Jump to content
Alef Arendsen
Verberg

Transacties op kasbasis in plaats van factuurdatum

vraag

Ik heb ooit eens zoiets gehoord dat je je transacties voor de fiscus op kasbasis mag doen (zolang je het maar allemaal doet) in plaats van op factuurdatum.

 

Dat betekent dat je datering van transactie anders vallen dus.

 

Weet iemand hier meer over of heeft iemand hier informatie over?

 

thnx,

 

alef


The New Motion - elektrisch rijden geregeld

Alef op Twitter

Alef op LinkedIn

Link to post
Share on other sites

1 answer to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

 

Aleph,

 

Het kasstelsel kan voorkomen in het kader van de winstberekening, alsmede in het kader van het afdragen van omzetbelasting. Voor het gemak ga ik op beide even in.

 

1)

Voor de winstberekening zal een ondernemer in de regel het omzetstelsel moeten volgen. Bij dit stelsel worden aan het einde van het boekjaar alle gedeclareerde vorderingen en schulden in aanmerking genomen. Het kasstelsel (facturen worden pas verantwoord in het jaar van betaling) is slechts toegestaan voor kleine ondernemingen.

 

Uit de fiscale rechtspraak valt af te leiden dat ten aanzien van de winstberekening het kasstelsel mag worden gehanteerd als de administratie van beperkte omvang is, evenals het bedrag van de declarabele vorderingen aan het einde van het jaar. De hoogte van de verdiensten is niet relevant, wél het aantal betalingen.

 

Al met al is het niet mogelijk exact aan te geven waar precies het omslagpunt ligt waar het kasstelsel mag worden toegepast, in plaats van het gebruikelijke omzetstelsel. Dit is sterk afhankelijk van de concrete feiten en omstandigheden.

 

Ik ben overigens hierboven ervan uitgegaan dat er sprake is van ondernemerschap (voor de inkomstenbelasting). Het hele verhaal wordt weer iets anders als de activiteiten fiscaal niet onder 'winst uit onderneming' vallen, maar in de aangifte inkomstenbelasting worden verantwoord onder de categorie 'resultaat uit overige werkzaamheden'. Indien je een onderneming drijft door middel van een BV speelt deze discussie in het kader van de winstberekening naar mijn mening helemaal niet. In dat geval geldt altijd het omzetstelsel.

 

2)

Ten aanzien van het kasstelsel in het kader van de omzetbelasting:

als ondernemer ben je in principe omzetbelasting verschuldigd op het moment dat je een factuur uitreikt (factuurdatum). Bepaalde, uitputtend in de wet opgesomde groepen ondernemers mogen echter om praktische redenen het kasstelsel toepassen. Dit houdt in dat de btw pas verschuldigd wordt op het moment van het ontvangen van de vergoeding. De ondernemers die van deze regeling gebruik mogen maken zijn in het algemeen degenen (o.a. winkeliers, marktkooplui, glazenwassers, rijwielherstellers) die goederen leveren of diensten verrichten vanuit een werkplaats, winkel e.d. ten behoeve van PARTICULIEREN.

 

Deze ondernemers mogen uit eigen beweging het kasstelsel toepassen. Indien je als ondernemer echter van mening bent dat je met deze ondernemers op een lijn dient te worden gesteld, kan aan de fiscus worden verzocht om toepassing van het kasstelsel goed te keuren.

 

Ik hoop dat deze informatie enige duidelijkheid heeft gebracht.

 

Groet,

 

TaxAdvisor

 

 

 

 

 

 

 

 

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 4 leden online en 91 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept