VOF naar eenmanszaak, arbeidscontracten mee?

Pagina's: [1]
Auteur  Onderwerp: VOF naar eenmanszaak, arbeidscontracten mee? (1115 keer gelezen)
Jansenzoon
Newbee

Karma: 0

Berichten: 3

VOF naar eenmanszaak, arbeidscontracten mee?
« Jansenzoon Gepost op: 12 september 2017, 22:02 »

Beste mensen,

Stel: twee vennoten hebben gezamenlijk een onderneming met de rechtsvorm VOF, één der vennoten treed uit. De overgebleven vennoot zet de onderneming voort als eenmanszaak, neemt deze de werknemers van de voornoemde VOF verplicht met zich mee naar zijn eenmanszaak?

Met vriendelijke groet,

Jansen
Joost Rietveld
Denarius Fiscaal- en Bedrijfsadvies
Moderator

Karma: 1120

Berichten: 16537Re: VOF naar eenmanszaak, arbeidscontracten mee?
« Joost Rietveld Antwoord #1 Gepost op: 12 september 2017, 22:45 »

Jazeker. Zie art 7:663 BW

Denarius Advies Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Denarius advies Linkedin
Highio
Moderator

Karma: 324

Berichten: 7100Re: VOF naar eenmanszaak, arbeidscontracten mee?
« Highio Antwoord #2 Gepost op: 12 september 2017, 22:48 »

Goedenavond,

welkom op ondernemersforum Higherlevel. In juridische zin maakt dat misschien niet veel uit, maar is in dit geval als achtergrondinformatie sprake van een bedrijfsopvolging of voortzetting?

Groet,

Highio

Jansenzoon
Newbee

Karma: 0

Berichten: 3

Re: VOF naar eenmanszaak, arbeidscontracten mee?
« Jansenzoon Antwoord #3 Gepost op: 12 september 2017, 23:44 »

Bedankt voor jullie reacties Joost en Highio! In casu betreft het een scooterbedrijf die voorheen werd gevormd door twee heren en in de rechtsvorm vof. Na uittreding van één der heren heeft de andere heer het bedrijf, naar mijn weten, voortgezet als eenmanszaak. Het scooterbedrijf had werknemers in dienst, waaronder BBLers als zijnde één leerbedrijf.

Nu doet zich het volgende voor. De werkgever stelt dat aangezien hij nu een eenmanszaak is, hij geen leerbedrijf meer is en voorts de arbeidsovereenkomst met de BBLer moet beëindigen. Het volgende staat in de arbeidsovereenkomst:

"Artikel 1- Aard van de overeenkomst
Deze leerarbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, namelijk voor de duur van de ingevolge de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) gesloten beroepspraktijkvormingsovereenkomst/praktijkovereenkomst, en eindigt van rechtswege op de dag waarop de betreffende opleiding eindigt, alsmede in de gevallen genoemd in artikel 11, 12 en 13 van deze leerarbeidsovereenkomst.

Artikel 2 - Dienstverband
De leerling-werknemer treedt met ingang van 1-8-2016 in dienst van de werkgever.

Artikel 4 - Arbeidsduur
De arbeidsduur voor de leerling-werknemer bedraagt 27 uur per week, verdeeld over drie dagen. Het theorieonderwijs wordt gedurende de overige 2 dagen gevolgd.

Artikel 11 - Schorsing
De werkgever is bevoegd om de leerling-werknemer bij ernstig verwijtbaar gedrag (gedrag waarvoor onder meer een dringende reden voor ontslag aanwezig geweest zou zijn), te schorsen voor een periode van één week zonder doorbetaling van loon. Het besluit tot schorsing wordt mondeling onder opgave van redenen aan de leerling-werknemer medegedeeld en binnen twee werkdagen schriftelijk aan hem/haar bevestigd. De werkgever zendt voorts een afschrift van het besluit aan de onderwijsinstelling. Indien de leerling-werknemer in het kader van de opleiding werkzaamheden verricht bij een stagebiedend bedrijf, is deze bevoegd om de leerling-werknemer bij ernstig verwijtbaar gedrag met onmiddellijke ingang van het stageadres te verwijderen. De stagewerkgever meldt deze verwijdering direct aan de werkgever. De leerling-werknemer meldt zich onmiddellijk na de verwijdering bij de werkgever.

Artikel 12 - Tussentijdse opzegging
1. De kantonrechter kan op verzoek van de werkgever de arbeidsovereenkomst tussentijds beëindigen in geval:
a. de leerling-werknemer aantoonbaar niet geschikt is gebleken voor de functie waartoe hij wordt opgeleid. De werkgever dient de gronden tot dit besluit vooraf met de onderwijsinstelling en de leerling-werknemer te hebben besproken, waarbij is komen vast te staan ~ t voortzetting van het dienstverband geen perspectief biedt;
b. naar het oordeel van de werkgever ten gevolge van ernstig en verwijtbaar gedrag van de leerling-werknemer, een voortzetting van de opleiding redelijkerwijs niet meer van de werkgever kan worden gevergd;
2. De leerling-werknemer kan deze overeenkomst eveneens tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Artikel 13 - Tussentijdse beëindiging bij ziekte
Ingeval van ziekte, die met onderbreking van niet meer dan één week, zestien weken heeft geduurd, wordt de leerling-werknemer geacht de opleiding niet binnen de gestelde opleidingsduur met succes te kunnen afronden. Derhalve eindigt aan het eind van genoemde periode van ziekte deze arbeidsovereenkomst van rechtswege, tenzij de werkgever met de leerling-werknemer schriftelijk anders overeenkomt."

Kan hij dit zomaar doen? Ik ben zeer benieuwd naar jullie antwoord.

Met vriendelijke groet,

Jansen
Joost Rietveld
Denarius Fiscaal- en Bedrijfsadvies
Moderator

Karma: 1120

Berichten: 16537Re: VOF naar eenmanszaak, arbeidscontracten mee?
« Joost Rietveld Antwoord #4 Gepost op: 12 september 2017, 23:55 »

Arbeidsrecht is niet mijn ding, maar ik zie in deze bepalingen sws geen grond voor ontslag, zo dit mogelijk is. Bij mijn weten is 7:663 BW namelijk dwingend recht. Daar mag niet van afgeweken worden.

Ik kan een wettelijke uitzonderingsbepaling over BBL overeenkomsten missen. Morgen zal zeker een jurist met kennis ter zake uitsluitsel geven. Even geduld.


Denarius Advies Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Denarius advies Linkedin
Cosara
Europhile
Legend

Karma: 145

Berichten: 1915Re: VOF naar eenmanszaak, arbeidscontracten mee?
« Cosara Antwoord #5 Gepost op: 13 september 2017, 08:25 »

 
ter aanvulling ...

Veranderen van de rechtsvorm.

Overnemen van arbeidsovereenkomsten.

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe
Netwerken: Het gaat erom wat je kan en wie jou kent.
Norbert Bakker
risk & insurance resultant
Moderator

Karma: 1116

Berichten: 10641Re: VOF naar eenmanszaak, arbeidscontracten mee?
« Norbert Bakker Antwoord #6 Gepost op: 13 september 2017, 09:24 »

Beste Jansenzoon,

Welke rol heb jij in deze kwestie? Ben je een van de vennoten, stel je je vraag als vriend/bekende namens die vennoten of ben je een van de werknemers of BBL-ers?


Jansenzoon
Newbee

Karma: 0

Berichten: 3

Re: VOF naar eenmanszaak, arbeidscontracten mee?
« Jansenzoon Antwoord #7 Gepost op: 13 september 2017, 13:47 »

Bedankt voor de reacties Joost en Nedzhibe, dit heeft mij een eind op weg geholpen. In reactie op de vraag van Norbert, ikzelf ben een vriend van de BBL-er in kwestie. Inmiddels heb ik door dat mijn vraag misschien niet helemaal thuis hoort op het forum van van Higherlevel, hiervoor mijn excuses.

Momenteel studeer ik rechtsgeleerdheid en toen dit geschil mij ter oren kwam had ik direct het gevoel dat de gedragingen van de werkgever niet pluis waren. Bij goed ondernemerschap hoort naar mijn mening, zodra er werknemers in dienst zijn, in ieder geval goed werkgeverschap. Leerwerktraject leerlingen zijn vaak nog jong en minder weerbaar, uitbuiting van deze leerlingen is dan ook een zeer kwalijke zaak! Gezien dit forum gericht is op ondernemers en ondernemerschap hoop ik dat deze vraag op grond van gedeelde interesse en bij wijze van uitzondering alsnog wordt getolereerd.

Met vriendelijke groet,

Jansen
Branko Collin
Webdeveloper
Ambassadeur
Legend

Karma: 78

Berichten: 1343Re: VOF naar eenmanszaak, arbeidscontracten mee?
« Branko Collin Antwoord #8 Gepost op: 14 september 2017, 10:24 »

Ik hoop in elk geval dat de door Joost Rietveld genoemde jurist nog een kans krijgt te reageren.

Front-end web developer / prototyper / Drupal-developer.
UwJurist
UwJurist.nl
Legend

Karma: 36

Berichten: 360Re: VOF naar eenmanszaak, arbeidscontracten mee?
« UwJurist Antwoord #9 Gepost op: 15 september 2017, 13:17 »

De werkgever heeft geen poot om op te staan.

Er is arbeidsrechtelijk zonneklaar sprake van overgang van onderneming. De rechten en plichten van werkgever en werknemer blijven dus hetzelfde.

Norbert Bakker
risk & insurance resultant
Moderator

Karma: 1116

Berichten: 10641Re: VOF naar eenmanszaak, arbeidscontracten mee?
« Norbert Bakker Antwoord #10 Gepost op: 15 september 2017, 13:20 »

Beste Monique, dank voor je reactie.

Speelt het feit dat het bedrijf mogelijk geen leerbedrijf meer is dus geen rol?
UwJurist
UwJurist.nl
Legend

Karma: 36

Berichten: 360Re: VOF naar eenmanszaak, arbeidscontracten mee?
« UwJurist Antwoord #11 Gepost op: 15 september 2017, 13:25 »

Waarom zou het bedrijf geen leerbedrijf meer zijn? Daar is geen enkele reden voor. Althans, de verandering van VOF naar eenmanszaak of een andere rechtsvorm zijn niet relevant. En ik lees zo gauw ook geen ander argument.

RiVe
Legend

Karma: 134

Berichten: 1700Re: VOF naar eenmanszaak, arbeidscontracten mee?
« RiVe Antwoord #12 Gepost op: 15 september 2017, 17:03 »

Quote : Jansenzoon op 12 september 2017, 23:44
Nu doet zich het volgende voor. De werkgever stelt dat aangezien hij nu een eenmanszaak is, hij geen leerbedrijf meer is en voorts de arbeidsovereenkomst met de BBLer moet beëindigen. Het volgende staat in de arbeidsovereenkomst:

 

Ik zou het al eerder vanmiddag aanhalen, ik ben als eenmanszaak ook een erkend leerbedrijf, je moet als erkend leerbedrijf mogelijkheden bieden aan leerlingen, o.a. deskundige begeleiding en garant staan voor leermogelijkheden.

Het zou kunnen dat deze werkgever geen deskundige begeleiding kan geven, dat kan, maar zoek dan hulp bij de verenging die verantwoordelijk is voor de erkenningen, en help ook mee deze leerling een andere leer/werkplek te geven.

UwJurist
UwJurist.nl
Legend

Karma: 36

Berichten: 360Re: VOF naar eenmanszaak, arbeidscontracten mee?
« UwJurist Antwoord #13 Gepost op: 15 september 2017, 17:18 »

Dat is dus een mogelijk ander argument waar ik op duidde, dat echter nog niet genoemd is door vraagsteller. Zo'n stelling moet werkgever uiteraard wel kunnen bewijzen. En ook dan zal hij zijn zorgplicht in acht te nemen hebben inderdaad.

Norbert Bakker
risk & insurance resultant
Moderator

Karma: 1116

Berichten: 10641Re: VOF naar eenmanszaak, arbeidscontracten mee? 1 reus
« Norbert Bakker Antwoord #14 Gepost op: 16 september 2017, 15:40 »

Mod commentaar: off topic discussie over herkomst vraag afgesplitst en verwijderd.
(Dit is géén klant of studievraag)
Pagina's: [1]  


Partners

HL wordt gefinancierd door

Volg ons