Jump to content
YoungT
Verberg

vergunning aanvraag speelautomatenhal

vraag

Hallo allemaal,

 

Ik ben net nieuw op de site en ik heb meteen een vraag:

Kan iemand mij helpen bij het opstellen van een vergunning aanvraag voor een speelautomatenhal, die ingedient te worden bij de gemeente? Ik kan het zelf niet zo goed, mijn Nederlands is aardig gebrekkig als het aankomt op het schrijven van een moeilijke brief. En ik zou niet weten uit welke delen de brief hoort te bestaan. Jullie merken uit mijn zinsopbouw vast wel dat Nederlands niet mijn sterkte vak is geweest :)

 

Artikel 4 Vergunningaanvraag

1. Een vergunning dient te worden aangevraagd onder overlegging van de volgende gegevens:

a. een nauwkeurige beschrijving van de inrichting, waarbij is opgenomen de oppervlakte daarvan, alsmede een opstellingsplan (plattegrond), waarin is aangegeven op welke plaats in de speelautomatenhal en in welk aantal kansspel- en/of behendigheidsautomaten worden opgesteld;

b. een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken;

c. een verklaring of bewijsstuk, waaruit blijkt dat hij gerechtigd is of zal zijn over de ruimte te beschikken;

d. een ondernemingsplan, met inbegrip van stukken, waaruit blijkt welk bedrag met de totale investering is gemoeid en een bewijs dat dit met voldoende zekerheden is afgedekt met een financiering, dan wel uit eigen middelen kan worden gefinancierd;

e. bescheiden, waaruit blijkt dat wordt voldaan aan het bepaalde in de artikelen 4 en 5 van het Speelautomatenbesluit 2000;

f. een verklaring omtrent het gedrag en een fotokopie van een geldig legitimatiebewijs van:

- de ondernemer, dan wel, indien de ondernemer een rechtspersoon is, van degene(n) die de onderneming krachtens de bij te voegen statuten vertegenwoordigt (vertegenwoordigen);

- de beheerder(s);

- de bedrijfsleider(s);

g. een bewijs, waaruit blijkt dat de ondernemer voornemens is in de eerste periode van twaalf maanden van de exploitatie van de speelautomatenhal een KEMA-keur-certificaat te verkrijgen.

2. In het ondernemingsplan als bedoeld in het eerste lid, onder d dient ook te zijn vermeld hoe de ondernemer gokverslaving zal voorkomen en zal bestrijden.

3. De burgemeester kan ten aanzien van de aanvraag, het indienen daarvan, alsmede de gegevens die daarbij overgelegd dienen te worden, nadere eisen of regels stellen.

4. Indien de vergunningaanvraag niet voldoet aan de in de voorgaande leden gestelde eisen, wordt de aanvrager van de vergunning in de gelegenheid gesteld binnen twee weken, nadat hem dit is meegedeeld, de aanvraag aan te vullen of te verbeteren.

5. Indien de vergunningaanvrager van de in het vorige lid bedoelde gelegenheid geen gebruik maakt, kan de burgemeester de aanvrager in zijn aanvraag niet-ontvankelijk verklaren.

 

Welke van de bovenstaande stappen moet ik ondernemen voordat ik een vergunning kan aanvragen?

Het lijkt mij een beetje onrealistisch dat ik eerst een pand huur en dan de aanvraag indien, met de kans dat het word geweigerd.

 

Ik merk dat hier veel geleerden op het forum rondlopen dus ik zou het heel erg oprijs stellen als iemand mij verder kan helpen.

 

groetjes,

 

 

YoungT

 

Ter attentie van de webmaster:

Ik heb een reisburo gehad en dit is weer een heel andere branche voor mij, daarom ben ik hier om advies te vragen.

Link to post
Share on other sites

2 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

Om een lang verhaal kort te maken. Je hebt een bedrijfsruimte nodig om de aanvraag voor in te dienen. Op het eerste gezicht lijkt het erop dat dit zorgt voor een "kip of ei" discussie. Je kunt deze spiraal doorbreken door in de de huurovereenkomst ontbindende voorwaarden op te nemen waarbij de huurovereenkomst alleen wordt aangegaan indien en voor zover alle voor het beoogde doel noodzakelijke vergunningen formele rechtskracht hebben verkregen.

 

 


jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link to post
Share on other sites

 • 0
 • Rate this answer

YoungT

Als je echt gokkasten neer wilt gaan zetten, dan kun je beter eerst met je gemeente om tafel. Vaak is er een gokbeleid waarin een limiet is gesteld aan het aantal gokhallen en speelautomaten. Is die limiet bereikt, dan mag je nog zulke mooie plannen hebben, maar de kans slagen is dan nihil.

 

Succes!

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 11 leden online en 118 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • Ondernemersplein



EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept