Van harte welkom op ons ondernemersforum

Vraag & antwoord, ervaringen & discussie, voor en door ondernemers.

Stamrecht LTD modelstamrechtovereenkomst v/d Belastingdienst

  Higherlevel.nl
  Financiering, juridische en fiscale zaken
  Fiscale zaken
  Stamrecht LTD modelstamrechtovereenkomst v/d Belastingdienst
Pagina's: [1] 2
Auteur  Onderwerp: Stamrecht LTD modelstamrechtovereenkomst v/d Belastingdienst (19302 keer gelezen)
Fredje110
Newbee

Karma: 0

Berichten: 7

Stamrecht LTD modelstamrechtovereenkomst v/d Belastingdienst
« Fredje110 Gepost op: 18 september 2008, 16:33 »

Beste dames en heren,

Gisteren heb ik mijn stamrecht LTD (bedrijfsomschrijving: pensioen- en stamrechtvennootschap) bij onze Kamer van Koophandel kunnen registreren.

Voorzien van de juiste documenten (zie http://www.kvk.nl/wettenenregels/110_Rechtsvormen/rechtsvormen/RegistratievaneenBritse...) was dit ook verder geen probleem. De jaarlijkse bijdrage voor stamrechtvennootschappen (dus niet alleen BV’s of NV’s maar ook LTD’s) is met ingang van 1 januari 2008 verlaagt (54,-- Euro/jaar).

Ik had gehoopt dat een driepartijenovereenkomst (tussen ex-werkgever, LTD en mij) in eerste instantie voldoende zou zijn om de ontslagvergoeding onbelast van mijn ex-werkgever te kunnen ontvangen.

Nu begrijp ik van de Belastingdienst dat ik voor de storting van de vergoeding over een stamrechtovereenkomst met de LTD moet beschikken. De reden hiervoor is mij niet geheel duidelijk. Ik wil niet dat mijn ex-werkgever over een kopie van mijn stamrechtovereenkomst beschikt.

Modelstamrechtovereenkomsten van de Belastingdienst zijn op de volgende site te vinden: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/Begeleidende%20tekst%20modelstamrechtovereen...

Ongewijzigde modelovereenkomsten behoeven geen goedkeuring van de Belastingdienst (punt 3.2 handreiking modelstamrechtovereenkomsten).

De modelstamrechtovereenkomst ‘uitgesteld ingaand stamrecht’ lijkt niet voldoende ruimte te bieden om met de LTD ook daadwerkelijk te kunnen ondernemen. In mijn situatie is dit acceptabel omdat ik mijn bedrijfsactiviteiten is een aparte vennootschap wil gaan onderbrengen. Het is voor mij wel belangrijk dat de stamrecht LTD financiële middelen beschikbaar kan stellen aan de vennootschap in vorm van een lening. Ook is het denkbaar dat ik geld van mijn LTD wil gaan lenen. Ik vraag mij af in hoeverre de volgende formulering voldoende ruimte hiervoor biedt.

Ook zie ik het oprentingspercentage van 4% niet expliciet terugkomen in deze overeenkomst en weet ik niet hoe ik kosten voor de accountant, de bank of KvK kan verdisconteren.

(Artikel 4:)
het na aftrek van de eenmalige kosten- en winstopslag resterende bedrag van de schadeloosstelling zal door partij A op door partij B aan te geven wijze worden (her)belegd. De met de gekozen beleggingen behaalde netto rendementen worden toegevoegd aan het saldo van de beleggingen. Partij A zal de beleggingen zodanig administreren dat de beleggingen en de daarop te behalen netto rendementen duidelijk kenbaar en herleidbaar zijn. De beleggingen zullen bestaan uit aan een effectenbeurs genoteerde waarden, spaarrekeningen of deposito's bij een kredietinstelling dan wel een combinatie van deze beleggingsvormen. De waarde van de beleggingen wordt jaarlijks verminderd met een administratievergoeding voor Partij A. De administratievergoeding bedraagt 0,5% van de waarde van de beleggingen ultimo het jaar.

Uw advies zie ik met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Fredje
Joost Rietveld
Denarius Fiscaal- en Bedrijfsadvies
Moderator

Karma: 1110

Berichten: 16411Re:Stamrecht LTD modelstamrechtovereenkomst v/d Belastingdienst
« Joost Rietveld Antwoord #1 Gepost op: 18 september 2008, 18:14 »

Hoi Fredje

Waarom zou je niet willen dat jouw ex-werkgever een kopie krijgt van jouw stamrechtovereenkomst? Daar kunnen ze niets mee en sterker nog, ze moeten die hebben. Anders kunnen zij immers niet toetsen of jouw stamrecht LTD voldoet aan de fiscale eisen. Wil je hen in staat stellen om de ontslagvergoeding belastingvrij uit te kunnen betalen, dan hebben zij een kopie nodig van de stamrechtovk en de statuten van de Ltd.

De modelovk van de fiscus is een wat uitgeklede versie. Daarin is weinig specifieks opgenomen omdat de fiscus nu eenmaal niet in een modelovk op de stoel kan gaan zitten van wat jij als ontslagene wenst te doen met jouw ontslagvergoeding.

Overigens heeft die stamrechtovereenkomst niets van doen met ondernemer in de LTD. Als de statuten van jouw LTD dat toestaan is er niets aan de hand. Geld uitlenen doe je via een rekening courant overeenkomst. Zorg wel dat je voldoende zekerheden stelt richting de LTD en dat de rente zakelijk is.

Je bent op eigen houtje begonnen aan een klus die best zijn specifieke fiscale gevolgen en regelingen heeft. Dapper, maar je loopt tegen dit soort  vraagstukken aan. De blanco stukken in jouw stamrecht LTD zijn belist in te vullen, je moet alleen weten hoe.

Daarnaast mis je een stuk expertise dat je kan helpen bij wat er komt kijken bij de oprenting, starten als zelfstandige (al dan niet in de LTD), fiscale planning van de periodieke uitkeringen. Etc.

Hopelijk kun je hier verder mee. Vraag anders gerust door.

Groet
Joost


Denarius Advies Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie

Denarius Advies op facebook
Fredje110
Newbee

Karma: 0

Berichten: 7

Re:Stamrecht LTD modelstamrechtovereenkomst v/d Belastingdienst
« Fredje110 Antwoord #2 Gepost op: 18 september 2008, 20:58 »

Hallo Joost,

Hartelijk dank voor uw reactie.

Goed, ik begrijp nu waarom mijn ex-werkgever deze stukken nodig heeft. Bestaat de mogelijkheid om zelf naar mijn regiokantoor van de Belastingdienst te stappen en de stukken te laten ‘zegenen’ (formele goedkeuring fiscus)? Ik wil morgen het formulier ‘opgaaf startende onderneming’ inleveren.

Het is inderdaad zo dat ik de stamrechtovereenkomst als een soort verlengstuk of integraal onderdeel van het statuut (in mijn geval een standaard ‘Table A’) beschouw. Met het statuut kan ik werkelijk alle kanten op.

Als ik de stamrechtcontext buiten beschouwing laat dan is mij duidelijk hoe ik diverse kosten in mindering kan brengen op het bedrijfsresultaat.

Begrijp ik goed dat de modelovereenkomst (artikel 4) mij niet beperkt in het afsluiten van rekening courant overeenkomsten? Mooi dat de betaalde rente weer mijn eigen LTD ten goede zou komen.

Er is hier sprake van ‘eenmalig kosten- en winstopslag’. Wat wordt hiermee bedoeld? De oprichtingskosten van de LTD?   

Moet ik met de administratievergoeding van 0.5% de kosten van de LTD kunnen dekken? Nee, de ontslagvergoeding was meer een “bronzen” handdruk   

Voor mij is deze stamrecht LTD niet meer dan een pot met geld voor mijn ouwe dag en zal ik mijn bedrijfsactiviteiten vanuit een andere juridische entiteit runnen.

Met vriendelijke groet,

Fredje

Joost Rietveld
Denarius Fiscaal- en Bedrijfsadvies
Moderator

Karma: 1110

Berichten: 16411Re:Stamrecht LTD modelstamrechtovereenkomst v/d Belastingdienst
« Joost Rietveld Antwoord #3 Gepost op: 19 september 2008, 17:52 »

Quote : Fredje110 op 18 september 2008, 20:58
Begrijp ik goed dat de modelovereenkomst (artikel 4) mij niet beperkt in het afsluiten van rekening courant overeenkomsten? Mooi dat de betaalde rente weer mijn eigen LTD ten goede zou komen.
 

Dat mag de overeenkomst niet beperken. De Staatssecretaris heeft in 2002 zelf aangegeven dat de fiscus niet mag toetsen hoe jouw stamrecht LTD belegt. Als uitlenen (op zakelijke condities) aan privé jouw wens is, dan kan dat gewoon.

Quote:
Er is hier sprake van ‘eenmalig kosten- en winstopslag’. Wat wordt hiermee bedoeld? De oprichtingskosten van de LTD?   
 

De basis voor een stamrecht bij een eigen LTD is dat je zakelijk handelt. Als je het geld bij een verzekeraar had gestort in een polis, dan zou deze ook kosten in rekening brengen en inhouden op de polis. De 5% is dus een soort afsluitprovisie en de 0,5% ziet op jaarlijkse kosten.

Dit doe je omdat de LTD nu de verzekeraar is.


Quote:
Moet ik met de administratievergoeding van 0.5% de kosten van de LTD kunnen dekken? Nee, de ontslagvergoeding was meer een “bronzen” handdruk   

Voor mij is deze stamrecht LTD niet meer dan een pot met geld voor mijn ouwe dag en zal ik mijn bedrijfsactiviteiten vanuit een andere juridische entiteit runnen.
 

Goed plan!

groet
Joost

Denarius Advies Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie

Denarius Advies op facebook
Fredje110
Newbee

Karma: 0

Berichten: 7

Re:Stamrecht LTD modelstamrechtovereenkomst v/d Belastingdienst
« Fredje110 Antwoord #4 Gepost op: 20 september 2008, 12:39 »

Quote:
Dat mag de overeenkomst niet beperken. De Staatssecretaris heeft in 2002 zelf aangegeven dat de fiscus niet mag toetsen hoe jouw stamrecht LTD belegt. Als uitlenen (op zakelijke condities) aan privé jouw wens is, dan kan dat gewoon.
 

Dat geeft de burger moed! Dit zou dus ook impliceren dat ik in ‘op de effectenbeurs genoteerde waarden’ mag beleggen zonder dat dit expliciet in de stamrechtovereenkomst is genoemd (keuze voor U-rendement constructie). Hoewel het buiten de LTD beleggen (met geleend geld) ook zijn fiscale voordelen heeft (box3/VPB).


Quote:
De 5% is dus een soort afsluitprovisie en de 0,5% ziet op jaarlijkse kosten
 

Ik ben niet in staat om de jaarlijkse kosten (bijdrage K.v.K., onderhoud van de LTD, bank, accountant) van de LTD op basis van een percentage van 0.5% te dekken. De ‘afsluitprovisie’ van 5% is anderzijds voldoende om de stamrecht LTD op te richten. Staat de fiscus toe om het percentage te verhogen?

Hoe kan ik op een solide manier bepalen in welke range zich een zakelijk rentepercentage mag bewegen?

Ik zie uw verdere opmerkingen met grote belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Fredje
Joost Rietveld
Denarius Fiscaal- en Bedrijfsadvies
Moderator

Karma: 1110

Berichten: 16411Re:Stamrecht LTD modelstamrechtovereenkomst v/d Belastingdienst
« Joost Rietveld Antwoord #5 Gepost op: 20 september 2008, 22:42 »

Waarin je daadwerkelijk belegt, is niet relevant. Dit hoef je ook niet in de overeenkomst op te nemen! De stamrechtovereenkomst is een fictief rendement. Het werkelijk rendement zal hoger of lager zijn.

Lenen van de LTD en beleggen in box 3 is niet altijd verstandig. Je hebt dan een schuld aan de LTD. Als jouw beleggingen verdampen op de beurs zul je dus alsnog uit andere privé middelen de schuld aan de LTD moeten betalen.

Ook voor de kostenpercentages geldt dat het fictief is. Die hebben alleen maar als doel een rekengrootheid te zijn om het toekomstige fictieve eindkapitaal (de stamrechtvoorziening als passief op de balans) te berekenen. Je hebt er dus ook geen belang bij om die percentages hoger te maken. En nee, dat mag van de fiscus ook niet. De daadwerkelijke kosten zijn gewoon aftrekbaar.

Groet
Joost

Denarius Advies Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie

Denarius Advies op facebook
Fredje110
Newbee

Karma: 0

Berichten: 7

Re:Stamrecht LTD modelstamrechtovereenkomst v/d Belastingdienst
« Fredje110 Antwoord #6 Gepost op: 21 september 2008, 15:14 »

Beste Joost,

Nogmaals bedankt voor uw zeer verhelderende toelichting.

Kennelijk zijn de spelregels betreffende stamrechtovereenkomsten minder rigide dan ik aanvankelijk veronderstelde.

Dit neemt niet weg dat men een dergelijke overeenkomst inderdaad  beter door een materiedeskundige kan laat valideren om verassingen te voorkomen.

Mijn eigen fiscale gemoedsrust is mij ook best iets waard…   

Met vriendelijke groeten,

Fredje
Markedwinb
Newbee

Karma: 0

Berichten: 5

Re: Stamrecht LTD modelstamrechtovereenkomst v/d Belastingdienst
« Markedwinb Antwoord #7 Gepost op: 25 mei 2009, 12:17 »

Hallo,

Ik heb twee vragen over stamrecht BV's.

1. Waar kan je uitgebreidere teksten vinden voor een stamrechtovereenkomst, voor een BV waarmee ook ondernemingsactiviteiten worden ontplooid?

2. In de modelstamrechtovereenkomst van de belastingdienst staat dat je de ontslagvergoeding met een eenmalige kostenopslag van 5% (tot max 20.000) moet verminderen. Is dit bedrag dan in 1 keer aftrekbaar van de winst in het jaar van oprichting? En wat als de werkelijke kosten veel minder zijn dan die 5% van de ontslagvergoeding? Hoe boek je dat weg?
ronaldinho
Expert Member
Legend

Karma: 290

Berichten: 3755

Re: Stamrecht LTD modelstamrechtovereenkomst v/d Belastingdienst
« ronaldinho Antwoord #8 Gepost op: 25 mei 2009, 12:51 »

1. dat maakt voor de stamrechtovereenkomst niet uit, dat moet in de statuten vermeld staan. De notaris die de BV gaat oprichten weet daar wel raad mee. Wil je in de stamrecht BV ondernemen, of daar een aparte werk-BV voor oprichten? Een holdingstructuur heeft vaak voordeel tov een enkele BV. Daarover is op dit forum al heel veel opgemerkt.

2. Die kostenopslag is een opbrengst voor de BV, geen kostenpost. Die is dus ook niet aftrekbaar, maar juist belast (na aftrek van eventueel gemaakte kosten die daar tegenover staan).

Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".
Markedwinb
Newbee

Karma: 0

Berichten: 5

Re: Stamrecht LTD modelstamrechtovereenkomst v/d Belastingdienst
« Markedwinb Antwoord #9 Gepost op: 25 mei 2009, 23:09 »

Ronaldinho,

Dank voor je snelle antwoord. Ik moet echt een keer iets aan mijn boekhoudkennis gaan doen.

Nog 1 vraag. Op het forum las ik dat je bij de oprenting van de stamrechtverplichting 0,5% van het rendement moet halen. In de modelstamrechtovereenkomst staat dat dit alleen nodig is als de schadeloosstelling "op door partij B aangegeven wijze wordt (her)belegd". Moet je toch, als je het U- of T-rendement hanteert, ook dan die 0,5% er jaarlijks vanaf halen?

Alvast bedankt.

Groeten, Mark
Joost Rietveld
Denarius Fiscaal- en Bedrijfsadvies
Moderator

Karma: 1110

Berichten: 16411Re: Stamrecht LTD modelstamrechtovereenkomst v/d Belastingdienst 1 reus
« Joost Rietveld Antwoord #10 Gepost op: 25 mei 2009, 23:21 »

hoi Mark

We doen hier een ploegendienst. Ronaldinho overdag, ik in de avond   

De 0,5% afslag is in veel overeenkomsten wel toegepast op het U- of T-rendement, maar strikt genomen hoeft dat niet omdat het uitgangspunt is dat bij U of T rendement er geen actief vermogensbeheer toegepast wordt. Het geld zou dan belegd worden in staatsleningen of vergelijkbare spaarvormen.

Bij de zgn. beleggingsvariant (oprenting = werkelijk behaald rendement door BV) moet de 0,5% er wel af omdat deze variant impliceert dat de BV het geld actief belegt...

Groet
Joost


Denarius Advies Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie

Denarius Advies op facebook
Markedwinb
Newbee

Karma: 0

Berichten: 5

Re: Stamrecht LTD modelstamrechtovereenkomst v/d Belastingdienst
« Markedwinb Antwoord #11 Gepost op: 25 mei 2009, 23:27 »

Hoi Joost,

Geweldig. Dank je wel.

Groeten, Mark
Markedwinb
Newbee

Karma: 0

Berichten: 5

Re: Stamrecht LTD modelstamrechtovereenkomst v/d Belastingdienst
« Markedwinb Antwoord #12 Gepost op: 31 mei 2009, 12:33 »

Goedemiddag,

Toch nog een vraag over de waardering van een stamrechtverplichting in een stamrecht BV.
Voor een nog niet ingegaan stamrecht (nog niet uitkerend) mag je de verplichting jaarlijks met het U-rendement oprenten. Als na enkele jaren uitgekeerd gaat worden, moet je dan de waarderingsmethode wijzigen of mag je dezelfde methode boijven hanteren? M.a.w. mag je het bedrag van de verplichting minus de uitkering oprenten met het U-rendement (zelfde methode) of moet je overstappen op de actuariële methode?
En als je moet overstappen: hoe kan je dan varierende uitkeringen bepalen (bijv. de eerste 5 jaar een lagere uitkering en daarna een hogere?)

Alvast bedankt.

Groeten, Mark Baas
Joost Rietveld
Denarius Fiscaal- en Bedrijfsadvies
Moderator

Karma: 1110

Berichten: 16411Re: Stamrecht LTD modelstamrechtovereenkomst v/d Belastingdienst
« Joost Rietveld Antwoord #13 Gepost op: 1 juni 2009, 22:33 »

hoi Mark,

De uitkering zal sowieso actuarieel vastgesteld moeten worden (naar de maatstaven van in NL gevestigde verzekeraars). Ik kies er vanaf dan voor om dat voort te zetten. Dus exit U-rendement.

groet
Joost

Denarius Advies Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie

Denarius Advies op facebook
Markedwinb
Newbee

Karma: 0

Berichten: 5

Re: Stamrecht LTD modelstamrechtovereenkomst v/d Belastingdienst
« Markedwinb Antwoord #14 Gepost op: 3 juni 2009, 14:30 »

Hoi Joost,

Dank je wel.

Groeten, Mark Baas
Pagina's: [1] 2  


Partners

HL wordt gefinancierd door

Volg ons