Ga naar inhoud
 • 0

Subsidies maken ondernemers lui

van: www.sprout.nl

 

Minder subsidies meer ondernemerschap

3 mei 2007 10:19

 

Minister Van der Hoeven wil de bezem halen door subsidieregelingen en de belastingdienst opdelen in verschillende loketten. Ondernemen moet de komende vier jaar nóg leuker worden. "Je moet ondernemers niet afhankelijk maken van subsidies, dat maakt lui."

 

lees verder ...

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

19 antwoorden op deze vraag

 • 0

van: www.sprout.nl

 

Minder subsidies meer ondernemerschap

"Je moet ondernemers niet afhankelijk maken van subsidies, dat maakt lui."

 

 

Mijn eerste vraag zou dan zijn: welke ondernemers cq ondernemingen ontvangen subsidies?

 

Mijn eerste antwoord daarop: met name grote bedrijven, een uitzondering op die regel is de landbouw sector.

 

Bij de subsidies voor grote bedrijven heeft het allemaal weinig met luiheid te maken, gemeente's, provincie's en nationale overheden willen gewoon heel erg graag goede sier maken wanneer ze een mooie werkgever naar binnen weten te hengelen.

 

Hier een actueel voorbeeld:

 

http://www.insnet.org/nl/printable.rxml?id=4119&photo=

 

22 miljoen subsidie voor 1000 arbeidsplaatsen, is dus kort gezegd 22000 euro per arbeidsplaats.

 

Voor de startende ondernemers zijn er op dit moment in mijn regio nul euro's aan startsubsidie te krijgen, dus ik vind de uitspraak totaal misplaatst.

 

Ik vermoed zelfs dat die subsidieregelingen er indirect ook voor zorgen dat er zo een hele groep beleidsmakers en uitvoerende ambtenaren bezig gehouden worden.

 

Ik zou wel eens een mini-enquete willen houden onder de HL-ers. Heb jij ooit een euro subsidie ontvangen voor je onderneming van de overheid?

 

Ik niet ....

 

Ard

Link naar reactie
 • 0
Moderator     7,7k 149

Minder subsidies lijkt me een prima plan, maar vooral als het bespaarde geld dan als belastingkorting voor alle ondernemers wordt teruggegeven - maar dat zal er wel niet inzitten?

 

Ik zou wel eens een mini-enquete willen houden onder de HL-ers. Heb jij ooit een euro subsidie ontvangen voor je onderneming van de overheid?

 

Nooit ontvangen, maar ook nooit aangevraagd... en eerlijkgezegd ook nooit onderzocht of er uberhaupt een of andere subsidie bestaat waar ik mogelijk voor in aanmerking kom.

 

Sowieso denk ik dat weinig kleine ondernemers de moeite en kosten gaan maken om subsidie te krijgen voor het een of ander, tenzij ze in een markt zitten die op subsidies draait.

Link naar reactie
 • 0

 

De reden(en) waarom HL-ers doorgaans geen subsidie aanvragen is dat het imago al weerzinwekkend is: tijd, energie, kosten, en... resultaat?

 

Daarnaast zijn subsidies omgeven met zoveel voorwaarden dat het vrijwel nooit tegemoet zal komen aan innovatieve bedrijfjes. Innovatie is prachtig, en juist daarom zou het gesubsidieerd (lees: aangejaagd) moeten worden, maarr dat is niet te juridiseren, oftewel in te richten in een subsidieregeling.

 

Daarom lijkt het mij juist wanneer er 2 zaken zouden moeten veranderen aan subsidies, en niet deze af te schaffen:

 

1. Flexibele innovatiesubsidies: randvoorwaarden, en niet dichtgetimmerd

 

2. Expertpanel ipv ambtenaren: een ondernemer, wetenschapper en een jurist de aanvragen laten behandelen, zij weten wat er werkelijk speelt

Link naar reactie
 • 0

Met enige verbazing heb ik een aantal reacties gelezen op dit draadje.

 

Wanneer je het gat in de markt hebt gevonden en je start hiervoor een onderneming op, merk je vanzelf of dit inderdaad het gat was waarop iedereen wachte. Je omzet stijgt en je hoeft je nergens druk om te maken.

 

Wanneer de start van de onderneming veel geld kost en onderzoek, zijn er allerlei subsidiepotten om te plunderen.....

 

Naast deze subsidiepot, zijn er nog vele anderen. Ze zijn vaak onbekend en inderdaad moeten er wat formulieren worden ingevuld en soms zelfs nog wat accountantsverklaringen worden afgegeven. Hierbij gaat het vaak niet om een paar honderd euro. Jammer is dat deze potten vaak niet bekend zijn bij het grote publiek of ondernemers. Dit geld voor het gehele traject van Europese Unie (ook deze heeft subsidies en bijdragen voor Nederlandse ondernemers) tot aan de lokale overheden. Veel geld gaat budgetair verloren omdat niemand er gebruik van maakt.

 

Bedenk wel dat het aanvragen van een subsidie relatief weinig tijd kost, maar je wel afleid van je eigenlijk doel; het sturen en begeleiden van je eigen onderneming!

http://www.smart-visie.nl : Voor een heldere kijk op uw praktijk.

Link naar reactie
 • 0

De zoveelste discussie over het nut van subsidies. Ok minister van der Hoeven doet populair en wil bij aantreden subsidies beperken. Vervolgens zegt ze over de WBSO dat deze prima functioneerd. De WBSO is met z'n 15.000 aanvragen per jaar een veel gebruikt en beproeft instrument. Iedere ondernemer die die iets ontwikkeld komt in principe in aanmerking. Formeel geen subsidie maar een fiscale maatregel. Bij elk uur dat er wordt ontwikkeld is er een korting van 42% of bij starters 60% te krijgen. Prima instrument.

 

Dan de echte subsidies, het beeld van "het zomaar krijgen van subsidie" is hardnekkig maar niet waar. Subsidies zijn er voor fundamentele en industreele onderzoeken en ontwikkelingen. Bedrijven, die gebruik maken van deze echte subsidies stemmen hun plannen voor ontwikkelingen af op beschikbare middelen. Dan eerst subsidie aanvragen. Komt er toekenning dan gaan deze trajecten van start. Dit is heel wat anders dan het gangbare beeld van het proberen subsidie te krijgen op lopende activiteiten.

 

Gerard.

Link naar reactie
 • 0
Moderator     7,7k 149

Bedrijven, die gebruik maken van deze echte subsidies stemmen hun plannen voor ontwikkelingen af op beschikbare middelen. Dan eerst subsidie aanvragen. Komt er toekenning dan gaan deze trajecten van start. Dit is heel wat anders dan het gangbare beeld van het proberen subsidie te krijgen op lopende activiteiten.

 

Dat sluit denk ik ook wel aan bij de intenties van subsidieverstrekkers: bedrijven ertoe aanzetten bepaalde activiteit te ontplooien zodat ze van subsidie gebruik kunnen maken.

 

Ik denk alleen dat veel ondernemers daar niet zo op zitten te wachten: Die doen liever hun eigen ding op hun eigen manier, zonder daarbij voortdurend rekening te moeten houden met het binnen de eisen van een subsidie blijven.

 

Natuurlijk zijn er best gevallen waarbij het subsidieverhaal goed werkt, maar ik denk je gerust kunt stellen dat de overgrote meerderheid van de ondernemers feitelijk niets met subsidies doet, en zeker niet van plan is zn bedrijfsvoering te veranderen om subsidie te verkrijgen.

Link naar reactie
 • 0

WBSO is ook voor mijn bedrijf een welkome bijdrage in onze onderzoekskosten. Alle Speur- en Ontwikkelingswerk (SO) die je verricht voor de ontwikkeling van een product dat technisch nieuw voor je eigen bedrijf is komt ervoor in aanmerking.

 

Daarnaast toen ik nog in loondienst was van een leverancier van visproducten (ca. 1998) een geniale subsidie gekregen op een nieuwe productielijn. De losse elementen waren niet als 'nieuwe'ontwikkeling te bestempelen, maar als complete lay-out met als doel de houdbaarheid en kwaliteit te verbeteren was een en ander subsidiabel.

Totaal 30% van een complete fabrieksinrichting gesubidieerd gekregen.

 

Als middelgroot bedrijf hebben we toen wel de bedrijfsvoering iets aangepast om binnen de subsidiekaders te passen

 

Algemeen kan ik voor mezelf zeggen dat subsidies naar mijn mening niet lui maken, maar eerder een ondersteunening bieden om ook producten waarvan je niet 100% van de slagingskans overtuigd bent verder uit te werken. (Bij ons wordt de 'opbrengst' van WBSO altijd gebruikt om prototypes te financieren, zodat de kosten voor een nieuw product beperkt blijven tot loonkosten)

 

 

de ark is gebouwd door amateurs, de titanic door professionals

Link naar reactie
 • 0

Subsidies werken met name voor meer ambtelijke en grote organisaties. die hebben mensen die aanvragen kunnen schrijven, of genoeg geld om adviseurs in te huren. Organisaties als Philips krijgen ze zelfs zomaar toegestopt.

 

Als ondernemer heb je niks aan subsidies omdat ze altijd aan tijd meer kosten dan ze aan geld opleveren. WBSO lijkt de enige uitzondering, maar ook daar geldt dat je veel tijd besteed aan de aanvraag en aan de projectadministratie en aan de verantwoording. Wij doen dat een beetje minimalistisch maar dat wordt dan met boetes bestraft.

 

Alle subsidies moeten worden afgeschaft. In plaats daarvan kunnen startende ondernemers dan een paar maanden vrijstelling van loonbelasting van medewerkers krijgen zolang ze geen omzet maken. Of zo.

 

Hier in Silicon Valley heeft nog nooit een ondernemer subsidie gehad.

 

Link naar reactie
 • 0

IKvertik het om subsidie aanvragen in te dienen, ook al roept mijn boekhouder dat ik 'het vooral moet proberen, want meer van haar klanten hebben daar succes mee'. Het komt op mij over als een soort russische roulette: je steekt er tijd in, en misschien komt er dan iets uit? Dat staat haaks op mijn principe om alleen tidte steken in dingen waar ik vertrouwen in heb dat er iets uit komt. Dingen die ikzelf in de hand heb dus. En zelfs zonder subsidie lukt het me om projecten van de grond te krijgen zonder budget. Gewoon een kwestie van de juiste mensen kennen en vrienden maken. De een helpt mij, en zo help ik weer een ander...

Link naar reactie
 • 0

kuifje5.jpg

 

Kuifje in Absurdistan (KP7)

 

Ik heb mij nog nooit zo dom gevoeld. Ik heb de eer om op persoonlijke titel uitgenodigd te zijn voor een klankbordgroep die adviseert over procedures voor het aanvragen van Europese subsidies uit het Structuurfonds en het 7e Kaderprogramma.

 

Het was een kleine groep, slechts 7 personen. Op zich bijzonder aardige en goede mensen. Zeer bedreven in hun vak. De eerste twee uur van de vergadering was ik totaal in de war. Ik kon maar niet begrijpen, waar de vergadering over ging en waarom ik was gevraagd er bij aanwezig te zijn. Het ging uiteindelijk om het stimuleren van nieuwe innovatieve bedrijvigheid. Echter die doelstelling is als zodanig geen enkele keer genoemd. Het feitelijke doel was de ambtenaren in Brussel te verleiden zoveel mogelijk geld over te maken en dat zo goed mogelijk te verantwoorden met zo weinig mogelijk resultaat. Een kunst op zich. Er blijkt een hele economie te zijn ontstaan die draait om het plunderen van EU potten waarbij het streven (van elk EU lid) is om meer uit de potten te halen dan er ingestopt is. Het is een soort wapenwedloop geworden die zijn eigen absurde regels kent.

 

Met het feitelijke doel van de gelden heeft het weinig meer te maken. Er wordt niet echt wat gestimuleerd. Er wordt vooral gewerkt aan de proliferatie van een zeer gespecialiseerde sector, waar logica en marktwerking zijn uitgebannen.

 

Nils de Witte 8/5/07

 

van: http://www.nebib.nl/weblog.php

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0

Nils,

 

Kijk je uit met Kuifje plaatjes! De erven Hergé is de meest gevreesde instantie op het gebid van beeldrecht:

http://www.cadoc.nl/cadoc.php?thema=15

 

Ik wil even reageren op de opmerking van de Starterscoach:

 

Voor de startende ondernemers zijn er op dit moment in mijn regio nul euro's aan startsubsidie te krijgen, dus ik vind de uitspraak totaal misplaatst.

 

Ik zou willen zeggen, doe je huiswerk eens wat beter! Starters uit Noord Limburg kunnen terecht bij diverse SKE consortia, Hoogsterters Techstart bijvoorbeeld, of TechnoSpurt Eindhoven.

 

http://pionieren.nl/wiki/pioniersupport/ske/gehonoreerdeprojecten

 

 

Link naar reactie
 • 0

...Er blijkt een hele economie te zijn ontstaan die draait om het plunderen van EU potten waarbij het streven (van elk EU lid) is om meer uit de potten te halen dan er ingestopt is. Het is een soort wapenwedloop geworden die zijn eigen absurde regels kent.

 

...

 

En wat krijg je dan:

 

Brussel eist onterechte subsidies terug

Zeven EU-landen moeten de Europese Commissie samen 161,9 miljoen euro landbouwsubsidies terugbetalen. Het geld is niet besteed in overeensteming met de EU-regels, aldus Europees landbouwcommissaris Mariann Fischer Boel.

"Het is belangrijk dat het geld van belastingbetalers netjes wordt gebruikt en dat onterecht betaalde bedragen teruggestort worden'', verklaarde de commissaris.

Frankrijk is de grootste subsidiezondaar. Het land moet 85 miljoen euro terugstorten in de Brusselse kas. Spanje, Italië, Griekenland, Portugal, Ierland en Groot-Brittannië zijn aangeslagen voor lagere bedragen.

 

Dankzij betere controles is het teruggevorderde bedrag lager dan voorheen, aldus Brussel.

 

bron: zibb.nl

 

Link naar reactie
 • 0

Ter geruststelling Henk, het gaat vooral aan subsidies voor innovatie en om te ondernemen. Persoonlijk heb ik weinig problemen met generieke instrumenten als de WBSO, BBMKB, SEEDregeling, Groeifaciliteit en BAN regeling. SKE en Innovatievouchers zitten wat mij betreft wat weeffoutjes is, maar daar is mee te leven.

 

 

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0

Ter geruststelling Henk, het gaat vooral aan subsidies voor innovatie en om te ondernemen. Persoonlijk heb ik weinig problemen met generieke instrumenten als de WBSO, BBMKB, SEEDregeling, Groeifaciliteit en BAN regeling. SKE en Innovatievouchers zitten wat mij betreft wat weeffoutjes is, maar daar is mee te leven.

 

Ik begrijp 2 dingen niet Bung, ten eerste dat je me Henk noemt en te tweede dat je reageert op mijn reactie op Starterscoach dat er geen starterssubsidie zou zijn in de omgeving van Weert. Subsidie voor innovatie is er ook voor starters. Ik heb het specifiek over starterssubsidie 8), das m'n hobby namenlijk.

 

Ik ben overigens blij dat je geen problemen hebt met generieke regelingen. \

Je kan daarom altijd nog bij ons komen werken, zal ik een goed woordje voor je doen ;D

Link naar reactie
 • 0

 

Je kan daarom altijd nog bij ons komen werken, zal ik een goed woordje voor je doen ;D

Hadden jullie niet een mooie vacature?

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0

Bedankt voor je info Jan Henk. De volgende keer dat een startende ondernemer aan mij vraagt of hij ook subsidie kan krijgen zal ik hem naar jou verwijzen.

 

De door jou genoemde initiatieven/instellingen zijn mij wel bekend. Ons verschil van mening is vermoed ik een definitie kwestie. Natuurlijk zijn er allerhande subsidies waar ook een starter gebruik van zou kunnen maken. Echter een algemene starterssubsidie is (op dit moment) niet.

 

Groeten, Ard

Link naar reactie
 • 0

Van Sprout.nl:

 

Ondernemers blijven huiverig voor overheidsgeld, zegt Rudi Grouve. Volgens de oprichter van Currency Connect komt dat voort uit ontwetenheid: "Ondernemers hebben een onbetrouwbaar beeld van de overheid en te weinig kennis in huis om zich in een regeling te verdiepen."

 

Naast financiële middelen wekken subsidies ook vertrouwen: "Een ondernemer met een subsidie op zak krijgt een beter oor bij de bank. Die beoordelen zo’n onderneming als serieus en verminderd risicovol", aldus Grouve.

 

Meer over de subsidiemogelijkheden op expertlog.

 

 

 

Link naar reactie
 • 0

Ik ben het niet met Grouwe eens. Subsidies kunnen voor banken een deel van het risico dekken, maar is geen enkele reden om aan te nemen dat subsidies enig effect hebben op het succes of de overlevingskans van de onderneming. Ik ken dan ook geen enkele investeerder die geld stop in een bedrijf omdat er een subsidie verstrekt is. Ik kan natuur niet spreken voor banken.

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0

Ik ben het niet met Grouwe eens. Subsidies kunnen voor banken een deel van het risico dekken, maar is geen enkele reden om aan te nemen dat subsidies enig effect hebben op het succes of de overlevingskans van de onderneming. Ik ken dan ook geen enkele investeerder die geld stop in een bedrijf omdat er een subsidie verstrekt is. Ik kan natuur niet spreken voor banken.

 

Uitzondering is WBSO. Maar dan gaat het niet om de subsidie zelf maar om het feit dat je die hebt gekregen en dat je "dus" met iets innovatiefs bezig bent. Lariekoek natuurlijk, maar sommige investeerders vinden het belangrijk en vertrouwen liever op Senter dan op hun eigen kennis.

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  0 leden, 225 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.