Ga naar inhoud
 • 0

Visie en missie als basis van je onderneming

Ik ben nieuw op dit forum, dus hoop dat ik me aan de (mij nog niet bekende) regels houd.

 

 

(Vraag)stelling:

 

Ik heb een leidinggevende functie binnen een toneelgroep die in de zomer van 2008 de stap wil maken naar het professioneel theatermaken.

 

Daarvoor heb ik gedurende het komend jaar een aantal studiedagen belegd, waarvan de eerste binnenkort.

 

Op deze eerste studiedag wil ik met de andere betrokkenen komen tot een gedragen missie en visie van onze theatergroep.

 

Mijns inziens de basis van alle verdere plannen en onderzoeken naar haalbaarheid van onze professionalisering.

 

Ik denk dat ik in kleine groepjes eerst hierover laat inventariseren en brainstormen om dat daarna plenair te bespreken.

 

Wat is jullie mening hierover; is dit het juiste vertrekpunt of hebben jullie andere ideeen / suggesties / oefenvormen die ik op deze studiedag zou kunnen gebruiken / toepassen?

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

22 antwoorden op deze vraag

 • 0

Het is een belangrijk onderdeel, maar er zit een risico aan om met iedereen te gaan brainstormen. Alle input is goed, maar je moet duidelijk communiceren dat niet iedereen zijn punten terug zal en kan zien in het eindresultaat. Soms sluit het een het ander uit. Maakduidelijk dat iedereeninput kan leveren, en stel een klein, gekwalificeerd team met vastomlijnde opdracht op dat het uitwerkt en terugkoppeld. Die terugkoppeling is voornamelijkinformatief, niet bedoeld om nog eens aan het concept te gaan sleutelen.

 

Uiteindelijk komt het er vaak op neer dat je lang nadenkt over je visie en missie,en daarna nog langer nadenkt om dat zo kort en kernachtig op te schrijven dathet een marketingboodschap wordt.

 

Als proffessioneel in dit geval ook inhoudt 'commercieel', zorg er dan ook voor dat er maar een paar gekwalificeerde mensen hierover beslissenen voor verantwoordelijk zijn. Proberen aan alle geluiden uit je groep recht te doen kan heel goed op gespannen voet staan met het behalen van positieve financiele resultaten. Soms zulje andere keuzen moeten maken dan dat sommige mensen willen, omdat er geld op de plank moet komen (al dan niet uit verkoop of subsidie).

 

Succes!

Link naar reactie
 • 0

Sluit me aan bij Nonex.

 

Naar ik aanneem is er een leider van de groep, iemand die het voortouw neemt. Stel even dat jij dit bent. Dan heb je ook (naar ik aanneem) een redelijk beeld waar je naar toe wilt met de groep.

Als mijn aanname juist is dan is het jouw taak om de missie en visie te verwoorden.

 

Verwoord wat jij wilt dus. Neem de input van de anderen mee in de gesprekken en corrigeer desgewenst jouw visie. Soms lukt dat eenvoudig niet omdat als er een echte leider is deze een voortrekkersrol vervult en dat lukt meestal alleen als deze dat op zijn-haar eigen wijze kan doen.

 

Als het een "poldermodel" groep is wordt het lastig en wens ik je heel veel succes. Mijn ervaring is dat er maar gepraat blijft worden zonder daden. Op zich niks mis mee maar als jullie willen slagen zal er iemand het voortouw moeten nemen.

 

Ben jij dat?

René

 

Serendipity: datgene wat op je pad komt en je verder brengt op de weg des levens.

 

Serendipity

Link naar reactie
 • 0

 

(Vraag)stelling:

 

Ik heb een leidinggevende functie binnen een toneelgroep die in de zomer van 2008 de stap wil maken naar het professioneel theatermaken.

 

 

Wat betekent professioneel in dit geval. Heeft het betrekking op de inhoud van het theater/toneel, de administratieve afhandeling, de bedrijfsvoering of de methode van financiering?

Link naar reactie
 • 0

Wat betekent professioneel in dit geval. Heeft het betrekking op de inhoud van het theater/toneel, de administratieve afhandeling, de bedrijfsvoering of de methode van financiering?

 

 

Professioneel is de inhoud reeds, en daarvoor hebben we ook een redelijk systeem van kwaliteitsbewaking ingesteld.

Dat is ook de basis van waaruit we nu de stap kunnen zetten naar professionalisering op de administratie, bedrijfsvoering en financiering.

 

Voor de 'leden' betekent dat dus de stap van hobby naar werk.

 

 

 

@ Nonex en Rene: Het is een compacte groep, bestaande uit 4 acteurs, een technicus (straks allen in dienst) en een vormgever (vrijwilliger), aangevuld met een regisseur (op projectbasis).

 

Inderdaad wordt het een spanningsveld om commercie met artistieke wensen te combineren.

Juist daarom (ook voor eventuele subsidies) is het belangrijk om een duidelijke missie/visie te hebben, die bovendien gedragen wordt door ons allen.

Link naar reactie
 • 0

Promovendus, ben jij de leader of the gang?

 

Ik kom terug op wat ik eerder schreef. Ook met een kleine groep mensen zal er maar 1 de leider kunnen zijn en die heeft dan ook de taak om leiding te nemen. Niet polderen dus want jullie gaan professionaliseren. Organisaties waar jullie mee te maken gaan krijgen zullen ook een professionaliteit van jullie verwachten.

 

Daarnaast speelt er nog een ander aspect. Nu al die mensen in dienst komen ontstaat er ook verantwoordelijkheid voor het feit dat al die mensen elke maand weer moeten eten. Anders gezegd de leider draagt ook verantwoordelijkheid voor continuïteit. Om dit te kunnen waarborgen zal er:

A) Een leider moeten zijn

B) Een strategie moeten komen die ervoor zorgt dat er gewerkt wordt aan de continuïteit

C) Een gevoel van verantwoordelijkheid en commitment moeten zijn bij alle betrokkenen

 

Nou, je hebt volgens mij nu alle ingrediënten aangereikt gekregen om vooruit te kunnen.

 

Succes.

René

 

Serendipity: datgene wat op je pad komt en je verder brengt op de weg des levens.

 

Serendipity

Link naar reactie
 • 0

Het is inderdaad op een natuurlijke wijze zo gegroeid dat ik de leider ben geworden, en ik zal dat straks ook formeel worden.

 

Jouw ABC-tje klopt dus helemaal, en bevestigt mijn eigen gedachten.

 

Ter verduidelijking:

A. Ik ben en word de formele leider, initieer en stuur zaken aan.

B. Komt na C.

C. We moeten op 1 lijn zitten en proberen dit te verwoorden in een visie missie, waarin zowel onze doelen als onze grondslag / idealen verwerkt zitten.

B. Uit die visie volgt uiteraard een werkconcept, een bedrijfsplan HOE we die doelen denken te kunnen bereiken.

 

 

 

Hartelijk dank voor de hulp!

 

 

@ djluc: De stichting staat waarschijnlijk straks los van de toneelgroep. Om de stichtingsdoelen te bereiken huurt de stichting dan acteurs in.

Link naar reactie
 • 0

Als je wat werk uit handen genomenzou willen hebben of wat vrijblijvende denkkracht inwilt schakelen zou je een stagair van de opleiding Kunst- en Mediamanagement van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht kunnen overwegen. [edit] ze hebben tegenwoordig zelfs theatre management [/edit]

 

Met een goede opdracht kunnen ze zinnig werk verrichten, en hebben een schare docenten achter zich met veelervaring in dit soort processen. En net als met alle stages: je kijkt of je er iets aan hebt, en dan gebruik je het. Of niet.

 

[edit mod]typefout hersteld[/edit]

Link naar reactie
 • 0

Ik ben zo vrij om eigen-wijs te zijn Nonex. Natuurlijk kan deze mogelijkheid benut.

Mijn advies is dit zelf te doen met ondersteuning/hulp van ervaren mensen. Persoonlijk heb ik niet zulke goede ervaring met "broekjes" vol met boekenwijsheid.

Dus mijn advies zelf doen en vraag tiussendoor feedback aan ervaren mensen en dat hoeft heus geen geld te kosten.

René

 

Serendipity: datgene wat op je pad komt en je verder brengt op de weg des levens.

 

Serendipity

Link naar reactie
 • 0

. Persoonlijk heb ik niet zulke goede ervaring met "broekjes" vol met boekenwijsheid.

 

 

Dat studenten Broekjes zijn weet iedereen, behalve zijzelf. Wist ik ook niet toen ik studeerde :) Moet je ook niet tegen ze zeggen (dan gaan ze huilen). Maar het is wel goed voor studenten om eens mee te mogen kijken in het werkveld, dar leren ze meer van dan schoolbankjes. Je moet ook niet altijd aan ze vragen wat ze vinden, je moet zorgen dat ze uitvoeren wat moet gebeuren. Hebben ze meteen kennis gemaakt met grootste verschil tussen de hogeschool en het werkveld.

Link naar reactie
 • 0

Met je eens. Geef ze een kans maar nogmaals ik zou het niet doen als dit je eerste ervaring is met dit soort zaken waar promovendus over schrijft.

 

Als je een ervaren rot bent is het goed te doen maar gevoelsmatig (promovendus corrigeer me als ik het mis heb) ga ik er vanuit dat deze toneelgroep nieuw is in het commerciële speelveld en dan is het een waanzinnig leerzame exercitie om dit zelf te doen.

Hierdoor wordt hij gedwongen om zelf concreet te worden:

- naar zichzelf: waar sta ik voor en waar ga ik voor

- naar de groep: ik ga de kar trekken en dat gaan we zus en zo doen. Wie heeft er nog aanvullende suggesties

 

That´s my way in ieder geval.

René

 

Serendipity: datgene wat op je pad komt en je verder brengt op de weg des levens.

 

Serendipity

Link naar reactie
 • 0

Dat gedoe met visie en missie is anders ook een pak boekenwijsheid. Zijn doorgaans bedrijfskundestudenten die daar dagen aan verspillen. Je kan je tijd beter besteden aan het nadenken over, praten over, zoeken naar kansen in het subsidiecircuit of de markt die passen bij jullie artistieke uitgangspunten.

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie
 • 0

 

De manier waarop visies/missies doorgaans beschreven worden, hebben niet zoveel met een routeplanning te maken. Helaas. De missie voor een vakantie zou zoiets zijn als: voor alle deelnemers van ons gezin een ontspannende en leerzame ervaring te samenfreubelen. Dan weet je dus nog niet waar je heen gaat.

 

Ik hou het liever concreet. ;D

 

Die van Google is trouwens wel goed, maar zo'n missie heeft pas zin als je een paar miljard uit kan geven...

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie
 • 0

De missie en visie zijn de basis van een onderneming/organisatie. Alle ondernemersplannen die wij met klanten schrijven beginnen hiermee. Het is te vaak een onderschat belang. Het gaat uiteindelijk de basis vormen en een denkkader voor alle beslissingen die je gaat maken. Het wordt ook een meetlat voor te nemen stappen en te maken keuzes. De omschrijving dient geen vaag verhaal te worden, maar een formulering op basis van het smart(i)-principe (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden en Inspirerend).

 

Sowieso is het van belang dat je alle neuzen dezelfde kant op hebt, voordat je uberhaupt begint aan een onderneming, organisatie, vereniging of stichting. Je zult dus als eerste de drijfveren van iedereen moeten inventariseren en kijken waar overeenkomsten en verschillen zijn. Ook het bekijken waar verschil is in (sub)culturele interpretaties, is belangrijk hierin mee te nemen.

 

Vervolgens ga je met elkaar een gezamelijke standaard definiëren in de vorm van een mission statement. Missie en visie worden helaas vaak verward. Missie is het doel waar je naar toe gaat/wilt, visie is hoe je dat wil gaan bereiken en uitvoeren (het woord visie komt van het Latijnse woord "videre" en betekent "zien", het woord missie komt van het Latijnse woord 'missio' dat zending betekent).

 

Als je niet met z'n allen weet waar je naar toe gaat/werkt en niet allemaal dezelfde zienswijze (visie (zie ook: vision statement)) hebt, hoe kun je dan verwachten dat je een duurzaam resultaat zult bereiken? Het is dus geen luxe hier als eerste mee aan de slag te gaan. Bezint eer gij begint zegt een wijs spreekwoord, net als "hardlopers zijn doodlopers". Resultaat is niet het allerbelangsrijkste, dat is een gevolg van even stilstaan, nadenken en vervolgens met z'n allen keihard werken.

 

Succes!!

 

Werner van Ekkendonk

Coaching Today Ltd.

www.coachingtoday.eu

Link naar reactie
 • 0

Dat gedoe met visie en missie is anders ook een pak boekenwijsheid.

 

Ben ik het maar gedeeltelijk mee eens. Je moet er niet een project van maken. Maar je moet wel weten wat je missie is, en wat je visie is. Zonder visie en zonder missie doe je maar wat. Die missie mag best heel abstract en high level zijn.

 

Voorbeelden van een forum gisteravond:

 

"Have fun" (oprichter van HotorNot.com)

"Push technology" (oprichter van Friendster)

"Uplift peoples lives" (VC)

 

Link naar reactie
 • 0

 

Vroeger heette dat gewoon doelstellingen. Maar waarschijnlijk zijn die verplat tot 'marktaandeel omhoog met twee procentpunt' en 'omzet verdubbelen' of ' marge met tien procent omhoog' en moet er nu weer iets abstracters toegevoegd worden, en dan krijg je zoiets als ' alle informatie ontsluiten'.

 

Hoe je het beestje noemt, maakt mij niet uit. Maar een ploegje van een kop of tien moet niet te abstract gaan denken. Als je de slag van amateur naar professional wil maken, is je missie de eerste jaren 'genoeg verdienen om de kosten te kunnen betalen' en niet 'de wereld verbeteren vanaf de buhne'.

 

;D

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie
 • 0

De slag van amateur naar professional (voor een toneelgroep) is vaak een groot probleem. Het geeft dezelfde implicaties als een tennisclub die een professionele bedrijfsvoering wil invoeren (lees winst maken).

 

De simpele reden dat de visie moet veranderen van "leuk toneelmaken" naar "geld verdienen" introduceert een groot aantal andere uitganspunten die waarschijnlijk door een aantal spelers niet onderschreven zullen worden.

 

Het alle neuzen één kant op principe kan je om deze reden op je buik schrijven, want je blijft praten en gaat uiteindelijk niets doen. Een missie en visie excercitie verzand hoogstwaarschijnlijk in een machtsvraagstuk van de orde: "Wie kan en mag zijn stempel erop drukken ?".

 

Bij dit soort vraagstukken zou je jezelf kunnen afvragen welk probleem je aan het oplossen bent en voor wie dat een probleem is. Het is hetzelfde vraagstuk dat een startend ondernemer moet oplossen om te kijken of zijn plan kans van slagen heeft.

 

In deze onderschrijf ik het idee van TwaLevel en wil ik eraan toevoegen dat de toekomst van de toneelgroep ernstig in gevaar wordt gebracht door haar om te willen vormen naar een commerciële instelling. Kijk naar de subsidie potjes die er zijn en wat je daarvoor moet doen om er aanspraak op te kunnen maken. Daarnaast zal er, bij voldoende publieke belangstelling, een zekere groei plaatsvinden die ook een bron van inkomsten kan gaan vormen.

 

Henk.

 

 

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  3 leden, 383 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.