Ga naar inhoud
 • 0

Oprenten stamrecht verplichting

Newbee     1 0

Ik heb mijn ontslagvergoeding gestort in een stamrecht BV. Deze BV houdt zich alleen bezig met het stamrecht, geen andere aktiviteiten.

In de stamrecht BV wordt de stamrechtverplichting opgerent met het U-rendement. Ik wil geen beleggingsrisico lopen en een gegarandeerd rendement realiseren op het ingebrachte kapitaal.

Hierover heb ik 2 vragen nl :

1e : Wat zijn de fiscale gevolgen als het U-rendement bv 4 % is en ik maar 3% gerealiseerd heb, volgt er dan achteraf een fiscale aanslag omdat de stamrechtverplichting dan hoger is dan het aanwezige stamrechtkapitaal ?

2e : Weet iemand mogelijkheden om, gegarandeerd, minimaal het U-rendement te realiseren bij een rentevasttermijn van bv 1 jaar.

(Op internet heb ik hier weinig hoopvolle zaken over gevonden)

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

22 antwoorden op deze vraag

 • 0
Retired Mod     2,4k 192

Altijd lastig om zonder risico een hoger rendement te realiseren. Zelf heb ik vanuit mijn stamrecht BV een hypotheek aan mijzelf verstrekt tegen een zakelijke rente (iets hoger dan bij de bank) en op een zakelijke overeenkomst. Het rendement is hierdoor hoger dan op een spaarrekening en de betaalde rente in prive/zaak is fiscaal aftrekbaar.


maak eens een buiteling:

www.saltoadvies.nl

Link naar reactie
 • 0
Newbee     1 0

Ook ik heb (enkele jaren geleden) een stamrecht gevormd in een nieuw opgerichte BV door inbreng van een assurantieportefeuile in de BV.

Ik heb echter verzuimd een akte hiervan te maken en ben onbekend met deze materie incl de regels i.v.m. oprenten elk jaar.

Kan iemand mij de weg wijzen wat betreft de stamrechtovereenkomst en de jaarlijkse oprenting?

Link naar reactie
 • 0
Junior     10 1

Ook ik heb (enkele jaren geleden) een stamrecht gevormd in een nieuw opgerichte BV door inbreng van een assurantieportefeuile in de BV.

Ik heb echter verzuimd een akte hiervan te maken en ben onbekend met deze materie incl de regels i.v.m. oprenten elk jaar.

Kan iemand mij de weg wijzen wat betreft de stamrechtovereenkomst en de jaarlijkse oprenting?

Er zijn nogal wat regels en mogelijkheden rond het oprichten en beheren van een stamrecht BV. Veel is te vinden hier op Higherlevel.nl. Als u gerichte vragen heeft kan ik u wellicht ook wel verder helpen.

Link naar reactie
 • 0
Junior     20 2

Bron voor bijgevoegde definitie van "u-rendement":

www.verbondvanverzekeraars.nl/UserFiles/File/download/u-rendement.pdf

welke verwijst naar de Officiële PrijsCourant (OPC) van Euronext Amsterdam:

www.euronext.com/editorial/wide/editorial-3292-NL.html

 

Klopt het dat u-rendement niet relevant is voor (het berekenen van) stamrechtverplichtingen op basis van beleggingen?

u-rendement.pdf

Link naar reactie
 • 0
Moderator     20k 22 1614

Bron voor bijgevoegde definitie van "u-rendement":

www.verbondvanverzekeraars.nl/UserFiles/File/download/u-rendement.pdf

welke verwijst naar de Officiële PrijsCourant (OPC) van Euronext Amsterdam:

www.euronext.com/editorial/wide/editorial-3292-NL.html

 

Klopt het dat u-rendement niet relevant is voor (het berekenen van) stamrechtverplichtingen op basis van beleggingen?

 

Dag Pietje Precies

 

Dit is precies de reden waarom ik nooit met een U-rendement overeenkomst werk. Ik stel altijd een (tussentijds aanpasbare) lijfrenteovereenkomst op waardoor de oprenting vastligt en je gedurende de looptijd weet waar je aan toe bent.

 

 

Ik bespaar je de details, maar het komt voornamelijk door het beperkte kostenelement van slecht 0,5% dat je in aanmerking mag nemen na het eerste jaar.

 

Groet

Joost


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0
Junior     20 2

...

Ik stel altijd een (tussentijds aanpasbare) lijfrenteovereenkomst op waardoor de oprenting vastligt

...

Ik bespaar je de details, maar het komt voornamelijk door het beperkte kostenelement van slecht 0,5% dat je in aanmerking mag nemen na het eerste jaar.

...

Lijkt me inderdaad rustiger slapen; wetende dat het stamrechtkapitaal tegen een van te voren bekend vast % moet renderen.

 

Als ik (als leek) de definitief van u-rendement goed heb begrepen, is het u-rendement aan het rendement van staatsobligaties gekoppeld. Bij een stagnerende/ laag conjunctuur vluchten beleggers normaliter in obligaties. Ik zie die relatie met conjunctuur echter niet terug in de ontwikkeling van het u-rendement:

http://www.watsonwyatt.com/europe/netherlands/research/statistische_data/rendementen/u_rendement.asp

???

Iemand een verklaring?

 

Bedoel je dat die vaste oprenting:

i) wordt vastgesteld op een redelijkerwijs verwacht rendementspercentage of

ii) een rekenkundige uitkomst is (o.b.v. de looptijd, de gewenste hoogte en frequentie van de uitkering, etc.)?

 

In beide gevallen blijft de vraag uit de startpost open staan: Wat zijn de fiscale gevolgen als het rendement (ongeacht hoe dat ooit is vastgesteld) niet conform de stamrechtovereenkomst wordt gehaald?

 

"het komt voornamelijk door": Wat bedoelde je met "het"?

Link naar reactie
 • 0
Moderator     20k 22 1614

Je kunt ook aansluiting zoeken bij het daadwerkelijk rendement dat jouw portefeuille in een jaar heeft gemaakt.

 

Daar mag dan 0,5% x hoogte stamrechtvoorziening aan kosten vanaf, wat veelal tot een belast resultaat leidt.

 

Voor de goede orde: beleggingsresultaten neem je alleen in aanmerking als het onderliggend effect verkocht wordt. Tot die tijd mag je waarderen tegen oorspronkelijke aankoopwaarde of lagere beurswaarde. Zo blijven koerswinsten tot aan de verkoop van het effect dus buiten de boeken.

 

Het rendement bestaat dan dus uit rente en dividend. Stel dat in een jaar die samen 2% van de protefeuille generenen. Na aftrek van 0,5% kosten, resteert dan een VPB belaste winst.

 

In datzelfde jaar kan het belegd vermogen door koesrverlies dus dalen, waardoor de voorziening daalt. Zet daar tegenover dat je wel VPB betaalt en je ziet de ongewenstheid van de constructie.

 

De vaste oprenting van een lijfrente is idd actuarïeel op basis van bedrag, leeftijd, partner, dekkingen etc. Om je een idee te geven: iemand van 50 alleenstaand met 100K stamrecht, ingang vanaf 65 en dan 15 jaar ziet zijn voorziening als lijfrente met +-4000 aftrekbare premie groeien in een jaar.

 

Door de lijfrente koppel je dus de hoogte van de voorziening los van de waardeontwikkeling van de portefeuille.

 

Beter dan dit kan ik het niet uitleggen.

 

Salut, Joost


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0
Junior     20 2

... Beter dan dit kan ik het niet uitleggen. ...

Als ik je argumentatie goed heb begrepen, pleit je voor (het aanschaffen van) lijfrenteverzekeringen.

Zulke soort verzekeringen zie ik als inferieure producten, omdat ze te duur, te inflexibel, onvoldoende transparant zijn voor wat ze de begunstigde opleveren en kosten:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Woekerpolis-affaire

... zeker vergeleken met zelf beleggen of (als je dat niet wilt en kunt) laten beleggen door een fondsmanager of vermogensbeheerder (maar dan wel met een bonus/malus-regeling).

De gegarandeerde kosten van een verzekering staat m.i. niet in verhouding tot de eventuele hogere VPB-belasting.

Link naar reactie
 • 0
Moderator     20k 22 1614

... Beter dan dit kan ik het niet uitleggen. ...

Als ik je argumentatie goed heb begrepen, pleit je voor (de aanschaf van) lijfrenteverzekeringen.

Zulke soort verzekeringen zie ik persoonlijk als inferieure producten, omdat ze te duur, te inflexibel, niet transparant zijn:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Woekerpolis-affaire

... zeker vergeleken met zelf beleggen of (als je dat niet wilt en kunt) laten beleggen door een fondsmanager of vermogensbeheerder (maar dan wel met een bonus/malus-regeling).

De gegarandeerde kosten van een verzekering staat m.i. niet in verhouding tot de eventuele hogere VPB-belasting.

 

Zie je zeker niet goed Piet.

 

Ik pleit beslist niet voor een polis, maar voor lijfrente in eigen beheer. De BV treedt dus op als verzekeraar!

 

Groet

Joost


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0
Junior     20 2

...

Zie je zeker niet goed Piet.

...

Oh, ok gelukkig. Sorry, ik heb je uitleg verkeerd geïnterpreteerd (door mijn gebrek aan kennis op dit gebied). :-[ Tis ook wat, doe je ZO je best om noobies te helpen, zijn ze ook nog te dom om de les goed te volgen. ;D

Had me nog niet gerealiseerd dat ook stamrecht-bv´s als verzekeraars kunnen optreden.

Maar goed, je gelooft het niet; nu volg ik ook je voorkeur voor lijfrentes.

Begint allemaal eindelijk (maar veel te langzaam) op zijn plek te vallen. Zucht, kon ik nu maar niet alles willen snappen.

Super thx Joost!

Link naar reactie
 • 0
Moderator     20k 22 1614

Geen reden om zo negatief over eigen kennis te zijn. Korte cursus hier helpt wellicht velen die ook met dezelfde vragen zitten.

 

Ik heb wel eens iemand getroffen die mijn advies afwees omdat ik te weinig wist over de U-rendement constructie... :-\

 

Hij was daar heilig van overtuigd en wilde niet anders. Fijn dat jij openstaat voor andere adviezen.

 

Groet, Joost


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0
Junior     22 0

In mijn stamrechtovereenkomst staat het volgende:

 

Artikel 4

Het beschikbare bedrag per de datum van ingang bedraagt (voorbeeld) EUR 100.000 bij aanvang verminderd met een zakelijke kosten- en winstopslag volgens het benaderde marktwaarde model van 13% over de eerste EUR 45.000 van de koopsom en 3% over het meerdere met een maximum van EUR 18.000. De resterende koopsom zal jaarlijks worden opgerent met het U-rendement minus een 0,5%-punt.

 

Het U-rendement heb ik opgezocht op http://www.watsonwyatt.com/europe/netherlands/research/statistische_data/rendementen/u_rendement.asp

 

Volgens de berekening is de oprenting nu: 4,17% minus 0,5% = 3,67%

(100000-13% van 45000-3% van 55000) = (100000-5850-1650) = 92500

Dus 3,17% * 92500 = 3394.75

 

De tegenrekening van oprenting zijn kosten, maar wat staat er nu eigenlijk als beschikbaar bedrag op de balans? Is dat 100.000+3394.75 of is dat 92.500+3394.75 en worden de zakelijke kosten en winstopslag als kosten of reservering geboekt.

 

Ben benieuwd...

 

Groet

Sand

Link naar reactie
 • 0
Moderator     20k 22 1614

Dag Sand

 

Door toepassing van het U-rendement, daalt de voorziening inderdaad eerst tot 92.500 en hoog je die daarna op met de oprenting.

 

De kosten en winstopslag vormt dus belastbaar resultaat in de bv. Iets waar je bij een lijfrente minder last van hebt, omdat daar die opslag tijdsgelang als winst genomen wordt en niet ineens.

 

Voorziening bedraagt nu dus 95.895.

 

Groet

Joost


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0
Junior     22 0

Bedankt Joost,

 

Ik heb nog even gegoogled op stamrecht kosten winstopslag en kwam het volgende artikel tegen:

http://www.pensioenconsultancy.com/pdf/DTPC-0701.pdf

 

Deze heeft het over een solvabiliteitscorrectie, waardoor er 50% van de kosten en winstopslag als vooruitbetaalde kosten op de balans kunnen worden gezet. In het voorbeeldgeval dus 50% van 7.500. Dit wordt dan tot de pensioendatum lineair afgeschreven.

 

Ik ben deze correctie nog niet verder ergens tegengekomen, dus ik weet niet of dit echt toe te passen is...

 

Zie graag je reactie

Sand

 

 

Link naar reactie
 • 0
Moderator     20k 22 1614

Hoi Sand

 

Deze correctie is mogelijk, doch je houdt dan nog steeds een winst over in het eerste jaar. Ik pleit hier al langer voor een lijfrenteovereenkomst, die deze nadelen niet kent omdat de oprenting gebeurt tegen 4% en deze een gelijkmatige verdeling van de opslag en winst kent over de looptijd (vergelijk de pensioenwet waarin beslist is dat een verzekeraar de kosten uit moet smeren over de looptijd en niet in een kortere periode deze kosten mag onttrekken).

 

Groet

Joost


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0
Super Senior     101 0

In mijn stamrechtovereenkomst staat het volgende:

 

Artikel 4

Het beschikbare bedrag per de datum van ingang bedraagt (voorbeeld) EUR 100.000 bij aanvang verminderd met een zakelijke kosten- en winstopslag volgens het benaderde marktwaarde model van 13% over de eerste EUR 45.000 van de koopsom en 3% over het meerdere met een maximum van EUR 18.000. De resterende koopsom zal jaarlijks worden opgerent met het U-rendement minus een 0,5%-punt.

 

Het U-rendement heb ik opgezocht op http://www.watsonwyatt.com/europe/netherlands/research/statistische_data/rendementen/u_rendement.asp

 

Volgens de berekening is de oprenting nu: 4,17% minus 0,5% = 3,67%

(100000-13% van 45000-3% van 55000) = (100000-5850-1650) = 92500

Dus 3,17% * 92500 = 3394.75

 

De tegenrekening van oprenting zijn kosten, maar wat staat er nu eigenlijk als beschikbaar bedrag op de balans? Is dat 100.000+3394.75 of is dat 92.500+3394.75 en worden de zakelijke kosten en winstopslag als kosten of reservering geboekt.

 

Ben benieuwd...

 

Groet

Sand

Link naar reactie
 • 0
Super Senior     101 0

In mijn stamrechtovereenkomst staat het volgende:

 

Artikel 4

Het beschikbare bedrag per de datum van ingang bedraagt (voorbeeld) EUR 100.000 bij aanvang verminderd met een zakelijke kosten- en winstopslag volgens het benaderde marktwaarde model van 13% over de eerste EUR 45.000 van de koopsom en 3% over het meerdere met een maximum van EUR 18.000. De resterende koopsom zal jaarlijks worden opgerent met het U-rendement minus een 0,5%-punt.

 

Het U-rendement heb ik opgezocht op http://www.watsonwyatt.com/europe/netherlands/research/statistische_data/rendementen/u_rendement.asp

 

Volgens de berekening is de oprenting nu: 4,17% minus 0,5% = 3,67%

(100000-13% van 45000-3% van 55000) = (100000-5850-1650) = 92500

Dus 3,17% * 92500 = 3394.75

 

De tegenrekening van oprenting zijn kosten, maar wat staat er nu eigenlijk als beschikbaar bedrag op de balans? Is dat 100.000+3394.75 of is dat 92.500+3394.75 en worden de zakelijke kosten en winstopslag als kosten of reservering geboekt.

 

Ben benieuwd...

 

Groet

Sand

 

Sorry,

Plaatsing van bovenstand bericht was niet de bedoeling.

 

Ad s

Link naar reactie
 • 0
Junior     8 0

Vraagje-algemeen na bovenstaande interessante discussie ! Bij uitlenen van het stamrecht vermogen aan een goede debiteur (huis en eigen geld, kan je tegenwoordig niet zeggen van iedere bank) is het toegestaan een rentevergoeding te vragen van het U - rendement minus 1 %, terwijl ik een jaarlijkse oprenting gedefinieerd heb: U-rendement minus 3/4 % ? Of wordt dat beschouwd als onzakelijk handelen en is het aan te raden beide percentages om te wisselen, dus aan rentevergoeding U minus 0.75% en aan oprenting U minus 1 % te definieren ? :)

 

In mijn stamrechtovereenkomst staat het volgende:

 

Artikel 4

Het beschikbare bedrag per de datum van ingang bedraagt (voorbeeld) EUR 100.000 bij aanvang verminderd met een zakelijke kosten- en winstopslag volgens het benaderde marktwaarde model van 13% over de eerste EUR 45.000 van de koopsom en 3% over het meerdere met een maximum van EUR 18.000. De resterende koopsom zal jaarlijks worden opgerent met het U-rendement minus een 0,5%-punt.

 

Het U-rendement heb ik opgezocht op http://www.watsonwyatt.com/europe/netherlands/research/statistische_data/rendementen/u_rendement.asp

 

Volgens de berekening is de oprenting nu: 4,17% minus 0,5% = 3,67%

(100000-13% van 45000-3% van 55000) = (100000-5850-1650) = 92500

Dus 3,17% * 92500 = 3394.75

 

De tegenrekening van oprenting zijn kosten, maar wat staat er nu eigenlijk als beschikbaar bedrag op de balans? Is dat 100.000+3394.75 of is dat 92.500+3394.75 en worden de zakelijke kosten en winstopslag als kosten of reservering geboekt.

 

Ben benieuwd...

 

Groet

Sand

 

Sorry,

Plaatsing van bovenstand bericht was niet de bedoeling.

 

Ad s

Link naar reactie
 • 0
Moderator     20k 22 1614

Vraagje-algemeen na bovenstaande interessante discussie ! Bij uitlenen van het stamrecht vermogen aan een goede debiteur (huis en eigen geld, kan je tegenwoordig niet zeggen van iedere bank) is het toegestaan een rentevergoeding te vragen van het U - rendement minus 1 %, terwijl ik een jaarlijkse oprenting gedefinieerd heb: U-rendement minus 3/4 % ? Of wordt dat beschouwd als onzakelijk handelen en is het aan te raden beide percentages om te wisselen, dus aan rentevergoeding U minus 0.75% en aan oprenting U minus 1 % te definieren ? :)

 

 

 

Hoi Berend

 

Er is geen vaste relatie tussen de rente bij geld lenen van de BV en de oprenting van de voorziening. Voor lenen geld dat je je namens de BV als goed bankier moet gedragen en dus een zakelijke rente moet afspreken. Voor de oprenting is bijv. U-rendement min 0,5% prima.

 

Groet

Joost


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0
Legend     1k 105

Let wel op dat je dus ook inderdaad een zakelijk rentepercentage berekent inclusief de gebruikelijke zekerheden die een bank zou eisen. Dat zal dus een hypotheekrecht zijn bij financiering van O.G.!


JM juristen & adviseurs

ondernemingsrecht:

samenwerkingsverbanden | overeenkomsten | (algemene) voorwaarden en reglementen | bedrijfsstructuren | bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wie is er online?
  9 leden, 165 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 65.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.