Ga naar inhoud
 • 0

Nieuwe brochure VAR belastingdienst

Hallo allemaal,

 

Ik ben bijna twee jaar actief als zelfstandige in de ICT branche en volg al die tijd met veel interesse de diverse threads met betrekking op de VAR verklaring. Dit overigens zonder ooit het gevoel te hebben dat ik echt grip had op de materie, dit zal ongetwijfeld meer mensen bekend voorkomen. Het feit dat er zoveel over is geschreven toont ook wel aan met hoeveel onduidelijkheden de VAR is omgeven. Ik was dan ook zeer verheugd dat de belastingdienst met een vernieuwde brochure is gekomen die inderdaad een stuk duidelijker is dan de voorgaande versie:

 

http://www.belastingdienst.nl/download/484.html

 

De brochure is met name vrij duidelijk over de verschillen tussen een "detacheringsureau" en "bemiddelingsbureau" en de beoordeling door de belastingdienst van een relatie met een dergelijke partij:

 

"Misschien werkt u via een uitzend-, detacherings- of bemiddelingsbureau. Als u via een uitzend- of detacheringsbureau werkt, dan zal de Belastingdienst meestal van mening zijn dat u in dienstbetrekking bent bij dat bureau. Werkt u via een of meer

bemiddelingsbureaus, dan zal de Belastingdienst u meestal beschouwen als zelfstandig ondernemer. Bent u zelfstandig ondernemer en werkt u een enkele keer voor een uitzend-

of detacheringsbureau, dan blijft de Belastingdienst u wel als zelfstandig ondernemerbeschouwen."

 

Uiteraard roept deze nieuwe informatie ook weer nieuwe vragen op:

 

Mijn opdrachtgevers zijn over het algemeen grote bedrijven die werken met een aantal vaste leveranciers, meestal de "grotere" detacheerders. Ik werk dan ook tot nu toe via zulke detacheerders bij een eindopdrachtgever. Om de zaken nog wat ingewikkelder te maken doen deze grote detacheerders geen zaken met kleine zelfstandigen en wordt daar een "contractpartij" (bemiddelingsbureau?) voor ingeschakeld. Het zou dus goed kunnen zijn dat ik via een bemiddelingsbureau voor een detacheringsbureau werk :-) Volgen jullie het nog? Heeft iemand een idee hoe de belastingdienst een dergelijke constructie zal beoordelen n.a.v. de nieuwe brochure VAR? Alvast bedankt.

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 0

De hierboven aangegeven constructie van inlenen via een bemiddelingsbureau is niet zo vreemd, er zijn veel mensen die op deze manier bij eindopdrachtgevers werkzaam zijn. De keten die een uitvoerend opdrachtnemer verbindt met de eindopdrachtgever is niet bepalend voor de vraag of iemand als zelfstandige wordt aangemerkt, maar de manier waarop een invulling wordt gegeven aan de relaties.

 

De `nieuwe´ brochure is niets anders dan een vertolking van vragen waarmee de belastingdienst is geconfronteerd in de afgelopen jaren. De brochure is alleen maar bedoeld als voorlichting. Er is sinds medio 2006 eigenlijk niets veranderd voor wat betreft de beleidsregel beoordeling dienstbetrekking. De brochures werken in dat kader alleen maar verwarrend.

 

 

 

 

jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link naar reactie
 • 0

Het zou dus goed kunnen zijn dat ik via een bemiddelingsbureau voor een detacheringsbureau werk :-) Volgen jullie het nog? Heeft iemand een idee hoe de belastingdienst een dergelijke constructie zal beoordelen n.a.v. de nieuwe brochure VAR?

 

Zoals Edward al aangaf is de brochure alleen nieuwe voorlichting, geen nieuwe regelgeving/beleid.

 

Los daarvan, ik denk dat de belastingdienst kijkt naar jouw relatie met de eindklant en tussenliggende bureaus. Kijk naar de criteria die de brochure aangeeft:

- Als de eindklant ontevreden is met jouw werk, krijg je dan toch betaald?

- Factureer je aan de eindklant of een tussenbureau?

etc.

 

Dan is waarschijnlijk de conclusie dat je per eindklant via detachering werkt. Dat detacheringsbureau is dan jouw opdrachtgever, ongeacht hoeveel bemiddelingsbureaus hebben geholpen bij het totstandkomen van het contact met het detacheringsbureau (wat iets anders is dan 'via een bemiddelingsbureau werken', want wat bedoel je daar eigenlijk precies mee?).

 

En dan geldt volgens de brochure: Het detacheringsbureau is jouw opdrachtgever. Als je via één zo'n bureau werkt, heb je dus maar één opdrachtgever, ook als je voor meerdere eindklanten werkt.

Link naar reactie
 • 0

 

Los daarvan, ik denk dat de belastingdienst kijkt naar jouw relatie met de eindklant en tussenliggende bureaus. Kijk naar de criteria die de brochure aangeeft:

- Als de eindklant ontevreden is met jouw werk, krijg je dan toch betaald?

- Factureer je aan de eindklant of een tussenbureau?

etc.

 

 

Wat is eigenlijk nut van die vragen voor de Belastingdienst??

Link naar reactie
 • 0
Los daarvan, ik denk dat de belastingdienst kijkt naar jouw relatie met de eindklant en tussenliggende bureaus. Kijk naar de criteria die de brochure aangeeft:

- Als de eindklant ontevreden is met jouw werk, krijg je dan toch betaald?

- Factureer je aan de eindklant of een tussenbureau?

 

@renep:

 

Ik factureer aan de "contractpartij", dus niet aan het detacheringsbureau of de eindklant. Ik ben gelukkig geen ervaringsdeskundige op het gebied van ontevreden klanten, maar ik verwacht dat de eindopdrachtgever in eerste instantie het detacheringsbureau hierop zal aanspreken. Dit zou mij dus, en volgens mij velen met mij, kwalificeren als in een dienstbetrekking met de detacheerder volgens de brochure.

 

@Edward:

 

Ik probeer me overigens zoveel mogelijk als ondernemer te gedragen in relaties die ik met welk bureau dan ook aanga. Het is echter voor mij niet mogelijk om als eenmansbedrijf binnen te komen bij een groot bedrijf. Als ik zulke opdrachtgevers wil bedienen ben ik veroordeeld tot een constructie via grote detacheerders. Heb jij suggesties hoe ik dit kan overbrengen aan de belastinginspecteur?

Link naar reactie
 • 0

Wat is eigenlijk nut van die vragen voor de Belastingdienst??

 

Beoordelen of er sprake is van bemiddelen of detacheren.

 

Wat weer dient om te beoordelen of er sprake is van ondernemerschap (VAR-winst/wuo).

 

Wat uiteindelijk allemaal dient om belasting te heffen t.b.v. het onderwijs, onderhoud van de wegen, beheer van het water etc.

Link naar reactie
 • 0

Ik factureer aan de "contractpartij", dus niet aan het detacheringsbureau of de eindklant.

 

Snap ik niet. Als er een contractpartij tussen jou en de eindklant zit en je factureert daaraan dan is het (als de andere voorwaarden ook die kant op wijzen) per definitie detachering/uitzending.

 

Als ik zulke opdrachtgevers wil bedienen ben ik veroordeeld tot een constructie via grote detacheerders. Heb jij suggesties hoe ik dit kan overbrengen aan de belastinginspecteur?

 

Het is in de beleving van de belastingdienst helemaal geen probleem om via detacheerders te werken, alleen wordt dat dan gezien als een dienstverband.

 

Als je in fiscale zin ondernemer wilt zijn dan moet je meerdere opdrachtgevers hebben, maar dat kunnen ook meerdere detacheringsbureaus zijn.

Link naar reactie
 • 0
Snap ik niet. Als er een contractpartij tussen jou en de eindklant zit en je factureert daaraan dan is het (als de andere voorwaarden ook die kant op wijzen) per definitie detachering/uitzending.

 

De "contractpartij" bemoeit zich niet inhoudelijk met de opdracht en stelt slechts het contract op en neemt eventueel het debiteuren risico over (bedrijven als Infomotion, LinkIt, etc) Wordt dit als detachering gezien dan? Wat moet ik me dan voorstellen bij een bemiddelingsbureau?

 

Het is in de beleving van de belastingdienst helemaal geen probleem om via detacheerders te werken, alleen wordt dat dan gezien als een dienstverband. Als je in fiscale zin ondernemer wilt zijn dan moet je meerdere opdrachtgevers hebben, maar dat kunnen ook meerdere detacheringsbureaus zijn.

 

Uiteraard is het mijn bedoeling als fiscaal ondernemer te worden aangemerkt, anders zou ik wel ergens in een TAO gaan werken.

 

Uit de brochure: "Bent u zelfstandig ondernemer en werkt u een enkele keer voor een uitzend of detacheringsbureau, dan blijft de Belastingdienst u wel als zelfstandig ondernemer beschouwen."

 

Dit impliceert dat zo nu en dan een detacheerder als opdrachtgever nog wel wordt getolereerd, maar bij meer dan "enkele" keer niet. Nu ken ik een hoop zelfstandige IT-consultants, en vrijwel zonder uitzondering werken deze via grote detacheringbureaus bij eindopdrachtgevers. Ik begrijp dan ook niet hoe de belastingdienst VAR verklaringen blijft verstrekken als het bestaande beleid wordt weerspiegeld in de nieuwe brochure VAR.

Link naar reactie
 • 0
Wordt dit als detachering gezien dan? Wat moet ik me dan voorstellen bij een bemiddelingsbureau?

 

Ja maar... ja maar... dáár geeft die nieuwe brochure nu juist duidelijkheid over. Toets je praktijk aan de 5 criteria en klaar ben je.

 

Nu ken ik een hoop zelfstandige IT-consultants, en vrijwel zonder uitzondering werken deze via grote detacheringbureaus bij eindopdrachtgevers.

 

Ik ben 6 jaar lang zelfstandig IT-consultant geweest (doe inmiddels iets anders met mijn bedrijf) en heb nooit via zo'n detacheringsbureau gewerkt, alleen voor eindklanten. Dat je via zulke bureaus zou móeten werken is een scheef beeld.

 

Ik begrijp dan ook niet hoe de belastingdienst VAR verklaringen blijft verstrekken als het bestaande beleid wordt weerspiegeld in de nieuwe brochure VAR.

 

Het enige probleem was dat de belastingdienst tot voor kort het gebruik van bemiddelingsbureaus op één hoop gooide met detachering. Daar is nu duidelijkheid over, zodat zelfstandigen die via bemiddelingsbureaus bij meerdere eindklanten opdrachten hebben zich geen zorgen meer hoeven te maken over hun ondernemerschap.

Link naar reactie
 • 0

Voordat ik het vergeet, allereerst dank voor je reacties renep :-)

 

ja maar... ja maar... dáár geeft die nieuwe brochure nu juist duidelijkheid over. Toets je praktijk aan de 5 criteria en klaar ben je.

 

Daar heb je wel een point :-)

 

Ik ben 6 jaar lang zelfstandig IT-consultant geweest (doe inmiddels iets anders met mijn bedrijf) en heb nooit via zo'n detacheringsbureau gewerkt, alleen voor eindklanten. Dat je via zulke bureaus zou móeten werken is een scheef beeld.

 

In mijn vakgebied (performance testen) heb ik vrijwel uitsluitend te maken met opdrachtgevers uit de top 100 bedrijven en bij dit soort bedrijven kom je simpelweg niet direct binnen als eenmanszaak, hoe graag ik dit ook zou willen. Maar volgens mij werken er ook buiten mijn vakgebied massa's zelfstandige IT-consultants via detacheerders, die blijkbaar wel elk jaar weer een VAR krijgen. Ik vraag me dan ook af of de belastingdienst op dezelfde wijze zal blijven beoordelen na het uitbrengen van deze brochure.

 

 

Link naar reactie
 • 0

Voordat ik het vergeet, allereerst dank voor je reacties renep :-)

 

Helaas wordt deze eenvoudige beleefdheid maar al te vaak vergeten op HL :-\ Geen dank, graag gedaan! Jij ook dank voor de interessante conversatie :)

 

In mijn vakgebied (performance testen) heb ik vrijwel uitsluitend te maken met opdrachtgevers uit de top 100 bedrijven en bij dit soort bedrijven kom je simpelweg niet direct binnen als eenmanszaak, hoe graag ik dit ook zou willen.

 

Okay, dat neem ik van je aan. In dat geval kun je nog altijd kiezen voor meerdere opdrachtgevers per jaar, door alleen tijdelijke/parttime-klussen aan te nemen en te werken via verschillende detacheringsbureaus.

 

Als je via één bureau 12 maanden fulltime op locatie gaat zitten dan moet je niet gek opkijken dat de belastingdienst je niet als ondernemer wil zien. Dat soort toestanden lijken nu eenmaal veel meer op TAO's dan op ondernemerschap.

 

Maar volgens mij werken er ook buiten mijn vakgebied massa's zelfstandige IT-consultants via detacheerders, die blijkbaar wel elk jaar weer een VAR krijgen.

 

De vraag is wat die op hun aanvraagformulier hebben ingevuld, welke conclusie de VAR heeft (want je krijgt op elke aanvraag een VAR) en wat er gebeurt als ze onder de loep van de belastinginspecteur worden genomen.

 

Ik vraag me dan ook af of de belastingdienst op dezelfde wijze zal blijven beoordelen na het uitbrengen van deze brochure.

 

Als ik goed geïnformeerd ben (ik meen me te herinneren door berichten op de PZO-site) dan zijn het vooral de bemiddelden waarvoor iets verandert (althans, nieuwe duidelijkheid gecreëerd is). Het beleid t.a.v. gedetacheerden is vziw nooit anders geweest.

 

Het ligt wel voor de hand dat gedetacheerden hun VAR-aanvraag in het verleden bewust of onbewust verkeerd invulden (bijvoorbeeld: 3 of meer opdrachtgevers, terwijl ze via 1 detacheerder werkten). Het zou interessant zijn als zo iemand - die na belastingcontrole niet als ondernemer wordt gezien - naar de rechter zou gaan en zich zou beroepen op de onduidelijkheid die er bestond vóór deze brochure.

 

Maar als die gelijk krijgt dan is dat alleen historisch interessant. De brochure geeft nu tenminste duidelijkheid.

Link naar reactie
 • 0
Okay, dat neem ik van je aan. In dat geval kun je nog altijd kiezen voor meerdere opdrachtgevers per jaar, door alleen tijdelijke/parttime-klussen aan te nemen en te werken via verschillende detacheringsbureaus.

 

Waar maak jij dit uit op renep? Ik citeer nogmaals de brochure:

 

"Bent u zelfstandig ondernemer en werkt u een enkele keer voor een uitzend of detacheringsbureau, dan blijft de Belastingdienst u wel als zelfstandig ondernemer beschouwen."

 

Ik zie nergens iets staan dat meerdere, verschillende detacheerders als opdrachtgever tot een beoordeling als ondernemer leiden....

 

 

Link naar reactie
 • 0

In dat geval kun je nog altijd kiezen voor meerdere opdrachtgevers per jaar, door alleen tijdelijke/parttime-klussen aan te nemen en te werken via verschillende detacheringsbureaus.

 

Waar maak jij dit uit op renep?

[...]

Ik zie nergens iets staan dat meerdere, verschillende detacheerders als opdrachtgever tot een beoordeling als ondernemer leiden....

 

Dat staat er inderdaad niet expliciet. Maar in de brochure staat wel:

 

Werkt u via uitzending of detachering, dan geldt het volgende:

– Het uitzend- of detacheringsbureau is uw opdrachtgever. Als u via één bureau werkt, hebt u dus maar één opdrachtgever, ook als u voor meerdere klanten werkt.

 

Ik meen dat zo te mogen lezen dat als je voor verschillende detacheringsbureaus werkt, dat verschillende opdrachtgevers zijn die tellen voor het aantal-opdrachtgeverscriterium (ongetwijfeld behoudens misbruikconstructies als samenspannende detacheringsbureaus die je om beurten bij dezelfde eindklant parkeren e.d.).

 

Wat volgens mij de crux van de brochure is, is dat je bij detachering niet de eindklanten maar de detacheringsbureaus als opdrachtgevers moet tellen.

Link naar reactie
 • 0

 

@Edward:

 

Ik probeer me overigens zoveel mogelijk als ondernemer te gedragen in relaties die ik met welk bureau dan ook aanga. Het is echter voor mij niet mogelijk om als eenmansbedrijf binnen te komen bij een groot bedrijf. Als ik zulke opdrachtgevers wil bedienen ben ik veroordeeld tot een constructie via grote detacheerders. Heb jij suggesties hoe ik dit kan overbrengen aan de belastinginspecteur?

 

Ik wil niet flauw zijn, maar lees de beleidsregel "beoordeling dienstbetrekking". Waar concreet naar wordt gekeken is de vraag of er tussen partijen een gezagsrelatie bestaat en of de zelfstandige ook ondernemersrisico loopt. Er zijn vele factoren/feiten waaraan getoest kan worden. Het is de cumulatie van factoren die doorslaggevend is. Om maar enkele vragen te noemen: Wie bepaalt de werktijden; wie bepaalt de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd; wanneer wordt de vergoeding aan de opdrachtnemer betaalt (vast periodiek, of n.a.v. de factuur op basis gewerkte uren); aan wie legt de opdrachtnemer verantwoording af; vinden er beoordelingsgesprekken plaats; worden de werkzaamheden ook verricht door vaste krachten; etc.. Op allerlei punten wordt de zelfstandigheid getoest. Bapalend is het oordeel van de Belastingdiest.

jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link naar reactie
 • 0

Ik wil niet flauw zijn, maar lees de beleidsregel "beoordeling dienstbetrekking". Waar concreet naar wordt gekeken is de vraag of er tussen partijen een gezagsrelatie bestaat en of de zelfstandige ook ondernemersrisico loopt. Er zijn vele factoren/feiten waaraan getoest kan worden. Het is de cumulatie van factoren die doorslaggevend is. Om maar enkele vragen te noemen: Wie bepaalt de werktijden; wie bepaalt de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd; wanneer wordt de vergoeding aan de opdrachtnemer betaalt (vast periodiek, of n.a.v. de factuur op basis gewerkte uren); aan wie legt de opdrachtnemer verantwoording af; vinden er beoordelingsgesprekken plaats; worden de werkzaamheden ook verricht door vaste krachten; etc.. Op allerlei punten wordt de zelfstandigheid getoest. Bapalend is het oordeel van de Belastingdiest.

 

Maar dat is nou juist mijn punt Edward: In de "beoordeling dienstbetrekking" worden vele factoren beschreven waarop een zelfstandig ondernemer wordt beoordeeld, terwijl in de brochure VAR redelijk ongenuanceerd wordt "geoordeeld" dat iemand die via detacheringsbureaus werkt wordt gezien als in een dienstverband met dit detacheringbureau. In die zin roept de nieuwe brochure dus ook nieuwe vragen op voor mij. Wat is naar jouw inzicht de relatie tusssen brochure VAR en beoordeling dienstbetrekking in deze?

Link naar reactie
 • 0

IIn die zin roept de nieuwe brochure dus ook nieuwe vragen op voor mij. Wat is naar jouw inzicht de relatie tusssen brochure VAR en beoordeling dienstbetrekking in deze?

 

Voor zover hieraan een rangorde kan worden toegekend gaan beleidsregels altijd voor brochures. Een brochure is niet meer dan een vrije vertaling. Een rechter zal aan een beleidsregel meer waarde toekennen.

jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link naar reactie
 • 0
In de "beoordeling dienstbetrekking" worden vele factoren beschreven waarop een zelfstandig ondernemer wordt beoordeeld, terwijl in de brochure VAR redelijk ongenuanceerd wordt "geoordeeld" dat iemand die via detacheringsbureaus werkt wordt gezien als in een dienstverband met dit detacheringbureau. In die zin roept de nieuwe brochure dus ook nieuwe vragen op voor mij. Wat is naar jouw inzicht de relatie tusssen brochure VAR en beoordeling dienstbetrekking in deze?

 

Is het niet zo dat ze andere vragen beantwoorden?

 

De brochure betreft de interpretatie van vragen en antwoorden, waarop de beslissing wordt gebaseerd al dan niet een bepaalde VAR te verlenen. Die VAR wordt vooraf aan een freelancer verstrekt en geldt voor al zijn opdrachten, zelfs nog voor hij weet welke opdrachten hij gaat krijgen.

 

De beleidsregels geven aan hoe de opdracht-/werkgever moet handelen bij een specifieke opdracht, gegeven een bepaalde VAR die de freelancer op dat moment heeft.

 

Welke tegenstrijdigheid of onduidelijkheid kan er volgens jou tussen die twee ontstaan, VAROut?

Link naar reactie
 • 0

Welke tegenstrijdigheid of onduidelijkheid kan er volgens jou tussen die twee ontstaan, VAROut?

 

In de "Beleidsregels beoordeling dienstbetrekking", te vinden op

 

http://www.minfin.nl/nl/actueel/kamerstukken_en_besluiten,2006/07/DGB06-857.html

 

worden de criteria beschreven waarop het vaststellen van dienstbetrekking wordt gebaseerd:

 

Volgens vaste jurisprudentie zijn voor de aanwezigheid van een privaatrechtelijke dienstbetrekking de volgende criteria van belang:

a. de opdrachtnemer is verplicht de arbeid persoonlijk te verrichten;

b. de opdrachtgever is verplicht tot betaling van loon;

c. de opdrachtnemer staat in een gezagsverhouding tot de opdrachtgever.

 

Alleen als aan alle criteria is voldaan, is er sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking.

 

 

Voor zover ik kan beoordelen is er volgens deze criteria geen sprake van een dienstbetrekking in mijn relaties met detacheringsbureaus. Volgens de brochure VAR is daar wel sprake van:

 

Misschien werkt u via een uitzend-, detacherings- of bemiddelingsbureau. Als u via een uitzend- of detacheringsbureau werkt, dan zal de Belastingdienst meestal van mening zijn dat u in dienstbetrekking bent bij dat bureau.

 

De brochure gaat er dus blijkbaar vanuit dat er "meestal" wordt voldaan aan de drie criteria van een dienstbetrekking als er voor een detacheringsbureau wordt gewerkt? ??? Begrijpen jullie mijn verwarring?

Link naar reactie
 • 0

Begrijpen jullie mijn verwarring?

 

Ja, maar ik zie het zo:

 

De brochure geeft aan dat als je via een detacheringsbureau werkt, de eindklant niet de opdrachtgever is die beoordeeld wordt, maar het detacheringsbureau (dit i.t.t. bemiddelingsbureaus). En als je via één detacheringsbureau bij meerdere eindklanten werkt dan heb je maar één opdrachtgever, is er misschien G en i.i.g. A en L en wordt het als een dienstverband gezien.

 

De beleidsregels geven aan of jouw relatie met het detacheringsbureau al dan niet een dienstverband is. Als er geen gezagsverhouding is en je voor meerdere detacheringsbureaus werkt dan kun je het ondernemerschap claimen (als ook aan andere voorwaarden voldaan is en het hele beeld dat van een ondernemer is etc.).

 

Toegegeven, zo staat het er niet precies, maar dit lijkt me de meest zinnige interpretatie. We zullen dit misschien pas zeker weten als de belastingdienst besluiten neemt over het geval meerdere-detacheringsbureaus, of wanneer er jurisprudentie over komt.

 

De onduidelijkheid die jij nu in de brochure signaleert is misschien te verklaren doordat deze vooral gericht is op het geven van nieuwe duidelijkheid aan de bemiddelden i.p.v. de gedetacheerden. In een voorgaande versie van het VAR-formulier gooide de belastingdienst bemiddeling namelijk op één hoop met detachering en uitzenden, en daar heeft o.a. PZO bezwaar tegen gemaakt.

 

Zo'n brochure blijft natuurlijk maar een brochure. Het draait uiteindelijk om wetsteksten, besluiten (zoals de beleidsregels), beslissingen van belastinginspecteurs en uitspraken van rechters.

Link naar reactie
 • 0

Mijn onduidelijkheid zit meer in de term "opdrachtgever". Naar mijn mening is een opdrachtgever iemand (persoon of rechtspersoon) die een opdracht geeft. Echter, in de praktijk komt het bij mij nogal eens voor dat ik na afronden van een opdracht bij een bedrijf een nieuwe opdracht krijg (nieuw contract, andere werkzaamheden/project). Niet dat het in mijn situatie veel uit maakt maar formeel zou iedere nieuwe opdracht die gegeven wordt dus ook weer een opdrachtgever betekenen. Dit kan weliswaar dezelfde zijn als de vorige maar er wordt wel een nieuwe opdracht gegeven. Zou dit niet ook gelden voor detachering e.d.?

maak eens een buiteling:

www.saltoadvies.nl

Link naar reactie
 • 0

Mijn onduidelijkheid zit meer in de term "opdrachtgever". Naar mijn mening is een opdrachtgever iemand (persoon of rechtspersoon) die een opdracht geeft. Echter, in de praktijk komt het bij mij nogal eens voor dat ik na afronden van een opdracht bij een bedrijf een nieuwe opdracht krijg (nieuw contract, andere werkzaamheden/project). Niet dat het in mijn situatie veel uit maakt maar formeel zou iedere nieuwe opdracht die gegeven wordt dus ook weer een opdrachtgever betekenen. Dit kan weliswaar dezelfde zijn als de vorige maar er wordt wel een nieuwe opdracht gegeven. Zou dit niet ook gelden voor detachering e.d.?

 

Het feit dat een "oude" opdrachtgever (aansluitend of niet) een nieuwe opdracht verstrekt is niet bepalend voor het aantal opdrachtgevers, hoogstens voor het aantal opdrachten.

jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link naar reactie
 • 0
formeel zou iedere nieuwe opdracht die gegeven wordt dus ook weer een opdrachtgever betekenen.

 

Een nieuwe opdracht bij dezelfde opdrachtgever maakt het toch geen nieuwe opdrachtgever? Het VAR-aanvraagformulier vraagt niet hoeveel opdrachten je hebt, maar hoeveel opdrachtgevers. Dat lijkt me een bewust gekozen andere vraag.

 

Dit kan weliswaar dezelfde zijn als de vorige maar er wordt wel een nieuwe opdracht gegeven. Zou dit niet ook gelden voor detachering e.d.?

 

De brochure is er redelijk duidelijk over dat de detacheerder de werk-/opdrachtgever is. Meerdere opdrachten bij meerdere eindklanten via één detacheerder betekent: één opdrachtgever en geen ondernemerschap.

 

Er valt te twisten over de vraag hoe je de brochure precies moet lezen als je via meerdere detacheerders werkt.

Link naar reactie
 • 0

 

Is het niet zo dat ze andere vragen beantwoorden?

 

 

Dat is helemaal correct, maar de beleidsregel kent wel een reflexwerking.

 

De bottleneck zit net op het punt waar belangen elkaar kruisen. Een opdrachtnemer zal in 9 van de 10 gevallen roepen dat hij zelfstandig is. Wanneer de opdrachtnemer dan beschikt over een VAR-row dan zal de opdrachtgever aanvullende eisen moeten stellen en voorzieningen moeten treffen om die zelfstandigheid te waarborgen. De beleidsregel biedt hierbij een handvat, maar is niet zaligmakend.

jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link naar reactie
 • 0

Begrijpen jullie mijn verwarring?

 

Ja, maar ik zie het zo:

 

De brochure geeft aan dat als je via een detacheringsbureau werkt, de eindklant niet de opdrachtgever is die beoordeeld wordt, maar het detacheringsbureau (dit i.t.t. bemiddelingsbureaus). En als je via één detacheringsbureau bij meerdere eindklanten werkt dan heb je maar één opdrachtgever, is er misschien G en i.i.g. A en L en wordt het als een dienstverband gezien.

 

De beleidsregels geven aan of jouw relatie met het detacheringsbureau al dan niet een dienstverband is. Als er geen gezagsverhouding is en je voor meerdere detacheringsbureaus werkt dan kun je het ondernemerschap claimen (als ook aan andere voorwaarden voldaan is en het hele beeld dat van een ondernemer is etc.).

 

 

Ik sluit mij hier geheel bij aan

jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link naar reactie
 • 0

Nog even inhakend op deze materie.....mijn situatie is de volgende:

 

2006 (startjaar):

Opdracht via Detacheerder A voor 8 maanden aaneengesloten bij eindklant X.

Opdracht via Detacheerder B voor 5 maanden aaneengesloten bij eindklant Y. (doorlopend in jan, feb en mrt 2007)

 

2007

Opdracht via Detacheerder C voor komende 6 maanden aaneengesloten bij eindklant Z.

 

Verder zowel in 2006 als 2007 2 verschillende directe opdrachtgevers gehad voor slechts paar uur per maand.

 

In alle 5 de gevallen ligt risico (mislukken opdracht en niet betalen eindklant) volledig bij mij (contractueel vastgelegd).

 

Vraag 1: Wat is jullie mening ? 5x fictief dvb of ondernemerschap ?

Vraag 2: Ik praat nu wel over "detacheerders", maar misschien zijn het wel bemiddelingsbureaus.....weet iemand aan hoeveel van de genoemde verschillen in de nieuwe brochure je moet voldoen om daadwerkelijk te praten over detacheerder of juist bemiddelaar ?

 

Overigens staat nu ook op het nieuwe VAR-aanvraag formulier daadwerkelijk de vraag voor hoeveel % je de VAR werkzaamheden verricht via detachering / bemiddeling.

 

Alvast erg bedankt voor jullie feed-back, want het het hele VAR-verhaal blijf ik erg onduidelijk vinden.

 

 

 

Link naar reactie
 • 0

Ik denk dat je niet te veel moet leunen op wat er in de brochure staat, maar inderdaad meer de samenhang van alle punten die in de VAR staan opgesomd. Positioneer je als een bedrijf: adverteren, professionele website, boekhouding met debiteuren, facturen met urendeclaratie per project, meerdere (eind)klanten e.d. (dat is wat ik doe; nog geen controle gehad). Als je bijvoorbeeld voor langere tijd via hetzelfde bemiddelingsbureau werkt, je elke maand hetzelfde bedrag krijgt overgemaakt, vakantiegeld krijgt, doorbetaling bij ziekte, er een gezagsverhouding lijkt te zijn e.d. dan lijkt het te sterk op een werkgever/werknemersrelatie. Zorg dan dat je wat reserveringen hebt gedaan om alsnog wat premies af te dragen.

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  5 leden, 391 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.