Ga naar inhoud
 • 0

Factuur rond de jaarwisseling

Vraagje, hoe ga je administratief om met facturen die in jaar X verstuurd en in jaar X+1 betaald krijgt (bijv als je een factuur op 25 dec verstuurt, die pas op 10 januari betaald wordt)?

 

Heb de zoekfunctie gebruikt, maar kan het niet echt vinden. Ook heb ik gehoord dat je binnen 30 dagen je factuur moet verzenden, geldt dat ook voor de maand december, of is de jaarwisseling wat dat betreft een extra beperking (dat je in hetzelfde jaar moet factureren)?

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

13 antwoorden op deze vraag

 • 0

AmazingMind,

 

Of er een regel is die voorschrijft binnen welke tijd een factuur moet worden verzonden weet ik niet. Vermoedelijk is de vraag gesteld met het oog op wanneer de omzet moet worden verantwoord in de administratie. Wel dat is duidelijk: alle omzet die gemaakt is in de maand december t/m 31/12 dient in het lopende jaar te worden verantwoord; onafhankelijk van de vraag of er gefactureerd is of niet. Vervolgens ontstaat derhalve, indien niet vóór 31/12 is betaald door de debiteur een vordering welke op de balans dient te worden opgenomen.

 

Ecofin

SpeedBalance expert; auteur van een aantal handleidingen voor boekhoudprogramma's en naslagwerken op financieel-administratief gebied. www.hofinza.nl

Link naar reactie
 • 0

Vraagje, hoe ga je administratief om met facturen die in jaar X verstuurd en in jaar X+1 betaald krijgt (bijv als je een factuur op 25 dec verstuurt, die pas op 10 januari betaald wordt)?

 

Je boekt de factuur in het verkoopboek met datum 25 december. De betaling boek je in het bankboek, met datum 10 januari. Dat is verder niks bijzonders.

 

Ook heb ik gehoord dat je binnen 30 dagen je factuur moet verzenden

 

"De factuur moet u uitreiken vóór de vijftiende dag na de maand waarin u de levering of de dienst heeft verricht."

 

Bron: belastingdienst

 

Overigens heb ik nogal wat leveranciers die zich hier niet aan houden.

Link naar reactie
 • 0

Dat is best veel speling, soms dus 1,5 maand en soms "maar" 16 dagen, vreemde regel!

 

Tsja, waarom zou je facturen niet meteen verzenden, dat is gewoon leuk om te doen hè ;)

Bezoekhetziekenhuis.nl: Eenvoudig bezoeken plannen aan de patiënt en communiceren met patiënt, familie en vrienden. ! Maak een account aan als een familielid in het ziekenhuis ligt en je kunt gezamenlijk de bezoektijden inplannen.

Link naar reactie
 • 0

Vermoedelijk is de vraag gesteld met het oog op wanneer de omzet moet worden verantwoord in de administratie. Wel dat is duidelijk: alle omzet die gemaakt is in de maand december t/m 31/12 dient in het lopende jaar te worden verantwoord; onafhankelijk van de vraag of er gefactureerd is of niet. Vervolgens ontstaat derhalve, indien niet vóór 31/12 is betaald door de debiteur een vordering welke op de balans dient te worden opgenomen.

 

De vraag is even: wanneer wordt er omzet gemaakt? Op het moment dat de factuur betaald is, of op het moment dat de werkzaamheden zijn verricht. De reden dat ik het vraag heeft vooral te maken met een correcte afhandeling van de omzet en inkomstenbelasting.

 

Wat de factuur-datum betreft: helder verhaal, echter, mijn werkzaamheden worden pas in de laatste week van december afgerond. Dit zou betekenen dat ik pas in januari zou hoeven te factureren?

Link naar reactie
 • 0

Als je facturen stuurt, dan moet je onder factuurstelsel werken. En dus wordt de "prestatie" geboekt in de maand waarin je de facturen stuurt en ontvangen hebt.

 

Dus de omzet van een factuur wordt in december geboekt, tegenrekening debiteuren.

 

Dus je rekent in dit jaar af.

 

Dit werkt trouwens ook zo voor je inkoopfacturen.

 

Online boekhouden en dienstverlening in één met you book. Online abonnement, inclusief all-in administratieve dienstverlening al voor € 69,00 excl. BTW per maand!

Link naar reactie
 • 0

Om het nog even scherper te stellen:

 

de omzet dient te worden geboekt op het moment dat de werkzaamheden gereed zijn. Voor werkzaamheden welke langere tijd vergen (denk b.v. aan het bouwen van een schip) wordt veelal gewerkt met onderhanden werk. Er zijn boeken volgeschreven over de vraag wanneer dan de winst moet worden genomen; naar tijdsgelang of op het moment van het afleveren van het schip.

 

In het hier besproken geval zal wel sprake zijn van een veel kortere periode. Wat ik heb begrepen is dat de opdracht kort voor de jaarwisseling gereed zal zijn. In dat geval dient derhalve de omzet dit jaar te worden genomen en dientengevolge ook de eventuele winst te worden geboekt. Indien nog geen factuur wordt aangemaakt (en verzonden) heeft hiermede niets te maken. In dat geval zal de vordering op de debiteur moeten worden geboekt op b.v. Nog te factureren bedragen (rubriceren op de balans bij Debiteuren). Het tijdstip van het aanmaken van de factuur, laat staan het tijdstip van ontvangst van de betaling van de debiteur staan hier geheel buiten.

 

ecofin

SpeedBalance expert; auteur van een aantal handleidingen voor boekhoudprogramma's en naslagwerken op financieel-administratief gebied. www.hofinza.nl

Link naar reactie
 • 0

Als het gaat om omzet en BTW is de factuurdatum leidend. De maand waarin die datum valt, is de maand waarin de omzet en de BTW gerealiseerd is.

 

Maar wat is dan wijsheid?

 

Stel: ik verhuur mijzelf. Dit doe ik ook in december. Ik mag alleen factureren met een bijgesloten urenverantwoording. Voordat ik deze gemaakt en geaccordeerd retour heb, zit ik altijd al een paar dagen in de nieuwe maand. Kortom, ik kan pas een factuur maken op -laten we zeggen- 4 januari.

 

Als ik mijn factuur over de werkzaamheden van december, dateer op 4 januari is het echt wel omzet voor januari. In het kader van de jaarafsluiting e.d. kun je de factuur antidateren op 31 december.

 

Wat zouden jullie doen? Ik opteer voor een factuurdatum van 4 januari. Als je dit consequent doortrekt over de jaren heen maakt het toch geen verschil

Link naar reactie
 • 0

In de dienstverlening is het gebruik om de volgende journaalposten te hanteren:

 

Aan het einde van de dag, week of maand:

Onderhanden werk (balans, activa, vlottende activa, voorraden)

AAN Omzet dienstverlening (resultatenrekening, brutomarge, netto-omzet)

 

Bij het opstellen van de factuur:

Debiteuren (balans, activa, vlottende activa, vorderingen, handelsdebiteuren)

AAN Af te dragen omzetbelasting (balans, passiva, kortlopende schulden, omzetbelasting)

AAN Onderhanden werk (balans, activa, vlottende activa, voorraden)

 

Hierbij neem je dus de winst op het moment van de levering van de dienst. De BTW wordt pas afgedragen op het moment dat de factuur wordt opgesteld. Tussen deze momenten kan dus een aantal dagen, weken of langer in tijd zitten afhankelijk van de frequentie van factureren en de vorm van jouw dienstverlening c.q. de overeenkomst.

 

Succes met boekhouden!

http://www.smart-visie.nl : Voor een heldere kijk op uw praktijk.

Link naar reactie
 • 0

Dacht ik dat ik klaar was voor de aangifte IB, kom ik de post onderhanden werk tegen.

 

Uitleg BD: “Bij onderhanden werk gaat het om langlopende projecten. In de kostprijs neemt u alle direct toerekenbare kosten mee, zoals lonen, materialen, kosten en afschrijving van gebruikte machines, energie en werk door derden. Ook moet u het constante deel van de algemene kosten, zoals loonkosten van de algemene leiding en huisvestingskosten, in de waardering opnemen en moet u (een evenredig deel van) de winstopslag activeren.

U neemt de winst voortschrijdend. Dit betekent dat u niet mag wachten met winstneming tot het werk of de opdracht is afgerond. Als een opdracht voor de helft klaar is, moet u dus de helft van de overeengekomen prijs op dat moment activeren. Dit leidt vervolgens tot winstneming.”

 

Nu ben ik in 2008 begonnen met het schrijven van een boekje in opdracht tegen een vaste afnameprijs (stel 1000 euro). Boekje is opgeleverd in 2009 en gefactureerd. Kosten in 2008 bestaan uit: reiskosten voor onderzoek (stel 200 euro), verder alleen gebruik computer en mijn eigen uren (eenmanszaak).

 

Aan de hand van de gemaakte uren kan je zeggen dat ik ultimo 2008 op de helft van de opdracht zit.

 

Voor dit jaar moet ik administratief dan boeken:

Kosten 200

Aan Giro 200

 

Onderhanden werk 500

Aan omzet (2008) 500

 

In 2009 factureren:

Debiteur 1190

Aan onderhanden werk 500

Aan omzet (2009) 500

Aan af te dragen OB 190

 

Als ik het goed heb begrepen zal ik dan bij de aangifte IB onder opbrengsten, wijziging onderhanden werk een bedrag van 500 euro opnemen.

 

Vervolgens moet ik bij Activa onder de kop Voorraden bij Onderhanden werk ook 500 euro opnemen. Bij deze post staat ook een invulveld Kostprijs.

 

Kan iemand mij vertellen of ik nu goed aan het redeneren ben en wat ik moet invullen bij het veld Kostprijs?

Link naar reactie
 • 0

Als het gaat om omzet en BTW is de factuurdatum leidend. De maand waarin die datum valt, is de maand waarin de omzet en de BTW gerealiseerd is.

 

Beste Markiez deze stelling gaat slechts deels op. Factuurdatum is alleen leidend voor de BTW en niet zo zeer voor omzetneming.

Omzet moet toegerekend worden aan de periode waarin de prestatie is verricht of de periode waar de prestatie betrekking op heeft.

 

Voorbeeld:

Als ik op 31 maart een huurnota stuur voor de maand april dan ben je de BTW verschuldigd over de maand maart maar de huuropbrengst reken je toe aan de maand april.

 

Nu ben ik in 2008 begonnen met het schrijven van een boekje in opdracht tegen een vaste afnameprijs (stel 1000 euro). Boekje is opgeleverd in 2009 en gefactureerd. Kosten in 2008 bestaan uit: reiskosten voor onderzoek (stel 200 euro), verder alleen gebruik computer en mijn eigen uren (eenmanszaak).

 

Aan de hand van de gemaakte uren kan je zeggen dat ik ultimo 2008 op de helft van de opdracht zit.

 

Voor dit jaar moet ik administratief dan boeken:

Kosten 200

Aan Giro 200

 

Onderhanden werk 500

Aan omzet (2008) 500

 

In 2009 factureren:

Debiteur 1190

Aan onderhanden werk 500

Aan omzet (2009) 500

Aan af te dragen OB 190

 

Bijna goed maar net niet helemaal. Het gaat erom dat de winst (fiscaal!) naar rato van de looptijd van het project wordt verantwoord. Echter, je weet natuurlijk pas wat de winst is aan het eind van het project. Voortbordurend op jouw voorbeeld is de

winst dan: € 1.000 -/- € 200 = € 800. Hiervan moet je dus € 400 toerekenen aan 2008 en € 400 aan 2009.

De kosten gemoeid met het project boek je ook in onderhanden werk dus:

 

OHW 200

a\ giro 200

 

Winstneming per jaareinde:

OHW 400

a\ 9xxx Mutatie OHW 400

 

Facturering:

Debiteuren 1.190

a\ BTW 190

a\ omzet 1.000

 

OHW afboeken naar nul:

9xxx Mutatie OHW 400

4xxx Kosten boekje 200

a\ OHW 600

 

In bovenstaand voorbeeld boek ik mutatie OHW bewust in rubriek 9 omdat je op deze manier de link tussen omzet en af te dragen BTW niet verliest. Kosten en Omzet komen nu in hetzelfde jaar terecht en aan beide jaren is 400 winst toegerekend.

 

 

 

Link naar reactie
 • 0

Dank je wel Alex,

 

Ik kan het volgen. Als ik het dan doortrek naar de aangifte IB komt het op het volgende neer.

 

Bij W&V-rekening onder de kop Opbrengsten-wijziging in voorraden gereed product en onderhanden werk neem ik op 400 euro (de winst).

 

Bij Overzicht Aciva onder de kop Voorraden - Onderhanden werk neem ik op 600 (kosten + winst).

 

Corrigeer me als ik het verkeerd heb.

 

Blijft mijn vraag staan wat ik bij Kostprijs van het Onderhanden werk moet invullen?

 

Mvg,

Daan

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  0 leden, 280 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.