Meer info Akkoord

Let op: deze website vereist cookies om volledig te kunnen functioneren.

Met de nieuwe Telecomwet die begin juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht jou als gebruiker te informeren over de aard van de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan.

Higherlevel.nl maakt gebruik van zogenaamde noodzakelijke cookies die nodig zijn voor het gebruik van de website en het forum, bijvoorbeeld om in te kunnen loggen en je voorkeuren te onthouden. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bij kunnen houden van het aantal bezoekers en andere gegevens (dit doen wij via Google Analytics).

Met het accorderen middels onderstaande knop ga je akkoord met het ontvangen van alle cookies die nodig zijn om Higherlevel.nl optimaal te laten werken.

Om Higherlevel.nl te bezoeken zijn deze cookies benodigd. Wanneer je ze niet accepteert, kun je helaas Higherlevel.nl niet bezoeken.

Ik wil geen cookies Ik ga akkoord en wil naar Higherlevel.nl!

Norbert Bakker

BeZaVa: publiek of privaat?

Gepubliceerd op 8 januari 2016 | 5 reacties | Ga naar het bijbehorende forumtopic

Werkgevers, weet u het nog? Per 01-01-2014 is de wet BeZaVa in werking getreden. Sindsdien bent u niet alleen ( financieel) verantwoordelijk voor de WIA instroom van uw vaste personeel, maar ook van uw tijdelijke arbeidskrachten.

Dat had in eerste instantie nogal wat voeten in aarde, zoals ik al in een eerdere column schreef. Naast toenemende complexiteit (weer een aparte premie, weer meer verplichtingen en risico’s), was er ook een lastig tijdelijk overgangsregime van 2 jaar, dat dan in 2016 weer zou worden samengevoegd.

Dat samenvoegen van WGA Vast en WGA Flex per 01-01-2016 is niet gelukt: vooral private verzekeraars waren er nog niet klaar voor, en dus werd deze “samensmelting” uitgesteld tot 1 januari 2017. Van uitstel komt deze keer geen afstel: 1 januari 2017 it is.

Maar wat houdt het nu concreet in?
Op het eerste gezicht niet heel erg spannend. Het betekent dat u WGA Flex en WGA vast per 1 januari 2017 bij één partij onderbrengt:
 • Bent u nu voor WGA Vast eigen risicodrager (dus privaat verzekerd) en blijft u dat? Dan bent u vanaf 1 januari 2017 ook eigen risicodrager voor WGA Flex bij dezelfde private verzekeraar;
 • Ben u nu voor WGA Vast publiek verzekerd bij UWV en blijft u dat, dan blijft u vanaf 1 januari 2017 ook publiek verzekerd voor WGA Flex;
 • Wijzigt u uw keuze tussen publiek en privaat voor WGA Vast 01-01-2017?  Dan geldt die nieuwe keuze ook voor WGA Flex.

  En wat is dan het addertje?
  Het addertje wás de staartlasten problematiek voor middelgrote en grote werkgevers: wie instroom veroorzaakte bij het UWV en vervolgens eigen risicodrager wilde worden, moest een (flinke!) afkoopsom betalen van de contant gemaakte toekomstige schadelast.

  Volgens private verzekeraars was er op meerdere fronten sprake van oneerlijke concurrentie: het UWV heeft met een omslagpremie geen “rentehobbel” (zeg maar: extra premie om een buffer op te bouwen om als verzekeraar te kunnen en mogen functioneren) , en het had een overstapboete die overstap na schade feitelijk onmogelijk maakte

  Maar polderend Nederland en naar “marktwerking” snakkende politici wisten met 2 aanpassingen de zo sterk gewenste concurrentie tussen publieke en private partijen te redden:
 • Wie als middelgrote (2015: loonsom vanaf € 307.000,-) of grote werkgever uitstapt bij het UWV,  betaalt geen staartlasten meer;
 • De UWV premie bij overstap van privaat naar publiek wordt voor middelgrote en grote werkgevers mede afhankelijk van de WGA instroom in de privaat verzekerde periode.

  Toch nog een addertje?
  Een heel theoretisch kleintje dan: wie eerder dan 01-01-2017 overstapt van publiek naar privaat, betaalt de uitkeringskosten voor 2016 helemaal zelf. Pas vanaf 01-01-2017 neemt UWV die “staartlasten” over.

  Wat moet je er mee?
  Voor iedere werkgever (dus ook voor kleine werkgevers!) is  de keuze tussen WGA vast en WGA Flex publiek of privaat per 01-01-2017 voornamelijk een kwestie van twee rekensommen of offertes en een vergelijking daartussen. Het UWV rekent daarbij sterk concurrerende tarieven en kan – zeker in 2017 – goedkoper zijn dan private alternatieven

  Verzekeraars en adviseurs zullen uiteraard tegenwerpen dat prijs alleen natuurlijk niet doorslaggevend mag zijn, en dat “de kwaliteit van arbo-begeleiding en re-integratie doorslaggevend zou moeten zijn.“. Welke kwaliteit verzekeraars daarmee eigenlijk bedoelen is nog niet erg duidelijk. Heel erg effectief (of effectiever dan UWV) zijn verzekeraars de afgelopen jaren in ieder geval niet geweest: ze leden flinke verliezen op de WGA portefeuille en konden mede daarom lang niet altijd concurrerende premies bieden.

  Wat mij betreft moeten vooral kleine werkgevers die zogenaamde meerwaarde van WGA Vast, WGA Flex, Verzuim en Arbobegeleiding bij één private verzekeraar daarom maar eerst eens met een stevige korrel zout nemen. Verzekeraars, Adviseurs en banken die wat al te gretig zijn om WGA Flex en Vast per 2017 privaat te sluiten (tegen in toenemende mate duurdere tarieven dan UWV!) doen hun klanten mogelijk  tekort..

  Kortom: blijf kritisch, kijk, en vergelijk!
  Norbert Bakker

  Norbert Bakker - Bedrijfverzekerd

  Norbert is adviseur risicomanagement en verzekeringen

  Norbert schrijft columns en blogs op persoonlijke titel

  Meer columns door Norbert Bakker

  5 Reacties

  Toch blijf ik dit een lastig te doorgronden materie vinden.
   
  Norbert Bakker
  Moderator

  NorbertBakker
  Quote : Marco van den Maagdenberg op 11 januari 2016, 01:12
  Toch blijf ik dit een lastig te doorgronden materie vinden.
   
  Voor kleine werkgevers (grens 2016: loonsom tot € 319.000,- per jaar) valt het allemaal wel mee: per 01-01-2017 wordt de hele lappendeken aan publieke en private voorzieningen voor langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid zelf weer iets overzichtelijker....tenzij er toch plannen komen  om de loondoorbetaling in de eerste 2 jaar weer deels verplicht collectief te gaan regelen.

  In ieder geval hebben kleine werkgevers geen last van individuele opslagen door WIA-instroom, en ook geen last van staartlasten bij overstap van publiek naar privaat of andersom.

  Ook zal de markt wat minder schokkerig worden nu een terugkeer van privaat naar publiek geldt voor een periode van minimaal 3 jaar: je kunt dus niet ieder jaar wisselen van publiek naar privaat en andersom.

  Edit: grafische weergave van de lappendeken toegevoegd

   
  Wat ik gehoord heb: Bezava staat voor: Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters. Op de intermediairdag (dag waar fiscaal intermediairs worden bijgepraat) werd aangegeven dat met name de instroom van flex werknemers was gestegen de afgelopen jaren. De overheid wil hier daarom iets aan doen.

  Ik heb niet gecontroleerd of de bewering klopt. Misschien dat Norbert hier nog iets meer van weet?
   
  Norbert Bakker
  Moderator

  NorbertBakker
  Quote : RichardOverweg op 12 januari 2016, 13:18
  werd aangegeven dat met name de instroom van flex werknemers was gestegen de afgelopen jaren. De overheid wil hier daarom iets aan doen.

  Ik heb niet gecontroleerd of de bewering klopt. Misschien dat Norbert hier nog iets meer van weet?
   
  Beste Richard,

  Dat de instroom van flexwerkers is gestegen was onvermijdelijk: er wordt immers bijna geen nieuwe vaste aanstelling meer gegeven. (ik meen in 2014 maar 2000 in heel Nederland!)

  Volgens de BeZaVa is iedereen met een dienstverband voor bepaalde tijd een Flexwerker, want het dienstverband eindigt dan eerder dan de datum instroom WGA of IVA. In de tussentijd valt de werknemer onder het Ziektewet Vangnet en neemt het UWV de reïntegratieinspanningen over (tenzij werkgever eigen risicodrager Ziektewet is..dat terzijde)

  Kortom:
  de totale WIA instroom is in aantallen niet per sé toegenomen, maar het aandeel niet-vaste dienstverbanden daarin wel.

  En daar zit/zat 'm het probleem: die telden tot 01-01-2014 in het geheel niet mee bij het beoordelen van de individuele risicoopslagen van middelgrote en grote werkgevers. De vervuiler betaalde dus niet zolang het instroom van flexkrachten betrof.

  De BeZaVa heeft dus inderdaad als doel de instroom te beperken, maar doet dat vooral door de lasten bij de veroorzakers neer te leggen... die daardoor hopelijk een grotere financiële prikkel voor  preventie en reïntegratie krijgen/

  Secundair verdeelt de BeZaVa de lasten van WGA instroom eerlijker: de vervuiler betaalt extra (alleen dat geldt dan weer niet voor kleine werkgevers met een loonsom tot € 319.000)

   
  Dankjewel voor de toelichting Norbert.
   
 • Om een reactie te plaatsen moet je ingelogd zijn

  HIGHERLEVEL.NL COLUMN

  1, 2, 3, 4, rietje van papier

  Octrooiblog

  Octrooiblog | 10 reacties

  Op een hete dag aan het eind van de 19e eeuw dronk Marvin Stone een frisse muntcocktail door een rietje. Zoals gebruikelijk in die tijd was het rietje gemaakt van...

  Column insturen?

  Heb je een interessant artikel geschreven over innovatie en/of ondernemerschap?

  We publiceren hem graag!

  COLUMNISTEN

  Deze columnisten hebben dit jaar columns voor Higherlevel.nl geschreven:

  Ontmoet andere HL-leden!

  Kom met andere HL-leden bier proeven bij Jovius
  26 oktober 2018, 7 HL-leden aanwezig

  Partners

  HL wordt gefinancierd door

  Volg ons