het midden- en grootbedrijf, heeft er baat bij.

De rekening voor de WGA instroom van flexwerkers werd altijd al betaald door de werkgevers gezamenlijk; het zat verwerkt in de basispremie. Dit voorstel gaat dan ook  niet over verlichting of verzwaring van de lasten van het bedrijfsleven als geheel, maar om een andere verdeling onderling.

In dit voorstel gaan vervuilers  meer betalen en niet-vervuilers minder. Dat een ziekte helemaal niet werkgerelateerd hoeft te zijn en de werkgever dus geen enkele blaam hoeft te treffen is daarbij niet aan de orde. Wat belangrijk is voor VNO-NCW is dat grote bedrijven hierdoor minder gaan betalen en kleine bedrijven meer. Dat verbetert de concurrentiepositie van die grote bedrijven in binnen- en buitenland.
 


Ik denk dat wat Norbert zegt waar is. Maar dat doet niets af aan het feit dat het zeer onredelijk is dat ondernemers opdraaien voor ziektegeld van werknemers die niet bij ze werken. Ik vind trouwens dat ondernemers helemaal niet verantwoorlijk zijn voor ziektegeld voor werknemers die niet door schuld van de werkgever ziek zijn geworden. Laat werknemers zich daar zelf voor verzekeren.

 
Om een reactie te plaatsen moet je ingelogd zijn

HIGHERLEVEL.NL COLUMN

DGA met schuld aan eigen BV >500k wordt belast in box 2 vanaf 2022* en meer...

Joost Rietveld

Joost Rietveld | 12 reacties

*Om met de asterisk te beginnen: het is een wetsvoorstel, nog geen realiteit. Rutte III is op stoom en trekt daarmee een gordijn van rook op. Het is prinsjesdag en...

Column insturen?

Heb je een interessant artikel geschreven over innovatie en/of ondernemerschap?

We publiceren hem graag!

COLUMNISTEN

Deze columnisten hebben dit jaar columns voor Higherlevel.nl geschreven:

Ontmoet andere HL-leden!

Kom met andere HL-leden bier proeven bij Jovius
26 oktober 2018, 9 HL-leden aanwezig

Partners

HL wordt gefinancierd door

Volg ons