Ga naar inhoud
 • 0

Belastingplicht DGA's (even uw aandacht graag)

Senior     68 0

Ik zat net een verhaaltje te tikken over zelfstandigheid en bedacht ik me dat het volgende best belangrijk is:

Op 26 april 2002 heeft de hoge raad besloten dat DGA's (directeur grootaandeelhouders) btw verschuldigd zijn over hun salaris. Dit betekent dat iedere DGA (als natuurlijk persoon) bij controle een naheffng voor de btw kan verwachten.

(ja, je leest het goed.....)

 

Waarom?

Omdat je een zelfstandige bent met een dienstverband. Je hebt namelijk geen hiërachische gezagsverhouding met de BV, je kan bijv. niet door jezelf ontslagen worden.

 

Gevolgen:

Geen. De btw die jij (als natuurlijk persoon) afdraagt, wordt teruggevorderd door de BV... Tenzij je onder onderwijsvrijstelling valt en je BV niet BTW-plichtig is.

 

Hoe nu te voorkomen dat je als DGA omzetbelasting af moet dragen?

Ga een fsicale eenheid aan met je eigen bv. Dan doe je een aangifte voor jezelf en de BV samen. Wel ben je dan persoonlijk aansprakelijk voor de belastingschulden van de BV.

 

Let op:

Je kan met terugwerkende kracht een fiscale eenheid worden, vanaf 26 april 2002, maar dan moet het verzoek voor 1 januari 2003 door de belastingdienst ontvangen zijn.

 

Als je de aansprakelijkheid voor de belastingschulden wil ontwijken, kan je de aandelen van de BV onderbrengen in een stichting. Dan ben je zelf geen aandeelhouder meer.

 

Mocht dit verhaal op jou van toepassing zijn, ben je warschijnlijk al geïnformeerd door je accoutant/belastingadviseur. Zo niet, ga even vragen hoe het voor jou zit.


May the wind always be at your back and the sun upon your face.

And may the winds of destiny carry you aloft to dance with the stars.

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

15 antwoorden op deze vraag

 • 0
Retired Mod     4,5k 25

Hoe nu te voorkomen dat je als DGA omzetbelasting af moet dragen?

Ga een fsicale eenheid aan met je eigen bv. Dan doe je een aangifte voor jezelf en de BV samen. Wel ben je dan persoonlijk aansprakelijk voor de belastingschulden van de BV.

 

Dat lijkt met toch wel een punt om even over na te denken. Als je een paar medewerkers in dienst hebt, heb je het hier makelijk over behoorlijke bedragen. Of zie ik iets fout?


HL-er van het eerste uur (& proud of it)

follow me on twitter http://www.twitter.com/dhettema

fuk spelvouten

Link naar reactie
 • 0
Senior     68 0

Uitsluitend het loon van de DGA valt binnen de omzetbelasting, omdat hij als zelfstandige een dienst levert aan zijn eigen BV en die in die zin geen gewone arbeidsverhouding heeft.

 

Alle medewerkers (hadden en) hebben een gewone arbeidsverhouding. Zij kunnen ontslagen worden, moeten opdrachten aannemen van de baas en zich voegen naar de regels van de baas. Voor hun verandert er niks.

 

Als je als DGA bijv €100.000 verdient en je hebt totale loonlasten van €500.000, dan zou de naheffing €19.000 bedragen (19% btw x €100.000).

 

Duidelijker?


May the wind always be at your back and the sun upon your face.

And may the winds of destiny carry you aloft to dance with the stars.

Link naar reactie
 • 0
Senior     48 1

 

Arjan roert hierboven een belangrijke fiscale actualiteit aan.

 

Samenvattend komt de uitspraak van de Hoge Raad erop neer dat een directeur-grootaandeelhouder (DGA) die MEER DAN 50% van de aandelen van een BV bezit, als belastingplichtige voor de omzetbelasting moet worden aangemerkt als hij tegen VERGOEDING werkzaamheden voor de BV verricht.

 

Dit betekent dat vanaf 26 april 2002 de vergoeding die de DGA in zijn hoedanigheid van directeur van de BV ontvangt, met BTW moet worden belast. Het laatste kan worden voorkomen als de DGA en zijn BV een fiscale eenheid voor de omzetbelasting aangaan. Hiertoe dient de fiscale eenheid vóór 1 januari 2003 te zijn aangevraagd.

 

Dit arrest van de Hoge Raad heeft in de praktijk vele vragen opgeroepen. De Staatssecretaris van Financien heeft vervolgens nadere uitleg gegeven over de toepassing en reikwijdte van het arrest, waarbij toelichting is gegeven op allerlei specifieke situaties. Een -willekeurige- greep uit deze vragen:

 

- hoe te handelen bij een holding-constructie;

- hoe te handelen in geval van een stamrecht BV;

- hoe te handelen bij een DGA die in het buitenland woont;

- wat wordt verstaan onder 'vergoeding';

- welke gevallen vallen naar de letter niet onder de reikwijdte van het

arrest, maar worden alsnog onder de werking ervan gebracht.

 

Elke DGA die meer dan de helft van de aandelen in een BV houdt en die in dat kader zijn fiscale positie nog niet onder de loep heeft genomen, doet er goed aan dit zo snel mogelijk te doen, zodat indien noodzakelijk vóór het einde van dit jaar actie kan worden ondernomen.

 

Groet,

 

TaxAdvisor

 

 

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     7,8k 145

Uhhmm,

 

Ik ben hier niet zo goed in, dus een (dom?) vraagje ter verduidelijking.

 

Als ik als DGA met een meerderheids belang in mijn BV een vergoeding ontvang moet ik BTW betalen.

- Geld dat ook als ik zelf in privé geen ondernemer ben en een arbeidsovereenkomst heb en sociale lasten e.d. afdraag?

- Geld het ook als ik als directeur ontslagen kan worden door de minderheidsaandeelhouders of de raad van commissarissen?

- Moeten "pseudo"-werknemers (waar ook geen gezagsverhouding mee bestaat) ook BTW afdragen over hun vergoeding?

 

Ik vraag met serieus af wat de lol van dit alles is.

 

Groeten,

Nils


Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0
Senior     48 1

Nils,

 

De 'lol' van dit alles is dat DGA's met extra administratieve lasten zouden kunnen worden geconfronteerd, en in specifieke gevallen zelfs met een kostenpost (bijvoorbeeld als de BV de in rekening gebrachte BTW niet kan verrekenen omdat de BV is vrijgesteld van omzetbelasting).

 

Om even concreet op je vragen in te gaan (volgorde van de gedachtenstreepjes uit jouw bijdrage hieronder):

 

1) Ja;

2) Ja. Het arrest is van toepassing op een DGA die meer dan 50% van

de aandelen houdt in een BV. Een formeel criterium derhalve; de

mogelijkheid van ontslag door minderheidsaandeelhouders of de RvC

is in dit kader niet relevant;

3) Zie vraag 2.

 

Gegroet,

 

TaxAdvisor

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     7,8k 145

Tjonge wat een onzin.

 

Misschien moeten we een berichtje sturen naar staatssecretaris Wijn, hij heeft gisteren beloofd dat de regelgeving voor ondernemers versimpeld zouden worden en dat de administratieve belasting omlaag zou gaan.

 

Ik kan me niet voorstellen dat ik als dirceteur met een gewoon salaris en een arbeidsovereenkomst met ontslagmogelijkheid (ik stuur geen facturen!!) ineens btw moet afdragen. Ik ben directeur als privé persoon en heb geen management BV of zo. Ik maak geen omzet en ik heb niet eens een btw nummer!

 

Ik ben benieuwd hoe ze dat willen doen.

 

Wel leuk voor de Tax boys natuurlijk. Of zitten jullie ook niet op dit soort zaken te wachten.

 

Groeten,

Nils

 


Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0
Senior     38 0

Get creative for 2003...

 

If you are the DGA of a holding company, but you do the majority of your activites for one of the daughter companies, you can put yourself on the loonlijst of the daughter company. No BTW or new BV's required. For 2002, simply get a BTW number and invoice the company for your salary including BTW for april - dec 2002 and do the paper shuffle.

 

I'm not a fiscal consultant, don't shoot me if I am wrong, but this is one solution which I believe is correct and legal.

 

Link naar reactie
 • 0
Junior     7 0

Hi,

 

Het bericht lijkt me iets te kort door de bocht. Niet in alle gevallen is het namelijk noodzakelijk om een FE BTW aan te vragen. Als je bijvoorbeeld een Holding hebt met daaronder een Werkmaatschappij en je staat bij de Werkmij op de loonlijst hoef je niets te doen.

Ook is er - in bepaalde gevallen - geen verplichting om een fiscale enheid aan te vragen, namelijk in geval je weliswaar op de loonlijst staat van een BV maar die BV niet BTW-plichtig is. In dat geval ontstaat een fictieve fiscale eenheid, zonder hoofdelijke aansprakelijkheid.

Bij het alternatief van een Stichting moet rekening gehouden worden met de daaraan verbonden notariele kosten voor certificering van de aandelen.

 

Groet, Theo

 

 

Link naar reactie
 • 0
Senior     68 0

 

Ook is er - in bepaalde gevallen - geen verplichting om een fiscale enheid aan te vragen, namelijk in geval je weliswaar op de loonlijst staat van een BV maar die BV niet BTW-plichtig is. In dat geval ontstaat een fictieve fiscale eenheid, zonder hoofdelijke aansprakelijkheid.

 

 

Juist als de BV niet BTW plichtig is, zou het verstandig zijn om een fiscale eenheid aan te gaan (je bent inderdaad niks verplicht). De BV kan de BTW namelijk niet terugvragen, maar de DGA moet evengoed BTW afdragen. Ik zie in dit kader de relevantie van de hoofdelijke aansprakelijkheid niet.

 

 

PS. Nils, je voelt het goed aan. Er zijn -ook voor ons- leukere manieren om geld te verdienen. Hier houden wij ook geen tevreden cliënten aan over.


May the wind always be at your back and the sun upon your face.

And may the winds of destiny carry you aloft to dance with the stars.

Link naar reactie
 • 0
Junior     8 0

Heren,

 

Even voor mijn eigen begrip:

 

Ik heb een holding waarin ik 100% van de aandelen bezit, maar niet op de loonlijst sta.

 

Ik heb een B.V. waarvan mijn holding 50% van de aandelen bezit en waar ik als prive-persoon op de loonlijst sta..

 

Begrijp ik uit de voorgaande posts nu correct dat er voor mij geen problemen gaan optreden in 2003?

 

Alvast bedankt,

 

Joost

Link naar reactie
 • 0
Senior     48 1

Joost,

 

Je veronderstelling klopt. Je ontvangt immers geen vergoeding van je holdingvennootschap.

 

Het zogenoemde 'gebruikelijk loon' dat in principe elke aandeelhouder-natuurlijk persoon met een aanmerkelijk belang in aanmerking dient te nemen telt niet als vergoeding.

 

Groet,

 

TaxAdvisor

Link naar reactie
 • 0
Junior     8 0

TaxAdvisor,

 

Bedankt voor je snelle reply! higherlevel is weer to-the-point en snel zoals altijd, wordt steeds beter!

 

Nog ff een vraagje van Aleph (mijn compagnon).. Hij heeft (nog geen) holding B.V. ertussen, hij is dus persoonlijk 50% eigenaar (dus geen meerderheidsbelang). Heeft deze kwestie voor hem ook geen gevolgen of moet hij wel iets ondernemen?

 

nogmaals bedankt!

 

Joost.

Link naar reactie
 • 0
Junior     7 0

 

Ook is er - in bepaalde gevallen - geen verplichting om een fiscale enheid aan te vragen, namelijk in geval je weliswaar op de loonlijst staat van een BV maar die BV niet BTW-plichtig is. In dat geval ontstaat een fictieve fiscale eenheid, zonder hoofdelijke aansprakelijkheid.

 

 

Juist als de BV niet BTW plichtig is, zou het verstandig zijn om een fiscale eenheid aan te gaan (je bent inderdaad niks verplicht). De BV kan de BTW namelijk niet terugvragen, maar de DGA moet evengoed BTW afdragen. Ik zie in dit kader de relevantie van de hoofdelijke aansprakelijkheid niet.

 

 

 

Met de hoofdelijke aansprakelijkheid ben ik het eens (ik te kort door de bocht). Verder snap ik het niet. BV niet terugvragen en DGA afdragen??

De BV brengt BTW in rekening en draagt af en de DGA vraagt die BTW vervolgens terug. Door de (fictieve) fiscale eenheid is het voorgaande niet meer noodzakelijk.

 

Waar begrijpen we elkaar niet?

 

Theo

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wie is er online?
  3 leden, 63 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 65.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.