Jump to content
alexvandersluijs
Verberg

Pensioen DGA - gebruikelijk loon en loonbelasting

vraag

Voor 2007 geldt: ja, je bent dan in loondienst en vervult een dubbelrol, die van werkgever en werknemer. Je dient dus een loonbelastingnummer aan te vragen bij de belastingdienst. Ook moet je minimaal 39.000 (wellicht nog geindexeerd voor 2007?) per jaar verlonen als zijnde een gebruikelijk loon. Niemand weer meer waarom (ik ken de ontstaansgeschiedenis, maar laat ik jullie die besparen) maar het moet. Alleen als je goede redenen hebt, bijvoorbeeld omdat de BV hen niet kan dragen, kun je minderen. Officieel moet je daar dan weer toestemming voor vragen bij de belastingdienst, die je daar niet zo snel krijgt. Let erop dat als je een werkmaatschappij onder je holding hebt hangen (de meest geeigende constructie omdat je dan bij vervreemding gebruik kunt maken van het feit dat je de vervreemdingswinst vrijgesteld kunt houden op je holding, hetgeen je met alleen een enkele BV niet lukt, omdat de winst dan altijd in privé valt) je ook BTW moet berekenen over de managementfee welke je daar aan in rekening brengt. Op zich geen probleem, zolang de werkmaatschappij maar de BTW kan aftrekken. Heb je bijvoorbeeld een assurantie BV welke onbelast werken, dan heb je dus pech. Advies is dan om in zo'n geval op de payroll van de werkmaatschappij te gaan staan.

Belangrijkste punt is om de consequenties ten aanzien van pensioen enorm zijn even goed te kijken naar het volgende. Ik weet niet of ze in Den Haag hierover hebben nagedacht

Maar:

De DGA valt vanaf 1-1-2008 niet meer in de loonbelasting maar verhuist volledig naar de inkomstenbelasting. In de brief van Zalm aan de Kamer stond dat pensioenvoorzieningen vanuit de BV zouden moeten kunnen worden voortgezet in de inkomstenbelastingsfeer. Als hij daarmee doelt op de lijfrenteaftrek, dan zie ik ineens een heleboel beren op de weg. Maar ook als er speciale wetgeving voor pensioen voor de DGA in inkomstenbelasting zou komen, ben ik reuzebenieuwd naar de inhoud van de regelgeving en de uitvoeringswet.

Lees hieronder:

De DGA en de Pensioenwet, 03-01-2007

 

Bron: Tweede en Eerste Kamer, Diverse Kamerstukken 30413 en 30655De De directeur-grootaandeelhouder (DGA) is de persoon die werkzaam is in het bedrijf en houder is van 10% van de aandelen (direct of indirect) of van certificaten van aandelen welke 10% vertegenwoordigen. Deze definitie verandert niet. In de PSW valt de DGA onder de onderbrengingsplicht tenzij deze heeft ingestemd met het in eigen beheer houden van het pensioen. Het pensioen van de DGA in het kader van de Pensioenwet is geen pensioen. Een werknemer in het kader van de Pensioenwet is namelijk degene die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht of publiekrechtelijke aanstelling arbeid verricht voor een werkgever met uitzondering van de directeur-grootaandeelhouder. Voor nieuwe gevallen gaat de regeling per 1 januari 2007 in. Nieuwe gevallen zijn personen die na inwerkingtreding van de Pensioenwet als DGA gaan werken en personen die al als DGA werkzaam waren maar pas na deze datum met hun werkgever een afspraak over pensioen maken. Het staat de DGA wel vrij de voor pensioen bestemde premies in het bedrijf te laten of bij een verzekeraar onder te brengen. De regels van de Wet op de Loonbelasting zijn wel van toepassing maar de Pensioenwet niet. Aan een eigen beheer pensioenuitvoerder zullen geen nadere voorwaarden meer worden gesteld zoals onder de PSW. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de statutaire doelomschrijving. Overgangsrecht Voor bestaande gevallen verandert er eerst niets. Wanneer er uiterlijk 31 december 2006 een pensioentoezegging is gedaan aan de DGA blijft de PSW van toepassing tot 1 januari 2008. Men blijft de keuzevrijheid houden het pensioen in eigen beheer te houden of bij een pensioenuitvoerder onder te brengen. In de Invoeringswet is bepaald dat de DGA in 2007 expliciet de keuze kan maken het pensioen als pensioen in de zin van de PSW (dus PW) aan te merken. De keuze moet hij maken vóór 1 januari 2008. De DGA wiens pensioentoezegging op 1 januari 2008 is ondergebracht bij een pensioenuitvoerder wordt gelijkgesteld met een werknemer en valt onder de Pensioenwet. Alle bepalingen in de Pensioenwet worden van toepassing na 1 januari 2008. De mogelijkheid om de waarde van het pensioen over te dragen van de pensioenuitvoerder naar de vennootschap (eigen beheer) vervalt per 1 januari 2008. Is de toezegging op 1 januari 2008 niet ondergebracht bij de verzekeringsmaatschappij dan is de DGA geen werknemer meer in de zin van de Pensioenwet. Een eventuele gedeeltelijke onderbrenging (bijvoorbeeld alleen het NP bij de uitvoerder) mag wel worden gecontinueerd. Alleen dat deel valt dan onder de Pensioenwet. De mogelijkheid om het in eigen beheer opgebouwde over te dragen naar een regeling vallend onder de Pensioenwet vervalt. Wanneer de waardeoverdrachtsprocedure gestart is vóór 1 januari 2008 mag een pensioenuitvoerder nog aan een dergelijke waardeoverdracht meewerken. Daarna niet meer. Ook lagere regelgeving vervalt voor de DGA (Regeling voorwaarden pensioentoezegging aan direct- en indirectgrootaandeelhouders). Hieronder vallen de balansreserveringen en het bijzonder nabestaandenpensioen voor de partner. Tot 1 januari 2008 blijft het op grond van overgangsrecht nog van toepassing. Ter bescherming van de partner van de DGA wordt de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding aangepast. De partner van de DGA blijft (eventueel) recht houden op pensioenverevening bij scheiding en op een bijzonder partnerpensioen. Ook wanneer de pensioenregeling niet meer onder de Pensioenwet valt. Overwegingen Wanneer de DGA niet onder de Pensioenwet valt zijn de bepalingen van de Pensioenwet dus niet van toepassing. Dit betekent ondermeer dat hij in geval van ontslag geen recht heeft op premievrije tijdsevenredige aanspraken op ouderdoms- of partnerpensioen. Dit zal uitdrukkelijk in de pensioenregeling dienen te worden vastgelegd. De vraag is of het verzekerde pensioen van de DGA (niet zijnde pensioen dat valt onder de Pensioenwet) beschermd is bij een faillissement van de BV. Volgens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is dat wel het geval. De premies zijn fiscaal gefacilieerd mede omdat op de verzekering een wettelijk of contractueel afkoopverbod heerst. Indien de curator de verzekering wil afkopen, kan dit afkoopverbod hem volgens het Burgerlijk Wetboek worden tegengeworpen. Bovendien is volgens een artikel in de Faillisementswet afkoop niet toegestaan indien daardoor de DGA onredelijk zou worden benadeeld. Aldus de minister. Mogelijk is bescherming tegen faillissement ook nog te verkrijgen door aanvaarding van de begunstiging door de DGA. Afkoop is dan uitsluitend nog mogelijk met schriftelijke toestemming van de begunstigde.

 

 

Link to post
Share on other sites

5 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

Haha, sorry. Ik vergeet de vraag.

 

Concreto: is er iemand die al enig inzicht heeft hoe MinFin om zal gaan met een "Pensioen" maar dan in de inkomstenbelastingsfeer. Bedoelen ze daarmee dat alles in de kaders van lijfrente wordt geplaats of komt er echt een pensioen. Ik kan me niet voorstellen dat dit zo is namelijk, omdat er bij pensioen altijd sprake moet zijn van een werkgever/werknemersverhouding.

 

Kun je dan nog steeds eindloon toezeggen, met de ministriele staffels werken, of moeten we alles met jaarruimten en reserveringsruimten gaan berekenen?

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
Guest Verwijderd account

Tja, dan valt pensioenberekening onvermijdelijk ook in de IBsfeer.

Maar ik zou nog even wachten. We hebben binnenkort een nieuwe minister en die kon hier wel eens anders over denken.

Ik zie ook nog geen artikelen over deze materie in de vakpers.

Maar... wel boeiend.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
Guest Verwijderd account

Dat zie ik toch anders. De motie (kwartaalaangifte) is juist niet aangenomen. Aangekondigd is een notitie die voor 1 april 2007 moet verschijnen. Ik houd de pers in de gaten.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 7 leden online en 141 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept