Ga naar inhoud
 • 0

Hoe om te gaan met conservatoir beslag

Legend     710 64

Even uitleg van de situatie: ik vertegenwoordig een buitenlandse fabrikant in NL. Een nederlandse ex-onderaannemer van deze fabrikant heeft beslag laten leggen op goederen die wij leverden aan een klant van ons met het (onjuiste) verhaal erbij dat hij geld tegoed zou hebben van de fabrikant. Het betreft een aantal facturen waarover al een jaar of 2 gediscussieerd wordt.

Nu ineens "vanuit het niets" worden we geconfronteerd met een beslaglegging! Da's effe schrikken!! Hoewel we ervan overtuigd zijn dat we bijzonder sterk staan in deze zaak, hebben we niets aan de huidige situatie omdat onze klant die spullen zsm nodig heeft.

 

 

Hoe zouden we op korte termijn weer over deze goederen kunnen beschikken. Is daar een handigheidje voor, of moeten we het lange traject met rechtsgang ingaan? Ik ben met name benieuwd hoe we zo'n beslag teniet kunnen doen, het vervolg van de kwestie laten we aan de advocaten over. >:(

 

Nog wellicht interessant om te melden: opdrachtsverstrekking aan de onderaannemer is destijds gedaan met de voorwaarde dat conditie's van de fabrikant (=opdrachtgever) gehanteerd worden. Onderaannemer is hiermee accoord gegaan, maar spant nu een procedure tegen ons aan in NL in plaats van het land waar de fabrikant zetelt.

Kwestie waar het om draait betreft trouwens een opdracht die tegen aanneemsom is uitgevoerd maar waar achteraf allerlei meerkwerken in rekening zijn gebracht (ong. 75% van de orginele aanneemsom).

 

Ik hoor graag jullie mening!


Beter een kleine baas dan een grote chef.......

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

16 antwoorden op deze vraag

 • 0
Legend     3,2k 213

Oplossing = kort geding met de vordering opheffen van het beslag.

Overigens is er voor het beslag leggen toestemming nodig van rechtbank en die geeft deze toestemming op basis van stukken die hem bekend zijn

 


geverifieerd-adres.nl Laat maar zien wie je bent met logo & online certificaat Dat ben ik En ook een keurmerk oplossing voor je Belgische webshop geverifieerd-adres.be
Link naar reactie
 • 0
Legend     710 64

pfffff die toestemming van de rechter is natuurlijk een wassen neus.

Hij krijgt een aantal papieren voor z'n neus die volledig naar de eiser z'n wil is geschreven en hoeft alleen maar een krabbel ergens te zetten en het beslag is een feit!

 

Ik dacht dat je e.e.a. ook zou kunnen opheffen door het afgeven van een bankgarantie ??? om daarna verder te gaan strijden


Beter een kleine baas dan een grote chef.......

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     7,8k 145

Beslag opheffen lukt niet altijd in een kort geding. Biedt een bankgarantie voor het bedrag in kwestie (standaard model van de NVvB voldoet) en de eiser MOET het beslag opheffen. Werkt de beslaglegger niet mee aan opheffing, dan kan je dat in kort geding eisen. Wordt altijd toekekend.

 

Is het beslag weg, dan kan de zaak uitgezocht worden in een gewone rechtzaak (erg duur). Beter is om je ego in te slikken en tot een schikking te komen.


Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0
Legend     710 64

schikking zal lastig worden, dat is ook de reden dat er al 1,5 jaar over gediscussieerd wordt.We praten over een bedrag van meer dan 100k, waarvan (volgens ons) hooguit 5k gerechtvaardigd is :o. Dat schik je niet zomaar even.

 

Onderaannemer heeft 2 opdrachten aangenomen op basis van een aanneemsom, en heeft de uitvoering verkl**t. De claim van hem zijn nu alle uren die hij meer gemaakt heeft dan wat hijzelf in eerste instantie ingeschat heeft plus allerlei bizarre meerkosten. Ten tijde van opdrachtverstrekking is hij accoord gegaan met alle strenge conditie's van opdrachtgever.


Beter een kleine baas dan een grote chef.......

Link naar reactie
 • 0
Legend     710 64

Wederpartij zal toch een procedure moeten starten (je dagvaarden) om het beslag in stand te houden

 

gaan ze ook doen, blijkt uit de stukken. Ze hebben daarvoor een termijn van 6 wkn gekregen ivm buitenland ::)


Beter een kleine baas dan een grote chef.......

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     7,8k 145

Als het beslag je dwarszit kan je het vervangen voor een bankgarantie. Opheffen via een kort geding is (bijna) niet te doen.


Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0
Legend     557 26

Overigens is de beslaglegger niet verplicht vervangende zekerheid (bijv. bankgarantie of escrow) te accepteren. Hij kan er ook voor kiezen het beslag te laten liggen totdat een uitspraak in de bodemzaak is. Het is wel het proberen waard gezien de kosten van een kort geding.

 

Daarbuiten kan je inderdaad een opheffingskort geding starten. Uiteraard is er geen zekerheid over de uitkomst. Je kansen hangen af van wat je aan de rechter kan laten zien.

 

Vervolgens..als er een oplossing is....in de toekomst...als je het vermoeden hebt dat iemand beslag zou kunnen gaan leggen, is het raadzaam om het beslag 'zwart te laten maken'. Dat houdt in dat je een brief aan de Rechtbank stuurt met daarin de mededeling dat je verwacht dat een bepaalde partij of meerdere partijen conservatoir beslag zouden kunnen gaan leggen en als daarvoor verlof wordt gevraagd dat je dan eerst gehoord wenst te worden. De rechtbank mag dan niet verlof verlenen zonder jou op te roepen voor een hoorzitting.


Ondernemingsrecht, ICT-recht, Privacyrecht, Arbeidsrecht

Juridische info: Samenwerkingsovereenkomst niet nodig, wij kennen elkaar goed

Link naar reactie
 • 0
Legend     3,2k 213

Beslagen zwart maken is volgens mij niet op de wet gebaseerd (Hof Amsterdam 23 januari 2003, JBPr 2003, 29, met noot van A.W. Jongbloed.)

 

en komt bijna nooit meer voor : http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/Rechtbanken/Utrecht/Voor+juristen/Regelingen/Beslagrekesten.htm


geverifieerd-adres.nl Laat maar zien wie je bent met logo & online certificaat Dat ben ik En ook een keurmerk oplossing voor je Belgische webshop geverifieerd-adres.be
Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     7,8k 145

Overigens is de beslaglegger niet verplicht vervangende zekerheid (bijv. bankgarantie of escrow) te accepteren.

 

Is dat nieuw? Heb het vorig jaar nog aan de hand gehad. Standaard bankgarantie van de Ned. ver. van Banken mochten ze niet weigeren. De betrokken beslaglegger deed dat wel. Die wilde additionele eisen stellen. In een kort geding werd daar door de rechter meteen korte mette mee gemaakt (ik had wel een dure advocaat).


Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0
Legend     3,2k 213

Overigens is de beslaglegger niet verplicht vervangende zekerheid (bijv. bankgarantie of escrow) te accepteren.

 

Is dat nieuw? Heb het vorig jaar nog aan de hand gehad. Standaard bankgarantie van de Ned. ver. van Banken mochten ze niet weigeren. De betrokken beslaglegger deed dat wel. Die wilde additionele eisen stellen. In een kort geding werd daar door de rechter meteen korte mette mee gemaakt (ik had wel een dure advocaat).

 

Zoals je schrijft “tijdens het kort geding” normaal gesproken heft de rechter dan een beslag op. Dit zal hij niet doen als het beslag niet om geld gaat maar om een specifiek goed.

Wat jij misschien bedoeld is dat de advocaten onderling afspreken dat als er een bankgarantie of een andere zekerheid komt dat het beslag wordt opgeheven, kan wel maar meestel gebeurt dit niet omdat beslag natuurlijk ook een mooi dwangmiddel is.

 

 


geverifieerd-adres.nl Laat maar zien wie je bent met logo & online certificaat Dat ben ik En ook een keurmerk oplossing voor je Belgische webshop geverifieerd-adres.be
Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     7,8k 145

Nee, ik bedoel dat je een standaard bankgarantie biedt ter opheffing van het beslag en dat de beslaglegger dat moet accepteren. Doet die dat niet, dan kan je hem dwingen in een kort geding.

 

Moet staan in art. 705 lid 2 Rv


Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     7,8k 145

voor de liefhebbers:

Bankgarantie na conservatoir beslag: einde van een discussie?

Source and date:

Newsflash Intellectueel eigendom/ICT, 26 januari 2006 , January 2006

Author(s):

mr. M.E. Heinemann

 

De wet bepaalt dat een conservatoir (derden)beslag moet worden opgeheven als de beslagdebiteur voldoende zekerheid biedt. Een dergelijke zekerheid wordt in het algemeen aangeboden door middel van een bankgarantie, waarbij de bank instaat voor betaling van het bedrag waarvoor beslag is gelegd.

 

Bij onderhandelingen over de tekst van zo'n bankgarantie ontstaat vaak een discussie (tussen de advocaten van partijen) over de vraag wanneer de bank tot uitbetaling moet overgaan. Is dat al op het moment dat de beslaglegger een toewijzend vonnis heeft verkregen dat uitvoerbaar is bij voorraad (dus afdwingbaar is, ook al is er bijvoorbeeld hoger beroep ingesteld)? Of pas nadat tegen een dergelijk vonnis geen rechtsmiddelen meer open staan (in kracht van gewijsde is gegaan).

 

De beslagdebiteur kiest vaak voor de laatste optie: zolang het vonnis in hoger beroep nog kan worden aangetast, zou niet tot uitbetaling overgegaan moeten worden. De beslaglegger daarentegen voert hiertegen in het algemeen aan dat hij al uitbetaald moet krijgen na een toewijzend vonnis dat uitvoerbaar is bij voorraad, omdat hij anders beter het beslag kan laten liggen. Na een dergelijk vonnis gaat het conservatoire beslag namelijk, kort gezegd, over in een executoriaal beslag; of er nu hoger beroep is ingesteld of niet. Een dergelijk beslag kan door de deurwaarder worden uitgewonnen.

 

Sterkere onderhandelingspositie

In kort geding heeft het hof Den Bosch in 2005 een (voorlopig) einde gemaakt aan deze discussie, waarbij de beslagdebiteur onderhandelingstechnisch sterker is komen te staan. Het hof heeft geoordeeld dat een in het Nederlandse handelsverkeer gebruikelijke bankgarantie die afkomstig is van een Nederlandse bank voldoende zekerheid biedt; ook als in die bankgarantie bepaald is dat pas zal worden uitbetaald nadat een toewijzend vonnis in kracht van gewijsde is gegaan.

 

Met andere woorden: de beslaglegger zal akkoord moeten gaan met het opheffen van het beslag, als de beslagdebiteur een bankgarantie aanbiedt op grond waarvan de bank pas tot betaling zal overgaan op het moment dat de beslaglegger een toewijzend vonnis heeft verkregen waartegen geen hoger beroep etc. meer open staat.

 

Mocht de beslaglegger hier niet mee akkoord gaan, dan zal de Voorzieningenrechter in een mogelijk opheffingskortgeding in principe gehouden zijn het beslag op te heffen.


Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     7,8k 145

Ja dan dwing je hem inderdaad. Maar vaak is het ook een macht spelletje. En vaak werken advocaten daar graag aan mee, het zijn toch maar weer uurtjes....

 

Ja, en dat machtspelletje is nu afgelopen. Stel een standaard bankgarantie en het geziek is voorbij. Gaan ze door, meteen een kortgeding aanspannen, dat win je altijd en de beslaglegger draait voor de kosten op. Daarna kan je rustig de bodemprocedure in.


Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wie is er online?
  0 leden, 21 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 65.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.