Heeft curator recht op vergoeding voor uitoefening recht van reclame??

  Higherlevel.nl
  Financiering, juridische en fiscale zaken
  KvK, UWV en overige juridische zaken
  Heeft curator recht op vergoeding voor uitoefening recht van reclame??
Pagina's: [1]
Auteur  Onderwerp: Heeft curator recht op vergoeding voor uitoefening recht van reclame?? (1476 keer gelezen)
tdenissen
Newbee

Karma: 0

Berichten: 6

Heeft curator recht op vergoeding voor uitoefening recht van reclame??
« tdenissen Gepost op: 10 november 2017, 15:16 »

Beste forumleden,

Op een levering aan een failliete debiteur berust zowel eigendomsvoorbehoud als retentierecht, welke niet door de curator worden betwist. We vereist de curator een vergoeding voor het uitoefenen van dit recht aan een bedrag van €150 (ongeveer 25% van de vordering).

Voor wat betreft het uitoefenen van het eigendomsvoorbehoud kom ik uitspraken tegen die onderschrijven dat een redelijke vergoeding mag worden gevraagd. Daarbij staat een percentage van 4% in geval van het faillissement van Lekker van der Laan Bekker B.V. hop 15 september 2010.

Nu is volgens mij retentierecht een veel sterker recht. Ik kan mij daarbij eigenlijk niet voorstellen dat een curator dit mag dwarsbomen tenzij er betaald wordt. Nu stelt de curator dat ik mijn goederen niet krijg zonder betaling.

Staat de curator hier in zijn gelijk dat hij mij kan verplichten een betaling om mijn retentierecht uit te oefenen?

Alvast bedankt voor jullie inzichten.
Thijs
Rik99
Legend

Karma: 19

Berichten: 718

Re: Heeft curator recht op vergoeding voor uitoefening retentierecht??
« Rik99 Antwoord #1 Gepost op: 10 november 2017, 15:22 »

Retentierecht is toch alleen indien jij de goederen nog niet geleverd hebt??
Het is dacht ik het opschorten van de levering.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Retentierecht
tdenissen
Newbee

Karma: 0

Berichten: 6

Re: Heeft curator recht op vergoeding voor uitoefening retentierecht??
« tdenissen Antwoord #2 Gepost op: 10 november 2017, 15:44 »

In dit geval van retentierecht is het denk ik wel van toepassing aangezien de goederen weliswaar daar liggen maar het eigendom nog niet is over gegaan. Het retentierecht geeft mij de bevoegdheid om afgifte van de zaak op te schorten en kan in worden geroepen tegen een curator (60 FW). Dit betwist de curator ook niet.

Mag de curator hiervoor wel een vergoeding eisen?
Branko Collin
Webdeveloper
Ambassadeur
Legend

Karma: 89

Berichten: 1459Re: Heeft curator recht op vergoeding voor uitoefening retentierecht??
« Branko Collin Antwoord #3 Gepost op: 10 november 2017, 15:58 »

Daar = waar?

Waarom is het eigendom nog niet overgegaan?

Wat versta je onder 'hiervoor'?

Misschien kun je de curator citeren. Waar rekent hij precies geld voor?

Front-end web developer / prototyper / Drupal-developer.
tdenissen
Newbee

Karma: 0

Berichten: 6

Re: Heeft curator recht op vergoeding voor uitoefening retentierecht??
« tdenissen Antwoord #4 Gepost op: 10 november 2017, 15:59 »

Daar bij de debiteur in het magazijn.

Eigendom is nog niet over gegaan omdat betaling nog niet is gedaan en de goederen recent geleverd zijn.
Branko Collin
Webdeveloper
Ambassadeur
Legend

Karma: 89

Berichten: 1459Re: Heeft curator recht op vergoeding voor uitoefening retentierecht??
« Branko Collin Antwoord #5 Gepost op: 10 november 2017, 16:06 »

Ik kan niet zeggen dat je verhaal veel duidelijker wordt.

Ik trof dit aan via Google:

Quote:
Het retentierecht betreft een recht dat ziet op de opschorting van een verplichting
tot afgifte van een (onroerende) zaak.9 Uitoefening van het retentierecht op
een zaak veronderstelt dat de schuldeiser houder daarvan is. Hiervan is sprake
als de schuldeiser direct of indirect de naar verkeersopvatting, wet en uiterlijke
omstandigheden te beoordelen feitelijke macht over de zaak uitoefent op een
zodanige wijze dat (in de terminologie van art. 3:290 BW) ‘afgifte’ nodig is om
de zaak weer in de macht van de schuldenaar of een rechthebbende te
brengen.10
 

Dit komt uit een discussie getiteld "Retentierecht in faillissement: curator, houd uw nijptang gereed!"

Dat roept dan bij mij de vraag op waarom je denkt dat je een retentierecht hebt als je de zaak niet onder je hebt.

Front-end web developer / prototyper / Drupal-developer.
Rik99
Legend

Karma: 19

Berichten: 718

Re: Heeft curator recht op vergoeding voor uitoefening retentierecht??
« Rik99 Antwoord #6 Gepost op: 10 november 2017, 16:08 »

Quote : tdenissen op 10 november 2017, 15:44
In dit geval van retentierecht is het denk ik wel van toepassing aangezien de goederen weliswaar daar liggen maar het eigendom nog niet is over gegaan.
 
In dat geval heb je dus met eigendomsrecht te maken en niet met retentierecht.

Quote:
RECHT VAN RETENTIE
Het retentierecht is een bevoegdheid die aan de schuldeiser toekomt om de nakoming van zijn verplichting tot afgifte van een zaak aan zijn schuldenaar op te schorten, totdat zijn vordering wordt voldaan. Eenvoudiger gezegd: de te leveren zaak nog even achterhouden totdat is betaald.
 
https://www.absoluteadvocaten.nl/bedrijven/contracten/retentierecht

In geval van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken kan de curator een boedelbijdrage van de leverancier vragen.

Quote:
Voorts mag de curator uitsluitend een boedelbijdrage verlangen die in een redelijke verhouding staat tot de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten verband houdende met de daadwerkelijke uitlevering van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken. In voornoemde uitspraken achtten de rechters in de door hen te beoordelen situaties een boedelbijdrage van 3 à 4 % over de factuurwaarde van de daadwerkelijk afgegeven zaken als redelijk. Deze percentages zijn geen vast gegeven en een curator kan in een andere situatie een hogere boedelbijdrage verlangen of kan hij juist uitsluitend een lagere boedelbijdrage verlangen.
 
http://www.rassers.nl/nl/Actueel/Betalen-voor-mijn-eigendom-is-de-curator-gek-geworden...
tdenissen
Newbee

Karma: 0

Berichten: 6

Re: Heeft curator recht op vergoeding voor uitoefening retentierecht??
« tdenissen Antwoord #7 Gepost op: 10 november 2017, 16:08 »

Je hebt gelijk, ik vernoem het verkeerd. Recht van reclame had er moeten staan.
Branko Collin
Webdeveloper
Ambassadeur
Legend

Karma: 89

Berichten: 1459Re: Heeft curator recht op vergoeding voor uitoefening retentierecht??
« Branko Collin Antwoord #8 Gepost op: 10 november 2017, 16:21 »

Ik zit nu verder te lezen en zie dat in leveringsvoorwaarden vaak een eigendomsvoorbehoud wordt opgenomen dat bepaalt dat van afgifte pas sprake is als er betaald is. Daar zitten mogelijk wel nog wat mitsen en maren aan.

Zolang er geen afgifte is geweest, kun jij blijkbaar dus nog gebruik maken van je retentierecht?

Vraag is dus nog steeds: wat wil de curator? Wat was zijn exacte bewoording?

Er was recent nog een uitspraak over een curator die van de 4%-regeling afweek (ten nadele van de eigenaars) en door de rechter in het gelijk werd gesteld: https://stripjournaal.com/2017/10/17/curator-krijgt-gelijk-kort-geding-stripmuseum/...

(Dat gelijk volgde voornamelijk uit het feit dat de rechter de zaak geen spoedeisend karakter vond hebben, maar de rechter stipte ook aan dat hij anders waarschijnlijk hetzelfde zou hebben geoordeeld. Lekker korte uitspraak, trouwens.)

Front-end web developer / prototyper / Drupal-developer.
tdenissen
Newbee

Karma: 0

Berichten: 6

Re: Heeft curator recht op vergoeding voor uitoefening retentierecht??
« tdenissen Antwoord #9 Gepost op: 10 november 2017, 16:24 »

Branko Collin ik heb retentierecht verkeerd vernoemd. Ik bedoelde recht van reclame.

De letterlijke tekst van de curator is dat hij zonder betaling de goederen niet geeft.
Rik99
Legend

Karma: 19

Berichten: 718

Re: Heeft curator recht op vergoeding voor uitoefening recht van reclame??
« Rik99 Antwoord #10 Gepost op: 10 november 2017, 16:31 »

PS. Ik vraag me ook af of retentierecht nog bestaat na het in werking treden van de "Wet versterking positie curator".
https://www.nahvaccountants.nl/retentierecht-faillissement-stopt-per-1-juli/

Maar goed...
Heb je de het recht van reclame al schriftelijk bevestigd?
Quote:
Het inroepen van het recht van reclame is eenvoudig; de wet geeft aan dat het schriftelijk moet gebeuren.
 
http://www.fortadvocaten.nl/recht-van-reclame-bij-faillissement/

De curator kan overigens wel aanbieden om de goederen alsnog over te kopen voor wederverkoop.

Wanneer is de levering eigenlijk gedaan?

https://www.flinckadvocaten.nl/faillissement-van-uw-afnemer-maak-gebruik-van-het-recht...
tdenissen
Newbee

Karma: 0

Berichten: 6

Re: Heeft curator recht op vergoeding voor uitoefening recht van reclame??
« tdenissen Antwoord #11 Gepost op: 10 november 2017, 16:35 »

De levering is een stuk jonger dan 60 dagen en ik heb schriftelijk een beroep gedaan op mijn reclamerecht.

Toch eist de curator €150... rechtmatig??
Highio
Moderator

Karma: 334

Berichten: 7504Re: Heeft curator recht op vergoeding voor uitoefening recht van reclame??
« Highio Antwoord #12 Gepost op: 10 november 2017, 16:40 »

De leveranciers van V&D hebben de curator ook een vast bedrag plus percentage moeten betalen als ze hun onbetaalde spulletjes uit de filialen terug wilden halen. Komt vaker voor en is daarmee ongetwijfeld toegestaan. Dat bij een kleine vordering de vaste kosten relatief hoog zijn, kun je proberen te onderhandelen, maar dat wordt vast een lastige.

Gaat het tot een openbare verkoop of veiling van de boedel komen? Dan zet de curator anders liever daar op in bij courante handel.

Kan het niet goedkoper als je zelf langsgaat of een koerier met afhaalopdracht langsstuurt?

Groet,

Highio

HelicopterLandingsplaats...
StevenK
Raad van Advies
Legend

Karma: 312

Berichten: 3667

Re: Heeft curator recht op vergoeding voor uitoefening recht van reclame??
« StevenK Antwoord #13 Gepost op: 10 november 2017, 21:38 »

Quote : tdenissen op 10 november 2017, 16:35
De levering is een stuk jonger dan 60 dagen en ik heb schriftelijk een beroep gedaan op mijn reclamerecht.

Toch eist de curator €150... rechtmatig??
 
Ja, de ratio is dat hij niet voor niets voor hoeft te werken. Het alternatief is je reclamerecht / eigendomsvoorbehoud via een vonnis uitoefenen en dan ben je een heel stuk duurder uit.

Partner bij Storm van 's Gravesande Advocaten te Ede: www.advocaatstorm.nl
Focus op ondernemers- en insolventierecht
blog: http://advocaatkroesbergen.wordpress.com
Pagina's: [1]  


Partners

HL wordt gefinancierd door

Volg ons