Ervaring met Invorderingsbedrijf bv en Incassocenter

  Higherlevel.nl
  Financiering, juridische en fiscale zaken
  Contracten en aanverwante onderwerpen
  Ervaring met Invorderingsbedrijf bv en Incassocenter
Pagina's: 1 ... 3 4 [5]
Auteur  Onderwerp: Ervaring met Invorderingsbedrijf bv en Incassocenter (5332 keer gelezen)
TwaBla
Raad van Advies
Legend

Karma: 240

Berichten: 15916Re: Ervaring met Invorderingsbedrijf bv en Incassocenter
« TwaBla Antwoord #60 Gepost op: 13 oktober 2018, 13:42 »

Quote : JacobV op  9 oktober 2018, 15:58
Op straffe van een boete van 25.000 euro....
 
JacobV, u bewijst uw zaak geen dienst door maar allerlei dingen te roepen zonder enig bewijs.

Toon de overeenkomst of de algemene voorwaarden waar dat boetebeding in voorkomt. Plaats een screenshot van een mail of brief waar gedreigd wordt met boetes of schadevorderingen. Bouw uw dossier goed op, zodat u straks in die smaadzaak beslagen ten ijs komt. Deel uw kennis in het openbaar wanneer dat uw zaak dient, maar houd ook wat ammunitie achter de hand.

Leg bijvoorbeeld eens uit waarom de Reclame Code Commissie in 2014 oordeelde dat Het Invorderingsbedrijf aan misleidende marketing deed en oneerlijke informatie verspreidde door zijn diensten aan te bieden onder het label No Cure, No Pay.

Dactylus, dactylus...
Olleke bolleke, eenmaal vijf regels
die rijmen aan het slot.
Kreet, thema, één woord met zeslettergretigheid.
Moeilijk te maken, maar wat een genot.
JacobV
Senior

Karma: 0

Berichten: 31

Re: Ervaring met Invorderingsbedrijf bv en Incassocenter
« JacobV Antwoord #61 Gepost op: 14 oktober 2018, 10:44 »

Reviews zijn openbaar geplaatst en het zijn de verhalen van deze mensen. Was het maar smaad; maar dit zijn de eigen ervaringen van diverse klanten. Trustpilot.

Helaas ziet IVB alle negatieve ervaringen (en dat dit er heel veel zijn, is aan henzelf te wijten) als laster: zie ook het bericht van HL-moderator Micky Vrolijk!

Het bericht over de reclamecodecommissie was van iemand anders.
overbodige bijlage verwijderd
« Laatste verandering: 15 oktober 2018, 17:25 door Roel J »
TwaBla
Raad van Advies
Legend

Karma: 240

Berichten: 15916Re: Ervaring met Invorderingsbedrijf bv en Incassocenter
« TwaBla Antwoord #62 Gepost op: 14 oktober 2018, 11:22 »

Quote : JacobV op 14 oktober 2018, 10:44
Reviews zijn openbaar geplaatst en het zijn de verhalen van deze mensen.
 
Dan is aan te bevelen de volgende keer dat u iets beweert dat u de bron vermeldt en die bron correct citeert.

"Incassocenter eist 25.000 euro schadevergoeding voor smaad als ik de negatieve beoordeling niet verwijder."

Verder helpt het uw zaak als u in contact komt met deze reviewers zodat zij zonodig een verklaring kunnen afleggen over hun ervaring, want anders blijft het bij een boel digitale frustraties die snel verdampen. Dan wil je als gedupeerde wel het idee hebben dat je zaak serieus genomen wordt.

Is er na maanden activiteit op de fora van Vara Kassa, Tros Radar en de Consumentenbond al een meldpunt waar juridische actie wordt voorbereid?

Dactylus, dactylus...
Olleke bolleke, eenmaal vijf regels
die rijmen aan het slot.
Kreet, thema, één woord met zeslettergretigheid.
Moeilijk te maken, maar wat een genot.
TwaBla
Raad van Advies
Legend

Karma: 240

Berichten: 15916Re: Ervaring met Invorderingsbedrijf bv en Incassocenter
« TwaBla Antwoord #63 Gepost op: 15 oktober 2018, 16:35 »

Klant die een negatieve review geeft: "Incassocenter eist 25.000 euro schadevergoeding voor smaad als ik de negatieve beoordeling niet verwijder."

Incassocenter / Invorderingsbedrijf verwijst daarbij naar zijn Algemene Voorwaarden die een geheimhoudingsclausule bevatten. Zelfs verwijzing naar de AV zou een inbreuk zijn op gemaakte afspraken, terwijl die AV toch gewoon online staan.

Quote:
18 Geheimhouding

18.1 Cliënt zal alle informatie en/of gegevens die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst verkrijgt geheimhouden en niet zonder schriftelijke toestemming van het Invorderingsbedrijf aan derden bekend maken. 18.2 In geval van overtreding van het voorgaande lid verbeurt Cliënt een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 25.000, – per gebeurtenis, welke boete de eventuele schadevergoedingsverplichting van Cliënt niet beïnvloedt. Het staat het Invorderingsbedrijf vrij om naast de boete nakoming van de overeenkomst te vorderen.
 

Dactylus, dactylus...
Olleke bolleke, eenmaal vijf regels
die rijmen aan het slot.
Kreet, thema, één woord met zeslettergretigheid.
Moeilijk te maken, maar wat een genot.
Benthum
Newbee

Karma: 0

Berichten: 7

Re: Ervaring met Invorderingsbedrijf bv en Incassocenter
« Benthum Antwoord #64 Gepost op: 16 oktober 2018, 11:52 »

Aanwijzing van de reclamecode commissie

Het Invorderingsbedrijf is voor  haar misleidende werkwijze door de reclamecode commissie op de vingers getikt.

Klager heeft na een zoekopdracht op internet naar een “no cure no pay” incassobureau zijn vorderingen aangeboden bij adverteerder op basis van “no cure no pay”, maar heeft een aanzienlijke rekening van adverteerder ontvangen, zodat van “no cure no pay” geen sprake is.  Bovendien wordt er door adverteerder geadverteerd dat men de haalbaarheid van de vordering online kan checken, maar ook dat is niet het geval.

De Commissie begrijpt de klacht aldus dat volgens klager ten onrechte wordt gesproken over “no cure no pay”. De Commissie constateert echter dat er wel sprake is van “no cure no pay”, met dien verstande dat dit volgens de algemene voorwaarden van adverteerder alleen geldt indien de vordering niet betwist is. Dit laatste blijkt niet uit de uiting waardoor de gemiddelde consument zou kunnen menen dat adverteerder ook bij betwiste vorderingen werkt op basis van “no cure no pay”. Naar het oordeel van de Commissie betreft dit een wezenlijke beperking, die voldoende uit de uiting had moeten blijken.

Gelet op het vorenstaande oordeelt de Commissie dat sprake is van een verborgen houden van essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c NRC.
Nu de reclame-uiting de gemiddelde consument er bovendien toe kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk als bedoeld in artikel 7 NRC. Overigens constateert de Commissie op grond van het verweer van adverteerder dat de website inmiddels is aangepast. Gelet hierop zal de hierna te noemen aanbeveling worden gedaan “voor zover nodig”.

Op 6 oktober 2014 oordeelde de commissie als volgt:  De Commissie acht op grond van het voorgaande de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt – voor zover nodig – adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken (dossiernr. 2014/00604).

De websites van IVB en Incassocenter zijn ondanks de aanwijzing van de Reclame Code Commissie niet aangepast.
Benthum
Newbee

Karma: 0

Berichten: 7

Re: Ervaring met Invorderingsbedrijf bv en Incassocenter
« Benthum Antwoord #65 Gepost op: 16 oktober 2018, 11:57 »

Art. 18.2. Geheimhouding
Het is – op grond van artikel 7:651 BW niet toegestaan om zowel een boete als schadevergoeding als sanctie in het beding op te nemen. IVB/ICC doet dat wel, daarmee is het boetebeding nietig. De wederpartij kan de rechter op basis van artikel 6:94 BW vragen om de boete te matigen. Uitgangspunt is dat de gematigde boete niet minder mag bedragen dan de schadevergoeding op grond van de wet.

IVB/IC zal aan moeten tonen welke schade is ontstaan alsmede het causale verband tussen de schade en de eveneens te bewijzen onrechtmatige daad van de wederpartij. 
Het grondrecht dat wordt geraakt door deze geheimhoudingsplicht is de uitingsvrijheid (verankerd in artikel 7 Gw en artikel 10 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM)). IVB/ICC kan deze ongebruikelijke passage in het verbintenissenrecht en de Algemene Voorwaarden om beide redenen niet uitoefenen.

Highio
Moderator

Karma: 336

Berichten: 7635Re: Ervaring met Invorderingsbedrijf bv en Incassocenter
« Highio Antwoord #66 Gepost op: 16 oktober 2018, 19:19 »

Ik ben op persoonlijke titel ondertussen wel benieuwd of schuldeisende/vorderende ondernemers of particulieren of hun vertegenwoordigers die momenteel in een juridisch(e) geschil/procedure met hun oorspronkelijke incassobureau IVB/ICC verkeren dit soort juridische handvatten weten aan te grijpen ter verdediging. Ik ben geen jurist of belanghebbende in deze, maar in algemene zin klinken de twee voorgaande berichten mij zeer plausibel (aannemelijk) en steekhoudend als argument.

Quote:
De websites van IVB en Incassocenter zijn ondanks de aanwijzing van de Reclame Code Commissie niet aangepast.
 
In vier jaar tijd zijn de websites ongetwijfeld wel eens aangepast, maar op hoofdlijnen m.b.t. deze aanwijzing volgens jou niet, Benthum? Dat vraagt dan eigenlijk om een weerwoord of indiening van een nieuwe klacht! In hoeverre is het voorbehoud 'voor zover nodig' nog actueel? RCC?

Zijn Invorderingsbedrijf of Incassocenter eigenlijk aangesloten bij een brancheorganisatie van incassoondernemingen? Zo niet, waarom eigenlijk niet? Naar mijn mening weer zo'n vraag voor een publieke reactie.

Of wat vindt NVIO van de kennelijk handelswijze dit soort niet-aangesloten vakbroeders? Zijn er binnen de branche meldingen van misstanden bij deze partij(en) bekend?

Groet,

Highio

HelikopterLandingsplaats...
TwaBla
Raad van Advies
Legend

Karma: 240

Berichten: 15916Re: Ervaring met Invorderingsbedrijf bv en Incassocenter
« TwaBla Antwoord #67 Gepost op: 16 oktober 2018, 22:05 »

Wat er aanvankelijk stond, weet ik niet. Maar No Cure No Pay wordt nu als volgt uitgelegd:

Quote:
Incasso No Cure No Pay houdt in dat u geen honorarium voor de behandelende advocaten en juristen verschuldigd bent als uw debiteur in de buitengerechtelijke fase niet betaalt. Het risico dat wij dus toch voor u aan het werk zijn, en daarvoor niet betaalt krijgen, ligt bij ons.

In geval van incasso betaalt uw debiteur over het algemeen onze kosten. We zijn namelijk van mening dat de kosten voor incasso voor rekening van uw debiteur moeten komen – hij is immers in verzuim – en niet voor u.
 
Daat staat dus duidelijk bij: in de buitengerechtelijke fase.

Quote:
U wilt vooraf weten waar u aan begint en wat het u kost. Daarom werken we niet met kleine lettertjes, maar hanteren we heldere incassotarieven. In 92% van de gevallen sluiten we een dossier al in de buitengerechtelijke incassofase incassoprocedure af en is de vordering snel voldaan. U bent dus verzekerd van resultaat, waarbij we de gemaakte kosten hebben kunnen verhalen op uw debiteur.
 
Over die kleine lettertjes en dat succespercentage valt vast nog wel wat te zeggen.

Dactylus, dactylus...
Olleke bolleke, eenmaal vijf regels
die rijmen aan het slot.
Kreet, thema, één woord met zeslettergretigheid.
Moeilijk te maken, maar wat een genot.
JacobV
Senior

Karma: 0

Berichten: 31

Re: Ervaring met Invorderingsbedrijf bv en Incassocenter
« JacobV Antwoord #68 Gepost op: 17 oktober 2018, 08:48 »

Quote : Highio op 16 oktober 2018, 19:19
Ik ben op persoonlijke titel ondertussen wel benieuwd of schuldeisende/vorderende ondernemers of particulieren of hun vertegenwoordigers die momenteel in een juridisch(e) geschil/procedure met hun oorspronkelijke incassobureau IVB/ICC verkeren dit soort juridische handvatten weten aan te grijpen ter verdediging. Ik ben geen jurist of belanghebbende in deze, maar in algemene zin klinken de twee voorgaande berichten mij zeer plausibel (aannemelijk) en steekhoudend als argument.

Quote:
De websites van IVB en Incassocenter zijn ondanks de aanwijzing van de Reclame Code Commissie niet aangepast.
 
In vier jaar tijd zijn de websites ongetwijfeld wel eens aangepast, maar op hoofdlijnen m.b.t. deze aanwijzing volgens jou niet, Benthum? Dat vraagt dan eigenlijk om een weerwoord of indiening van een nieuwe klacht! In hoeverre is het voorbehoud 'voor zover nodig' nog actueel? RCC?

Zijn Invorderingsbedrijf of Incassocenter eigenlijk aangesloten bij een brancheorganisatie van incassoondernemingen? Zo niet, waarom eigenlijk niet? Naar mijn mening weer zo'n vraag voor een publieke reactie.

Of wat vindt NVIO van de kennelijk handelswijze dit soort niet-aangesloten vakbroeders? Zijn er binnen de branche meldingen van misstanden bij deze partij(en) bekend?

Groet,

Highio

 

De NVIO meldde desgevraagd dat Invorderingsbedrijf/Incassocenter niet is aangesloten en dat zij hen dus niet op de vingers kunnen tikken; hiermee dus meteen het antwoord op de vraag "waarom niet".
Benthum
Newbee

Karma: 0

Berichten: 7

Re: Ervaring met Invorderingsbedrijf bv en Incassocenter
« Benthum Antwoord #69 Gepost op: 17 oktober 2018, 09:37 »

Indien de nota niet betwist wordt dan betaalt de debiteur ook de incassokosten. De hoofdsom is voor de opdrachtgever en de incassokosten zijn de vergoeding voor IVB/ICC. (minnelijk)
Echter als de debiteur alleen de hoofdsom voldoet, zijn de incassokosten voor de opdrachtgever. IVB/ICC adviseert dan alsnog over te gaan tot een gerechtelijke incasso. En gaan de kosten heel snel oplopen. Kortom no cure, no pay geldt alleen als de debiteur de hoofdsom EN de incassokosten betaalt. Dat is wat RCC al constateerde. Overigens hanteert IVB/ICC niet de gebruikelijke staffel voor incassokosten waardoor over de gehele vordering 15% in rekening wordt gebracht. Voor particulieren is dat in strijd met de WIK. Bij ondernemers dient wel degelijk de staffel te worden gehanteerd, waardoor de wettelijk toegestane in rekening te brengen incassokosten veel lager zijn.
Pagina's: 1 ... 3 4 [5]  


Partners

HL wordt gefinancierd door

Volg ons