Jump to content
ulrik
Verberg

3 dga's, kan dat?

vraag

We hebben een constructie met 3 persoonlijke holdings, die alledrie crica 20% in de werkmaatschappij hebben. Daarnaast zijn er enkele andere aandeelhouders die verschillende aandelenbelangen hebben voor de overige 40%.

 

Zijn wij dan dga in de werkmaatschappij en kunnen we dan een management fee geven aan de holdings of moeten we in loondienst bij de werkmaatschappij?

Link to post
Share on other sites

13 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

Als ik het goed begrijp zijn er 2 categorien aandeelhouders van een werkmaatschappij, namelijk voor 3 maal 20% een holding en voor het restant 40% andere aandeelhouders.

 

De vraag is nu wat je wilt.

 

Een holding ontvangt in de regel een management vergoeding voor het beschikbaar stellen van een directeur die op zijn beurt weer een vergoeding (salaris) ontvangt van de holding eventueel met een ter beschikking gestelde auto, een pensioentoezegging en andere (secondaire) arbeidsvoorwaarden.

 

Wanneer de personen op de loonlijst staan bij de werkmaatschappij zal de management vergoeding aan de holding gering moeten zijn (de vergoeding voor het houden van aandelen is dividenduitkering), want veel kosten zal de holding dan niet maken. Pensioen in eigen beheer opbouwen zal ik deze situatie niet in de holding plaats kunnen vinden, hetgeen weer risicovol is bij het voortbestaand van de werkmaatschappij en het mogelijk ontslagen worden van de directeur (1 directeur heeft immers maar 20% via de holding van het aandelenbelang in de werkmaatschappij).

 

Met andere woorden; even langs je eigen adviseur om te bekijken wat het beste is in jou situatie en wat de fiscale maar ook juridische voordelen en nadelen zijn van een dergelijke opzet.

 

Succes.


http://www.smart-visie.nl : Voor een heldere kijk op uw praktijk.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

 

Een holding ontvangt in de regel een management vergoeding voor het beschikbaar stellen van een directeur die op zijn beurt weer een vergoeding (salaris) ontvangt van de holding eventueel met een ter beschikking gestelde auto, een pensioentoezegging en andere (secondaire) arbeidsvoorwaarden.

 

 

Als er in de holding via een management fee aan de werkmaatschappij wordt gedeclareerd en de kosten in het boekjaar nogal hoog zijn, is het dan verplicht salaris op te nemen?

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Het salaris van een DGA is niet afhankelijk van de winst. Zie hiervoor meerdere artikelen op dit forum en op de site van de belastingdienst (gebruikelijk loon DGA).

 

Indien je aannemelijk kan maken bij de belastingdienst dat het gebruikelijk loon van de DGA verlaagd moet worden, dan krijg je hiervoor toestemming. Bij de beoordeling van dit verzoek zal worden meegenomen dat het salaris van de DGA niet afhankelijk is van de resultaten van de onderneming, de ontwikkelingen van het salaris in de afgelopen jaren en hetgeen gebruikelijk is in de branche waarin je opereert.

 

Met andere woorden niet het ene jaar wel het gebruikelijke loon toepassen, het volgende jaar het salaris verlagen met EUR 10.000 en vervolgens het salaris het jaar daarom weer te verhogen.

 

Om het salaris te verlagen zonder toestemming van de belastingdienst zul je moeten kijken of het parttime percentage aangepast kan worden. Bij een controle wordt er overigens wel opgelet of deze aanpassing onderbouwd kan worden.


http://www.smart-visie.nl : Voor een heldere kijk op uw praktijk.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de wijze waarop eea in de statuten staat vermeld.

 

Indien jullie alle drie statutair directeur zijn, beslist de aandeelhoudersvergadering over jullie benoeming en ontslag. In de meeste statuten staat dat hiervoor een 2/3 meerderheid vereist is. In een dergelijk geval zijn jullie niet in staat het eigen ontslag tegen te houden. Maw: iemand met 20% kan door de anderen worden ontslagen.

 

Indien dit de situatie is, kan er geen fee worden uitgekeerd aan de persoonlijke holding en ben je werknemer van de werkmaatschappij. Die moet dan ook sociale verzekeringspremies afdragen.

 

Indien je geen statutair directeur bent, ben je gewoon werknemer. Dan geldt hetzelfde.


Kees de Kruiff

In Memoriam

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de wijze waarop eea in de statuten staat vermeld. Indien je geen statutair directeur bent, ben je gewoon werknemer. Dan geldt hetzelfde.

N.a.v. bovenstaande een vraag. Op welke wijze zou een statutair directeur in de statuten benoemd/omschreven moeten zijn.

Ik heb namelijk de statuten er op na gelezen en kan eigenlijk niets over een statutair directeur vinden. Onder artikel 12 staat alleen vermeld dat de directie het bestuur over de BV voert en in de AVA wordt benoemd. Verder is in artikel 13.lid5 sub A t/m G bepaald dat wanneer de directeur tevens enigste aandeelhouder is het benoemen van de directie middels de AVA niet hoeft te geschieden. Lekker algemeen zeg.

Zal een standaard notarisopzetje zijn geweest!!!

 

Heeft iemand voorbeelden van een statutaire benoeming?

 

Ed,

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Dank voor alle antwoorden. Het lijkt erop dat we toch wel als werknemer aan moeten melden...

 

Ik bedacht nog 1 tussenweg. Kun je een tussenholding maken met daarin alledire 33,3% van de aandelen. Die houdt meer dan 50% van de aandelen in de werkmaatschappij. In de statuten van de holding bepaal je dat het stemgedrag bij de dochter bepaald wordt met 75% van de stemmen. Dan kun je ook niet ontslagen worden. Weet iemand of dat kan werken?

 

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

In het artikel over de directie moet ook staan met welke meerderheid van stemmen de directeur door de AvA kan worden benoemd of ontslagen. Mail me anders even de statuten dan kijk ik het voor je na.

 

Ja d'r staat iets over 2/3e dus dat zal wel die verhouding zijn.

 

Toch wel bedankt he ...

 

Ed

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 5 leden online en 93 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept