Jump to content
Kina
Verberg

Reikwijdte relatiebeding bij andere organisatieonderdelen

vraag

Ik ben onlangs via een tussenpersoon aan een nieuwe freelance opdracht begonnen bij een onderdeel van een grote landelijke organisatie. Zij willen mij nu een contract laten tekenen met het volgende relatiebeding:

 

Het is de opdrachtnemer gedurende de looptijd van deze overeenkomst alswel gedurende een periode van 1 jaar na beëindiging van de overeenkomst verboden om op enigerlei wijze, direct of indirect, werkzaamheden te (laten) verrichten of diensten te (laten) verlenen voor of ten behoeve van een zakelijke relatie van opdrachtgever voor wie of ten behoeve van wie opdrachtnemer in het kader van de onderhavige overeenkomst direct of indirect werkzaamheden heeft verricht of heeft doen verrichten dan wel diensten heeft verleend of heeft doen verlenen. Onder zakelijke relaties als bedoeld in dit artikel vallen zowel de uiteindelijke opdrachtgever(s), als de inlener(s), aan wie opdrachtnemer beschikbaar is gesteld en die opdrachtnemer vervolgens heeft/hebben doorgeleend. Alleen met schriftelijke toestemming van de opdrachtgever kan de opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk van dit verbod worden vrijgesteld

 

Stel dat ik nu via deze opdracht in contact kom met een ander onderdeel in een andere vestiging van deze organisatie. Mag ik hiervoor dan buiten de tussenpersoon om opdrachten uitvoeren? In het contract staat het onderdeel/de vestiging waarvoor ik de opdracht doe expliciet als eindklant vermeld.

 

Is dit uberhaubt een redelijk relatiebeding? Kan ik redelijkerwijs nog weigeren om te tekenen nu ik al aan de opdracht ben begonnen?

 

Bij voorbaat dank!

 

Kina

Link to post
Share on other sites

4 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

Intermediairs proberen altijd hun markt af te schermen. In dit zin is dit niet zo'n heel vreemd relatiebeding.

 

Het zou mij wat merkwaardig voorkomen wanneer uitsluitend een bedrijfsonderdeel als klant is vermeld in een inhuurovereenkomst. Dit is niet gebruikelijk. Wanneer dat echter zo expliciet omschreven is kan de stelling worden gehuldigd dat dit geen betrekking heeft op andere bedrijfsonderdelen en derhalve de opdrachtnemer vrij is om zonder tussenkomst andere bedrijfsonderdelen te benaderen. Het is de vraag of je hiermee niet tegen het zere been stoot van de opdrachtgever omdat deze het relatiebeding anders heeft bedoeld. Of dat zo is kun je maar op twee manieren achter komen. Vragen of handelen zonder overleg. Wat is de relatie met de tussenpersoon je waard?


jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link to post
Share on other sites

 • 0
 • Rate this answer

Bedankt voor de reactie. Het betreft een organisatie waarbij de regio’s in feite zelfstandige organisaties zijn, zoals bijvoorbeeld de Kamers van Koophandel: Ik doe de opdracht voor KvK Rotterdam. In het contract staat dan ook KvK Rotterdam als eindopdrachtgever vermeld. Als ik nu (weliswaar via deze opdracht) ook gevraagd wordt door de KvK Haaglanden wordt dat een nieuwe contract met een nieuwe opdrachtgever.

 

Ik wil de intermediair best te vriend houden maar niet ten koste van alles. Ik moet ook een bedrijf opbouwen (met 3 opdrachtgevers per jaar) en wil niet tot in lengte van dagen aan deze intermediair vastzitten. Als ik zo'n nieuwe opdracht via hen voortzet zit ik weer een jaar langer aan ze vast voor wat betreft deze opdrachtgever en werk ik mee aan de beeldvorming dat zij alle KvK's 'hebben' en ik me niet buiten hen om op dat terrein mag begeven.(terwijl ze voor hoever ik weet bij slechts één KvK 'binnen' zijn) Ik zou ze eventueel nog wel een eenmalige vergoeding gunnen omdat ze indirect hebben meegeholpen aan het verkrijgen van deze nieuwe opdracht.

 

Link to post
Share on other sites

 • 0
 • Rate this answer

Gewoon een beetje praten zo af en toe kan geen kwaad...

 

Je bent al begonnen, dus de overeenkomst is al daar (neem aan dat je het werk en je prijs al hebt afgesproken?). Teken op voorwaarde dat je vooraf een brief van ze krijgt dat het beding enkel voor KVK Rotterdam geld. Je intermediair wil ook niet op z'n snuit gaan door de opdracht halverwege alweer aan de volgende te moeten geven. Gewoon een gesprek aangaan dat je er een beetje tegenop ziet en graag duidelijk wilt hebben dat het enkel voor Rotterdam geld.

 

Succes!

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 10 leden online en 84 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept