Meer info Akkoord

Let op: deze website vereist cookies om volledig te kunnen functioneren.

Met de nieuwe Telecomwet die begin juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht jou als gebruiker te informeren over de aard van de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan.

Higherlevel.nl maakt gebruik van zogenaamde noodzakelijke cookies die nodig zijn voor het gebruik van de website en het forum, bijvoorbeeld om in te kunnen loggen en je voorkeuren te onthouden. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bij kunnen houden van het aantal bezoekers en andere gegevens (dit doen wij via Google Analytics).

Met het accorderen middels onderstaande knop ga je akkoord met het ontvangen van alle cookies die nodig zijn om Higherlevel.nl optimaal te laten werken.

Om Higherlevel.nl te bezoeken zijn deze cookies benodigd. Wanneer je ze niet accepteert, kun je helaas Higherlevel.nl niet bezoeken.

Ik wil geen cookies Ik ga akkoord en wil naar Higherlevel.nl!

Lucien Ridderbroek

Kleine ondernemers nóg beter beschermd tegen lange betalingstermijnen

Gepubliceerd op 5 juli 2018 | 8 reacties | Ga naar het bijbehorende forumtopic

Vanaf 1 juli 2018 worden kleine ondernemers nóg beter beschermd tegen onredelijk lange betalingstermijnen van grote bedrijven. Betalingstermijnen van meer dan 60 dagen in bestaande contracten zijn vanaf die datum namelijk ongeldig. Consequentie daarvan is dat de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen geldt.

Hoewel de wet 'Tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen' al een jaar geldt voor betalingstermijnen in nieuwe contracten, gaf deze wet grote ondernemingen één jaar de tijd om langere betalingstermijnen in bestaande contracten te verkorten tot maximaal 60 dagen. Grote bedrijven die dit hebben nagelaten, krijgen nu te maken met een betalingsafspraak van meer dan 60 dagen die nietig blijkt. Dit betekent dat de langere betalingstermijn ongeldig is en dat in plaats daarvan de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen geldt.

Consequenties voor grote ondernemingen

Consequentie hiervan is dat kleine bedrijven dergelijke ongeldige afspraken voor niet-geschreven kunnen houden en aanspraak kunnen maken op de verschuldigde wettelijke handelsrente en incassokosten vanaf 30 dagen na ontvangst van hun factuur. Voor grote ondernemingen zijn er echter méér consequenties verbonden aan ongeldige betalingsafspraken en structureel te late betalingen. Zo wordt in de Memorie van Toelichting op de bovenvermelde wet opgemerkt dat het slechte betalingsgedrag kan doorwerken in de financiële cijfers van een onderneming. Bij structureel te late betaling moet immers een voorziening op de balans worden geplaatst voor na te vorderen wettelijke handelsrente en wel voor de duur van de verjaringstermijn van vijf jaar.

Publicatieplichtig

Aangezien grote ondernemingen publicatieplichtig zijn, wordt het slechte betalingsgedrag door publicatie van de jaarcijfers ook zichtbaar voor de buitenwereld. Zouden deze financiële verplichtingen niet uit de boeken van de onderneming in kwestie blijken, dan dient er bovendien rekening mee te worden gehouden dat een accountantsverklaring mogelijk niet wordt verleend. Voor de accountant van een grote onderneming is er nu dus meer oplettendheid geboden.

Verdere aanscherping wet

Een evaluatie van de wet staat op de agenda voor 2019, zo blijkt uit de recente brief die de staatssecretaris afgelopen maand stuurde. In deze brief wordt aangekondigd dat de wet mogelijk wordt aangescherpt als in de toekomst blijkt van verslechterd betaalgedrag.

Infographic met alle wettelijke betalingstermijnen

Gezien de complexiteit van de wettelijke regels voor betalingstermijnen en het toepasselijke overgangsrecht, hebben we een infographic ontwikkeld waarin eenvoudig kan worden nagegaan hoe lang de wettelijke betalingstermijn per 1 juli 2018 is (zie hieronder).

<

Overname van deze infographic is toegestaan mits onder bronvermelding door een link naar e-Legal incasso advocaten

8 Reacties

Norbert Bakker
Moderator

NorbertBakker
Mod commentaar: de Infographic en de forum layout zitten elkaar een klein beetje in de weg. Daar wordt nog aan gewerkt.

Inhoudelijk: hulde Lucien voor deze Infographic en dank dat je deze voor HL leden en lezers zeer nuttige informatie ook als column wilde delen.
 
Graag gedaan Norbert.

Voor meer achtergrondinformatie over wettelijke betalingstermijnen kan de geinteresseerde lezer terecht op de betreffende pagina van onze website. Waarschuwing: het is nogal een long-read van bijna 5.000 woorden. Vandaar de infographic  
 
Goed om te horen Bob.

De discussie over de code laat ik graag aan jullie over   
 
Norbert Bakker
Moderator

NorbertBakker
Quote:
Voor meer achtergrondinformatie over wettelijke betalingstermijnen kan de geinteresseerde lezer terecht op de betreffende pagina van onze website. Waarschuwing: het is nogal een long-read van bijna 5.000 woorden. Vandaar de infographic  
 
Voor de échte liefhebbers hierbij de link naar dat artikel
 
Branko Collin
Ambassadeur

brankocollin
Wat is het werkelijke nut hiervan?

Het lijkt me dat je dit niet bij goeie klanten gaat gebruiken, want dan maak je die relatie stuk.

Dus dat ga je inzetten tegen wanbetalers waarvan je al besloten had dat je het niet erg vindt ze kwijt te raken. Je kunt je betalingsherinnering eerder sturen. En als je naar de rechter stapt, kun je de wettelijke rente wat eerder in rekening brengen. En dat slechts in die beperkte gevallen waar je dat wurgcontract met die uitgebreide betalingstermijn hebt getekend.

Ik zie het nut niet zo.
 
Quote : Branko Collin op  6 juli 2018, 13:19
Het lijkt me dat je dit niet bij goeie klanten gaat gebruiken, want dan maak je die relatie stuk.
 
Ik lees dat bedrijven met een publicatie-plicht verplicht worden de verwachte te betalen boeterente n.a.v. te late betalingen te vermelden in hun jaarcijfers (als voorziening in de balans). Dan sta je dus voor nieuwe klanten openlijk te boek als late betaler (vrijelijk te interpreteren: als wanbetaler) en wellicht dat dat een beetje kan helpen om het betalingsgedrag te veranderen.
 
Quote:
Wat is het werkelijke nut hiervan?

Het lijkt me dat je dit niet bij goeie klanten gaat gebruiken, want dan maak je die relatie stuk.
 
De praktijk is natuurlijk altijd weerbarstiger dan de theorie, maar de basis is natuurlijk dat je hierdoor juridisch gezien veel sterker staat als kleine onderneming tegenover grote ondernemingen.

Zonder dit soort regels word je nauwelijks beschermd en had je niet eens aanspraak op eerdere betaling kunnen maken al had je dat gewild, los van het belang van de klantrelatie. Tenzij je natuurlijk een kortere betalingstermijn hebt bedongen, maar daarin zit het probleem nu juist. Dat kan vrijwel niet in deze ongelijke verhoudingen.

En van goede klanten mag je toch ook wel verwachten dat zij conform afspraak betalen, of niet?   

Natuurlijk blijft het in de praktijk balanceren tussen enerzijds een redelijke betalingstermijn en anderszijds het behoud van de klantrelatie, maar er zijn altijd grenzen en als die grenzen worden overschreden, is het maar wat goed dat je als ZZP-er of MKB-er wordt beschermd.
 
Quote:
Ik lees dat bedrijven met een publicatie-plicht verplicht worden de verwachte te betalen boeterente n.a.v. te late betalingen te vermelden in hun jaarcijfers (als voorziening in de balans). Dan sta je dus voor nieuwe klanten openlijk te boek als late betaler (vrijelijk te interpreteren: als wanbetaler) en wellicht dat dat een beetje kan helpen om het betalingsgedrag te veranderen.
 
Klopt. Als de (publieke) opinie gaandeweg verschuift, waarbij late betaling meer wordt afgekeurd of snelle betaling meer wordt gewaardeerd, dan kan dit wel steeds meer gaan meespelen. Vergelijk het met milieubewust produceren of MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen). Wellicht is het modewoord binnenkort 'maatschappelijk verantwoord betalen'   

Van belang is dat het besef om sneller te betalen doorwerkt in de bestuurskamer van grote ondernemingen, bijvoorbeeld door meer aandacht bij financieel managers, of door de betalingsmoraal in een bepaalde branche ter discussie te stellen, bijvoorbeeld in de logistiek of bouw. Want bepaalde sectoren staan er natuurlijk om bekend dat er beroerd wordt betaald.
 
Om een reactie te plaatsen moet je ingelogd zijn

HIGHERLEVEL.NL COLUMN

DGA met schuld aan eigen BV >500k wordt belast in box 2 vanaf 2022* en meer...

Joost Rietveld

Joost Rietveld | 40 reacties

*Om met de asterisk te beginnen: het is een wetsvoorstel, nog geen realiteit. Rutte III is op stoom en trekt daarmee een gordijn van rook op. Het is prinsjesdag en...

Column insturen?

Heb je een interessant artikel geschreven over innovatie en/of ondernemerschap?

We publiceren hem graag!

COLUMNISTEN

Deze columnisten hebben dit jaar columns voor Higherlevel.nl geschreven:

Ontmoet andere HL-leden!

Kom met andere HL-leden bier proeven bij Jovius
26 oktober 2018, 11 HL-leden aanwezig

Partners

HL wordt gefinancierd door

Volg ons