Ga naar inhoud
 • 0

Termijnen deurwaarder & wet verkoop op afstand

Na dit forum te hebben doorgespit kon ik niet vinden waar ik naar op zoek was, vandaar mijn verhaal/vraag nu als nieuw bericht. Wellicht is er iemand die er als ervaringsdeskundige een antwoord op heeft.

 

Situatie is als volgt:

 

Sinds december 2005 zijn wij een groothandel in lingerie en erotische artikelen. De zaken gaan goed, mede door de verkoop van door ons ontwikkelde webshops met voorraad aan starters, die daarna vaak bij ons af blijven nemen. Vaak een goed contact met mensen, door de persoonlijke service een goede klanten trouw.

 

Nu is er 1 debiteur waaraan wij een webshop + voorraad hebben geleverd, de hele site hebben gevuld met foto's, teksten en als aanvullende service zoekmachine marketing & advertenties hebben geplaatst. Contracten ondertekent, algemene voorwaarden persoonlijk overhandigd en akkoord getekend door beide partijen

 

Nu gaat het mis...

Deze debiteur (die ik al niet meer als klant zie) heeft de betalingstermijn voor de website laten verstrijken, de betalingstermijn voor de reeds afgenomen goederen (waarover hij al omzet heeft gedraaid - hebben we in het CMS gezien) laten verlopen en op herinneringen & aanmaningen niet gereageerd.

 

Daarop hebben we hem vriendelijk uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek, om het een en ander door te nemen & af te spreken (betalingsregeling).Hierop reageerde hij per email met de mededeling dat hij geen tijd had, het bedrag al was overgemaakt. We wachten 5 dagen, we vroegen om een betalingsbewijs, kregen we niet en vervolgens hoorden we allerlei smoezen dat de bank een fout had gemaakt, dat het nu van een andere rekening kwam... maar dat hij ging betalen, al was het contant...maar niets.... Hij stuurde nog wel even een nieuwe bestelling per email voor zijn webshop.

 

Tenslotte (2 maanden later) hebben we na een allerlaatste sommatie een incasso-bureau ingeschakeld om te trachten het bedrag alsnog buiten de gerechtelijke weg te incasseren. Het enige wat het incasso-bureau tot stand kon brengen was een telefonisch en email akkoord met deze debiteur over het contant betalen binnen 5 dagen van alle openstaande vorderingen, waarna we over zouden gaan tot uitlevering van zijn nieuwe order binnen 10 dagen na zijn volledige betaling. Daarop meldde hij me telefonisch dat het bedrag er binnen 3 dagen zou zijn....

 

Op het afgesproken tijdstip hebben we er tijd voor vrij gemaakt, waarop hij niet kwam opdagen (zoals verwacht). Nadat het incasso bureau de man had gebeld op een nummer wat we voor hem op zijn website hebben gezet, met de vraag waar hij bleef, melde hij dat hij het nog voor 18u die dag kwam voldoen. We wachtten weer tevergeefs tot 18u en vervolgens hebben we nu een deurwaarder ingeschakeld.

Het bedrag wat openstaat is inmiddels opgelopen tot ruim 8000 euro waardoor het automatisch door een rechtbank zal worden behandeld.

 

Di bedrag is voor ons een groot bedrag en willen we graag snel op onze rekening hebben, maar ook is het een principe kwestie geworden: nog nooit in heel mijn zakelijke leven heb ik me zo opgelicht gevoeld als door deze debiteur. Ik weet het emoties zijn een slechte leidraad, maar principe is voor mij principe en afspraak is afspraak.

 

Nu zijn mijn vragen:

- wat is de termijn die een deurwaarder hanteert om te bedrag te vorderen

- is er iemand die weet hoe lang het duurt totdat er een gerechtelijk bevel kan zijn?

- kost het mij veel om dit tot stand te brengen?

 

Maar ook:

- in overleg met de deurwaarder hebben we besloten om zijn website niet offline te halen (dat was onze eerste emotionele reactie eerlijk gezegd wel). Hierdoor kan hij namlijk in een gerechtelijke procedure niet claimen dat hij schade heeft geleden door een onrechtmatige handeling van onze kant.

 

Maar....

- wij hebben nog steeds alle wachtwoorden & overeenkomsten met het hostingbedrijf (die krijgen mensen als ze volledig betaald hebben), daardoor zien we, dat mijnheer bestellingen ontvangt die hij onmogelijk kan uitleveren zolang hij ons niet betaalt. Daardoor handelt hij sinds zijn eerste opgedroogde voorraad (die hij nog niet heeft betaald) in strijd met de wet verkoop op afstand en pleegt hij een strafbaar feit ten aanzien van zijn klanten.... Hier willen we NIET aan mee werken door zijn site online te houden....en.... dat schaadt ons indirect ook omdat onze naam eraan verbonden is....

 

WAT is dan wijsheid?

 

Ik weet het... het is een heel verhaal geworden... maar is er iemand die ons wat wijsheid kan bijbrengen HOE hier nu mee om te gaan?

 

Bij voorbaat hartelijk dank!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

13 antwoorden op deze vraag

 • 0

Maak het niet te ingewikkeld, dat je twee maanden of langer op je geld moet wachten is al niet goed. Deze afnemer is echt niet van plan de boel binnerkort anders te regelen. Dit zijn manische wanbetalers.

Zo snel mogelijk de overeenkomst beeindigen en breng hem de gemaakte kosten in rekening.

Zie het als een leermoment. :-\

 

Voor de goede ik ben geen jurist, die melden zch nog wel met hun advies.

Link naar reactie
 • 0

Hallo,

 

Twee korte reactie's van mijn kant uit;

 

Als ik het goed begrijp verzorg jij de website nog steeds, dus inclusief hosting en onderhoud? Als dat het geval is dan direct de site uit de lucht halen! Ik ga ervann uit dat je dat ook in je AV hebt geregeld? Het is namelijk een ersntige wanprestatie!

 

Qua incasso, kan het wel een tijdje duren. Van een "kale kip" kun je niet plukken (mocht dat het geval zijn). Als het betreffende bedrijf aan de afgrond zit, ben je misschien wel één van de laatste in een lange rij. Echter een incasso procedure kan maximaal 20 jaar stand houden.

 

Met vriendelijke groet,

Ruud Menting.

Link naar reactie
 • 0
Gast Verwijderd account

Een deurwaarder is verplicht om eerst een aantal "minnelijke" brieven aan de debiteur te verzenden waarin alsnog wordt verzocht om betaling. Voordat de laatste brief wordt verzonden, moeten eerst de adresgegevens van de debiteur worden gecontroleerd. Dit alles kan enige tijd duren; reken toch snel op enkele maanden. Als het incassobureau dit al heeft gedaan en zij de deurwaarder opdracht hebben gegeven tot het nemen van gerechtelijke stappen, hoeven alleen de adresgegevens nog maar te worden gecontroleerd. Maar: veel gemeenten zijn erg sloom, dit kan al snel twee weken duren.

 

Dan moet er een dagvaarding worden opgesteld. Dat kan binnen enkele dagen geregeld zijn, maar voordat deze dagvaarding in de route van de deurwaarder is opgenomen die 'm moet betekenen ben je ook al weer snel twee weken verder.

 

Tussen de dag waarop de dagvaarding aan de debiteur wordt betekend en de dag waarop de zaak voor de rechtbank komt moet minimaal vijf werkdagen zitten. Vaak is dit echter twee tot drie weken, ook afhankelijk van de drukte bij de rechtbank.

 

De tijd van de procedure zelf is vooral afhankelijk van het feit of de debiteur een advocaat inschakelt en verweer zal voeren: wanneer dit het geval is kan de gehele procedure al gauw enkele maanden duren. Zo niet, dan volgt er een verstekvonnis maar dat heeft weer als nadeel dat er niet direct beslag mag worden gelegd op inkomen of bezittingen (gedurende 28 dagen nadat het vonnis aan de debiteur is betekend in de vorm van een dwangbevel heeft deze nog de gelegenheid om in verzet te gaan tegen de uitspraak - wanneer hij dat zou doen en hij in het gelijk wordt gesteld, kan hij aanspraak maken op een onkostenvergoeding voor de beslaglegging dus meestal wacht de deurwaarder).

 

Vervolgens is het afwachten: als de debiteur inkomsten / uitkering heeft wordt hier meestal beslag op gelegd en wordt de schuld zo in termijnen afgelost. Wanneer de debiteur bezittingen heeft kan hier ook beslag op worden gelegd, maar de waarde van de roerende zaken is meestal minimaal (al kun je het geluk hebben dat de debiteur een auto heeft die nog wat waard is of je het op een akkoordje kunt gooien met de hypotheekverstrekker en het huis in de beslaglegging kunt meenemen).

 

Is dit alles niet het geval, dan heb je echt pech. Je zou dan nog een faillissement aan kunnen vragen, soms helpt dat, maar dan moet je een andere schuldeiser zien te vinden en als deze kip echt kaal is zet dat ook geen zoden aan de dijk.

 

Kortom: je krijgt niet zo snel je recht en er zijn ook risico's aan verbonden. In 93% van alle gevallen lukt het een deurwaarder om volledige betaling voor jou te verkrijgen (soms duurt dit echt tientallen jaren), maar wanneer dit niet lukt krijg je een forse rekening van honderden zo niet duizenden euro's gepresenteerd.

 

Mijn advies: als je de webshop onder eigendomsvoorbehoud hebt verkocht kun je deze terug nemen / eisen, dit heeft als voordeel dat je de webshop weer opnieuw kunt verkopen aan iemand anders. Je hebt dan nog steeds schade geleden door deze wanbetaler en die moet je zeker proberen te verhalen via de deurwaarder, maar op deze manier blijft de schade nog een beetje beperkt.

 

Succes ermee!

Link naar reactie
 • 0
Gast Verwijderd account

Heeft deze persoon uberhaupt het startkapitaal wel of heeft hij jullie overtuigt met mooie verhalen en gehoopt het te betalen uit de eerste omzetten?

 

Vragen jullie bij aanvang (tekenen contracten etc) wel een bankgarantie of ander onderpand?

 

Ook gezien de deurwaarder even nadenken.

 

Wat heeft het jullie totaal echt gekost?

Geen 8k neem ik aan?

 

De deurwaarder rekent zowieso 15 % buitengerechtelijke incassokosten.

Wanneer hij dit niet van de tegenpartij (jouw klant??) vangt, moet je die alsnog zelf betalen.

 

In jullie geval € 1200.00.

Dan nog alle kosten voor het innen (en eventueel rechtzaak) erbij.

 

Vaak is een rechtstreekse aanpak beter. Spreek uit ervaring 1.5 maand geleden en dat ging om 84k.

 

Jullie hebben toch zijn gegevens?

 

Ook al zou hij nu wat aan de deurwaarder betalen dan houden ze het meeste achter om eerst hun eigen kosten te verrekenen.

 

Dit gaat geld kosten.

 

Ik incasseer zelf wel.

 

Diamant

Link naar reactie
 • 0
Gast Verwijderd account
Ik incasseer zelf wel.

 

Hoe incasseer jij het geld van jouw debiteuren dan? Body Unlimited heeft het hier over iemand die telkens wel allerlei toezeggingen doet, maar deze vervolgens niet nakomt. Ik denk dat zijn debiteur nauwelijks over eigen vermogen beschikt, in hoeverre kun je dan zelf nog je geld incasseren?

Link naar reactie
 • 0

Tja, er zijn goede dingen gezegd...maar laten we eerst bij stap 1 beginnen. Wat staat er in de contracten, in ieder geval Algemene Voorwaarden neem ik aan, en misschien nog individuele contracten? Eventueel correspondentie met afspraken? Er zal vast wel een afspraak zijn over wanprestatie en betalingstermijnen, etc. Stap 1 is dus dat wat te doen is, afhankelijk is daarvan.

 

Stap 2: de procedure volgen die in die regelingen staat. Waarschijnlijk sommatie met betalingstermijn en dan kan je aanzegging doen dat wettelijke rente en 15% incassokosten berekend zullen worden vanaf verstrijken van die termijn.

 

Stap 3: als er niet wordt betaald binnen die termijnen, wat doe je dan? Als je denkt dat je sterk staat, zou je voorafgaand aan een gerechtelijke procedure (want dat is dan eenmaal de weg om je geld te proberen te krijgen als de debiteur echt niet wil) conservatoir (bewarend) beslag kunnen leggen. Dat is een beslaglegging voorafgaand aan de gerechtelijke procedure om te voorkomen dat na die ellenlange procedure de debiteur zijn centen al heeft weggehaald bijvoorbeeld. Dan is dat vermogen waarop je je zou kunnen verhalen bevroren, door de deurwaarder, en start je je procedure bij het Gerecht. Als je die wint wordt het conservatoir beslag executoriaal en kan de deurwaarder met het vonnis het bedrag dat is toegewezen gaan uitwinnen op dat bevroren vermogen.

 

Als je dat wilt doen moet dus wel eerst uitgevonden worden welke beslagmiddelen (bankrekeningen, onroerend goed, auto's, loon, etc) er zijn van de partij met wie de afspraak is aangegeven (dus dat isniet per se de persoon met wie je toevallig contact hebt). Afhankelijk van de hoogte van de vordering en de haalbaarheid daarvan, zou dat een mogelijkheid zijn.

 

Vaak is het zo dat zodra er beslag ligt, de debiteur ineens wel bereid is een regeling te treffen tot afbetaling en dan ook nog een regeling die hij wil nakomen. En komt het zo niet tot een gerechtelijke procedure.

 

Voor wat betreft het punt van de site uit de lucht halen of niet, speelt dezelfde overweging als bij het leggen van conservatoir beslag. Als je sterk staat, zou ik de site uit de lucht halen, of blokkeren of wat je wilt doen, maar wel met een fatsoenlijke sommatie waarin je aangeeft dat dat gaat gebeuren bij niet voldoening binnen die termijn en als hij voldoet de site weer de lucht in gaat. Maar hierover zouden eigenlijk ook contractuele afspraken moeten zijn gemaakt? Ook afhankelijk van de vraag wie eigenaar is van die site, etc.

 

De tijd die gemoeid is met de diverse handelingen is afhankelijk van hoe snel iemand werkt, hoe druk die is, en hoe nauwkeurig hij werkt.

Succes

Ondernemingsrecht, ICT-recht, Privacyrecht, Arbeidsrecht

Juridische info: Samenwerkingsovereenkomst niet nodig, wij kennen elkaar goed

Link naar reactie
 • 0

Heeft deze persoon uberhaupt het startkapitaal wel of heeft hij jullie overtuigt met mooie verhalen en gehoopt het te betalen uit de eerste omzetten?

 

Vragen jullie bij aanvang (tekenen contracten etc) wel een bankgarantie of ander onderpand?

 

Ook gezien de deurwaarder even nadenken.

 

Wat heeft het jullie totaal echt gekost?

Geen 8k neem ik aan?

 

De deurwaarder rekent zowieso 15 % buitengerechtelijke incassokosten.

Wanneer hij dit niet van de tegenpartij (jouw klant??) vangt, moet je die alsnog zelf betalen.

 

In jullie geval € 1200.00.

Dan nog alle kosten voor het innen (en eventueel rechtzaak) erbij.

 

Vaak is een rechtstreekse aanpak beter. Spreek uit ervaring 1.5 maand geleden en dat ging om 84k.

 

Jullie hebben toch zijn gegevens?

 

Ook al zou hij nu wat aan de deurwaarder betalen dan houden ze het meeste achter om eerst hun eigen kosten te verrekenen.

 

Dit gaat geld kosten.

 

Ik incasseer zelf wel.

 

Diamant

 

- we hebben ons beet laten nemen: hij heeft een aanbetaling gedaan

waarna we volgens contract hebben geleverd

 

Link naar reactie
 • 0

Ik zit geheel op de lijn van Saskia van de Griek. Conservatoir beslag op korte termijn lijkt gewenst om jullie rechten zeker te stellen. Gelet op hetgeen is gesteld en de de pogingen die ondernomen zijn is het wellicht raadzaam om onmiddellijk beslag te laten leggen.

 

Voor wat betreft het off-line halen van de site hangt is medebepalend de vraag in hoeverre jullie naam aan het geheel is verbonden. Is het alleen de naam van producten of meer dan dat, bijvoorbeeld een franchiseformule?

Wanneer jullie bedrijfsnaam niet direct aan de webshop is verbonden kan je door deze off-line te halen een tegenreactie verwachten.

 

Hebben jullie in de algemene voorwaarden voorzieningen getroffen om in voorkomende gevallen een site off-line te plaatsen?

 

 

 

jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link naar reactie
 • 0

Tja, er zijn goede dingen gezegd...maar laten we eerst bij stap 1 beginnen. Wat staat er in de contracten, in ieder geval Algemene Voorwaarden neem ik aan, en misschien nog individuele contracten? Eventueel correspondentie met afspraken? Er zal vast wel een afspraak zijn over wanprestatie en betalingstermijnen, etc. Stap 1 is dus dat wat te doen is, afhankelijk is daarvan.

 

Stap 2: de procedure volgen die in die regelingen staat. Waarschijnlijk sommatie met betalingstermijn en dan kan je aanzegging doen dat wettelijke rente en 15% incassokosten berekend zullen worden vanaf verstrijken van die termijn.

 

Stap 3: als er niet wordt betaald binnen die termijnen, wat doe je dan? Als je denkt dat je sterk staat, zou je voorafgaand aan een gerechtelijke procedure (want dat is dan eenmaal de weg om je geld te proberen te krijgen als de debiteur echt niet wil) conservatoir (bewarend) beslag kunnen leggen. Dat is een beslaglegging voorafgaand aan de gerechtelijke procedure om te voorkomen dat na die ellenlange procedure de debiteur zijn centen al heeft weggehaald bijvoorbeeld. Dan is dat vermogen waarop je je zou kunnen verhalen bevroren, door de deurwaarder, en start je je procedure bij het Gerecht. Als je die wint wordt het conservatoir beslag executoriaal en kan de deurwaarder met het vonnis het bedrag dat is toegewezen gaan uitwinnen op dat bevroren vermogen.

 

Als je dat wilt doen moet dus wel eerst uitgevonden worden welke beslagmiddelen (bankrekeningen, onroerend goed, auto's, loon, etc) er zijn van de partij met wie de afspraak is aangegeven (dus dat isniet per se de persoon met wie je toevallig contact hebt). Afhankelijk van de hoogte van de vordering en de haalbaarheid daarvan, zou dat een mogelijkheid zijn.

 

Vaak is het zo dat zodra er beslag ligt, de debiteur ineens wel bereid is een regeling te treffen tot afbetaling en dan ook nog een regeling die hij wil nakomen. En komt het zo niet tot een gerechtelijke procedure.

 

Voor wat betreft het punt van de site uit de lucht halen of niet, speelt dezelfde overweging als bij het leggen van conservatoir beslag. Als je sterk staat, zou ik de site uit de lucht halen, of blokkeren of wat je wilt doen, maar wel met een fatsoenlijke sommatie waarin je aangeeft dat dat gaat gebeuren bij niet voldoening binnen die termijn en als hij voldoet de site weer de lucht in gaat. Maar hierover zouden eigenlijk ook contractuele afspraken moeten zijn gemaakt? Ook afhankelijk van de vraag wie eigenaar is van die site, etc.

 

De tijd die gemoeid is met de diverse handelingen is afhankelijk van hoe snel iemand werkt, hoe druk die is, en hoe nauwkeurig hij werkt.

Succes

 

Dank je voor het heldere advies & de uitleg!

(btw: Body Unlimited is een vrouw: wij zijn een bedrijf met vrouwelijke ondernemers haha :D)

 

- Algemene voorwaarden hebben een eigendoms voorbehoud en regeling voor wanbetaling, zoals je meldt. Incasso traject heeft niets opgeleverd. De debiteur houdt zich niet aan de termijnen, niet aan de afspraken van een betalingsregeling die hij samen met ons heeft opgesteld en niet aan zijn eigen afspraken met het incasso-bureau.

 

- Alle afspraken die hij niet is nagekomen staan op papier

 

- Hij ontkent de claim niet, hij betwist de levering niet, sterker nog, hij meldt ons doodleuk via email dat hij erg blij is met de site en dat hij (dit was vorige week) nog een bestelling wil plaatsen - idd een manische wanbetaler!

 

- We denken dat we sterk staan: morgen gaan we in overleg met het deurwaarderskantoor kijken wat er mogelijk is. Volgens mij zijn zij de debiteurs gegevens aan het controleren. Dus dan zou ik een conservatoir beslag kunnen bespreken? Geldt dit dan op al zijn inkomsten/vermogen of is dit ter waarde van onze vordering? Hij is namelijk compagnon in andere zaken, waaronder een escortbureau (pikant detail in deze is, dat we de gegevens van dit bedrijf - btw & kvk nummer op zijn webshop hebben geplaatst in opdracht van hem - dus als het beslag gaat gelden, geldt dat ook voor dit bedrijf?)

 

- Op voorhand hebben we geen afspraken gemaakt betreft het uit de lucht halen van de site bij wanbetaling - er is wel een eigendoms voorbehoud waarin vermeldt staat dat de persoon pas eigenaar wordt bij volledige betaling van alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen - maar daarvoor hebben we hem dus niet apart laten tekenen, dit staat als onderdeel van de algemene voorwaarden vermeldt, waarvoor hij wel voor ontvangst heeft getekend -

 

Feit is dat ook wij niet zo vermogend zijn om hier al te veel geld en tijd aan te verliezen, dus te overwegen valt of we hier wel zo ver mee willen gaan als wat een forum lid hier aangeeft. Zelf incasseren werkt niet in dit geval (normaliter doen we dat wel en heeft het ons altijd resultaat opgeleverd), maar tegen zoveel leugens en niet nagekomen afspraken kunnen we ook niet op.

 

Rijst idd bij ons het donkerbruine vermoeden dat de vermogenspositie van deze debiteur wel eens zo slecht zou kunnen zijn dat hij deze noodsprongen maakt. Stel: de controle van gegevens levert een scenario op waaruit blijkt dat hij de spreekwoordelijke "kale kip"is: kunnen we dan - met ons eigendomsvoorbehoud - de koopovereenkomst terstond (binnen bijv een termijn van 7 dagen) ongedaan maken - de kosten als oninbaar afboeken en de website opnieuw aanbieden aan toekomstige kopers? - dat levert ons meer op in dat geval als de betaling gaan innen via de rechtbank?

 

Goed, we gaan er nog eens een nachtje over slapen, hoe de aankomende week te handelen...

 

 

 

 

Link naar reactie
 • 0

Ik zit geheel op de lijn van Saskia van de Griek. Conservatoir beslag op korte termijn lijkt gewenst om jullie rechten zeker te stellen. Gelet op hetgeen is gesteld en de de pogingen die ondernomen zijn is het wellicht raadzaam om onmiddellijk beslag te laten leggen.

 

Voor wat betreft het off-line halen van de site hangt is medebepalend de vraag in hoeverre jullie naam aan het geheel is verbonden. Is het alleen de naam van producten of meer dan dat, bijvoorbeeld een franchiseformule?

Wanneer jullie bedrijfsnaam niet direct aan de webshop is verbonden kan je door deze off-line te halen een tegenreactie verwachten.

 

Hebben jullie in de algemene voorwaarden voorzieningen getroffen om in voorkomende gevallen een site off-line te plaatsen?

 

 

 

 

Het contract met het hostingbedrijf staat nog op onze naam, na betaling gaat dat in 1x over, tesamen met de wachtwoorden & inlogcodes. Nu maakt hij (dus bij de feitelijk levering) nog gebruik van de tijdelijke wachtwoorden & inlogcodes. De contracten worden gewijzigd zodra de gehele betaling rond is. Dat is altijd de deal zeg maar.

 

Aangezien wij een groothandel zijn, koopt de klant deze faciliteit samen met een voorraad. Deze voorraad heeft deze debiteur na een aanbetaling al ontvangen en daar heeft hij inkomsten uit....

Nu komt hij in de problemen, want deze voorraad zal op zijn. Hij kan zijn klanten (die vooruit moeten betalen) niet leveren waarschijnlijk.... vandaar waarschijnlijk ook zijn bestelling deze week... we hebben hem daarop laten weten dat zodra de betaling van alle nog openstaande vorderingen voldaan zijn het in behandeling genomen zal worden.

 

Ik hoop dat dat een wijs antwoord was... en dat hij het niet gebruikt als aanleiding om een schadeclaim in te dienen...

 

 

Link naar reactie
 • 0

Laat je goed informeren over de wijze van beslaglegging, want als je voor een te hoog bedrag beslag legt, of het is om andere reden overmatig of onrechtmatig dan kan je geconfronteerd worden met een schade claim. Meestal is het wel toegestaan om ter hoogte van de hoofdvordering + 30% beslag te leggen.

Ondernemingsrecht, ICT-recht, Privacyrecht, Arbeidsrecht

Juridische info: Samenwerkingsovereenkomst niet nodig, wij kennen elkaar goed

Link naar reactie
 • 0

Mijn dank aan allen voor de goede heldere adviezen: ik heb heel wat geleerd in de afgelopen periode!

 

Helaas geen goede afloop t.a.v. deze debiteur, ondanks een executie vonnis van de rechter en de beslaglegging is de debiteur erin geslaagd zichzelf nog meer in de nesten te werken door simpelweg met onbekende bestemming te vertrekken.... aangezien ik niet de enige eiser bleek te zijn en zijn totale schuld ongeveer 150k bedroeg zal het te heet onder zn voeten zijn geworden......

 

Naar dat geld zal ik kunnen fluiten....

 

Op een juridische correcte wijze hebben we daarop zijn website offline gehaald, zijn gedupeerde klanten netjes overgenomen en vanuit onze eigen zak terugbetaald om verdere schade aan de domeinnaam te voorkomen. Deze klanten (zo'n 30 stuks) hebben vervolgens aangifte gedaan van oplichting bij justitie en wij zijn van plan ons daarbij aan te sluiten, mocht deze mijnheer onvindbaar blijven.

 

Beter nieuws heb ik helaas op dit moment niet. Wel een wrang gevoel in mn maag dat 1 persoon zoveel schade kan berokkenen aan goed willende & nette mensen / bedrijven / branches. Weer 30 mensen erbij die online verkopen als onveilig ervaren..... terwijl ik steeds in mn hoofd heb galmen....dat had jij kunnen voorkomen door deze persoon te checken..... maar ja... WAAR? Als iemand niet failliet is of in een sanering zit, kun je het volgens mij niet nazoeken.... dat zou gezien de privacy ook niet wenselijk zijn...maar toch.... veel ellende had voorkomen kunnen worden.....

 

Bestaat er wel zoiets voor ondernemers?

Consumenten hebben gelukkig diverse sites waar ze hun klachten kwijt kunnen en waar anderen kunnen checken of het bedrijf in kwestie doet wat hij/zij beloofd... bestaat dat uberhaupt voor ondernemers wel?

 

 

 

 

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  0 leden, 245 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.