uitkering lijfrente volgens benaderde marktwaarde methode Akkermans

  Higherlevel.nl
  Financiering, juridische en fiscale zaken
  Fiscale zaken
  uitkering lijfrente volgens benaderde marktwaarde methode Akkermans
Pagina's: [1]
Auteur  Onderwerp: uitkering lijfrente volgens benaderde marktwaarde methode Akkermans (776 keer gelezen)
dingo35
Newbee

Karma: 0

Berichten: 4

uitkering lijfrente volgens benaderde marktwaarde methode Akkermans
« dingo35 Gepost op: 10 juli 2018, 14:35 »

Allereerst: wat een geweldig forum, heb hier al enorm veel kennis tot mij genomen, dank aan allen daarvoor !!!!  

Ik heb een holding B.V. die tesamen met de dochter B.V. in een fiscale eenheid zit; ik heb zelf een arbeidsovereenkomst met de dochter B.V.

Ik werd bij oprichting door de BD gedwongen een eigen salaris cf. de "afroommethode" af te sluiten, d.w.z. dat ik indertijd 80% van de aan mij toe te rekenen omzet als salaris moest uitbetalen. Dat heeft nu als voordeel, nu de B.V. nauwelijks omzet draait, ik mijzelf een salaris van vrijwel nul kan toekennen.

Beide B.V.'s zijn zo goed als passief. Op de balans van de holding staat een lijfrente voorziening t.w.v. ca. 105k ; in de lijfrenteovereenkomst staat dat ik _uiterlijk_ bij het bereiken van 65 jarige leeftijd moet uitkeren. Ik ben 52 maar wil eerder gaan uitkeren omdat ik nu een IB van vrijwel nul heb.

In de lijfrente overeenkomst staat dat er opgerent moest worden met 4,5% (vijflaarlijks te herzien met 10 jaars staatslening NL) toen de opbrengsten van de B.V.'s opdroogden ben ik daarmee gestopt, vanuit de gedachte, als er niets verdiend wordt, kan er ook niets opgerent worden. Weet niet of dit later nog problemen gaat opleveren met de fiscus of dat zij dezelfde logica hanteren, er zat geen fiscale motivatie in (integendeel!).

In de overeenkomst staat tevens dat "de berekening van de lijfrente zal plaatsvinden overeenkomstig de methode van "De Benaderde Marktwaarde" van Pensioenadviseurs Akkermans & Partners" (wil hier geen reclame o.i.d. maken, dat staat er echt letterlijk!).

Mijn vraag 1: hoe moeilijk kan zo'n berekening zijn, met huidige rentestand van 0,49% voor 10 jaars staatslening, kan ik dan gewoon stellen: hoogte voorziening / uitkeringstermijn = jaarlijks uit te keren bedrag? Het gaat dan om ca. 5k / jaar dus belastingvrij...

Er staat immers ook in dat "Indien voor de heffing van enige belasting onherroepelijk komt vast te staan, dat het bepaalde in deze overeenkomst leidt tot een uitdeling aan .... zal de hoogte van de uitkering worden aangepast tot hetgeen fiscaal aanvaardbaar is".
EN:
"Indien door belastingadministratie dan wel door de rechter definitief is bepaald dat enige bepaling in deze overeenkomst tot gevolg heeft dat de uitkeringsgerechtigden op enige wijze belast wroden voor de verkrijging van het recht op de periodieke uitkeringen, zal met terugwerkende kracht tot heden een nieuwe overeenkomst in werking tredendie eerder genoemde gevolgen niet met zich meebrengt.".

M.a.w., als het tot problemen leidt kan ik het altijd nog met terugwerkende kracht rechttrekken?

Vraag 2: De holding B.V. heeft een grote R.C. schuld van ca 200k aan de dochter, doordat in het verleden dividend aan de holding is uitgekeerd om dit veilig te stellen, maar later toch veel salaris in de dochter betaald is. Liquiditeit is geen probleem, die is hoog genoeg voor alle voorzieningen, dus geen kwijtscheldingsproblematiek o.i.d.
2a: Dochter en Moeder hebben geen RC overeenkomst, verrekenene ook geen rente over de RC, omdat ze in een fiscale eenheid zitten. Levert dit nog problemen op met allerlei nieuwe aftrekbeperkingen?
2b: Is het verstandig om de lijfrenteuitkeringen via de dochter te betalen, om op die manier de RC stand met zo 'n 100k omlaag te brengen? Heeft tevens het voordeel dat de dochter al een LB nummer heeft. Maar het is de moeder die de lijfrenteovereenkomst met de DGA heeft....
Kan dit of leidt dit tot problemen?

Lang verhaal, maar wilde zo compleet mogelijk zijn in de achtergrond...  
Wim Schreuder
Registerpensioe nadviseur
Junior

Karma: 3

Berichten: 26Re: uitkering lijfrente volgens benaderde marktwaarde methode Akkermans
« Wim Schreuder Antwoord #1 Gepost op: 10 juli 2018, 15:21 »

Hallo Dingo35,

Mijn tips/opmerkingen zijn de volgende:

- oprenten van een lijfrentevoorziening mag in beginsel niet worden gestopt. Verlies in de BV is geen reden tot stoppen. Als je stopt, zou ik dit met de Belastingdienst afstemmen. Bij oneigenlijk stoppen heeft de Belastingdienst het recht om de voorziening te belasten (max 52%) en een revisierente op te leggen (20%).

- Een BMW-berekening is moeilijk. Vandaar het programma van Akkermans. Er zit niet alleen rente in, maar ook kosten en sterftekansen.

- bij de huidige rentestand zal een lage lijfrente-uitkering worden berekend. Die moet in de uitkeringsfase vervolgens weer tegen 4,5% worden gewaardeerd. Gevolg is dat een deel van de voorziening vrijvalt in de winst (of verlies).

- de uitkering is levenslang als je nu start. In sommige situaties is een tijdelijke uitkering mogelijk.

- de glijclausule (aanpassen van uitkering of overeenkomst als iets niet goed blijkt te zijn) staat vaak in een overeenkomst, maar of de Belastingdienst deze in voorkomend geval accepteert, is maar de vraag.

- Lijfrentetermijnen moeten aan een natuurlijk persoon toekomen.

Tot zover mijn opmerkingen. Ik geef je in overweging om voor verdere afhandeling een fiscalist in te schakelen.

Met vriendelijke groet, Wim

Wim Schreuder, registerpensioenadviseur
www.hls-pensioen.nl
dingo35
Newbee

Karma: 0

Berichten: 4

Re: uitkering lijfrente volgens benaderde marktwaarde methode Akkermans
« dingo35 Antwoord #2 Gepost op: 10 juli 2018, 15:25 »

Oh, weet niet of t van belang is, de lijfrentevoorziening is indertijd gevormd door ruisende inbreng van een eenmanszaak, dus valt, zo begrijp ik, onder de oude stamrechtvrijstelling.
dingo35
Newbee

Karma: 0

Berichten: 4

Re: uitkering lijfrente volgens benaderde marktwaarde methode Akkermans
« dingo35 Antwoord #3 Gepost op: 10 juli 2018, 17:26 »

Bedankt voor je snelle reactie Wim; mijn post hierboven kruiste die van jou.

V.w.b. uitgebleven oprenting, ik begrijp je punt, maar tijdens een controle had ik al n jaartje of 4 niet opgerent en daar werd niets van gezegd... ik begrijp dat dat geen "rechten" oplevert, maar als ik het recht zou willen trekken creëer ik in 1 jaar een hele forse aftrekpost, en dat lijkt me (voor de fiscus) nu ook weer niet de bedoeling...

Interessant vind ik ook je punt over dat de uitkering over de huidige rentestand wordt berekend (dat lijkt me logisch), maar dat er vervolgens in de uitkeringsfase weer hergewaardeerd moet worden tegen 4,5% , en dat een deel van de voorziening daardoor vrijvalt.
Dat begrijp ik niet; waarom zou je herwaarderen tegen 4,5% terwijl vriend en vijand het er wel over eens zijn dat we door vergrijzing en spaaroverschotten die rentestanden nooit meer gaan bereiken? Waar komt die 4,5% vandaan, komt dat door de 4,5% die ik noemde als oprenting, of is het toevallig dat deze percentages gelijk zijn?

Wat voor ordegrootte moet ik aan denken bij die vrijval? Is dat dan het verschil tussen huidige rentestand en 4,5, cumulatief over de looptijd, dan ligt dat in de ordegrootte van tientallen procenten van de voorziening (hoofdsom)?

Ik ga hiervoor zeker een fiscalist raadplegen, dat is me wel duidelijk, maar ik probeer je antwoord nader te duiden!


P.S.: Ik schrok een beetje van je reactie op mijn voortijdig gestopte oprenting, maar op rechtspraak.nl kan ik hierover geen enkele zaak vinden, dus het lijkt erop dat het in de praktijk nogal los loopt....
Wim Schreuder
Registerpensioe nadviseur
Junior

Karma: 3

Berichten: 26Re: uitkering lijfrente volgens benaderde marktwaarde methode Akkermans
« Wim Schreuder Antwoord #4 Gepost op: 10 juli 2018, 17:45 »

Hallo Dingo35.

- Fiscale risico's: ik kan alleen maar aangeven wat de fiscus mag doen als een regeling onzuiver is. Dus of je hebt mazzel, of de fiscus kent haar eigen regels niet, of ze doen alleen steekproeven, of ze zijn overbelast etc. etc. Ga er gerust van uit dat ze het ook op z’n tijd toepassen.

- Met 4,5% bedoelde ik de rente in jouw overeenkomst. Die kan t.z.t. variëren, zo begrijp ik uit jouw tekst (‘vijflaarlijks te herzien met 10 jaars staatslening NL’). De rente uit jouw overeenkomst moet je ook in de uitkeringsfase blijven aanhouden. Je kunt deze alleen veranderen voor zover het contract hierin voorziet.  Veranderen omdat de marktrente is veranderd vindt de fiscus niet ‘zakelijk’. Dat zouden namelijk vele pensioen- en lijfrenteverzekeraars ook wel willen die kreunen en steunen vanwege de bedragen die ze op grond van oude garanties moeten reserveren…

Succes!
Groeten, Wim

Wim Schreuder, registerpensioenadviseur
www.hls-pensioen.nl
dingo35
Newbee

Karma: 0

Berichten: 4

Re: uitkering lijfrente volgens benaderde marktwaarde methode Akkermans
« dingo35 Antwoord #5 Gepost op: 12 juli 2018, 08:30 »

Dag Wim,

Ik was waarschijnlijk niet duidelijk genoeg:

In de lijfrente-overeenkomst staat (gelukkig!):
"Het beschikbare bedrag zal bestaan uit ..., vermeerderd met samengestelde interest, te stellen op 4,5% per jaar; het interestpercentage zal iedere vijf jaar worden aangepast en gesteld worden op het op dat moment geldende effectieve rendement op dan lopende 10-jarige staatslening 5% Nederland, afgerond op een kwart procent naar boven."

Dus als ik het goed begrijp, is er geen enkel probleem met het alsnog oprenten tegen het volgens bovenstaande "formule", en ook al gebeurde dat met terugwerkende kracht, ik kom 100% de lijfrenteovereenkomst na dus geen risico op naheffing en/of revisierente.
Hooguit kan een inspecteur bezwaar maken tegen het feit dat ik op deze manier aftrekposten (van de oprenting) voor de vennootschapsbelasting naar voren haal, maar in mijn situatie komt daar geen fiscaal voordeel uit...

En dan zou er toch ook geen herwaardering plaatsvinden, gewoon uitkeren volgens de BMW methode en blijven oprenten? Of moet dan elke vijf jaar opnieuw een BMW berekening uitgevoerd worden omdat het interest-percentage dan verandert?

Wim Schreuder
Registerpensioe nadviseur
Junior

Karma: 3

Berichten: 26Re: uitkering lijfrente volgens benaderde marktwaarde methode Akkermans
« Wim Schreuder Antwoord #6 Gepost op: 12 juli 2018, 09:39 »

Hallo Dingo35,

Als de lijfrente in de uitkeringsfase zit, moet elk jaar een bmw-berekening worden gemaakt op basis van de rente uit jouw lijfrenteovereenkomst.

De lijfrente is immers levenslang, bevat sterftekansen. Je kunt in die fase dus niet meer alleen volstaan met aftrek uitkering en oprenten saldo.

Groeten, Wim

Wim Schreuder, registerpensioenadviseur
www.hls-pensioen.nl
Pagina's: [1]  


Partners

HL wordt gefinancierd door

Volg ons