Ga naar inhoud
 • 0

vraag: informatie verstrekken aan fiscus

Retired Mod     2,4k 192

Hoi,

 

Graag jullie mening / advies over het volgende:

Een paar weken geleden heeft de fiscus informatie bij mij opgevraagd m.b.t. enkele posten in mijn aangifte IB2005. Op zich niets mis mee. Ik heb keurig en uitgebreid de vragen beantwoord, kopie facturen en bankafschriften e.d. meegestuurd etc., kortom alles aangeleverd waar naar gevraagd werd.

 

Deze week ontving ik wederom een brief dat zij meer informatie willen. In de brief staan enkele vragen die niet 1,2,3 te beantwoorden zijn omdat deze vooral betrekking hebben op motivering, situatie uit het verleden en verwachtingen voor de toekomst.

Buiten dat het een enorm epistel zou worden als ik de vragen volledig zou beantwoorden is het niet denkbeeldig dat de antwoorden ook weer nieuwe vragen opwerpen en er dus nog een brief volgt.

Ik heb gebeld met de fiscus en verzocht om e.e.a. mondeling te kunnen toelichten. Zij staan echter vooralsnog op het standpunt dat de gevraagde informatie in eerste instantie schriftelijk moet worden aangeleverd.

Hebben jullie hier ervaring mee? Waarom zou dit niet gewoon mondeling kunnen? Ligt hier regelgeving aan ten grondslag?

 

Vast bedankt voor jullie reacties!


maak eens een buiteling:

www.saltoadvies.nl

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

13 antwoorden op deze vraag

 • 0
Legend     2,4k 117
Ik heb gebeld met de fiscus en verzocht om e.e.a. mondeling te kunnen toelichten. Zij staan echter vooralsnog op het standpunt dat de gevraagde informatie in eerste instantie schriftelijk moet worden aangeleverd.

Hebben jullie hier ervaring mee? Waarom zou dit niet gewoon mondeling kunnen?

 

Waarschijnlijk om dezelfde reden als waarom ondernemers bij ingewikkelde kwesties liefst een schriftelijke uitspraak vragen van de belastingdienst: dan ligt het antwoord vast en kan er later niet opeens een ander verhaal worden verteld.

 

Waarom vraagt de belastingdienst in dit geval naar motivering en toekomstverwachtingen?

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     2,4k 192

Rene, dank voor je reactie. Om met het laatste te beginnen: ik heb geen idee, heb dit ook nooit eerder aan de hand gehad. Nu maakt me dat op zich niet zoveel uit, ze mogen gerust mijn motieven en verwachtingen weten maar het wordt wel een heel omslachtig verhaal om op te schrijven.

 

Voor het overige kan ik me best voorstellen dat feiten en aangevoerde bewijsstukken schriftelijk vast moeten liggen maar dit gaat wel heel erg ver. Als dit nog jaren aansleept en mijn toekomstverwachtingen door omstandigheden bijvoorbeeld wijzigen dan kun je toch niet iemand vastpinnen op wat hij jaren eerder in andere omstandigheden aan verwachtingen gehad heeft?

 


maak eens een buiteling:

www.saltoadvies.nl

Link naar reactie
 • 0
Legend     436 11

De Belastingdienst stelt jou vragen naar aanleiding van jouw aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. Blijkbaar zijn hierin een aantal posten opgenomen die hiertoe aanleiding voor gaven.

 

Aan de hand van de informatie die je verstrekt, ga ik er vanuit dat het ondernemerschap van jou in twijfel wordt getrokken. Dit is wel een vermoeden, want je moest facturen en kopie bankafschriften insturen en deze hebben waarschijnlijk betrekking gehad op investeringen die je hebt gedaan. Maar nogmaals dit is een vermoeden, want welke vragen gesteld zijn, geef je niet aan.

 

De Belastingdienst kent het volgende onderscheid in de aangifte voor ondernemers:

Hobby - komt niet voor in de aangifte

Bijverdiensten - Resultaat uit overige werkzaamheden (geen investeringsaftrek, wel simpel jaarverslag nodig, geen ondernemersfaciliteiten)

Ondernemer, maar onvoldoende uren - Winst uit onderneming (investeringsaftrek, winstaangifte, geen ondernemersfaciliteiten)

Ondernemer, met voldoende uren - Winst uit onderneming (investeringsaftrek, winstaangifte, ondernemersfaciliteiten)

Kijk voor meer informatie op dit onderwerp op http://www.ondernemeneninternet.nl/weblog-over-ondernemen/ondernemer-to-be-or-not-to-be.html

 

Het verschil tussen ondernemer met en zonder voldoende uren (die 1225) zijn gemakkelijk te maken, maar het criteria bijverdiensten of ondernemer is veel lastiger. Voordat ik hierover verder ga uitweiden kun je misschien beter aangeven waar de vragen over gaan.

 

Overigens is het voor beide partijen wenselijk dat - wanneer het inderdaad over het ondernemerschap gaat - goed vastligt. Daarom is het niet handig om dit mondeling af te doen, want dan ligt er weer niets vast.

 


Verandering: Link toegevoegd over criteria ondernemerschap


http://www.smart-visie.nl : Voor een heldere kijk op uw praktijk.

Link naar reactie
 • 0
Legend     2,4k 117

Misschien is het eenvoudiger dan je denkt. Ik heb zelf een paar keer zo'n vraag gehad ("Wat is de herkomst van dat geld op de balans?", "Om wat voor omzet gaat het in die suppletieaangifte?") waarbij ik in gedachten al hele epistels zat te schrijven, terwijl mijn accountant de vraag met een simpel staatje op 1 A4 beantwoordde en dat antwoord werd aanvaard. Fiscalisten en accountants hebben veel praktijkervaring met de informatiebehoefte van de belastingdienst en misschien is het handig om zoiemand in te schakelen.

 

Voor concrete hulp op dit forum zou je zoals smart4u al aangeeft denk ik wat meer moeten vertellen over je suituatie, de aangifte en de vragen.

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     2,4k 192

Hoi, dank voor jullie meedenken! Was handiger geweest nog wat informatie te geven: het heeft op zich niets te maken met mijn onderneming, die cijfers e.d. zijn in orde.

Het heeft te maken met het feit dat ik een paar jaar geleden heb willen veranderen van werkveld/beroep. Ik heb toen een (erkende beroeps) opleiding gevolgd en die afgesloten op een bepaald niveau. Echter, om hiervan een acceptabel inkomen te kunnen genereren zou ik nog minstens 2 niveaus verder moeten (met de bijbehorende hoge kosten). Met het huidige niveau kan hooguit wat bijgesnabbeld worden als die mogelijkheid zich al voordoet. Ik heb dus tot op heden nog geen kans gezien die betreffende opleiding om te zetten naar inkomen. Mede vanwege allerlei veranderingen en nieuwe kansen op andere terreinen die zich inmiddels hebben voorgedaan.

Nu heb ik van die opleiding kosten opgevoerd in mijn aangifte (in alle redelijkheid etc.) maar blijkbaar redeneert men bij de fiscus dat als je geen zicht hebt op werk in dat beroep (en ook nauwelijks zeg maar niet hebt kunnen solliciteren omdat er domweg op dit niveau in Nederland geen werk is) je de kosten niet zou kunnen aftrekken. Althans, dat lees ik een beetje uit hun verhaal.

Ik zou echter nog steeds graag mijn opleiding voortzetten en hier t.z.t. wel mijn geld mee verdienen maar vind het niet acceptabel om mijn huidige inkomen uit mijn eigen zaak op dit moment overboord te zetten omdat ik niets heb om op terug te vallen.

Kortom: gewijzigde omstandigheden en daarmee perspectieven maar dat wil niet zeggen dat ik die beroepsopleiding indertijd voor mijn lol heb gedaan.

Wat ze nu feitelijk vragen is om dit hele verhaal met alle ins en outs toe te lichten maar ik vraag me af of ze dit doen bij iedereen die ooit een studie/opleiding heeft gevolgd en vervolgens hiervan, om welke reden dan ook, nog niet zijn beroep heeft kunnen maken.

Ik hoop dat dit het geheel wat verheldert.

 

 


maak eens een buiteling:

www.saltoadvies.nl

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     2,4k 192

voormalig fulltime werknemer, sinds 2006 zelfstandig ondernemer, zowel voor OB als IB (met een deeltijdbaan). Zoals je ziet, sinds 2005 nogal wat veranderd in mijn situatie. Aftrek betrof dus indertijd (2005)scholingskosten voor (nieuw) beroep (niet vergoed door de werkgever). Bedoeling nog steeds om ook dit beroep t.z.t. zelfstandig uit te oefenen maar zoals gezegd kan dit pas na nog een periode opleiding, c.q. kun je hieraan pas een inkomen ontlenen wanneer je voldoende gekwalificeerd bent. Vraag is nu wat de relatie van de indertijd gevolgde beroepsopleiding (met intentie hier beroep van te maken) is tot wat ik nu als ondernemer doe c.q. in de toekomst van plan ben nog te ondernemen.

 

Sorry hoort misschien niet hier thuis omdat het indertijd geen aangifte van onderneming betrof.


maak eens een buiteling:

www.saltoadvies.nl

Link naar reactie
 • 0
Legend     2,4k 117

voormalig fulltime werknemer [...] Aftrek betrof dus indertijd (2005)scholingskosten voor (nieuw) beroep (niet vergoed door de werkgever).

 

Aha, nu wordt voor het eerst duidelijk waar het over gaat. De kunst is om aannemelijk te maken dat de opleiding van belang is voor het 'verwerven van inkomen uit werk en woning (box 1)' (Elsevier IB Almanak). Daaronder valt dus ook winst uit onderneming, lijkt mij.

 

De makkelijkste oplossing lijkt me in je bedrijf voorbereidende - maar concreet aantoonbare - activiteiten op poten zetten in de richting van dat nieuwe beroep. Al is het maar een marktonderzoek. Mooier is een ondernemingsplan. En dan maak je een mooi verhaal over de relatie tussen je voormalige opleiding, het huidige plan en de toekomstige winst uit onderneming. Dat de uitvoering nog jaren duurt lijkt me niet zo'n probleem. Een ondernemingsplan beslaat meestal vele jaren. Je hebt bij deze oplossing één groot voordeel: je hebt de onderneming al gestart en dat is aantoonbaar.

 

Ook een mooie oplossing: schrijf een Persoonlijk Ontwikkelingsplan met daarin de al gevolgde opleiding, de opleiding die je nog van plan bent binnen je onderneming en de nieuwe mogelijkheden waar die toe leidt. Relateer dat aan een ondernemingsplan en je verhaal staat als een huis.

 

Let wel, dit zou mijn eigen benadering zijn, ik heb geen weet van jurisprudentie, fiscale praktijk etc. rond de aftrek van studiekosten. Maar bij dit soort dingen draait het vaak om een goed verhaal hebben.

 

Een hoop werk? Ja, misschien. Maar een POP en ondernemingsplan zijn zowieso van grote waarde en helpen je misschien om wat voortvarender te gaan studeren ;)

 

En aan de andere kant moet je het verhaal ook in drie alinea's kunnen vertellen. Zo ingewikkeld is dat nou ook weer niet.

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     2,4k 192

Rene, dank voor je heldere antwoord. Excuses dat ik het niet eerder duidelijk heb gemaakt. Ik heb veel aan je antwoord omdat dit feitelijk handvatten geeft om inderdaad mijn toekomstplannen te concretiseren en optimaal gebruik te maken van ervaring en studie. Nog los van het overtuigen van de fiscus. Ik ben reeel genoeg om te accepteren dat deze aftrekpost mogelijk afgewezen kan worden maar zou het erg jammer vinden als dit op de verkeerde gronden gedaan wordt (zo van: wij zien hier niets in want je verdient er (nog) geen geld mee) omdat het geen recht doet aan de plannen die we hebben en die naar verwachting over een aantal jaren wel degelijk iets zullen opleveren.

Verder steek ik mijn energie zowiezo liever in mijn onderneming(splannen) dan in het oeverloos uitleggen aan de fiscus wat de plannen zijn. Als ik hiermee twee vliegen in 1 klap kan slaan is dat natuurlijk helemaal geweldig!

Ik ga meteen aan de slag, nogmaals dank!

 


maak eens een buiteling:

www.saltoadvies.nl

Link naar reactie
 • 0
Legend     2,4k 117

Graag gedaan. Fijn om te horen dat je er wat aan hebt.

 

Wat me hierbij ook belangrijk lijkt is dat je met een gerust geweten verder kunt als je een goed verhaal hebt. In het ergste geval wordt de aftrekpost geschrapt, soit, dat kan gebeuren. Je weet voor jezelf i.i.g. dat je te goeder trouw hebt gehandeld. Maar pas op dat je verhaal niet té goed wordt, want dan blijf je zitten met haatgevoelens jegens de belastinginspecteur ;)

 

Succes! (met je opleiding)

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     2,4k 192

Ach, haatgevoelens zijn verspilde moeite. Hoe je het ook wendt of keert je zit je levenlang met de belastingdienst opgescheept en ik ben reeel genoeg om te kunnen accepteren dat de inspecteur wel eens anders tegen zaken aan kan kijken dan ik. Als die aftrekpost geschrapt wordt overleef ik dat wel, hoef dan ook het vervolg van de opleiding niet meer af te trekken (kun je maar beter op voorhand weten) maar zal de inspecteur melden dat ik er dan wel van uit ga dat toekomstig inkomen hieruit dan ook niet aan belastingheffing onderworpen zal zijn ;D


maak eens een buiteling:

www.saltoadvies.nl

Link naar reactie
 • 0
Legend     2,4k 117
hoef dan ook het vervolg van de opleiding niet meer af te trekken

 

Ho ho, als je het in het kader van je onderneming doet dan zijn het reguliere bedrijfskosten i.p.v. een fiscale aftrekpost. Het voordeel is dat er dan geen bijzonderdere criteria gelden dan die voor bedrijfskosten. En het verschijnt niet meer als aparte post op je belastingaangifte, zodat de kans kleiner is dat het wordt uitgekozen voor nadere vragen en controle.

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wie is er online?
  2 leden, 74 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.