Meer info Akkoord

Let op: deze website vereist cookies om volledig te kunnen functioneren.

Met de nieuwe Telecomwet die begin juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht jou als gebruiker te informeren over de aard van de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan.

Higherlevel.nl maakt gebruik van zogenaamde noodzakelijke cookies die nodig zijn voor het gebruik van de website en het forum, bijvoorbeeld om in te kunnen loggen en je voorkeuren te onthouden. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bij kunnen houden van het aantal bezoekers en andere gegevens (dit doen wij via Google Analytics).

Met het accorderen middels onderstaande knop ga je akkoord met het ontvangen van alle cookies die nodig zijn om Higherlevel.nl optimaal te laten werken.

Om Higherlevel.nl te bezoeken zijn deze cookies benodigd. Wanneer je ze niet accepteert, kun je helaas Higherlevel.nl niet bezoeken.

Ik wil geen cookies Ik ga akkoord en wil naar Higherlevel.nl!

Joost Rietveld

DGA met schuld aan eigen BV >500k wordt belast in box 2 vanaf 2022* en meer...

Gepubliceerd op 20 september 2018 | 46 reacties | Ga naar het bijbehorende forumtopic

*Om met de asterisk te beginnen: het is een wetsvoorstel, nog geen realiteit.

Rutte III is op stoom en trekt daarmee een gordijn van rook op. Het is prinsjesdag en ineens is de rook opgeklaard. En wat zie ik: een hoge hoed waar ineens een konijn uit tevoorschijn komt met om haar nek een heel groot bierviltje waarop in slordig, kennelijk dronken, handschrift het volgende staat:

Begrofting 2019 --> gat --> difidendbeplassing --> lampje --> dga --> box tzwee tarif up --> nog meer heffings in boks tzwee bedenksen. Hmmmm lekkerse whiski, doe nog 1. Ohhh wacht eenszz even, dat hads ik niets op sgrijve moeten. Dga schuldt aan zijn BV al heeeeel lang probleem --> amptenaaren te weinich om controleren.

Kennelijk neemt de schrijver een verkwikkend energiedrankje, heeft een helder moment, draait het bierviltje om, neemt nog een whisky en gaat verder:

Blasting hefen op alle sgulden die dga heeft aan zijn BV bofen 500k! Ik is gweldig

Vergeef me mijn cynisme, maar hoe ver moet je van de realiteit afstaan als je dit weet te bedenken?! En hoe ver staan je coalitiegenoten van diezelfde realiteit af als ze dit opnemen in het belastingplan?!

Ik moest, nadat ik mezelf van de grond had opgeraapt, meteen denken aan die reclames waarvan je denkt: hoe verzin je het en erger nog, hoe is dit in vredesnaam door de directie daarna nog goedgekeurd ook?

Leg uit!
Rutte III wil excessief lenen van de eigen BV aan banden leggen. Mooi initiatief, mits dat het feitelijke argument is! De fiscus vangt steeds vaker bot bij dga's die nog iets af te rekenen hebben met de fiscus. Denk aan ongedekte pensioenen, stamrechten en rekening-courant-schulden. Dat zijn verhoudingen tussen de BV en diens dga waarop fiscaal nog een claim rust, box 2 of loonheffing.

Als de dga in kwestie een schuld aan zijn BV heeft en de BV zelf is onvoldoende liquide (lees banksaldo te laag of vorderingen kennelijk oninbaar) dan kan de fiscus overgaan tot heffing ineens: pensioen of stamrecht noemen we dan onzuiver en zijn belastbaar in box 1 en een te hoge rekening-courant-schuld kan verkapt dividend zijn in box 2. Maar ja, het controleapparaat hapert en lang niet elke dga heeft vermogen om de aanslag te voldoen. Denk in dat kader terug aan de controles op stamrechten en rekening-courant-schulden welke projectmatig al gedraaid zijn sinds 2011 door de fiscus. Met weinig resultaat, mag ik zeggen. Als ook de afschaffing van het loonstamrecht bij ontslagvergoedingen en pensioen in eigen beheer. Het is wel duidelijk dat de overheid af wil van de risico's op bot vangen bij dga's.

Alternatief? Wetgeving maken! Dat zal die lenende dga's wel leren! Dichten we meteen een gat in de begroting. Dus wat schrijft Hoekstra aan de tweede kamer:
Quote:
"Bij de uitwerking van deze maatregel gaat het kabinet uit van de volgende contouren.
-    Als de totale som van schulden van de ab-houder aan zijn eigen vennootschap meer dan € 500.000 bedraagt, wordt dat meerdere als inkomen uit aanmerkelijk belang in aanmerking genomen.
-    De maatregel treedt op 1 januari 2022 in werking.
-    Voor bestaande eigenwoningschulden aan de eigen vennootschap wordt een overgangsmaatregel getroffen.

Het kabinet wil dat ab-houders de mogelijkheid krijgen om hun excessieve schulden aan de eigen vennootschap terug te brengen voordat zij over deze leningen box 2-heffing moeten betalen. Om die reden is ervoor gekozen om de maatregel door middel van deze brief aan te kondigen en pas per 1 januari 2022 in werking te laten treden. De ab-houder heeft zodoende meer dan drie jaar de gelegenheid om zijn schuld aan zijn vennootschap terug te brengen tot maximaal € 500.000. Bovendien bestaat in 2019 nog de mogelijkheid om tegen het huidige box 2-tarief van 25% een dividenduitkering te doen die vervolgens kan worden gebruikt voor de aflossing van de schuld aan de vennootschap."
 
500k? Doe eens normaal Joost!
Mee eens, ik heb ook geen 500k liggen voor een lening aan privé. Het treft doorgaans dga's met een ver bovengemiddeld inkomen en vermogen. Maar de wijze waarop dit verstopt wordt, de intransparantie, het konijn uit de hoge hoed en vooral het feit dat het kennelijk niet uitmaakt waar die schuld verband mee houdt en of de schuld gewoon gedekt is door zekerheden ten gunste van de BV is een schop tegen mijn democratische schenen, die toch al beurs zijn toen ik van mijn stoel lazerde.

Ik ben, juist omdat ik de ellende die hoge schulden aan je BV teweeg kunnen brengen van dichtbij zie als adviseur, beslist geen voorstander van lenen van je BV. Tenzij! Juist! De BV beschikt over overtollige liquide middelen en de lening aangewend wordt voor een doel waarvoor ook een bank een financiering zou verstrekken! Zoals een lening voor je eigen huis of ander vastgoed, gezekerd met een hypothecair recht ten gunste van de BV.

Ja, er is overgangsrecht aangekondigd in de brief van Hoekstra voor leningen bij je BV ivm de eigen woning van de dga. Hoe dat eruit gaat zien? Vermoedelijk wordt de van zijn BV lenende dga straks anders behandeld dan iemand met een lening bij een bank!  En hoe zit dat met ander vastgoed dan? Als ik mijn kantoorpand om mij moverende redenen privé wil houden, betaald met een lening van de BV en wil verhuren aan mijn BV? Moet ik daarvoor fiscaal gestraft worden?

En dat kan volgens mij nooit de bedoeling zijn!

Mijn visie:
Een onsmakelijk wetsvoorstel om (weer, zie afschaffing pensioen eigen beheer en stamrechtvrijstelling) het krakende controleapparaat van de fiscus via wetgeving op te lossen. De handhaving vanuit de belastingdienst schiet tekort. Dat wordt niet of veel te langzaam opgelost, met als gevolg dit!

Het levert de begroting namelijk MAAR 50 miljoen op. Dat is een fooi! De overheid die niet in staat is om met oplossingen te komen voor een falend eigen apparaat maakt wetgeving waardoor ook welwillende, zakelijk handelende mkb-ers getroffen worden in hun portemonnee.

Rutte III staat voor mij te boek als onbetrouwbaar en kennelijk is 84% van de mkb-ers dat met mij eens

Ik hoop op enig succes vanuit de mkb-lobby en dat we straks niet om hoeven te kijken naar deze column omdat het nooit werkelijkheid is geworden. Niet omdat ik lenen van je BV voorsta, maar omdat ik ergens hoop dat er mensen zijn die dit kabinet kunnen overtuigen van de onnozele gedachtegangen die helaas maar al te veel op het toneel verschijnen.

En nu stop ik voordat ik begin over Klaas Dijkhoff, de versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek met 3% vanaf 2020, de afschaffing van de dividendbelasting, de afwezigheid van het klimaatakkoord in de plannen, stijging van de zorgpremies en energiekosten, de onbesproken onmogelijkheden van het energieakkoord, afwezigheid van de digitalisering van onze samenleving in de plannen en hoe we de diversiteit van onze samenleving überhaupt horen te omarmen ipv te luisteren naar populisten!

Tja, wat stem je dan in 2019 en 2021? Ik ben als ondernemer en als burger in elk geval de weg compleet kwijt!
Joost Rietveld

Joost Rietveld - Denarius Advies

Joost Rietveld is als fiscaal en bedrijfsadviseur werkzaam onder de naam Denarius Advies en biedt bedrijfs- en fiscaal advies, ondernemerscoaching en advies over herstructureringen en rechtsvormkeuze.

Meer columns door Joost Rietveld

46 Reacties

Norbert Bakker
Moderator

NorbertBakker
Helder en pakkend geschreven verhaal Joost!
Eigenlijk alles wat Rutte III mist; hoog tijd voor Joost I  
 
Roel J
Moderator

roelj
Niet zo somber over die echt zakelijke leningen Joost.
Dan maken we toch gewoon meteen een reparatiewetje er omheen met modelovereenkomsten ofzo
en als je dan die modelovereenkomsten volgt zit je veilig en krijg je geen box 2 heffing. zou best kunnen werken.. toch?
 
RT

LevelUp
Dus er zijn ondernemers die, bewust of onbewust, misbruik maken van de mogelijkheid om van de BV te lenen.
Waarom krijgt de overheid nu dan de zwarte piet toegespeeld?

Ik begrijp ook niet dat je tegen je democratische schenen getrapt bent. Via algemene verkiezen hebben we volksvertegenwoordigers gekozen die namens ons allemaal beleid voeren. We stemmen niet op beloftes of verwachtingen voor de eigen doelgroep.
Je zou natuurlijk ook zelf een partij kunnen starten, en het wél allemaal goed doen, voor iedereen, altijd.

En als je dan zo'n partij zou starten, en mensen stemmen op jou, dan zou je ze vervolgens niet verloochenen door je oren naar een lobby te laten hangen. Toch? Dat zou immers niet zo democratisch wezen.

We zouden de diversiteit van onze politiek moeten omarmen, in plaats van te luisteren naar populisten met een eigen agenda.
 
Branko Collin
Ambassadeur

brankocollin
Vijftig miljoen euro, daarvoor kun je het handhavingsapparaat met zo'n 500 full-time medewerkers uitbreiden. Daar zou je zo'n 50.000 BV's per jaar mee kunnen controleren.
 
Quote : Norbert Bakker op 21 september 2018, 07:48
Helder en pakkend geschreven verhaal Joost!
Eigenlijk alles wat Rutte III mist; hoog tijd voor Joost I  
 
Pakkend is in sommige betekenissen het juiste woord ... voor 1/3 deel helder en voor 2/3 deel emotie. Geen goed begin voor Joost I.

Hopelijk blijft de beschouwing van de overige onderdelen van het regeerakkoord ons bespaard.

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe
 
Joost Rietveld
Moderator

denarius
Dank, wees gerust, geen enkele ambitie hier voor de politiek   
Ben ik veel te emotioneel voor, hoewel dat tegenwoordig juist een pré lijkt te zijn
 
Joost Rietveld
Moderator

denarius
@Roel, ik proef een cynische ondertoon, maar zo niet, dan:
Het is de wijze waarop en wie, de welwillende dga's, geraakt worden omdat de overheid haar processen niet op orde heeft. Dat zou hun prioriteit moeten liggen, niet hun falen gaan lappen met wetgeving
 
RT

LevelUp
Quote : Joost Rietveld op 21 september 2018, 10:40
@Roel, ik proef een cynische ondertoon, maar zo niet, dan:
Het is de wijze waarop en wie, de welwillende dga's, geraakt worden omdat de overheid haar processen niet op orde heeft. Dat zou hun prioriteit moeten liggen, niet hun falen gaan lappen met wetgeving
 
Hoe zou de overheid het probleem dan aan moeten pakken volgens jou?
 
Joost Rietveld
Moderator

denarius
Bij de belastingdienst iemand aan het stuur zetten die bewezen heeft dit soort chaos te kunnen herstellen. Investeren om die 900 krakende ict systemen weer bij de tijd te krijgen. Zal ongetwijfeld miljarden kosten maar op deze voet verder is ridicuul
 
Roel J
Moderator

roelj
Quote : Joost Rietveld op 21 september 2018, 10:40
@Roel, ik proef een cynische ondertoon, maar zo niet, dan:
 
Klopt, zal hem volgende keer nog iets dikker aanzetten
Quote:
Het is de wijze waarop en wie, de welwillende dga's, geraakt worden omdat de overheid haar processen niet op orde heeft. Dat zou hun prioriteit moeten liggen, niet hun falen gaan lappen met wetgeving
 
Mee eens.. het voelt heel erg alsof in de laatste vergadering voor het definitief maken van de begroting dit ruwe idee van een ambtenaar snel snel is omgevormd tot een maatregel om het ook een mooi tegenargument kan zijn in het gezeik over de 2 miljard dividendbelastingafschaffing.. geen enkele (linkse) oppositie partij gaat natuurlijk bezwaar maken tegen het zwaarder belasten van "super rijken" die een meer dan een half miljoen lenen om hun villa's te financieren

Het is gewoon een politieke tegenzet. vooral deze tekst vind ik opvallend
Quote:
Het kabinet wil dat ab-houders de mogelijkheid krijgen om hun excessieve schulden aan de eigen vennootschap terug te brengen voordat zij over deze leningen box 2-heffing moeten betalen. Om die reden is ervoor gekozen om de maatregel door middel van deze brief aan te kondigen en pas per 1 januari 2022 in werking te laten treden.
 
Hierin lees ik toch vooral, een strategie om gewoon eens te kijken wat er gebeurd als we het aankondigen, veel DGA's zullen door de aanpassingen in BOX2 toch al advies gaan inwinnen en dan door hun ijverige adviseur ook word geadviseerd om vooruitlopend op de plannen toch maar te gaan afbouwen.
Het lijkt een scenario waarin je niet kunt verliezen, als de DGA's snel reageren en vrijwillig leningen omzetten in aanmerkelijk belang uitkeringen dan levert dat extra belastinginkomsten op en kun je daar op wijzen als succes van het totale pakket aan maatregelen
Maar als men nog niet bijstuurt dan zeg je gewoon dat de inkomsten uit de maatregel pas voor 2022 begroot zijn.
 
Het lijkt erop dat de erop los lenende DGA's een deel van de rekening van de afschaffing van de dividendbelasting moeten betalen.

Principieel weet ik (nog) niet of ik voor of tegen deze maatregel moet zijn.
De manier waarop, zonder voorafgaande discussie en een beetje weggemoffeld in een persbericht verdient i.i.g. geen schoonheidsprijs. Maar dit kabinet is sowieso al niet van de inspraak.

Lenen van de eigen BV lijkt me o.k. zolang er maar een onderpand is en zakelijke voorwaarden worden afgesproken.
De lening met de BV zou dan vooraf voorgelegd moeten worden aan de Belastingdienst.
Dat kan ook meer dan €500k zijn wat mij betreft.

Lenen voor consumptieve doeleinden zou wat mij betreft gewoon standaard belast kunnen worden als dividend of loon. (Loon alleen dan als de rekening-courant jaarlijks op blijft lopen, want dan is het loon blijkbaar niet toereikend en dient dus verhoogd te worden).
 
Highio
Moderator

Highio
DGA's die zoveel van hun BV's kunnen lenen, bieden volgens mij gemiddeld ook werkgelegenheid en ze huren volgens mij gemiddeld ook dienstverleners in om die 'villa's met grond' te bouwen en onderhouden. Wat als zij in het buitenland zouden gaan ondernemen en wonen?  

Groet,

Highio
 
De volgende uitleg vind ik ook wel plausibel ... in ieder geval kort en bondig  ... en zonder emoties.

Ondernemers die zichzelf te veel lenen worden aangepakt.

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe
 
Joost Rietveld
Moderator

denarius
Quote : Cosara op 21 september 2018, 18:21
De volgende uitleg vind ik ook wel plausibel ... in ieder geval kort en bondig  ... en zonder emoties.

Ondernemers die zichzelf te veel lenen worden aangepakt.

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe
 
Mwah, zonder emotie noem ik het niet. Lenen van je BV wordt kennelijk gezien als iets slechts, punt! Zolang de reden van de lening en de zakelijkheid ervan niet eens getoetst worden, kun je niet anders stellen dan dat dit wetsvoorstel echt niet zuiver is. De verantwoordelijk handelenden worden over een kan geschoren met de 'BV-leegvretets'. De parallel naar Dijkhofs dubbele straffen omdat je nu eenmaal in een achterstandswijk woont, is gewoon eng.

Hoekstra zegt het zelf: kost te veel tijd en levert te veel discussie op (lees, de fiscus heeft de capaciteit niet en heeft geen zin meer in discussies met een gang naar de rechtbank). Met als gevolg dat als ik vermogen heb opgebouwd in mijn BV ik dat er dus in moet laten zitten, maar wel een dure lening bij een bank moet/mag sluiten om privé vastgoed te kopen.

Als we dan toch zo bezig gaan, waarom dan niet meteen een verbod op privé leningen bij een bank door een dga die 500k in zijn BV heeft opgespaard! Hij kan immers ook 500k dividend uitkeren!

Dit is de wereld op zijn kop
 
Joost Rietveld
Moderator

denarius
Quote : Highio op 21 september 2018, 12:24
DGA's die zoveel van hun BV's kunnen lenen, bieden volgens mij gemiddeld ook werkgelegenheid en ze huren volgens mij gemiddeld ook dienstverleners in om die 'villa's met grond' te bouwen en onderhouden. Wat als zij in het buitenland zouden gaan ondernemen en wonen?  

Groet,

Highio

 
Idd! We kunnen verbolgen doen over dga's die kennelijk 500k en meer überhaupt kunnen lenen van hun BV, maar dat zijn doorgaans echt niet de eenmans-BV's! Dat zijn mkb-bedrijven die hard bijdragen aan de economie, belastingopbrengsten en werkgelegenheid.

En idd, Rutte III vindt het o zo belangrijk dat de grote bedrijven in NL blijven (zijn argument om de afschaffing dividendbelasting door te voeren), maar kennelijk maalt hij er niet om als dit soort maatregelen het mkb doet besluiten om eens te zien of ze niet beter met over de grens kunnen gaan zitten.
 
Joost Rietveld
Moderator

denarius
Quote : RT op 21 september 2018, 09:42
Dus er zijn ondernemers die, bewust of onbewust, misbruik maken van de mogelijkheid om van de BV te lenen.
Waarom krijgt de overheid nu dan de zwarte piet toegespeeld?

Ik begrijp ook niet dat je tegen je democratische schenen getrapt bent. Via algemene verkiezen hebben we volksvertegenwoordigers gekozen die namens ons allemaal beleid voeren. We stemmen niet op beloftes of verwachtingen voor de eigen doelgroep.
Je zou natuurlijk ook zelf een partij kunnen starten, en het wél allemaal goed doen, voor iedereen, altijd.

En als je dan zo'n partij zou starten, en mensen stemmen op jou, dan zou je ze vervolgens niet verloochenen door je oren naar een lobby te laten hangen. Toch? Dat zou immers niet zo democratisch wezen.

We zouden de diversiteit van onze politiek moeten omarmen, in plaats van te luisteren naar populisten met een eigen agenda.
 
Poeh zeg, heb je de column echt goed gelezen?
Hoezo is lenen van je bv misbruik maken van? En dan, misbruik maken van wat?

Democratie betekent bij mij ook dat de gekozen beleidsmakers helder, open en eerlijk communiceren met het volk. Niet maatregelen uit de hoge hoed toveren die geen onderscheid maken tussen mensen die hun zaakjes gewoon conform de wet regelen en mensen die er een zooitje van maken, alleen maar omdat het nu eenmaal makkelijker is om aan een groep sancties op te leggen dan de individuen binnen die groep aan te pakken die het verdienen (want ja die zijn er zat).

Of zoals Hoekstra zei: kost te veel tijd (= we hebben de mensen niet) en te veel discussie (= geen zin meer in juridisch getouwtrek).

Ik geloof in de rechtsstaat. Maar niet in de politiek als deze besluit om op de stoel van de ondernemer te gaan zitten en wettelijk gaat regelen wat een BV wel of niet mag doen met zijn geld.

 
Quote : Joost Rietveld op 21 september 2018, 21:27
Poeh zeg, heb je de column echt goed gelezen? Hoezo is lenen van je bv misbruik maken van? En dan, misbruik maken van wat?

Ik geloof in de rechtsstaat, maar niet in de politiek als deze besluit om op de stoel van de ondernemer te gaan zitten en wettelijk gaat regelen wat een BV wel of niet mag doen met zijn geld.
 
De politiek die op de stoel van de ondernemer besluit te gaan zitten?
De onderneming mag nog steeds met haar geld doen wat zij wil ... alleen kost dat een beetje extra belastinggeld ... maar dat geldt tevens voor alle andere financiële zaken. Alleen de zon schijnt gratis ... nog wel.

Jammer als emoties het beoordelingsvermogen gaan beïnvloeden.

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe
 
Highio
Moderator

Highio
Rutte heeft tien jaar voor Unilever gewerkt, dan vraag ik me hier graag af wiens onafhankelijkheid of beoordelingsvermogen beinvloed is of wordt.

Geen idee hoe het lenen van de eigen BV in lijn gebracht zou kunnen worden met de beperking van de hypotheekrente-aftrek.

Groet,

Highio
 
Joost Rietveld
Moderator

denarius
Quote : Cosara op 21 september 2018, 22:19
Jammer als emoties het beoordelingsvermogen gaan beïnvloeden.
 
Dat mag je denken van mij. Ik zie dat niet zo en in mijn visie heb ik nu al vele argumenten aangehaald die beslist niet emotioneel gedreven zijn. Jammer dat je daar niet op reageert.

Want ik zou dan graag van jou willen lezen hoe jij de volstrekt arbitraire grens van 500k ziet? Hoe jij het okay vindt dat dga's die netjes lenen, rente en aflossing betalen en op termijn via box 2 afrekenen hiermee geconfronteerd worden? En of jij het acceptabel vindt dat dit wetsvoorstel opgepakt moet worden door journalisten en fiscalisten om er ruchtbaarheid aan te geven? En of jij ook een mening hebt over het feit dat lenen bij de bank okay is, maar lenen van je BV belast moet worden?

Ik herhaal nogmaals: ik ben niet voor lenen van je BV en excessen moeten aangepakt worden, maar niet op deze manier!
 
Joost Rietveld
Moderator

denarius
Quote : Highio op 21 september 2018, 22:45
Rutte heeft tien jaar voor Unilever gewerkt, dan vraag ik me hier graag af wiens onafhankelijkheid of beoordelingsvermogen beinvloed is of wordt.

Geen idee hoe het lenen van de eigen BV in lijn gebracht zou kunnen worden met de beperking van de hypotheekrente-aftrek.

Groet,

Highio

 
Ik mag hopen dat zijn geschiedenis hier geen invloed op heeft. Het is niet Mark in zijn eentje, dus nee.

Waar ik voor vrees is dat de overgangsregeling voor lenen van je BV voor je eigen woning anders ingekleed wordt dan de regeling die we kennen in box 1 voor niet dga's. Maar dat is speculatie
 
Quote : Joost Rietveld op 21 september 2018, 23:09
En of jij ook een mening hebt over het feit dat lenen bij de bank okay is, maar lenen van je BV belast moet worden?
 
Deze belastingheffing valt m.i. onder dezelfde noemer als vele andere onredelijke heffingen, zoals o.a. de schenkbelasting, overdrachtsbelasting, erfbelasting en niet te vergeten de omzetbelasting ... allemaal geld waarover al belasting is betaald. Ik mag toch zeker wel zelf bepalen aan wie ik mijn geld geef! De inkomstenbelasting is helemaal de ultieme melkkoe ... meer betalen als je meer verdient. Oh en vergeet de BPM even niet.

Belastingheffing bestaat al langer dan de uitvinding van geld als waardemeter en betaalmiddel.

De kunst is om - binnen de grenzen van de wet, want wij blijven netjes - zo min mogelijk Belasting af te dragen. Jezelf emotioneel druk maken over de vele onzinnige wetten is een nutteloze bezigheid en die zet, op z’n Hollands gezegd, geen zoden aan de dijk.

Bij de volgende verkiezingen is het natuurlijk mogelijk om op een andere partij te stemmen in de hoop dat het allemaal beter zal worden. Discussiëren over hoe het wel zou moeten heeft ook weinig nut. De invloed ontbreekt en mocht die wel in enige mate bestaan, dan zijn andersdenkenden waarschijnlijk in de meerderheid. In Griekenland hebben ze inmiddels begrepen, en in Italië en Engeland gaan zij dat begrijpen, dat politici geen economen zijn en dat economen geen politiek moeten bedrijven.

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe
 
Hans v Nijnatten
Ambassadeur

913N
Quote:
Stel dat de dga zijn eigen woning wil verbouwen en hiervoor 1.000.000 euro leent bij de bv. Zijn inkomen is zo hoog dat alle betaalde rente kan worden afgetrokken tegen het toptarief - thans 51 procent. Bij een rente van 5 procent bedraagt de rente 50,000 euro. Hiervan krijgt hij 25.500 euro terug, zodat de netto rente 24.500 euro bedraagt. Bij de bv wordt de ontvangen rente van 50.000 euro belast. Uitgaande van een tarief van 20 procent betekent dit 10.000 euro vennootschapsbelasting. Het netto bedrag van 40.000 euro kan als dividend worden uitgekeerd, waarvan de dga 30.000 euro netto overhoudt. Geld lenen bij de eigen bv voor de eigen woning is dus fiscaal aantrekkelijk.
 
bron (heb even de bedragen 10 x gedaan zodat het voorbeeld nog relevanter wordt.)   

Heb geen enkel gevoel bij deze maatregel en het boeit me ook niet zo veel maar als ik bovenstaand voorbeeld lees dan kan ik wel bedenken waarom een en ander beperkt wordt en dan is het in mijn ogen eerder vreemd dat dit nog niet het geval is. Nogmaals, het is voor mij een heeeel ver van mijn bed show maar dit lijkt gewoon op de aanpak van belastingontduiking door de happy few.
 
Quote : Hans v Nijnatten op 22 september 2018, 12:06
Heb geen enkel gevoel bij deze maatregel en het boeit me ook niet zo veel maar als ik bovenstaand voorbeeld lees dan kan ik wel bedenken waarom een en ander beperkt wordt en dan is het in mijn ogen eerder vreemd dat dit nog niet het geval is. Nogmaals, het is voor mij een heeeel ver van mijn bed show maar dit lijkt gewoon op de aanpak van belastingontduiking door de happy few.
 
Gezien de commotie zijn de happy few onder ons.   

Wat betreft die ‘volstrekt arbitraire grens van 500k’ ...  waarom moet er weer een onderscheidt worden gemaakt ... waarom niet elke lening gaan belasten?

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe
 
Quote : Hans v Nijnatten op 22 september 2018, 12:06
Quote:
Stel dat de dga zijn eigen woning wil verbouwen en hiervoor 1.000.000 euro leent bij de bv. Zijn inkomen is zo hoog dat alle betaalde rente kan worden afgetrokken tegen het toptarief - thans 51 procent. Bij een rente van 5 procent bedraagt de rente 50,000 euro. Hiervan krijgt hij 25.500 euro terug, zodat de netto rente 24.500 euro bedraagt. Bij de bv wordt de ontvangen rente van 50.000 euro belast. Uitgaande van een tarief van 20 procent betekent dit 10.000 euro vennootschapsbelasting. Het netto bedrag van 40.000 euro kan als dividend worden uitgekeerd, waarvan de dga 30.000 euro netto overhoudt. Geld lenen bij de eigen bv voor de eigen woning is dus fiscaal aantrekkelijk.
 
bron (heb even de bedragen 10 x gedaan zodat het voorbeeld nog relevanter wordt.)   

Heb geen enkel gevoel bij deze maatregel en het boeit me ook niet zo veel maar als ik bovenstaand voorbeeld lees dan kan ik wel bedenken waarom een en ander beperkt wordt en dan is het in mijn ogen eerder vreemd dat dit nog niet het geval is. Nogmaals, het is voor mij een heeeel ver van mijn bed show maar dit lijkt gewoon op de aanpak van belastingontduiking door de happy few.

 
Er wordt is deze berekening wel aangenomen dat dat miljoen niets opbrengt als het in de BV blijft. Het zou zomaar kunnen dat de DGA daar slim zaken mee kan doen waardoor het meer opbrengt dan die rente. Dan is de "winst" die het uitlenen oplevert opeens kleiner.
 
De onzuiverheid van de regeling zit hem er vooral in dat hij is voorgesteld om het gat dat is ontstaan door het afschaffen van de dividendbelasting mee te dekken.
VNO-NCW schijnt het zelf voorgesteld te hebben, hoewel ze dat nu weer ontkennen.
https://nos.nl/artikel/2251431-vno-ncw-pleitte-zelf-voor-geniepige-belastingplannen-ka...

Ik zie ook problemen met gelijke behandeling.
Een BV die € 500.000 onderbrengt op een deposito bij een bank en vervolgens neemt de DGA van die BV een hypotheek van € 500.000 bij dezelfde bank. Waarom zou dat dan wel kunnen? 

Enfin, ik zie ook al constructies met tussenpersonen. BV A leent €500k aan een bevriende BV en de DGA leent vervolgens €500k van de bevriende BV. Dan moet daarvoor weer reparatiewetgeving komen etc. 

Nou ja, als de intrekkingswet na de verkiezingen van volgend jaar doorgaat, gaat dit misschien ook niet door   

(Ik ben wel voor een aanpak van excessief consumptief lenen zonder onderpand bij je BV. Dat zou gewoon als dividend of loon belast moeten worden. Voorkomt een hoop ellende.)
 
Quote:
Idd! We kunnen verbolgen doen over dga's die kennelijk 500k en meer überhaupt kunnen lenen van hun BV, maar dat zijn doorgaans echt niet de eenmans-BV's! Dat zijn mkb-bedrijven die hard bijdragen aan de economie, belastingopbrengsten en werkgelegenheid.
 
Dit wil ik wel wat relativeren. Er zijn ook genoeg medische specialisten, advocaten, consultants e.d. die een dergelijk bedrag van hun BV kunnen lenen. Volgens mij zijn het juist vaak dit soort ondernemingen die dergelijke bedragen kunnen lenen, want de "echte" ondernemers hebben hun vermogen meestal vast zitten in onroerend goed, vaste activa, voorraden e.d. Dus die kunnen niet zomaar €500k of meer uit hun BV trekken. Maar goed, ik kan me vergissen. Dat doet echter niet af aan de (on)zin van de maatregel. (Er ging iets mis met kopiëren. De quote is van Joost Rietveld.)


quote gerepareerd
 
RT

LevelUp
Quote : Joost Rietveld op 21 september 2018, 21:27
Poeh zeg, heb je de column echt goed gelezen?
Hoezo is lenen van je bv misbruik maken van? En dan, misbruik maken van wat?
 
Ik had je column goed gelezen, jij mijn reactie wat minder goed.

Lenen van de bv is geen misbruik. Van de mogelijkheid wordt wel misbruik gemaakt, of er is sprake van oneigenlijk gebruik, of de regels worden niet altijd nageleefd...noem het zo je wil. Vandaar dat er ook controle nodig is. Méér controle volgens jou. Of betere. Dat kost geld.

Sommige ondernemers houden zich niet aan de regels, en de overheid moet het maar oplossen. Maar zonder dat het ondernemend Nederland geld kost a.u.b. en dankuwel. Zo komt je column althans een beetje over.

Een column over de (on)zin van de beoogde maatregel, het te verwachten nettoresultaat, ideeën over andere maatregelen die dan wel zouden kunnen werken...dat was inhoudelijk interessanter geweest.

Quote:
Ik geloof in de rechtsstaat. Maar niet in de politiek als deze besluit om op de stoel van de ondernemer te gaan zitten en wettelijk gaat regelen wat een BV wel of niet mag doen met zijn geld.
 
Geloven in de rechtstaat, zolang ze zich niet met je centen bemoeien...

Bespreking van de maatregel is interessant, populistisch geroep over gebrek aan democratie wanneer je teleurgesteld bent in een bewindspersoon niet. En als je vindt dat het allemaal niet democratisch genoeg is, roep dan in godsnaam niet op tot een lobby.
 
Roel J
Moderator

roelj
goh en ik maar denken dat je in een column gewoon je mening kunt ventileren over een onderwerp en oprechte verbazing een beetje opblaast tot boosheid zonder dat je meteen als een soort schaduw minister  ook de oplossing moet aandragen..

maar goed misschien zijn we wat teveel gewend geraakt aan de blogjes waarin experts vooral hun kennis etaleren in de hoop dat mensen ze goed vinden en bellen voor een opdracht.
Dan is een expert die zomaar ineens zijn ergernis deelt over een maatregel maar dan nog vooral de manier hij over de schutting wordt gegooid wel een koude douche.. 

 
RT

LevelUp
Een column lokt reacties uit. En ik maar denken dat je daarover dan je mening kunt ventileren, ook als je je oprechte verbazing een beetje opblaast tot boosheid.
 
Quote : Roel J op 23 september 2018, 11:13
... maar goed misschien zijn we wat teveel gewend geraakt aan de blogjes waarin experts vooral hun kennis etaleren in de hoop dat mensen ze goed vinden en bellen voor een opdracht.
 
Misschien irriteren al die blogjes wel waarin vooral wordt geklaagd over hoe slecht, onredelijk en discriminerend het allemaal is, maar waarvan niemand verwacht dat het enige verandering teweegbrengt.

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe
 
Joost Rietveld
Moderator

denarius
Quote : Cosara op 22 september 2018, 00:00
Jezelf emotioneel druk maken over de vele onzinnige wetten is een nutteloze bezigheid en die zet, op z’n Hollands gezegd, geen zoden aan de dijk.

Bij de volgende verkiezingen is het natuurlijk mogelijk om op een andere partij te stemmen in de hoop dat het allemaal beter zal worden. Discussiëren over hoe het wel zou moeten heeft ook weinig nut. De invloed ontbreekt en mocht die wel in enige mate bestaan, dan zijn andersdenkenden waarschijnlijk in de meerderheid.
 
Dus dan maar slaafs achterover leunen? Nee dank je. Dit onderwerp wordt op vele plaatsen besproken en het zou mij niets verbazen als dit plan de 1e en 2e kamer niet doorkomt.
 
Joost Rietveld
Moderator

denarius
Quote : RT op 23 september 2018, 10:47
Lenen van de bv is geen misbruik. Van de mogelijkheid wordt wel misbruik gemaakt, of er is sprake van oneigenlijk gebruik, of de regels worden niet altijd nageleefd...noem het zo je wil. Vandaar dat er ook controle nodig is. Méér controle volgens jou. Of betere. Dat kost geld.

Sommige ondernemers houden zich niet aan de regels, en de overheid moet het maar oplossen. Maar zonder dat het ondernemend Nederland geld kost a.u.b. en dankuwel. Zo komt je column althans een beetje over.
 
Het gaat niet per se om misbruik, want lenen van je BV is geen enkel probleem, zolang je het maar zakelijk houdt. Het gaat mij erom dat de overheid de controle daarop niet kan uitvoeren en dan maar met arbitraire wetgeving komt om dat probleem op te lossen en in haar gang ook een flink stel welwillende belastingbetalers meepakt.

Ik merk nergens op dat het geen belastinggeld mag kosten. Sterker nog: als je er al lenend een zooitje van maakt, hoef je bij mij niet aan te kloppen om het op te lossen met de fiscus voor je,
Quote:
Geloven in de rechtstaat, zolang ze zich niet met je centen bemoeien...
 
Ook dat beweer ik nergens. Je hebt de strekking van mijn column echt compleet gemist! Het is niet het waarom, het is het hoe!
Quote:
Bespreking van de maatregel is interessant, populistisch geroep over gebrek aan democratie wanneer je teleurgesteld bent in een bewindspersoon niet. En als je vindt dat het allemaal niet democratisch genoeg is, roep dan in godsnaam niet op tot een lobby.
 
Als je dit al populistisch noemt.....


 
Joost Rietveld
Moderator

denarius
Quote : Cosara op 22 september 2018, 12:41
Gezien de commotie zijn de happy few onder ons.   

Wat betreft die ‘volstrekt arbitraire grens van 500k’ ...  waarom moet er weer een onderscheidt worden gemaakt ... waarom niet elke lening gaan belasten?
 
Ik zie niemand van die Happy Few hier, en voor de miljardste keer, daar gaat het niet om!
Op je tweede zin ga ik maar niet in
 
Quote : Joost Rietveld op 23 september 2018, 11:47
Quote : Cosara op 22 september 2018, 00:00
Jezelf emotioneel druk maken over de vele onzinnige wetten is een nutteloze bezigheid en die zet, op z’n Hollands gezegd, geen zoden aan de dijk.

Bij de volgende verkiezingen is het natuurlijk mogelijk om op een andere partij te stemmen in de hoop dat het allemaal beter zal worden. Discussiëren over hoe het wel zou moeten heeft ook weinig nut. De invloed ontbreekt en mocht die wel in enige mate bestaan, dan zijn andersdenkenden waarschijnlijk in de meerderheid.
 
Dus dan maar slaafs achterover leunen? Nee dank je. Dit onderwerp wordt op vele plaatsen besproken en het zou mij niets verbazen als dit plan de 1e en 2e kamer niet doorkomt.
 
Mij verbaast zo langzamerhand eveneens niets meer ... ook als dit plan de Tweede en Eerste Kamer wel doorkomt. Van de oppositiepartijen zal het plan nog veel verder mogen gaan.

Wat betreft dat slaafs achterover leunen ... daar heeft niemand het over.
Overigens vind ik het wel een passende maatregel - de term 'goede maatregel' gaat een beetje te ver - zowel over het hoe en waarom.
Quote : Joost Rietveld op 23 september 2018, 11:56
Quote : Cosara op 22 september 2018, 12:41
Gezien de commotie zijn de happy few onder ons.   

Wat betreft die ‘volstrekt arbitraire grens van 500k’ ...  waarom moet er weer een onderscheidt worden gemaakt ... waarom niet elke lening gaan belasten?
 
Ik zie niemand van die Happy Few hier, en voor de miljardste keer, daar gaat het niet om!
Op je tweede zin ga ik maar niet in
 
Jammer, van die tweede zin, want daarin zit wel enige vorm van logica.

De emotie blijft aan het onderwerp knagen.

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe
 
RT

LevelUp
Quote : Joost Rietveld op 23 september 2018, 11:54
Het gaat niet per se om misbruik, want lenen van je BV is geen enkel probleem, zolang je het maar zakelijk houdt.
 
En als je dat (op enig moment) niet (meer) doet, terwijl je weet dat de fiscus dat toch niet kan of gaat controleren...dan maak je toch misbruik van die zakelijke mogelijkheid?
Quote:
Ik merk nergens op dat het geen belastinggeld mag kosten.
 
Exact, meer controle gaat belastinggeld kosten. Wie moet daar dan voor opdraaien als de rekening niet bij de ondernemers neergelegd mag worden?
Quote:
Quote:
Geloven in de rechtstaat, zolang ze zich niet met je centen bemoeien...
 
Ook dat beweer ik nergens. Je hebt de strekking van mijn column echt compleet gemist! Het is niet het waarom, het is het hoe!
 
Kom op, steeds iets roepen, en als je daar dan commentaar op krijgt zeggen dat iemand de strekking mist.
Quote : Joost Rietveld op 21 september 2018, 21:27
Ik geloof in de rechtsstaat. Maar niet in de politiek als deze besluit om op de stoel van de ondernemer te gaan zitten en wettelijk gaat regelen wat een BV wel of niet mag doen met zijn geld.
 
Klinkt toch heel erg als: "Allemaal prima, maar ze moeten geen regels gaan maken die een beperking aan ondernemers oplegt. Voor de rest geloof ik 100% in onze rechtsstaat." Ik zal de 'strekking' wel weer missen.

Maargoed, de maatregel wordt wellicht geeneens een wetsvoorstel, en het wetsvoorstel gaat er volgens jou ook niet komen. Ophef om niks dus.
 
Joost Rietveld
Moderator

denarius
@cosara en RT

ik laat het bij verschil van inzicht, mening. Verdere discussie lijkt me niet zinvol, we worden het toch niet eens
Groet
Joost
 
Bij deze ...
 
Highio
Moderator

Highio
Links en rechts lees ik dat hypotheken in het voorstel al ontzien worden, maar het blijft me enigszins onduidelijk al hoef ik me hier persoonlijk geen zorgen over te maken, Cosara.  

Ik heb persoonlijk geen moeite met de ondernemers (of voormalige vrije beroepers) die zichzelf een flinke hypotheek verstrekken. Dat zijn zoals eerder gezegd gemiddeld werkgevers en makkelijke uitbesteders (zelfs big spenders) die als zelfstandige of ondernemer hun inkomen of vermogen vergaren, Odeon.

Hun tariefstelling is m.i. een andere discussie, maar deze staat m.i. iedereen vrij om te weigeren.

Groet,

Highio
 
Joost Rietveld
Moderator

denarius
Cosara en ik hebben nog even wat pm's uitgewisseld. Daarvan wil ik graag nog het volgende toevoegen om de column in het licht te plaatsen waar ik het bedoeld had:

ja, er is veel meer mis in dit land dan een wetje dat uit de hoed getoverd wordt. Maar dit is mijn vakgebied en daarom koos ik ervoor om vanuit mijn vakgebied te etaleren wat er, naar mijn mening, mis is bij de mensen die wij collectief aan het stuur hebben gezet.

Dat ik roep in de woestijn, weet ik zo net nog niet. Het onderwerp, en met name de wijze waarop dit even geïntroduceerd wordt, wordt door velen met mij breeduit besproken. Ik hoop dat hieruit volgt dat het kabinet gaat inzien dat dit geen vertrouwen geeft aan burgers. Nog los van de doelgroep!

Want de maatregel om dga's die een loopje nemen met lenen vd BV mag van mij best steviger! Ik ken ze: op de pof leven bij je BV en dan bij mij komen huilen of ik ook een oplossing weet zoals vrb met zijn adviesbox "belastingvrij rekening-courant wegstrepen".

Daar werk ik niet aan mee.

Voor mij is deze maatregel een symbool van wat er mis is in den Haag. De manier waarop wetgeving voorgesteld wordt, uit het niets, zonder de belangen af te wegen, rigoureus de zeis over het maaiveld, heeft voor mij niets te maken met democratie.

Ik kan ook een column schrijven over Dijkhoff, maar daar ligt mijn kennis niet. Of over de afschaffing van de dividendbelasting, maar ik overzie daarvan de gevolgen niet. Dus hield ik het dicht bij mijn werk. Het is dus echt niet bedoeld als Joost komt op voor de happy few, maar een aanklacht tegen hoe Rutte III omgaat met haar burgers

Vriendelijke groet
Joost
 
Ik maar denken dat de belastingdienst al een mogelijkheid had om grote rekening-courant verhoudingen met DGA te bestraffen, in de vorm van DGA salaris.

De maatregel op zich snap ik in zijn geheel dus niet. Als ze de hypotheekrenteaftrek willen beperken tot maximaal 500k, kun je dat ook tot stand brengen door de wet als zodanig te beperken.

Gelukkig heb ik geen eigen woning van 500k, want anders was zelfs ik gedupeerd door deze vreemde maatregel.
 
Quote : Joost Rietveld op 23 september 2018, 22:45
Cosara en ik hebben nog even wat pm's uitgewisseld.
 
Om daar wat uit te lichten ...

‘De weg naar de Belastingdienst in Den Haag is geplaveid met discriminerende wetten ... Daar zijn wij het samen toch wel over eens?’

‘Wat betreft de gewraakte quote, die geldt voor [ons] beiden ...ik ken jouw keuzes/meningen/inzichten niet, als ook dat jij de mijne niet kent.’

Wij hoeven het niet met elkaar eens te zijn of elkaar te overtuigen van het eigen gelijk ... ja, de maatregel is dubieus en discutabel, en ja het getuigd van enig onvermogen van de kant van de Regering, en ja, een andere meer linkse Regering zal er waarschijnlijk nog een schepje of flinke schep bovenop doen. Daar staat tegenover dat de gewraakte maatregel niet eens zoveel (belasting)geld zal opleveren.
Het is alleen de heftigheid waarmee het verhaal en de daarop volgende reacties gepaard gingen ... daarin herken ik Joost niet en dat schept verwarring. Er zijn namelijk zo veel wetten en regeltjes die niet duigen. Mijn taak is om daar zo goed als mogelijk mee om te gaan, en dat zonder al teveel emoties. En ja, die huilende klanten ken ik ook wel, en ook ik werk daar niet aan mee.

Terug naar de orde van de dag ... Hoogste tijd voor het oplossen van nieuwe problemen.

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

 
Quote : Joost Rietveld op 23 september 2018, 22:45
Ik kan ook een column schrijven over Dijkhoff, maar daar ligt mijn kennis niet. Of over de afschaffing van de dividendbelasting, maar ik overzie daarvan de gevolgen niet.
 
Deze haal ik er even uit, want het één (afschaffing van de dividendbelasting) kun je niet los zien van het ander (beperken lenen van de BV tot € 500k).

Uit alles (zie ook de link die ik eerder heb geplaatst) blijkt dat deze maatregel (naast een aantal andere maatregelen) er juist ingefietst is om de afschaffing van de dividendbelasting mee te financieren. MKB-ers betalen dus het gelag voor een maatregel die vooral ten gunste van de multinationalis is genomen. Dat vind ik persoonlijk het meest kwalijke daaraan.

Verder valt me op dat er weinig ophef is over de beperking van de verliesverrekening en het beperken van de afschrijving op onroerend goed tot aan de WOZ-waarde. Dat zijn maatregelen die de gemiddelde DGA misschien wel harder raken dan de beperking van de rekening-courant.

Enfin, dit kabinet lijkt de belangen van de multinationals boven de belangen van het MKB te stellen. Dat is denk ik de belangrijkste les die we uit het regeerakkoord kunnen trekken.
 
Quote : odeon op 24 september 2018, 10:41
Enfin, dit kabinet lijkt de belangen van de multinationals boven de belangen van het MKB te stellen. Dat is denk ik de belangrijkste les die we uit het regeerakkoord kunnen trekken.
 
Misschien moet dit Kabinet de volgende wetenschappelijke onderzoeken maar weer eens uit het stof der tijden tevoorschijn halen.

Economische kenmerken van belastingheffing - Wolters Kluwer (download)

Fraude met belastingen, subsidies en premies - WRR (download)

Beide rapporten komen met een bijna logische gevolgtrekking ... De mate van belastingfraude is recht evenredig met de mate van belastingheffing.
Het tegenovergestelde komt overigens ook voor ...meer controle leidt tot minder fraude.
Dat moet menigeen toch wel aan het denken zetten?

Als boekhouder kan ik de gevolgtrekking alleen maar onderschrijven. 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe 
 
Joost, mijn welgemeende complimenten voor deze column. Ik ben het volledig met je eens. Ik vind je argumenten ook bijzonder sterk.

Waarom zou een ondernemer inderdaad zonder 'straf' een dure lening bij een bank moeten aangaan? En inderdaad, dan ook meteen maar een verbod op privéleningen bij een bank als de BV van de DGA >500K heeft.

Deze maatregel lijkt inderdaad erg arbitrair gekozen en lijkt me geenszins een oplossing voor een falend belastingapparaat.
 
De meeste van die leningen zijn sowieso verzinsels. Dat is gewoon om onbelast inkomen te genieten. Dat het maar 50 miljoen oplevert is omdat de meesten wel tijdig wat zullen verzinnen. We zullen zien wat het oplevert, meevallers zijn de schatkist niet onbekend.
 
Nu het kabinet de afschaffing van de dividendbelasting gaat "heroverwegen" zou deze maatregel ook wel eens kunnen sneuvelen.
De maatregel is immers bedacht om de afschaffing van de dividendbelasting mede te financieren.

Wat denken jullie ervan?
 
Om een reactie te plaatsen moet je ingelogd zijn

HIGHERLEVEL.NL COLUMN

DGA met schuld aan eigen BV >500k wordt belast in box 2 vanaf 2022* en meer...

Joost Rietveld

Joost Rietveld | 46 reacties

*Om met de asterisk te beginnen: het is een wetsvoorstel, nog geen realiteit. Rutte III is op stoom en trekt daarmee een gordijn van rook op. Het is prinsjesdag en...

Column insturen?

Heb je een interessant artikel geschreven over innovatie en/of ondernemerschap?

We publiceren hem graag!

COLUMNISTEN

Deze columnisten hebben dit jaar columns voor Higherlevel.nl geschreven:

Ontmoet andere HL-leden!

Netwerken, socializen en bierproeven bij Jovius Nieuwegein
26 oktober 2018, 10 HL-leden aanwezig

Partners

HL wordt gefinancierd door

Volg ons