Ga naar inhoud
 • 0

Ingewikkelde aangifte!

Junior     24 0

Ik heb een vraagje over de aangifte inkomstenbelasting. Ik heb zowel een eenmanszaak als een V.o.F. (met 2 vennoten) op mijn naam staan. Wij hebben op dit moment geen boekhouder meer.

 

De situatie is als volgt:

- De eenmanszaak is in 2004 opgericht.

- In 2005 is een nevenactiviteit erbij gekomen (wel met aparte boekhouding, maar zelfde bankrekening)

- Eind 2006 hebben wij voor de nevenactiviteit met terugwerkende kracht een aparte V.o.F. opgericht (ingaande 1-1-2006)

 

Bij de opgave inkomstenbelasting moet het volgende ingevuld worden:

 

================

 

- Activa >> Liquide Middelen >> Banktegoeden

liqmidsx9.jpg

 

Vraag:

Daar wij in 2006 gebruik maakten van 1 bankrekening weet ik niet hoe ik deze drie bedragen moet bepalen. Er is geen startkapitaal of iets dergelijks geweest omdat het gewoon een nevenactiviteit was die er op een gegeven moment bij is gekomen.

 

================

 

- Passiva >> Ondernemingsvermogen >> Eigen vermogen

ondnemvermnl1.jpg

 

Vraag:

Moet ik hier dezelfde bedragen invullen als bij liquide middelen, en daarvan aftrekken wat wij 31-12-2006 nog aan omzetbelasting aan de belastingdienst verschuldigd waren?

 

================

 

- Passiva >> Schulden en overlopende passiva >> Omzetbelasting

schuldencw5.jpg

 

Vraag:

Moet ik hier de op 31-12-2006 verschuldigde omzetbelasting invullen? En bij begin boekjaar 0,00 Euro invullen?

 

 

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 0
Retired Mod     8,7k 582

Ik zou toch maar even snel een boekhouder regelen als ik jou was. Je eenmanszaak en je VOF zijn namelijk twee gescheiden dingen. Je VOF moet aangifte omzetbelasting doen, en jij als eenmanszaak moet aangifte OB en IB doen. De VOF draagt dus geen Inkomsten Belasting af. Je kunt dus ook geen aangifte doen voor beiden tegelijk, zoals je lijkt te willen.

Link naar reactie
 • 0
Legend     436 11

Tja het een en ander loopt niet echt lekker als ik jouw verhaal zo lees. Waarom heb je eigenlijk afscheid genomen van jouw adviseur/boekhouder/accountant?

 

Elke onderneming dient te worden aangegeven op een winstaangifte, hetgeen een bijlage is bij de aangifte Inkomstenbelasting van jullie privé aangiften.

 

Ondanks jij denkt dat het een nevenactviteit is geweest en je met terugwerkende kracht het een en ander heeft ongebracht in een VOF, wil nog niet zeggen dat er geen openingsbalans zou kunnen zijn. Het ontbreekt echter aan voldoende info en niet het totaal overzicht om het juiste aan te geven.

 

De nominale waarde van een bankrekening is hopenlijk hetzelfde als het bedrag dat je aangeeft per einde boekjaar. Bij debiteuren bijvoorbeeld kan hier wel verschil in zitten, want het nominale bedrag is dan exclusief de voorziening dubieuze debiteuren. Bij liquide middelen zal je dat soort zaken niet zo snel hebben, mag ik hopen.

 

De andere vragen zul je moeten herleiden aan het jaarverslag wat je opstelt, rekening houdend met een eventuele overdracht van de activiteiten. Wanneer de activiteiten per 2 januari zijn gesplitst zijn alle waarden begin boekjaar NIHIL met zekerheid, maar nu weet ik gewoon weg niet hoe je het een en ander hebt geregeld of willen regelen.

 

Wel lijkt het mij raadzaam om een boekhouder/accountant/adviseur op te gaan zoeken, maar dat terzijde.

 

Succes met het invullen!

 


http://www.smart-visie.nl : Voor een heldere kijk op uw praktijk.

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     8,7k 582

Als ondernemer moet ik bij de aangifte inkomstenbelasting de gegevens van al mijn ondernemingen invullen in de aangiftesoftware. Omzetbelasting staat hier los van.

 

Ja, maar vanuit het perspectief van de VOF betaal je geen inkomstenbelasting. De vennoten betalen inkomstenbelasting over hun deel van de winst van de VOF. Da's subtiel anders...

 

Zoek snel een boekhouder!

Link naar reactie
 • 0
Legend     435 27

Don't shoot me if i'm wrong, ik zie het programma van de belastingdienst namelijk nooit.

 

Maar je kan toch meerdere ondernemingen invoeren, en per onderneming de balans en winst en verliesrekening invoeren??

 

Toch ???

 

Je kan namelijk niet gaan zitten cummuleren van twee zelfstandige ondernemingen kom je nooit meer uit.

 

En ik ondersteun smart4you dat de info een beetje sumier is. en ik zeg bij twijfel schakel hulp in.

Link naar reactie
 • 0
Junior     24 0

Don't shoot me if i'm wrong, ik zie het programma van de belastingdienst namelijk nooit.

 

Maar je kan toch meerdere ondernemingen invoeren, en per onderneming de balans en winst en verliesrekening invoeren??

 

Toch ???

 

Je kan namelijk niet gaan zitten cummuleren van twee zelfstandige ondernemingen kom je nooit meer uit.

 

En ik ondersteun smart4you dat de info een beetje sumier is. en ik zeg bij twijfel schakel hulp in.

 

Ja, dat klopt.

Link naar reactie
 • 0
Junior     24 0

Je hebt toch van beide bedrijfen een jaarrekening gemaakt? neem ik aan, vul deze in en klaar ben je toch?

 

Daar heb ik dus een aantal vragen over (zie eerste post). Om iets in te vullen moet ik eerst weten wat.

Link naar reactie
 • 0
Legend     263 1

Hallo,

 

Per bedrijf vul je in wat er in de jaarrekening aan balans en verlies/winst rekening op staat en dan moet dit goed zijn wanneer de jaarrekening kloppend is. De posten moeten overeenkomen met hetgeen in de aangifte wordt gevraagd en moet eigenlijk de weg vanzelf wijzen. Dan natuurlijk ook nog je prive bedragen verder ( zoals: premies ziektekostenverzekering, AOV verzekering, lijfrente voor pensioenopbouw, hypotheek, studies, alle heffingskortingen welke van toepassing zijn enz.)

 

Ik hoop wel dat je uitstel hebt aangevraagd voor het indienen van de aangifte want anders heb je straks een boete van de belastingidenst binnen.

 

Wanneer je er nog niet uitkomt kun je mij ook mailen en dan kan ik je verder helpen.

 

Succes!

 

Patricia

Link naar reactie
 • 0
Legend     263 1

Aparte datum 1 mei?!?!?!

 

Heb je wel een jaarrekening??? Wanneer je die hebt staat daar namelijk alles al in en hoef je niets meer apart uit te rekenen.

 

Even terug komend op de vragen:

Banktegoeden heb je alleen wanneer je ook daadwerkelijk een zakelijke bankrekening hebt, anders zijn dat gewon prive opname en stortingen geweest.

 

Je eigen vermogen zijn jou prive opname en prive stortingen per bedrijf.

 

Wanneer er nog btw betaald moet worden over 2006 per 31 december 2006 dan valt dit onder schulden en dan omzetbelasting, dit staat er allemaal duidelijk in.

 

Wanneer je niet precies weet wat je invult is het raadzaam om toch een boekhouder hiervoor te zoeken omdat dit je wel eens geld kan gaan kosten wanneer je niet precies weet wat je doet en waar je wat in moet en kan vullen.

 

Succes!

 

Patricia Visser

Link naar reactie
 • 0
Junior     24 0

Aparte datum 1 mei?!?!?!

 

Heb je wel een jaarrekening??? Wanneer je die hebt staat daar namelijk alles al in en hoef je niets meer apart uit te rekenen.

 

Even terug komend op de vragen:

Banktegoeden heb je alleen wanneer je ook daadwerkelijk een zakelijke bankrekening hebt, anders zijn dat gewon prive opname en stortingen geweest.

 

Je eigen vermogen zijn jou prive opname en prive stortingen per bedrijf.

 

Wanneer er nog btw betaald moet worden over 2006 per 31 december 2006 dan valt dit onder schulden en dan omzetbelasting, dit staat er allemaal duidelijk in.

 

Wanneer je niet precies weet wat je invult is het raadzaam om toch een boekhouder hiervoor te zoeken omdat dit je wel eens geld kan gaan kosten wanneer je niet precies weet wat je doet en waar je wat in moet en kan vullen.

 

Succes!

 

Patricia Visser

 

Nee, ik heb geen jaarrekening. Als ik die zou hebben zou ik nog steeds een probleem hebben denk ik.

 

Ik heb in 2006 geen geld aan het bedrijf toegevoegd, en ook niets opgenomen. Dit zou dus 0 zijn.

 

Dan komt bij Passiva alleen de verschuldigde omzetbelasting te staan.

 

Bij Activa --> liq. middelen --> banktegoeden geeft het programma erg weinig uitleg.

 

Ik citeer:

 

=========

 

"Vermeld de banktegoeden en overige liquide middelen.

 

Vul in:

 

* de nominale waarde aan het einde van het boekjaar;

 

* de boekwaarde. Heeft uw onderneming afwijkend beginvermogen of is deze in 2006 gestart, dan moet u de boekwaarde aan het begin en het eind van het boekjaar opgeven."

 

=========

 

Er was inderdaad sprake van een bedrijfsrekening, echter, een deel van het geld dat hierop stond was van de eenmanszaak.

 

Het probleem is echter dat ik, als ik de banktegoeden invul die op 31-12-2006 bij de V.o.F. hoorden, uitkom op * Euro 100,00, terwijl ik bij passiva/schulden (waar de omzetbelasting is ingevuld) uitkom op * Euro 20,00, terwijl activa en passiva gelijk moeten zijn. (* fictieve bedragen)

Link naar reactie
 • 0
Legend     263 1

Als je wel jaarrekeningen zou hebben dan zou je geen problemen hebben want je moet allebei de bedrijven apart invullen.

Ook zou het niet moeten kunnen dat je voor allebei de bedrijven dezelfde bankrekening hebt, dit maakt het alleen maar ingewikkelder. Je hebt nu geen bankafschriften waarop staat dat er voor bedrijf 1 zoveel op de bank staat en voor de bedrijf 2 zoveel.

 

Ik ben bang zoals ik het nu lees dat je balans en verlies/winst rekening niet in balans zijn want anders zou je geen verschil moeten hebben. En er is natuurlijk altijd winst of verlies gemaakt dus dat is dan je eigenvermogen in de zaken, welke ook apart per bedrijf meoten worden ingeboekt.

 

Patricia

Link naar reactie
 • 0
Junior     24 0

Dat de bedrijven in 2006 dezelfde rekening gebruikten is omdat de V.o.F. toen nog niet bestond en een nevenactiviteit van de eenmanszaak was.

Pas eind 2006 hebben wij met terugwerkende kracht (ingaande per 01-01-2006) een V.o.F. opgericht om de vroegere nevenactiviteit in onder te brengen.

 

De winst van het bedrijf hoort dus bij eigen vermogen? Moet dat dan de gehele winst van het bedrijf zijn, of de helft (omdat wij met 2 vennoten zijn, ieder 50%)

Link naar reactie
 • 0
Junior     24 0

Voor jou is dat de helft en de andere helft behoort toe aan je vennoot.

 

Dan zou ik dus bij bank en verschuldigde omzetbelasting ook de helft in moeten vullen om een gelike balans te krijgen. Ik denk niet dat dat de bedoeling is.

Link naar reactie
 • 0
Junior     24 0

Nee, je moet het deel van je vennoot ook erbij vermelden wat zijn deel is. Dit kun je dan zien als een schuld want de helft van de winst is af te dragen aan je vennoot

 

Voor winst uit onderneming is er een apart gedeelte in het programma, waar aangegeven kan worden welk deel van de winst voor mij is.

 

Ik heb nu dit:

 

banktegoeden: omzet minus kosten plus verschuldigde omzetbelasting

 

eigen vermogen: helft van de winst

 

als boekwaardes 01-01-2006 heb ik alles op 0 Euro.

 

schulden: omzetbelast + helft winst

 

Ik heb toch mijn twijfels of hier überhaupt rekening moet worden gehouden met vennoten.

 

=======

 

Mij lijkt dit de meest logische oplossing:

 

banktegoeden: omzet - kosten + btw

eigen vermogen: winst + inbreng/opnames (in mijn geval niet van toepassing)

schulden: omzetbelasting

 

Als ik het zo invul komt activa en passiva op hetzelfde bedrag. Voorraden zijn er niet.

Link naar reactie
 • 0
Legend     263 1

Ik heb het nog even voor je nagekeken en je kunt het op 2 manieren aangeven:

 

Bij een vennootschap onder firma (vof) of maatschap kunt u de winst-en-verliesrekening en balans op de volgende 2 manieren invullen:

 

op persoonlijk niveau;

 

op het niveau van het samenwerkingsverband;

 

 

 

Op persoonlijk niveau

U vult de winst-en-verliesrekening en balans in op persoonlijk niveau. Daarbij gaat u uit van uw aandeel als vennoot of maat in het samenwerkingsverband. Het aandeel in het samenwerkingsverband neemt u dan per rubriek op.

 

 

 

Heeft u daarnaast buitenvennootschappelijk ondernemingsvermogen, ga dan te werk zoals beschreven in voorbeeld 2.

 

 

 

Op het niveau van het samenwerkingsverband

U vult de winst-en-verliesrekening en balans in op het niveau van het samenwerkingsverband. Bovendien specificeert u in het scherm 'Specificatie kapitaal- en winstaandeel vof, maatschap en andere samenwerkingsverbanden' uw kapitaal- en winstaandeel in het samenwerkingsverband. Hiermee herleidt u de cijfers van de vennootschap onder firma of maatschap naar uw persoonlijke aangifte.

 

 

 

Heeft u daarnaast buitenvennootschappelijk ondernemingsvermogen, ga dan te werk zoals beschreven in voorbeeld 2.

 

 

Waarschijnlijk kom je er zowel uit.

 

Patricia

 

Link naar reactie
 • 0
Junior     24 0

Het is toch wel acceptabel dat ik als eigen vermogen 01-01-2006 Euro 0,00 invul?

 

---

 

2004: Eenmanszaak wordt opgericht

2005: er komt een nevenactiviteit bij, aparte boekhouding, zelfde bankrekening

eind 2006: we besluiten een aparte V.o.F. op te richten voor de nevenactiviteit. krijgt eigen BTW en KvK nummer. (per 01-01-2006).

 

---

 

In principe was het startkapitaal dus het kapitaal van de eenmanszaak. Daarmee hebben wij de nevenactiviteit kunnen bedrijven. Hierdoor was het niet nodig geld in te leggen omdat er gedurende 2006 (tot we met terugwerkende kracht de V.o.F. registreerden) nog op de eenmanszaak werd gewerkt.

Link naar reactie
 • 0
Legend     263 1

De aangifte moet je per bedrijf apart invullen en dus 2 ondernemingen invullen. Het startkapitaal kan per 1-1-2006 geen nul zijn omdat er dus in 2005 al een aparte boekhouding werd bijgehouden voor de (nu) VOF en je daarmee gewoon doorgaat in 2006, dat zou dan geen probleem moeten zijn omdat er dus al een aparte boekhouding werd gehouden voor de VOF.

 

Dan snap ik nu eigenlijk niet waarom het een probleem is om die aangifte ingevuld te krijgen wanneer er vanaf 2005 al een aparte boekhouding werd bijgehouden, hier ga je dan toch gewoon mee verder en dan moet het allemaal kloppen.

 

Patricia

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wie is er online?
  10 leden, 162 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 65.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.