Ga naar inhoud
 • 0

(internationaal) auteursrecht op fora-, blog- en reviewsites

Wie is eigenlijk de juridisch eigenaar van de reacties op discussiefora, weblog- en reviewsites ? Is er verschil tussen Nederlands en internationaal auteursrecht m.b.t. dit vraagstuk ?

 

Stel ik copieer regelmatig volledige reacties over een bepaald onderwerp uit een aantal weblogs naar mijn eigen, commerciële, website. Even afgezien van het feit of dit "netjes" is, vraag ik mij af of dit jurridisch gezien wel mag. Ik snap dat op de startpost in de weblog het auteursrecht van de eigenaar van het weblog zit. Maar wordt de eigenaar van het weblog ook automatisch de juridisch eigenaar van alle reacties ?

 

 

 

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 0

Dat mag niet.

Auteursrecht is in principe van de "auteur". Oftewel de schrijver van het stukje. Soms worden de reacties eigendom van de site, als dit aangegeven wordt.

 

Overnemen van quotes met bronvermelding mag dan meestal wel.

 

Link naar reactie
 • 0

Dat mag niet.

Auteursrecht is in principe van de "auteur". Oftewel de schrijver van het stukje. Soms worden de reacties eigendom van de site, als dit aangegeven wordt.

 

Overnemen van quotes met bronvermelding mag dan meestal wel.

 

 

Bedankt voor je reactie maar ik ben toch nog niet helemaal tevreden

 

Wordt het auteursrecht van mijn reactie op een weblog automatisch aan de weblog site overgedragen als die dat in zijn sitevoorwaarden stelt ?

En mag die site dan in die zelfde voorwaarden ook verbieden dat derden uit deze reactie citeren ?

 

Bronvermelding bij een citaat lijkt me logisch en is ook geen probleem. Maar ik loop tegen het probleem aan vooraf toestemming te moeten vragen aan een site-eigenaar om uit reacties op van de site te mogen citeren, De site kan wel claimen eigenaar te zijn van deze reacties maar is dat juridisch ook houdbaar ?

 

 

 

 

 

 

 

 

Link naar reactie
 • 0

Wordt het auteursrecht van mijn reactie op een weblog automatisch aan de weblog site overgedragen als die dat in zijn sitevoorwaarden stelt?

 

IANAL, maar ik betwijfel of online sitevoorwaarden door de rechter worden gezien als de 'daartoe bestemde akte' die de auteurswet als voorwaarde stelt voor overdracht van het auteursrecht.

 

En mag die site dan in die zelfde voorwaarden ook verbieden dat derden uit deze reactie citeren?

 

Hij mag alles verbieden, maar dat heeft geen rechtskracht. Iedereen heeft citaatrecht op grond van de auteurswet.

 

Maar citeren is iets anders dan "volledige reacties kopiëren".

Link naar reactie
 • 0

Wordt het auteursrecht van mijn reactie op een weblog automatisch aan de weblog site overgedragen als die dat in zijn sitevoorwaarden stelt?

 

IANAL, maar ik betwijfel of online sitevoorwaarden door de rechter worden gezien als de 'daartoe bestemde akte' die de auteurswet als voorwaarde stelt voor overdracht van het auteursrecht.

 

En mag die site dan in die zelfde voorwaarden ook verbieden dat derden uit deze reactie citeren?

 

Hij mag alles verbieden, maar dat heeft geen rechtskracht. Iedereen heeft citaatrecht op grond van de auteurswet.

 

Maar citeren is iets anders dan "volledige reacties kopiëren".

 

Hoever gaat het citaatrecht ? Stel een weblogitem heeft 10 reacties en ik quote er daar 1 reactie volledig van (maximaal 5 á 10 regels) inclusief bronvermelding. Is dit toegestaan?

Link naar reactie
 • 0
Hoever gaat het citaatrecht ?

 

Daar zijn geen harde regels voor, het is ter beoordeling van de rechter.

 

Maar je kunt ervan uitgaan dat het volledig kopiëren van een tekst (dat het een commentaar is op een weblog doet auteursrechtelijk niet ter zake) in het algemeen niet mag (als die tekst van enige omvang is en creatief en uniek genoeg om auteursrechtelijk beschermd te zijn).

Link naar reactie
 • 0

Het is bovendien lui. Je kan heel makkelijk beschrijven wat er gezegd wordt, en daar een citaat aan toevoegen, plus een link. Heb je niemands toestemming voor nodig.

 

Wel, het project waarmee ik bezig ben gaat inderdaad uit van de luiheid van de mens ;D

Maar het gaat hier om user -generated content. Dus geen teksten waar een auteur flink op heeft zitten zwoegen en zweten maar een korte reactie op een onderwerp behandeld in bijvoorbeeld een weblog of een review. En het is belangrijk dat de authenticiteit van het oorspronkelijke bericht kan worden vastgesteld dus een link naar de oorspronkelijke site waar het bericht is geplaatst, wordt ook gepubliceerd.Omdat het om grote hoeveelheden korte teksten gaat die dagelijks veranderen, is het handmatig aanpassen geen optie.

 

Ik bedenk mij nu dat er ook een term bestaat voor het combineren van bronnen namelijk "mashup"

Je kunt allerlei bronnen met elkaar verbinden en daar "nieuwe" content van maken of een nieuwe "beleving" door creëren. Maar hoe het met auteursrechtelijke aspecten zit bij dit soort ontwikkelingen , is dus nog niet echt duidelijk.

 

 

Link naar reactie
 • 0

Misschien kun je wat info halen van deze website:

Legaal bloggen - juridische valkuilen voor weblogs

En hier iets over teksten lenen en citeren even naar onderen scrollen naar het vierde onderwerp.

 

Bedankt Nico maar mijn vraag wordt door deze site helaas niet beantwoord. Nog maar een keer mijn vraag verduidelijken:

 

1. Is er auteursrecht op reactie's op weblogs/reviewsites/ discussiefora?

2. Bij wie ligt dat auteursrecht (schrijver van de reactie, site-eigenaar,anders) ?

3. Mag je een reactie volledig citeren inclusief auteur en bronvermelding?

 

 

Link naar reactie
 • 0

Je herhaalt je vragen, terwijl die in deze discussie nu toch vrij behoorlijk zijn beantwoord, zou ik denken. De verdergaande mate van zekerheid die je zoekt kan alleen de rechter geven.

 

De reacties gaven mij de aanleiding mijn vraag nog een keer te verduidelijken. Excuses als ik je daarmee heb geïrriteerd.

 

 

 

Link naar reactie
 • 0

 

Bedankt Nico maar mijn vraag wordt door deze site helaas niet beantwoord. Nog maar een keer mijn vraag verduidelijken:

 

1. Is er auteursrecht op reactie's op weblogs/reviewsites/ discussiefora?

2. Bij wie ligt dat auteursrecht (schrijver van de reactie, site-eigenaar,anders) ?

3. Mag je een reactie volledig citeren inclusief auteur en bronvermelding?

 

 

Ik citeer even van de site Auteursrecht.nl

 

6. Is het auteursrecht online anders dan offline?

Nee, de Auteurswet geeft nu eenmaal een algemene regeling van het auteursrecht en maakt dus geen enkel onderscheid. Wat offline geldt, geldt dus ook online.

 

4. Citeren: wat is toegestaan?

U mag korte citaten gebruiken, zonder daarvoor eerst toestemming te vragen, bijvoorbeeld in een artikel, scriptie, werkstuk of recensie, mits daarbij de bron en naam van de schrijver vermeld staan. ....knip... Bij citeren is het altijd van belang dat het citaat relevant is en slechts een klein onderdeel uitmaakt van het geheel.

 

1. Hoe krijg je auteursrecht?

Om auteursrecht te krijgen is geen enkele formaliteit vereist. U hoeft niets aan te vragen, te deponeren of te registreren en het kost niets. Auteursrecht krijgt men automatisch als men iets maakt op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst. Het maakt niet uit of dat vanwege beroep, hobby of school is, als zo'n werk maar origineel is.

Voor gebruik waarvoor u geen toestemming heeft gegeven, zoals plaatsing op internet, is opnieuw toestemming nodig. U kunt er apart een vergoeding voor afspreken.

Ongeacht of u uw auteursrechten heeft overgedragen, u behoudt als schrijver altijd persoonlijkheidsrechten. .

 

Zie verder de website voor ik teveel citeer. ;)

 

Met boerenverstand zou ik dan zeggen

 

1 De schrijver is altijd de autersrechthebbende.

2 zie vraag 1

3 Ja mits het kort en relevant is, en niet zonder bronvermelding.

Link naar reactie
 • 0

Maar als het auteursrecht van de reactie bij de schrijver ligt dan kan de publicerende website toch geen recht opeisen ?

 

De kern van mijn probleem is niet de indivduele reactieschrijver (die schrijft zijn reactie juist om deze wereldkundig te maken en voor een kort moment van roem; zeg maar het hoofdprincipe van user-geneated-content) maar de publicerende website die claimt belanghebbende te zijn.

 

Zou Flickr mij bijvoorbeeld juridisch aanpakken als mijn website over ooievaars (fictief voorbeeld) alle foto's met ooievaars op Flickr toont?

Op grond van welk recht?

 

 

Link naar reactie
 • 0

Maar als het auteursrecht van de reactie bij de schrijver ligt dan kan de publicerende website toch geen recht opeisen ?

 

Nee, dat kan hij ook niet. Maar het is dan ook niet de eigenaar van die website die het bericht gepubliceerd heeft, dat was de auteur zelf.

 

de publicerende website die claimt belanghebbende te zijn

 

Die zou zich op het standpunt kunnen stellen dat hij een exclusief gebruiksrecht heeft gekregen via de site/post-overeenkomst. Maar dat moet hij dan nog maar wel hard kunnen maken voor de rechter. En als hij claimt dat het auteursrecht is overgedragen... zie mijn eerdere reactie in deze draad.

 

Zou Flickr mij bijvoorbeeld juridisch aanpakken als mijn website over ooievaars (fictief voorbeeld) alle foto's met ooievaars op Flickr toont? Op grond van welk recht?

 

Dat zou kunnen op grond van het auteursrecht (vanwege een exclusief gebruiksrecht) en het databankrecht. Dat laatste berust wél bij Flickr, als het door de rechter gezien wordt als een databank in de zin van die wet, wat echter niet vanzelfsprekend is.

 

Overigens vind ik wat je van plan bent opportunistisch en immoreel. Je wilt auteursrechten schenden en overweegt alleen dat niet te doen omdat een of andere derde die daar weinig mee te maken heeft je juridisch zou kunnen aanpakken. Het is niet aan jou om te bedenken dat de auteur blij is met verdere verspreiding, dat is alleen aan de auteur zelf.

Link naar reactie
 • 0

Maar als het auteursrecht van de reactie bij de schrijver ligt dan kan de publicerende website toch geen recht opeisen ?

 

Nee, dat kan hij ook niet. Maar het is dan ook niet de eigenaar van die website die het bericht gepubliceerd heeft, dat was de auteur zelf.

 

de publicerende website die claimt belanghebbende te zijn

Die zou zich op het standpunt kunnen stellen dat hij een exclusief gebruiksrecht heeft gekregen via de site/post-overeenkomst. Maar dat moet hij dan nog maar wel hard kunnen maken voor de rechter. En als hij claimt dat het auteursrecht is overgedragen... zie mijn eerdere reactie in deze draad.

 

Voor de postings waar ik het over heb hoeft niet te worden ingelogd en wordt ook geen gebruiksovereenkomst aangegaan. Je moet de reacties zien in de trant van "die radio mist een aan/uit knop" of "die radio geeft een geweldig geluid". Dat daar ook auteursrecht op zit is mij inmiddels duidelijk. Als ik de reactie publiceer dan lijdt de auteur volgens mij op geen enkele schade.Het is zijn doel om zijn mening te verspreiden en hij is er dus bij gebaat dat zijn mening ook op andere sites wordt gepubliceerd. Mocht de auteur het hiermee niet eens zijn (wat ik dus niet verwacht) dan is het ook geen enkele probleem om de reactie van mijn site weg te halen.

 

Maar de bron vande reactie is dus een andere website. Deze ondervindt aan de ene kant nadeel als eerst de reactie op mijn website wordt gelezen en zijn verdienmodel op advertentie-inkomsten is gebaseerd. Maar door de bronvermelding kan mijn site ook een portaal zijn naar de andere site om de andere meningen over de radio te lezen.Het voordeel van mijn site is dat ik verschillende meningen bij elkaar breng en je dus in één oogopslag kunt zien wat de mening is over de radio op diverse sites. Een techneutensite kan bijvoorbeeld een heel andere mening over de radio hebben dan een consumentensite.

Die verschillende meningen wil ik graag in beeld brengen zonder dat je alle sites hoeft te bezoeken.Om het beeld zo compleet mogelijk te maken wil ik graag zoveel mogelijk bronnen gebruiken.Maar wel zonder de wet te overtreden.

 

Zou Flickr mij bijvoorbeeld juridisch aanpakken als mijn website over ooievaars (fictief voorbeeld) alle foto's met ooievaars op Flickr toont? Op grond van welk recht?

 

Dat zou kunnen op grond van het auteursrecht (vanwege een exclusief gebruiksrecht) en het databankrecht. Dat laatste berust wél bij Flickr, als het door de rechter gezien wordt als een databank in de zin van die wet, wat echter niet vanzelfsprekend is.

 

Het databankrecht had ik nog niet aangedacht. Overigens, Zoekallehuizenpuntnl doet toch ongeveer het zelfde bedenk ik mij nu opeens Daar was ook eeen hoop trammelant over, maar ze mochten van de rechter wel doorgaan. Ik ga maar eens zoeken of ik die jurisprudentie kan vinden

 

.

Overigens vind ik wat je van plan bent opportunistisch en immoreel. Je wilt auteursrechten schenden en overweegt alleen dat niet te doen omdat een of andere derde die daar weinig mee te maken heeft je juridisch zou kunnen aanpakken.

 

Het tegendeel is waar. Ik liep met een idee in mijn hoofd, ging een plan uitwerken en toen kwamen deze juridische vragen bovendrijven. Ik snap dat mijn begin opmerking je op het verkeerde been heeft gezet maar het is nooit mijn bedoeling geweest om auteursrechten te schenden. Daarom wilde ik ook weten bij wie primair de rechten liggen. Nu dat duidelijk is kan ik met de bronwebsites die eventueel bezwaar maken in overleg treden.

 

Het is niet aan jou om te bedenken dat de auteur blij is met verdere verspreiding, dat is alleen aan de auteur zelf.

 

Nogmaals, gezien het soort teksten waar het hier omgaat verwacht ik dat de kans dat een auteur bezwaar maakt nihil is. We hebben het hier immers niet over (semi) professionele broodschrijvers maar om consumenten die hun mening over een radio geven! Dat is nogal een verschil volgens mij hoewel de consument natuurlijk ook auteursrecht heeft.

 

Link naar reactie
 • 0

Als ik de reactie publiceer dan lijdt de auteur volgens mij op geen enkele schade.

 

Dat is niet aan jou om te beoordelen, het is de keuze van de auteursrechthouder.

 

Mocht de auteur het hiermee niet eens zijn (wat ik dus niet verwacht) dan is het ook geen enkele probleem om de reactie van mijn site weg te halen.

 

Auteursrechtelijk gezien is de schending dan al begaan en bestaat recht op winstafdracht en schadevergoeding, al is dat soms natuurlijk nogal theoretisch (omdat dergelijke auteursrechthouders in de praktijk niet procederen).

 

Overigens, Zoekallehuizenpuntnl doet toch ongeveer het zelfde bedenk ik mij nu opeens Daar was ook eeen hoop trammelant over, maar ze mochten van de rechter wel doorgaan.

 

Inderdaad. Die rechter stond opmerkelijk veel toe, vond ik.

 

Daarom wilde ik ook weten bij wie primair de rechten liggen. Nu dat duidelijk is kan ik met de bronwebsites die eventueel bezwaar maken in overleg treden.

 

Que? Het is nu toch duidelijk dat de schrijver de auteursrechthouder is, niet de eigenaar van de website waar je de berichten vandaan wilt plukken.

 

Nogmaals, gezien het soort teksten waar het hier omgaat verwacht ik dat de kans dat een auteur bezwaar maakt nihil is.

 

Yep, dat is ook het geval als je spenen en poppen van babies gaat afpakken :-[

Link naar reactie
 • 0

Als ik de reactie publiceer dan lijdt de auteur volgens mij op geen enkele schade.

 

Dat is niet aan jou om te beoordelen, het is de keuze van de auteursrechthouder.

 

Er zijn meer sites die dit principe hanteren. Ons eigen HL is daar een voorbeeld van. En dan gaat het niet eens om een enkel citaat maar om het integraal doorzetten van de complete content naar partnersites.Mij hebben ze nooit gevraagd of dat met mijn bijdragen wel mag. Zijn HL en die partnersites nu ook immoreel bezig ?

 

Mocht de auteur het hiermee niet eens zijn (wat ik dus niet verwacht) dan is het ook geen enkele probleem om de reactie van mijn site weg te halen.

 

Auteursrechtelijk gezien is de schending dan al begaan en bestaat recht op winstafdracht en schadevergoeding, al is dat soms natuurlijk nogal theoretisch (omdat dergelijke auteursrechthouders in de praktijk niet procederen).

 

Je reageert niet op mijn opmerking over consumentenreacties in een eerdere post maar je behandelt mij alsof ik van plan ben een zware auteurrechtelijke inbreuk te plegen door een consumentenreactie op mijn eigen site te door te plaatsen. Vindt je dat niet een beetje overdreven ?

 

 

Overigens, Zoekallehuizenpuntnl doet toch ongeveer het zelfde bedenk ik mij nu opeens Daar was ook eeen hoop trammelant over, maar ze mochten van de rechter wel doorgaan.

 

Inderdaad. ie rechter stond opmerkelijk veel toe, vond ik.

 

Ok, ik begrijp jouw positie inmiddels. Je bent zelf een bronsite-eigenaar en zult ongetwijfeld ook een aantal keren "jouw" content op andere sites aantreffen zonder dat je daar toestemming voor hebt gegeven. Wat betreft de redactieartikelen geef ik je helemaal gelijk maar als ik complete reacties uit het forum zou overnemen op mijn eigen site inclusief bronvermelding, dan is dat wettelijk gezien, op basis van de funda-zoekallehuizenuitspraak dus niet verboden. Van een databank is volgens die zelfde uitspraak ook geen sprake omdat er door de bronsite niet substantieel geïnvesteerd hoeft te worden om de gebruikersreacties te verzamelen.

 

Of deze case getuigd van het opportunisme en immoraliteit zul je aan de duizenden bezoekers van zoekallehuizen en de Rabobank moeten vragen. Die laatste heeft de site inmiddels voor veel geld overgenomen.

Dat jij, als eigenaar van een bronsite, niet blij bent met deze ontwikkeling kan echter wel goed begrijpen.

 

Daarom wilde ik ook weten bij wie primair de rechten liggen. Nu dat duidelijk is kan ik met de bronwebsites die eventueel bezwaar maken in overleg treden.

 

Que? Het is nu toch duidelijk dat de schrijver de auteursrechthouder is, niet de eigenaar van de website waar je de berichten vandaan wilt plukken.

 

Ik bedoel dat het argument auteursrecht van tafel is als ik eventueel in onderhandeling moet met een bronsite. Ook het databankrecht speelt in het geval van overnemen van gebruikersreacties geen rol.Kortom, mijn eindoordeel n.a.v. deze draad is dat ik veel sterker sta dan dat ik aanvankelijk dacht toen ik vanochtend mijn vraag stelde. Ik hoef niet vanuit een onderdanige positie om samenwerking te smeken maar kan gewoon op basis van gelijkwaardigheid samen met de bronsite op zoek naar een samenwerkingsverband waaraan beide partijen voordeel hebben. Bedankt voor het meedenken!

 

 

 

Link naar reactie
 • 0

Er zijn meer sites die dit principe hanteren. Ons eigen HL is daar een voorbeeld van.

 

Is dat zo? Neemt HL commentaren over van andere sites? Ik weet niet beter of hier publiceren mensen alleen zelf hun eigen 'werk'.

 

De zogenaamde sitepartners van HL (zibb e.d.) plegen inderdaad wel massaal auteursrechtschending. Het wordt tijd dat een van ons ze eens voor de rechter sleept :)

 

Je reageert niet op mijn opmerking over consumentenreacties in een eerdere post maar je behandelt mij alsof ik van plan ben een zware auteurrechtelijke inbreuk te plegen door een consumentenreactie op mijn eigen site te door te plaatsen. Vindt je dat niet een beetje overdreven ?

 

Nou ja, je vraagt wat er wel en niet mag. Dan krijg je dit soort discussies. Auteursrechtkwesties zijn nu eenmaal vaak een beetje een mix van enerzijds/anderzijds en scherpslijperij. Er komt veel interpretatie bij kijken en dan krijg je ook al snel scherpe meningen.

 

Maar het integraal overnemen van andermans teksten, ook al zijn het weblogcommentaren, zonder toestemming van de auteurs, vind ik wel degelijk immoreel en opportunistisch. Ik heb nog geen reden gezien iets van dat standpunt terug te nemen.

 

als ik complete reacties uit het forum zou overnemen op mijn eigen site inclusief bronvermelding, dan is dat wettelijk gezien, op basis van de funda-zoekallehuizenuitspraak dus niet verboden.

 

Kijk, dat bedoel ik nou met opportunistisch ;)

 

Zo eenvoudig ligt dat allemaal niet met jurisprudentie. Maar goed, ik been geen jurist, dus ik ga dit maar niet proberen fijn te slijpen.

 

Van een databank is volgens die zelfde uitspraak ook geen sprake omdat er door de bronsite niet substantieel geïnvesteerd hoeft te worden om de gebruikersreacties te verzamelen.

 

Ja, dat vond ik een tamelijk absurd element in de uitspraak. Kijk, ik vind het prima dat verkoopgegevens van huizen gezien worden als zijnde in het publieke domein, en dat iedereen er dus zijn eigen databank van mag maken, maar dat Funda geen databank zou hebben lijkt me bizar. Er zijn ongetwijfeld miljoenen geïnvesteerd in die databank. Als dat al niet door die wet beschermd wordt, wat dan wel?

 

Of deze case getuigd van het opportunisme en immoraliteit zul je aan de duizenden bezoekers van zoekallehuizen

 

Wat is dit nu weer voor argument? Allicht zullen mensen die profiteren en die niet in hun belangen geschaad worden en die geen juridische kennis hebben er reuzeblij mee zijn. Je kunt er natuurlijk voor kiezen om die commentaren gewoon te kopiëren, omdat je geen rechstzaken verwacht (ik ook niet), of omdat je in jurisprudentie aanknopingspunten meent te vinden om in je recht te staan, maar je redenering vind ik krom en opportunistisch.

Link naar reactie
 • 0

For the sake of argument nog even een gedachtenexperiment om toe te lichten waarom je volgens mij weblogcommentaren niet van andere sites mag overnemen (anders dan citeren).

 

Stel dat Harry Mulisch besluit zijn nieuwe boek te publiceren als weblogcommentaar op geenstijl.nl. Mag een andere site dat dan overnemen?

 

Nee, natuurlijk niet. Op die tekst rust overduidelijk auteursrecht. Het is het exclusief recht van de auteursrechthouder (Mulisch) om die tekst al dan niet op bepaalde plaatsen te publiceren. Dat is de kern van het auteursrecht. Het feit dat hij het op plaats A publiceert, geeft niemand het recht het ook op B te publiceren.

 

Heeft de eigenaar van geenstijl.nl er iets mee te maken? Nee, volgens mij niet. Het feit dat die tekst op hun site staat wil niet zeggen dat zij er met rechtskracht toestemming voor kunnen geven die tekst op een andere site te zetten. Evenmin kunnen ze Harry verbieden het op een andere site te zetten.

 

Dit alles verandert als bij de plaatsing rechten zijn overgedragen. Nu kun je volgens mij via een siteovereenkomst wel een gebruikskrecht krijgen, misschien zelfs een exclusief gebruiksrecht, maar je kunt niet het auteursrecht als zodanig overgedragen krijgen (want de Nederlandse auteurswet vereist een 'daartoe bestemde akte', waaronder vziw normaliter een getekend contract verstaan wordt; en dat is er doorgaans niet bij het plaatsen van een weblogcommentaar).

 

Blijft over dat een weblogcommentaar normaliter geen boek van het niveau Mulisch is (sommige ziin beter ;) ). Zeker, dat is zo. De meeste weblogcommentaren zullen zo feitelijk en triviaal zijn dat ze niet eens auteursrechtelijk beschermd zijn. Maar er kunnen ook inhoudrijke commentaren staan die dat wel zijn. En het feit dat de auteur daarvan niet de naam en status van Mulisch heeft, geeft niemand het recht om zijn teksten elders te publiceren.

 

QED 8)

Link naar reactie
 • 0

 

 

Tot zover ben ik het helemaal met je eens

 

 

Blijft over dat een weblogcommentaar normaliter geen boek van het niveau Mulisch is (sommige ziin beter ;) ). Zeker, dat is zo. De meeste weblogcommentaren zullen zo feitelijk en triviaal zijn dat ze niet eens auteursrechtelijk beschermd zijn. Maar er kunnen ook inhoudrijke commentaren staan die dat wel zijn. En het feit dat de auteur daarvan niet de naam en status van Mulisch heeft, geeft niemand het recht om zijn teksten elders te publiceren.

 

 

Wat je hier aangeeft is dus dat er 2 soorten weblogcommentaren bestaan. Dat wist ik niet maar ik ben steeds uitgegaan van het feitelijke en triviale soort (zie mijn radio-casus). Daarom begreep ik ook niet waarom je zo'n zwaar moreel oordeel had . Want als het gaat over inhoudrijke commentaren dan ben ik het wederom met je eens.

 

Of een tekst inhoudrijk of triviaal is kan natuurlijk nog steeds een punt van discussie zijn Hier bestaan geen regels voor en dus zal in het uiterste geval de rechter hierover moeten oordelen. Mijn insteek is echter om dit zoveel mogelijk te vermijden en bij twijfel dus niet te plaatsen. De kans dat zich zo'n situatie zich voordoet bij mijn project is naar mijn mening echter minimaal.

Link naar reactie
 • 0

Hmm volgens mij komt er nu een extra dimensie bovendrijven.

De intentie achter het plaatsen van een bericht door een schrijver/commentator..

 

 

Mensen plaatsen reacties op weblogs/fora enz om ?

Hun mening over een bepaald onderwerp te verkondigen.

Daar kunnen allerlei redenen voor zijn waarom mensen hun mening willen delen.

De intentie achter de teksten waar malamut op doelt idraait om een informatieve boodschap die de schrijver graag wil delen met anderen.

 

Wat Malamut doet met de berichten is de intentie achter deze berichten verder dragen. En dat is nu precies de motiviatie van de schrijvers achter het plaatsen van deze berichten. Zij willen iets kwijt over een onderwerp op een forum/weblog/review site, Malamut draagt de boodschap van hun bericht verder.

 

Toch iets anders als Mulisch die zijn boek in delen als commentaar op een weblog plaatst. Van de verzameling die Malamut ervan maakt zul je ook absoluut geen roman kunnen schrijven.

Link naar reactie
 • 0

De intentie achter de teksten waar malamut op doelt idraait om een informatieve boodschap die de schrijver graag wil delen met anderen.

 

Volgens mij is de schrijver (auteursrechthouder) de enige die daarover kan en mag oordelen. Die exclusiviteit t.a.v. het beslissen over publicatie is de kern van het auteursrecht.

 

De redenering die je suggereert (openbaar gemaakt betekent dat anderen het verder mogen verspreiden) staat inderdaad in de auteurswet, maar alleen voor publicaties van de overheid ('openbare macht'). Daaruit blijkt volgens mij dat het niet de bedoeling was van de wetgever dat deze redenering voor publicaties van anderen zou gelden.

Link naar reactie
 • 0

De intentie achter de teksten waar malamut op doelt idraait om een informatieve boodschap die de schrijver graag wil delen met anderen.

 

Volgens mij is de schrijver (auteursrechthouder) de enige die daarover kan en mag oordelen. Die exclusiviteit t.a.v. het beslissen over publicatie is de kern van het auteursrecht.

 

De redenering die je suggereert (openbaar gemaakt betekent dat anderen het verder mogen verspreiden) staat inderdaad in de auteurswet, maar alleen voor publicaties van de overheid ('openbare macht'). Daaruit blijkt volgens mij dat het niet de bedoeling was van de wetgever dat deze redenering voor publicaties van anderen zou gelden.

 

Rene,

 

Op het gevaar af dat ik de discussie weer overnieuw aanslinger:

 

Er bestaat een hele grote groep mensen op deze wereld die graag weinig inhoudrijke maar zo feitelijk mogelijke zeer triviale boodschappen het internet opslingeren met als doel of in de hoop dat zoveel mogelijk mensen hier deelgenoot van worden. Wij waren het er al overeens dat het auteursrecht op dit soort berichten (een publicatie wil ik het niet noemen) niet van toepassing is.

 

Neem als voorbeeld de comments van reaguurders op geenstijl. Denk je werkelijk dat het auteursrecht daarop van toepassing is ?

 

 

edit:triviale toegevoegd

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  4 leden, 376 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.