Ga naar inhoud
 • 0

FAQ uitvinden en intellectueel eigendom

Retired Mod     5k 325

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Deze faq is zeker niet compleet en er staan ook vast enkele foutjes in, daarvoor mijn excuses.

De komende tijd zal ik proberen het uit te breiden, up to date te houden en fouten eruit te halen.

En uiteraard nuttige links toevoegen daar waar dat van toepassing is.

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

eigendomsrecht:

 

Auteursrecht:

 

Geldig in: alle landen die zijn aangesloten bij de Berner conventie, het Trips verdrag en de Universele Auteursrechts conventie (EU plus veel landen daarbuiten)

Voor: werken die oorspronkelijk zijn en een persoonlijk stempel van de maker dragen

Wijze van verkrijgen: in principe hoeft er niets te worden gedaan. Door een werk te maken heeft de maker auteursrecht.

Bescherming tegen: namaak, gebruik en misbruik ( de bescherming tegen het laatste ligt in Nederland erg laag, maar dat verschilt per land.

Overdraagbaar: exploitatirechten wel, persoonlijkheidsrecht niet.

Duur: 70 jaar na overlijden van de maker, of bij een rechtspersoon 70 jaar na openbaarmaking.

Kosten: geen

Meer info: www.auteursrecht.nl

 

Octrooirecht:

 

Geldig in: de landen waarin het is aangevraagd

Voor: een technisch vernieuwend idee

Wijze van verkrijgen: aanvragen bij een octrooibureau

Bescherming tegen: Namaak van de vinding en handel erin, alleen in het land waarin het is aangevraagd.

Duur: maximaal 20 jaar.

Kosten: in Nederland ongeveer 5000 euro, prijzen verschillen verder per land.

Meer info: www.octrooi.nl

 

Modelrecht:

 

Geldig in: de landen waarin het is aangevraagd

Voor: een model van het product

Wijze van verkrijgen: aanvragen bij een modelbureau

Bescherming tegen: gelijkende modellen

Duur: maximaal 25 jaar

Kosten: in de Benelux ongeveer 1000 euro, prijzen verschillen per land.

 

Meer informatie: Benelux bureau voor tekeningen en modellen

 

link naar artikel over modelrecht

 

 

Veel gestelde vragen met betrekking tot uitvinden.

 

Kan ik mijn vinding beschermen ?

Als de vinding nieuw is, inventief en industrieel toepasbaar, dan is een vinding mogelijk patenteerbaar.

 

Is een concept te patenteren ?

Een concept is in Europa niet te patenteren.

 

Is er een verschil tussen een patent en een octrooi?

Nee beide woorden hebben dezelfde betekenis

 

Wanneer kan ik mijn vinding niet meer beschermen ?

Als de vinding op enigerlei wijze in de openbaarheid is gekomen, bijvoorbeeld door een demonstratie op een beurs, of publicatie in een vakblad of website.

 

Is mijn idee al geld waard ?

Een idee alleen heeft in principe geen waarde.

 

Kan ik een patent zelf schrijven ?

Ja in principe wel, het is echter een heel specifiek vakgebied met zijn geheel eigen vaktermen om zaken te omschrijven.

Een slecht geschreven patent kan in de rechtzaal waardeloos blijken. Goedkoop kan duurkoop blijken.

 

Kan ik zelf een patentaanvraag indienen?

Ja dat kan, het is de vraag of dit verstandig is, zorg in ieder geval dat je voldoende aan nieuwheidonderzoek gedaan hebt en je goed weet hoe je het moet formuleren.

 

Wat is een nieuwheidonderzoek ?

Om een vinding te patenteren dient het bij indiening absoluut nieuw te zijn.

Dit houdt in dat onderzocht moet worden of dit product echt nieuw is, b.v. Door te kijken of een soortgelijk product al eerder gepatenteerd is, of dat er een vergelijkbaar product is, dat op de markt verkrijgbaar is.

Een eerste onderzoek is zelf te doen op bijvoorbeeld Espacenet

, zodra er een patent aangevraagd wordt is het verstandig om een deskundige dit werk nogmaals te laten doen, voordat grote investeringen gedaan worden.

 

Moet ik marktonderzoek doen voor ik patent aanvraag ?

Ja absoluut, een belangrijk punt is het marktonderzoek, een vinding kan nog zo mooi zijn , als de markt het niet wil , of een goedkoper alternatief heeft, is investeren in bescherming weggegooid geld.

Een gedegen marktonderzoek kan dit voorkomen, al blijft er altijd een risico dat de markt het niet wil.

Ook een business plan leunt op een gedegen marktonderzoek, en heb je daarbij een finacier nodig dan is het ook daarvoor belangrijk.

 

Technisch haalbaarheidsonderzoek wat is dat ?

Een product dient ook technisch realiseerbaar te zijn, zonder een goed haalbaarheidsonderzoek kunnen tijdens de aanloopfase onoverkomelijke problemen aan de oppervlakte komen.

Erg vervelend als er al geïnvesteerd is in een patent en het blijkt niet of anders te werken dan in de aanvraag omschreven is.

 

Bescherming : Wanneer moet ik deze vinding beschermen (idee/concept - prototype) ?

Tijdens het proces van idee tot markt kun je verschillende stadia onderscheiden.

Wanneer het beste patent aangevraagd worden verschilt per project.

Vraag je te vroeg aan en een product verandert nog wezenlijk van functionaliteit dan kan de aanvraag waardeloos zijn, ook kan het voor komen dat de markt nog niet toe is aan het product, of financiers nog terughoudend zijn. Zodra de aanvraag ingediend is ontstaan er een aantal deadlines die een aantal eisen stellen aan o.a. financiering, technische haalbaarheid, productie verkoop enz.

Je zult dus een balans moeten zien te vinden tussen de druk om iets snel te beschermen en het voortgangsproces van het project.

 

Hoeveel kost een octrooi ?

De bedragen zijn gebasseerd op het prijspeil eind 2005.

 

Nederlands zesjarig patent is er vanaf € 90,00, de waarde hiervan is discutabel vanwege het ontbreken van het nieuwheidonderzoek.

 

Een octrooiaanvraag laten schrijven houdt ook vaak in het laten indienen. Hiermee geef je dus de procedure uit handen (bijv. aan een gemachtigde). De prijs hiervoor varieert tussen de € 5.000 en € 8.000.

 

 

Het indienen van een 20 jarig octrooi kost € 90,= + de kosten voor een nieuwheidsonderzoek. Hiervoor heb je een keuze tussen een onderzoek van het nationaal type (= € 340,=) en één van het internatuionaal type (kosten € 794,=).

20 jaar kost in beginsel óf € 430,= óf € 884,= De takse loopt op van € 242,= tot de 18e takse van € 1.057,=.

 

Een Europees octrooiprocedure kost via een gemachtige al gauw meer dan €45.000.

 

Wereldwijd patent aanvragen kost snel meer dan € 100.000,-

 

Meer informatie over kosten die betrekking hebben op octrooiaanvragen zie deze link van het octrooicentrum

 

Financiering in het kort

Het finacieren van een vinding is een verhaal apart.

Zeker voor de kleinere bedrijven en uitvinders kan een wereldwijde patent aanvraag gemakkelijk het budget te boven gaan.

Een mogelijke oplossing is externe financiers te zoeken of een samenwerking aangaan met een groter bedrijf. Deze zullen pas in willen stappen als je een gedegen onderzoek kunt overleggen van de markt de haalbaarheid en het nieuwheidonderzoek.

Zonder een werkend prototype heeft het zoeken naar financiers bijna geen zin.

Lees eens de columns van Ties over financiering van een bedrijf

 

Hoe kun je een vinding beschermen (patent, modelrecht, auteursrecht, merkenrecht, kostprijs)

Er bestaan een aantal mogelijkheden om afhankelijk van de soort vinding deze te beschermen.

 

Patent link

Door middel van een patent kan een industrieel toepasbare oplossing beschermt worden.

 

Modelrecht

Modelbescherming kan een speciefieke functionele vorm vastgelegd worden.

 

Merkenrecht link

En brandname kan vastgelegd worden door middel van het merkenrecht, ook logo’s, bedrijfskleuren e.d. kunnen door het merkenrecht beschermd worden.

 

Auteursrechtlink

Originele op schrift gestelde scheppingen van schrijvers, kunstenaars, muzikanten, ontwerpers, enz. vallen automatisch onder het auteursrecht na publicatie.

 

Één van de beste beschermingsmethodes is misschien wel een lage verkoopprijs, het is voor concurrenten dan niet interessant om met een eigen product op de markt te komen.

 

Wat is een PCT procedure ?

De PCT procedure is een patent aanvraag voor 120 landen.

Gedurende de looptijd van deze procedure wordt nieuwheidsonderzoek gedaan en kunnen er wijzigingen in de aanvraag verwerkt worden.

Pas aan het eind van de procedure worden de landen geselecteerd waar het patent van kracht moet worden.

 

De tikkende tijdbom als de procedure loopt

Als de PCT procedure gestart is, dient na 30 maanden vastgesteld te worden, voor welke landen bescherming aangevraagd gaat worden.

In deze periode moet het prototype doorontwikkeld worden naar een marktrijp product, en dienen distributeurs gezocht te worden voor het product, een jaar lijkt veel maar is snel voorbij !

Hier gaan veel uitvinders de mist in door onderschatting van de hobbels die een dergelijk project met zich meebrengen, bepaalde procedures kosten nu eenmaal tijd en kunnen niet versneld worden.

 

Hoe lang duurt het voordat je een octrooi hebt ?

In principe gaat hier anderhalf jaar overheen van indiening tot toekenning, pas bij toekenning vangt de werkelijke bescherming aan, het kan voorkomen dat iemand anders een week eerder een soortgelijke aanvraag ingedient heeft, dan heb je grote pech.[url

Een Europese aanvraag duurt bijna 4 jaar.

 

Strategie octrooiaanvraag

 

 

Is bescherming zinvol

Bepaalde vindingen zijn uitsluitend toepasbaar in bepaalde werelddelen.

Patent aanvragen voor een sneeuwschuiver heeft weinig zijn voor Saoedie Arabie.

Maar ook als productie in een beperkt aantal landen plaatsvindt kun je soms volstaan met een aanvraag voor deze landen.

 

Verder hebben sommige producten slechts een korte lifecycle.

Tegen de tijd dat het patent verleent word is de hype alweer voorbij.

Dan verleg je de focus dus naar een kortstondige snelle productie van het artikel om in één keer de markt te overspoelen zodat een concurrent geen tijd heeft het zelf te fabriceren.

 

In sommige gevallen kun je er voor kiezen om de productie van het product geheim te houden.

De medewerkers tekenen een geheimhoudingsverklaring en je zorgt voor goede beveiliging.

Een bekend voorbeeld is Coca Cola, maar ook de uien snijder voor MacDonalds houd zijn proces geheim.

 

Bedenk dat een aanvraag ook betekend dat jouw idee gepubliceerd word en dus voor iedereen toegankelijk via het internet.

 

Prototype ja of nee ?

In de meeste gevallen , en zeker waar een financier gezocht moet worden, is het verstandig om een werkend prototype te bouwen voordat de aanvraag ingediend word. De functionaliteit kan dan bewezen worden aan jezelf en anderen.

 

Zelf produceren of licenceren ?

Afhankelijk van het soort product kun je er voor kiezen het product zelf te fabriceren of dit inclusief de verkoop uit te besteden, dit heet licensering.

Ook een tussenoplossing is mogelijk, bijvoorbeeld in Europa zelf produceren voor de Europese markt en licenties verkopen aan bedrijven voor de andere markten.

 

Makelaars : Ik wil mijn idee verkopen, waar kan ik terecht ?

Er zijn in Nederland een aantal makelaars op het gebied van uitvindingen actief.

Via bv google zijn deze wel te vinden.

 

En hoeveel krijg ik als uitvinder van een makelaar ?

Dat verschilt per vinding en is weinig over te zeggen.

Reken jezelf in ieder geval niet rijk, hoe verder een product uitgewerkt is hoe hoger de waarde.

Veel bedrijven kunnen nu eenmaal geen inschatting maken van nog te maken ontwikkelingskosten en spelen dan op safe.

 

Van wie is mijn uitvinding : van mijn baas of van mij ?

Ben je in loondienst en productontwikkeling en verbetering is onderdeel van of ligt in het verlengde jouw functie dan is het intellectueel eigendom van het bedrijf, deze moeten bij een patent aanvraag jou wel als uitvinder opgeven.

 

Kan ik mijn vinding laten toetsen ?

Ja dat kan, je kunt terecht bij de NOVU.

Voor een telefonisch advies kun je ze bellen, wil je meer dan kun je lid worden van het grootste uitvindersnetwerk van Nederland.

Online kun je een idee en het stadium van de vinding toetsen opNOVUSTER.

En kun je het voor leggen aan een octrooigemachtigde, deze kan een indicatie geven of iets mogelijk kans heeft bij een patent aanvraag.

Deze laaste heeft geen marktkennis.

 

Subsidies : Welke subsidies zijn er voor innovaties ?

Er zijn verschillende subsidies die van belang kunnen zijn.

Deze veranderen echter voortdurend.

Kijk eens op subsidies.nl

En laat je eens voor lichten door SenterNovem of Syntens.

Ook kunnen er lokale en provinciale subsidies zijn voor ondernemers die aan innovatie werken

 

Subsidies : Welke subsidies zijn er voor innovaties ?

Er zijn verschillende subsidies die van belang kunnen zijn.

Deze veranderen echter voortdurend.

Kijk eens op www.subsidies.nl

En laat je eens voor lichten door SenterNovem of Syntens

Ook kunnen er lokale en provinciale subsidies zijn voor ondernemers die aan innovatie werken

 

Competities : Welke competities zijn er en wat zijn de voorwaarden ?

Enkel bekende competities

Herman wijfels innovatieprijs

New Venture

 

 

Leesvoer voor de uitvinder

Ik heb een idee, wat nu ? van J Baggerman ISBN 9021541378

De uitvindersgids van Douwe Bongers ISBN 9068683810

 

 

Organisaties : bij welke organisaties kan ik als uitvinder aankloppen ?

Nederlandse Orde Van Uitvinders

Senter Novem

Syntens

Octrooicentrum Nederland (voorheen BIE)

European Patent Office

WIPO

Orde van octrooigemachtigden

ID-nl

Stichting advies intellectueel eigendom

Auteursrecht

Freepatentsonline

 

 

Overige links

uitvinden.nl

prototyping.nl

innovatie.pagina.nl

Innovatie instituut

innovatiewijzer

Patent, merken, enz info

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

17 antwoorden op deze vraag

 • 0
Junior     13 0

Je kunt je idee ook laten registreren. Mocht blijken dat iemand anders net een week eerder een patent aanvraag heeft ingediend dan kun je in ieder geval aantonen dat je het idee al EERDER had.

 

Verder weet ik eigenlijk niet of registratie nog bepaalde rechten geeft aan de uitvinder. Heeft iemand hier ervaring mee?


Willem Super - Product Improvement

Link naar reactie
 • 0
Legend     3,2k 359

Goed dat je dat nog even naar voren brengt. Veel ondernemers denken dat een idee op een papier in een gesloten enveloppe met datum (notaris/belastingdienst/File-reg) je kan beschermen tegen een octrooi van een ander. Dit klopt jammer genoeg niet.

 

Om je idee te beschermen tegen een octrooi van een ander kan je 2 dingen doen. Zelf meteen octrooi vragen of je idee in de openbaarheid brengen waardoor het voor anderen niet meer nieuw is.

Dat in de openbaarheid brengen kan ook in het parochieblaadje op een exotisch eiland. Als een aantal mensen kennis hebben genomen van het idee is het niet meer octrooieerbaar.

 

Wat kan je dan wel beschermen met de genoemde methode? Je kan je beschermen tegen claims van anderen en hebt bewijsmateriaal voor een eigen claim volgens het auteursrecht. Kik hierboven op "auteursrecht om te weten wat wel en wat niet beschemd is.

 

 

 

 

Link naar reactie
 • 0
Junior     13 0

Edit moderator:

 

Hallo Broek,

 

Welkom op het forum. Je inhoudelijk bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Het verwijderde bericht valt onder de noemer spam en dat is op dit forum niet geoorloofd.

 

Hartelijke groeten,

Nils

 

 


Mr. J.A.W.F. (Aernout) Broekhuysen

Adviseur I.E.-Account MKB

Link naar reactie
 • 0
Senior     72 7

quote:

Veel gestelde vragen met betrekking tot uitvinden.

 

Kan ik mijn vinding beschermen ?

Als de vinding nieuw is, inventief en industrieel toepasbaar, dan is een vinding mogelijk patenteerbaar.

/quote

 

Voorstel voor toevoeging;

Als de uitvoering van de vinding nieuw is ... etc

 

 

 

quote:

Is mijn idee al geld waard ?

Een idee alleen heeft in principe geen waarde.

/quote

 

Voorstel voor wijziging:

Een idee kan economische waarde hebben voor een bedrijf dat in uw vinding ge-interesseerd is.

Let bij onderhandelingen in dat geval op geheimhoudingsplicht.

 

 

quote:

Kan ik een patent zelf schrijven ?

Ja in principe wel, het is echter een heel specifiek vakgebied met zijn geheel eigen vaktermen om zaken te omschrijven.

Een slecht geschreven patent kan in de rechtzaal waardeloos blijken. Goedkoop kan duurkoop blijken.

/quote

 

Voorstel voor toevoeging:

Voor weinig geld, of zelfs gratis, kunt u hiervoor gebruik maken van de diensten van de NOVU, de Nederlandse Orde Van Uitvinders.

Daarvoor moet u echter lid zijn, en dat is niet gratis.

Zie http://www.novu.nl.

 

Verder een prima idee om dat hier eens op een rijtje te zetten.

 

 

mvrgr

 

 

Liset Karman

 

 


Voorzitter van Stichting Witte Mus, een ANBI stichting die zich in zet voor het in Nederland van de rode lijst halen van de huismus. Onder anderen door de biotopen van de Huismus te herstellen, maar ook door adviezen aan LNV en particulieren, en door de eigen kolonie Huismussen in stand te houden.

Link naar reactie
 • 0
Senior     72 7

Toevoeging bij het laten registreren van een idee (bij de belasting).

 

Als ik het destijds (2006) allemaal goed begrepen heb is het nut ervan het volgende:

Mocht iemand anders in een later stadium op die vondst een patent hebben gekregen, dan hoef jij je daar niet aan te houden; je kunt aan tonen dat jij datzelfde idee al eerder had.

Je mag het dus gaan produceren zonder verplichtingen aan degene die het patent heeft gekregen.

 

De gevolgen voor de patentHouder ken ik niet.

 

mvrgr

Liset Karman

 


Voorzitter van Stichting Witte Mus, een ANBI stichting die zich in zet voor het in Nederland van de rode lijst halen van de huismus. Onder anderen door de biotopen van de Huismus te herstellen, maar ook door adviezen aan LNV en particulieren, en door de eigen kolonie Huismussen in stand te houden.

Link naar reactie
 • 1
Legend     3,2k 359

Hoi Liset,

 

Leuk dat je naast vragen ook input wil geven. Ook het werk wat je doet of wil gaan doen is erg sympathiek, zeker in het Darwin jaar 8). Veel succes daarmee.

 

Heb wel wat aanvullingen / opmerkingen op de bovenstaande posts.

 

uitvoering van de vinding nieuw is

Het klopt dat niet alleen een nieuw product maar ook een nieuwe werkwijze octrooiwaardig kan zijn. Neem aan dat je dit bedoeld.

 

Voor weinig geld, of zelfs gratis, kunt u hiervoor gebruik maken van de diensten van de NOVU,
De Novu is een vereniging van uitvinders. Klopt dat leden elkaar vaak helpen maar dat hoeft niet (altijd) gratis te zijn.

 

Je idee laten registeren bewijst alleen dat je het idee op een bepaald moment had. In Europa (en de meeste andere landen behalve de USA) geldt dat je uitsluitend octrooirechten kan krijgen op iets wat je als eerste op papier (octrooiaanvraag) zet. Ook al kan iemand anders bewijzen dat hij dat idee al eerder had, maar dat alleen voor zichzelf heeft gehouden in de vorm van een op schrift gesteld "iets", dan nog geeft hem dat geen octrooirechten. Hij moet gewoon net als ieder ander de octrooirechten van de eerste die het octrooi heeft ingediend respecteren.

 

Als je een idee wil octrooieren of wil voorkomen dat iemand anders er octrooi op aanvraagd moet je of zelf snel zijn met aanvragen of je idee meteen publiceren. In het laatste geval kan niemand (ter wereld) er nog wat mee.

 

VrGr Hans

 

 

Link naar reactie
 • 0
Senior     72 7

uitvoering van de vinding nieuw is

Het klopt dat niet alleen een nieuw product maar ook een nieuwe werkwijze octrooiwaardig kan zijn. Neem aan dat je dit bedoeld.

 

Sorrie, ik dacht alleen aan de uitvoering ervan.

 

Real life voorbeeld:

Ik heb een idee. Het principe bestaat al.

De toepassing zoals ik het denk te doen is nieuw.

Toch kan ik geen octrooi krijgen zoals het nu is; ik moet er een mechaniek voor ontwikkelen dat nog niet in dit verband is toegepast.

 

Maar inderdaad geldt het (mogelijk octrooiWaardig) zeker voor nieuwe producten.

 

 

De Novu is een vereniging van uitvinders. Klopt dat leden elkaar vaak helpen maar dat hoeft niet (altijd) gratis te zijn.

Okee, mij hielpen ze met de eerste adviezen (door iemand die het schrijven van octrooien als beroep had gekozen) gratis nadat ik lid was geworden. Het traject daarna kost inderdaad geld.

(Ik heb hem desondanks betaald voor zijn tijd bij de eerste adviezen; 't was gewoon een goeie vent.)

 

 

Je idee laten registeren bewijst alleen dat je het idee op een bepaald moment had. In Europa (en de meeste andere landen behalve de USA) geldt dat je uitsluitend octrooirechten kan krijgen op iets wat je als eerste op papier (octrooiaanvraag) zet. Ook al kan iemand anders bewijzen dat hij dat idee al eerder had, maar dat alleen voor zichzelf heeft gehouden in de vorm van een op schrift gesteld "iets", dan nog geeft hem dat geen octrooirechten. Hij moet gewoon net als ieder ander de octrooirechten van de eerste die het octrooi heeft ingediend respecteren.

 

Hier verschil ik met je van mening. Als ik kan aantonen, middels mijn registratie bij de belasting, dat ik al in 2003 tekeningen gemaakt heb van iets dat in 2008 gepatenteerd wordt, dan is volgens mij zelfs het patent te vernietingen.

Maar misschien kan iemand anders daar uitsluitsel over geven, als dat nodig mocht zijn.

 

 

Als je een idee wil octrooieren of wil voorkomen dat iemand anders er octrooi op aanvraagd moet je of zelf snel zijn met aanvragen of je idee meteen publiceren. In het laatste geval kan niemand (ter wereld) er nog wat mee.

Klopt. Jijzelf ook niet meer heb ik gemerkt :)

(was puur toeval dat dat allemaal zo liep.)

 

mvrgr,

Liset Karman

 


Voorzitter van Stichting Witte Mus, een ANBI stichting die zich in zet voor het in Nederland van de rode lijst halen van de huismus. Onder anderen door de biotopen van de Huismus te herstellen, maar ook door adviezen aan LNV en particulieren, en door de eigen kolonie Huismussen in stand te houden.

Link naar reactie
 • 0
Legend     3,2k 359

Goed dat je voor je mening opkomt. Ik zal het proberen te onderbouwen.

 

http://www.ivir.nl/wetten/nl/row1995.html

 

Kijk even naar artikel 4.

Het gaat er om dat nieuwheid alleen dan in gevaar komt als de informatie openbaar toegankelijk is gemaakt. Er geldt wel een uitzondering voor octrooiaanvragen omdat die een periode niet openbaar toegankelijk zijjn maar wel tot de stand van de techniek behoren.

 

Een andere manier om het te bekijken lees je hier onder:

 

First to file versus first to invent

When two people apply for a patent on the same invention, the first person to have filed his application will get the patent (assuming the invention is patentable, of course). This holds even if the second person did in fact come up with the invention first. The only thing that counts is the filing date.

 

In the USA, a slightly different approach is used. In case of two applications for the same invention (a so-called interference), a determination is made who invented it first. This usually involves examining laboratory logbooks, establishing dates for prototypes, and so on. If the person who filed later is found to have invented earlier, he may be awarded the patent.

bron: www.iusmentis.com

 

 

 

Link naar reactie
 • 1
Super Senior     185 29

Hans heeft helemaal gelijk. In de US geldt het "first to invent" principe, buiten de US, in de beschaafde wereld dus (nou ja...), het "first to file" principe. Zie ook http://inventors.about.com/od/firsttoinvent/First_to_Invent_Rule.htm. Zonder het "filen" van een patentaanvrage dus géén enkele bescherming op (de techniek van) een product. En daarbij: wie het eerst indient, die krijgt patent. Vroeger werden de octrooiaanvragen die bij de toen zo geheten Octrooiraad of het Bureau voor de Industriële Eigendom (nu het OCN dus) voorzien van een datum- én tijdstempel (als je het 's avonds daar in de brievenbus deed, trad er --is me verteld-- een mechanisme in werking dat automatisch een datum/tijdstempel op de in de brievenbus belande envelop stempelde); nu wordt nog alleen een indieningsdatum (zonder tijd) aan een aanvrage gegeven.

 

Alleen als er sprake zou zijn van ontlening, d.w.z. dat een patentaanvrager de betreffende vinding heeft ontleend aan (lees: gecopieerd/gepikt van) iemand anders, dan kan die laatste --via de rechter-- alsnog die vinding voor zichzelf claimen. Die laatste moet natuurlijk tegenover de rechter wel kunnen bewijzen dat de betreffende vinding ontleend/gepikt is (en dus te kwader trouw was). Ik geloof niet dat dit in de praktijk vaak voorkomt.

 

Verder is er nog iets dat voorgebruik heet. Dat komt erop neer dat wanneer een producent A met een nieuw product een "begin van uitvoering" heeft gemaakt ten tijde dat een ander, B, een patentaanvrage indient, A als gevolg van dat voorgebruik als het ware inbreuk op B's patent mag maken zonder licentieplichtig te zijn. Maar dit voorgebruik is tamelijk beperkt: A moet namelijk ten tijde van de indiening van B's patent al een "begin van uitvoering" hebben gemaakt, wat erop neerkomt dat er bijvoorbeeld al minstens een nulserie van het betreffende nieuwe product moet zijn gemaakt (alleen een prototype is dus niet voldoende voor voorgebruik), er moeten bijvoorbeeld al verkoopbrochures zijn gedrukt, etc. Het moet dus --ook hier weer via een gerechtelijke procedure-- duidelijk worden gemaakt dat A als het ware op het punt stond zijn nieuwe product op de markt te brengen op het moment dat B zijn/haar patentaanvrage op (ongeveer) hetzelfde indiende. Uiteraard mag B zijn patentaanvrage niet indienen nadat hij van A's (nieuwe) product heeft kennis genomen, bijvoorbeeld om A met die patentaanvrage een hak te zetten; als dat zou blijken (en bewezen zou kunnen worden) zou B (die dan te kwader trouw is) via het Burgerlijk recht kunnen worden aangepakt.

 

Op zich zou A er overigens van zijn kant heel verstandig aan hebben gedaan om zijn nieuwe product (en zichzelf) tegen al dat soort ellende te beschermen door het tijdig zelf aanvragen van octrooi op zijn nieuwe product. Dat is altijd verstandig als er een behoorlijk commercieel belang mee gemoeid is, ook al is of lijkt (maar schijn bedriegt!) de uitvindingshoogte niet direct zo groot. Wat dat laatste betreft (die uitvindingshoogte dus), denk voor de aardigheid eens aan de uitvinding van de ruitenwisser-intervalschakeling: op zich technisch/wetenschappelijk niet zo'n grote uitvinding, maar commercieel --zoals (achteraf) gebleken is-- natuurlijk een reuzevinding (ik geloof dat de uitvinder daar ook heel behoorlijk aan heeft verdiend). Ik zie qualitate qua veel verleende (Europese) patenten langskomen, op alle mogelijke gebieden; vaak met een uitvindingshoogte waarvan ik niet direct erg ondersteboven ben, maar die --blijkbaar-- van voldoende (commercieel) belang zijn voor de (m.i. verstandige) producent van het betreffende nieuwe product resp. de nieuwe werkwijze om dat nieuwe product of die nieuwe werkwijze door een patent te beschermen tegen concurrentie (al is het eerst maar voor de aanlooptijd van het product).

 

Ten slotte nog over voorgebruik nog dit (ik dwaalde wat af): voorgebruik is alleen geldig voor Nederland (een reden temeer dus voor producent A om patent op zijn product aan te vragen, want buiten de Nederlandse landsgrenzen houdt het voorgebruiksrecht op....).

 

Vriendelijke groet,

 

Cees van der Waal


0650745035 - info@budgetpatent.nl www.budgetpatent.nl

Link naar reactie
 • 1
Legend     3,2k 359

Zullen niet zo veel zaken van zijn te vinden in de Jurisprudentie omdat het niet vaak tot een rechtelijk conflict zal leiden.

 

Stel fabrikant A heeft een smeerolie ontwikkeld in 1998 volgens een bepaalde geheimgehouden recept waarin de specifieke combinatie tot een superieure smering leidt. A vraagt geen octrooi aan. Bijvoorbeeld omdat hij dat destijds te duur vond.

 

Fabrikant B komt bij toeval op dezelfde receptuur. Hij gaat ermee naar een gemachtigde en die vindt geen redenen om niet te octrooieren. Octrooi wordt aangevraagd en verleend met een uistekend ogend nieuwheidonderzoek.

Om inbreuk te traceren wordt op het lab een methode ontwikkeld om de specifiek samenstelling van de smeerolie te achterhalen. Hier komt men er achter dat A inbreuk maakt. A beroept zich meteen op "voorgebruik" en toont dat aan met een gedateerd recept en gedateerde productiemonsters.

 

Link naar reactie
 • 0
Senior     72 7

Hallo Cees en Hans,

 

 

Verder is er nog iets dat voorgebruik heet. Dat komt erop neer dat wanneer een producent A met een nieuw product een "begin van uitvoering" heeft gemaakt ten tijde dat een ander, B, een patentaanvrage indient, A als gevolg van dat voorgebruik als het ware inbreuk op B's patent mag maken zonder licentieplichtig te zijn.

 

Maar dit voorgebruik is tamelijk beperkt: A moet namelijk ten tijde van de indiening van B's patent al een "begin van uitvoering" hebben gemaakt, wat erop neerkomt dat er bijvoorbeeld al minstens een nulserie van het betreffende nieuwe product moet zijn gemaakt

 

(alleen een prototype is dus niet voldoende voor voorgebruik), er moeten bijvoorbeeld al verkoopbrochures zijn gedrukt, etc. Het moet dus --ook hier weer via een gerechtelijke procedure-- duidelijk worden gemaakt dat A als het ware op het punt stond zijn nieuwe product op de markt te brengen op het moment dat B zijn/haar patentaanvrage op (ongeveer) hetzelfde indiende.

 

Ten slotte nog over voorgebruik nog dit (ik dwaalde wat af): voorgebruik is alleen geldig voor Nederland (een reden temeer dus voor producent A om patent op zijn product aan te vragen, want buiten de Nederlandse landsgrenzen houdt het voorgebruiksrecht op....).

 

Vriendelijke groet,

 

Cees van der Waal

 

 

Aha, dan was dat wat ik -uit 2006- half onthouden had in dit verband.

Goed dat deze aanvulling in de discussie boven water is gekomen.

Thanx voor de verduidelijking, Cees .

 

mvrgr,

Liset Karman


Voorzitter van Stichting Witte Mus, een ANBI stichting die zich in zet voor het in Nederland van de rode lijst halen van de huismus. Onder anderen door de biotopen van de Huismus te herstellen, maar ook door adviezen aan LNV en particulieren, en door de eigen kolonie Huismussen in stand te houden.

Link naar reactie
 • 0
Moderator+     11,2k 478

FAQ's zijn enorm belangrijk en staat vol met handige doorlinkst.

Aangezien er ook in het board intellectueel eigendom deze FAQ's te vinden zijn en daar een uitgebreide discussie loopt, is dit topic ter info gebleven, maar voor discussie gesloten.

Heb je een mening, tips en trends dan kan dat uiteraard! Maar verzoek ik je vriendelijk om dat hier te doen >>>


Netwerken: Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent !

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wie is er online?
  4 leden, 195 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.