Ga naar inhoud
 • 0

de gevaren van outsourcen

Retired Mod     3k 90

Op higherlevel is outsourcing een onderwerp dat met enige regelmaat terugkeert. In het gros van de gevallen waar voor outsourcing wordt gekozen is het kostenaspect van doorslaggevend belang. In veel gevallen spelen de hoge productie c.q. loonkosten een rol bij de overweging om het werk te verplaatsen naar het buitenland. Daarbij worden India en China vaak gezien als aantrekkelijke opties.

 

Vandaag ben ik als consument met de keerzijde van outsourcing geconfronteerd, het gebrek aan kwaliteitscontrole waardoor wij tot overmaat voor de derde achtereenvolgende keer een kinderkamer retour afzender hebben moet zenden en inmiddels de ontbinding van de overeenkomst hebben ingeroepen.

 

Of outsourcing een aantrekkelijk alternatief is, is maar zeer de vraag. Reden om hier toch eens een discussie over te starten. Al is dit alleen maar ter lering en vermaek voor partijen die outsourcing overwegen.

 

Aan outsourcing kleven nogal wat gevaren waar veel kandidaten in eerste instantie niet bij stil staan en veelal alleen door schade en schande wijzer worden. Ik benader dit nu vanuit een juridische invalshoek en heb ook geenzins de intentie om hiermee volledig te zijn, maar wil toch vanuit dat perspectief wijzen op een aantal gevaren.

 

Kwaliteit en klanttevredenheid

Zoals hiervoor al opgemerkt speelt geld vaak een rol bij de beslissing op een product in lage lonen landen te laten produceren. De prijs van een product wordt echter niet alleen door de loonfactor bepaald, maar door tal van andere factoren. Denk hierbij ondermeer aan kwaliteitsnormen, certificering, productiecontrole, arbeidsomstandigheden, etc.. Dit alles maakt dat de productiekosten in de rijke landen aanzienlijk duurder zijn, daar staat tegenover dat de minimumeisen die aan het product worden gesteld ook worden gehaald.

 

Wanneer door een slecht product de consument uiteindelijk afhaakt, dan kan goedkoop al heel snel omslaan in duurkoop.

 

Het is dus in ieder geval zaak om goed aandacht te besteden aan het kwaliteitsaspecten van producten of de diensten die middels outsourcing worden geleverd.

 

Productaansprakelijkheid

Een bijzonder aspect aan de kwaliteitseisen houden verband met de productaansprakelijkheid. Voldoet een product niet aan de gestelde eisen dan is de leverancier hiervoor primair verantwoordelijk.

 

Richtlijnen

Er zijn tal van richtlijnen waaraan producten die op de Europese markt worden geïntroduceerd moeten voldoen. Naast de richtlijnen die specifiek verband houden met de kwaliteit van een product, zijn er groot aantal richtlijnen waaraan een outsourcende partij moet voldoen en waaraan vaak niet eens wordt gedacht.

 

Denk bijvoorbeeld aan de WEEE richtlijn (Waste Electrical and Electronical Equipment directive) die tot doel heeft om de effecten van electronische goederen op het milieu tot een minimum te beperken. De leverancier kan hierdoor tot allerlei recyclingmaatregelen worden verplicht zonder dat zij hier in eerste instantie erg in heeft.

 

Een ander voorbeeld is de export van data naar derde-landen. Een call-center buiten de EU of de safe-harbour landen kan heel aantrekkelijk zijn, maar vaak wordt vergeten dat voor dit soort export van data vergunningplichtig is wanneer het gaat om persoonsgegevens. Uit eigen ervaring weet ik dat veel partijen verzuimen om aan deze plicht te voldoen. De gevolgen kunnen aanzienlijk zijn. Financieel valt dat vaak nog wel mee, de boetes zijn beperkt, maar de imagoschade bedraagt vaak een veelvoud en is niet in geld uit te drukken.

 

Intellectueel eigendom

Intellectuele eigendomsrechten worden in de opkomende markten veelal op grote schaal geschonden. De controle op eerbiediging - dan wel tenminste daarvoor contractueel voorzieningen in de vorm van vrijwaringen te treffen - is een minimaal vereiste. Niet zelden wordt dit aspect over het hoofd gezien.

 

Een aardig voorbeeld is een bevriende ondernemer die een aantal bakfietsen heeft laten produceren in China. Zijn bedoeling was om deze aanvankelijk als relatiegeschenk aan te bieden bij een actie, om de container vol te krijgen besloot hij om ook enkele exemplaren onder kennissen en vrienden te verkopen. Een aankondiging per e-mail resulteerde in een dagvaarding in kort geding van de Nederlandse modellengerechtigde.

 

Schending van IE-rechten is overigens een punt dat Duitsland op de agenda heeft gezet voor de G-8 top komend weekeinde, in verband met de grote economische schade die hiervan wordt ondervonden.

 

Naming and shaming

Een leverancier van naam en faam ziet liever niet dat zijn erfgoed in een kwaad daglicht wordt gesteld. Deze natuurlijke drempel om onder de maat te presteren wordt niet overal gedeeld. Outsourcende partijen zijn niet altijd selectief voor wat betreft de leverancier in het buitenland. Vraag als outsourende partij altijd om referenties.

 

Deze opsomming is geenszins limitatief en alleen maar een korte samenvatting van zaken waar zelf ervaring mee is opgedaan. De doel van deze thread moet zijn dat partijen die outsourcing overwegen de ogen worden geopend voor de keerzijde, zodat zij in de onderhandeling met een mogelijke kandidaat rekening kunnen houden met de aspecten.

 

Aanvullingen en ervaringen zijn van harte welkom.


jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

7 antwoorden op deze vraag

 • 0
Gast Verwijderd account
Guests

Outsourcing is sowieso iets waar je iets meer tijd in moet steken en iets waar je naar mijn mening een feeling voor moet krijgen.

 

 

Zelf heb ik over de maanden mn eigen netwerk opgebouwd waaruit ik kan kiezen uit goedkoop gekwalificeerd personeel.

Toch blijft het in het begin altijd gissen. Uit gewoonte geef ik nieuwe contacten vaak een aantal "simpele" opdrachten als "test". Mocht het resultaat bevallen worden er meer "serieuze" opdrachten doorgestuurd.

 

Vanwege de afstand tussen jezelf en de andere partij is het belangrijk dat je de ander kan vertrouwen en dat je weet waar je aan toe bent. Het beste is ervan uit te gaan dat je "garantie tot de deur hebt" Het maken van duidelijke afspraken, duidelijk zicht op juridische richtlijnen en tussentijdse kwaliteitscontrole is dus van groot belang.

 

 

Intellectueel eigendom is voor mij geen punt. Sowieso ben ik een fanatiek aanhanger van de zgn Free (libre) Software beweging. Door strikt het GPL te hand haven kunnen veel problemen qua intellectueel recht en copyright vermeden worden.

 

Nu zit ik zelf in de IT branche en zijn beide situaties niet te vergelijken.

 

Toch ben ik van mening dat outsourcing de toekomst is.

 

De mensen waarmee ik werk zijn hoog gekwalificeerd en het geleverde werk is naar mijn mening beter dan dat door hun Nederlandse tegen hangers en toch vele malen goedkoper.

Link naar reactie
 • 0
Legend     749 21

Nmm zijn twee elementen van belang:

 

1. De kwaliteit van de NL intermediair.

2. De communicatie met de buitenlandse partij (en natuurlijk de kwaliteit van de IT-mensen)

 

Nu kan je natuurlijk vasthouden aan de juridische benadering dat alleen de kwaliteit van de intermediair bepalend is (want daar heb je een contract mee). Realiteit is echter ook dat jij richting jouw klant verantwoordelijk blijft voor het opgeleverde resultaat. Van belang in dat kader is dat je ook gevoel krijgt hoe de communicatie is tussen deze intermediair en de partij aan uiteindelijk wordt ge-outsourced. Ikzelf zou liever outsourcen naar een partij die onder Westerse leiding staat ivm cultuurverschillen.

 

Maar nu kan ik natuurlijk wel de wijsneus gaan uithangen, maar wat denken jullie dat nodig is om een oursource traject succesvol te maken?

Link naar reactie
 • 0
Legend     1,7k 1 82

Ojee Edward,

 

Een (kleine/zachte) rant tegen outsourcing…

Ik spreek natuurlijk een beetje voor mijn eigen parochie, maar dat zal hopelijk niemand me kwalijk nemen.

 

De kinderkamer. Daar zaten fouten in. Slechte beurt voor je leverancier. Daar kun je natuurlijk heel makkelijk met een priemend vingertje naar de lagelonenlanden wijzen waar die drie kamers gemaakt zijn. Is helemaal je goed recht.

 

Maar wees eens eerlijk. Is dat ook terecht? Waarom heb je speciaal voor deze kinderkamer gekozen? Was hij gewoon leuk, precies wat je wilde? Je had hem natuurlijk ook kunnen laten maken door een Nederlandse interieurbouwer. Dan had je waarschijnlijk veel meer betaald en was het dan wel per definitie exact goed geweest? Ook bij Nederlandse producenten worden fouten gemaakt.

 

Dan het ondernemerschap, perfect natuurlijk voor op dit forum. Er zijn hier (China) talloze bedrijven die hele mooie kwaliteitsproducten in elkaar (laten) zetten. Neem bijvoorbeeld een Philips, Nokia, Apple, etc. Neem een Japan met z’n Toyota’s of een Korea met Samsung. Hebben de producten van die bedrijven dezelfde problemen als jouw kinderkamer? Nee, deze bedrijven weten veelal exact waar ze mee bezig zijn, hebben een gedegen management en kwaliteitscontrole. Kwaliteit is een (dure) keuze, daar kies je voor in je bedrijfsstrategie. Andere bedrijven maken die keuze niet en accepteren misschien wel een retourpercentage vanaf hun klant van 5 tot 10%. Een ondernemerskeuze dus. Wel vervelend dat je als klant drie keer een kamer terug moet sturen, maar als slechts 0.1% van je klanten dat overkomt en het contract ontbindt… (1 op 9x9x9)

Link naar reactie
 • 0
Senior     81 5

Ik ben niet bekend met het outsourcen van fysieke productie naar lage-lonen landen maar heb wel wat ervaring met het outsourcen van, met name contact center, diensten.

 

De grootste gevaren die ik zie is als de partij die uitbesteedt geen of weinig kennis heeft van diensten die ze uitbesteden. Er ontstaat dan zo'n kenniskloof dat de opdrachtgever de outsourcer niet kan managen. Op dat moment ben je volledig overgeleverd aan de outsourcer.

 

Als de gevaren van outsourcing bekend zijn dan kan je daar wel alvast op anticiperen. Een aantal gedachtes:

 

 • Outsource geen diensten die je zelf nog niet goed op de rit hebt (processen, kwaliteit etc);
 • Zorg voor een heldere outsourcing strategie: welke diensten besteed ik uit en welke doe ik zelf nog? In een contact center omgeving zou je ervoor kunnen kiezen de klantcontactafhandeling uit te besteden, maar de training nog wel zelf te doen;
 • Zorg voor goede service level afspraken, rapportage en bijbehorende verbetertrajecten;
 • Zorg ervoor dat je de juiste contactpersonen kent binnen de outsourcing partij. Je moet ervoor zorgen dat de beste project/account manager voor jou werkt;
 • Kijk naar je selectietraject niet alleen naar de cijfers en powerpoints: Als je het call center binnenloopt, hoe voelt het dan? Rustig, georganiseerd, of proef je de stress en hectiek?
 • Belangrijker dan het land waar je naar uitbesteedt is vaak de regio binnen het land. Zorg ervoor dat je goed op de hoogte bent van de verschillen;
 • Zorg ervoor dat je qua grootte goed past bij de opdrachtgever: als je een te kleine klant bent, dan zul je niet de aandacht krijgen die je verdient. Als je te groot bent, zou je tegen capaciteits- en kwaliteitsproblemen aan kunnen lopen;
 • Als de dienst die je uitbesteedt niet je core business is (en je er wellicht dus minder van afweet) laat je tijdens de contractonderhandelingen dan ondersteunen door een partij die ervaring heeft in de branche; De contractonderhandelingen zijn d e momenten om een goede prijs af te spreken, maar tegelijkertijd goede werkafspraken te maken om kwaliteit te waarborgen;
 • Zorg ervoor dat het model een win-win blijft. Simpelweg de laagste prijs onderhandelen heeft op de lange termijn denk ik niet het gewenste succes. Jouw succes, moet ook het succes kunnen worden van de outsourcer.
 • Zorg ervoor dat de outsourcer blij met je is als klant, dat de medewerkers trots zijn om voor je te werken. Dit komt 100% terug in kwaliteit die geleverd gaat worden;


Site: http://www.younify.nl | Winnaar MKB Best Choice Award WINMAG Pro

Magento portfolio: http://bit.ly/younify_portfolio

Twitter: http://twitter.com/younify

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     3k 90

Tonino,

 

Laat ik vooropstellen dat ik absoluut geen tegenstander ben van outsourcing, integendeel. Het voorval met de kamer is maar een geval op zich en vormt zeker geen aanleiding om anderen af te laten zien van outsourcing.

 

Het voorval dient slechts ter illustratie voor de mogelijke gevolgen. Het is verder niet relevant. Overigens betreft het in dit geval een oud Hollandsche leverancier (inmiddels een grote internationale speler) van kinderartikelen. De keuze voor deze levancier was uitsluitend vanwege de vormgeving. In verkoopprijs onderscheidde deze leverancier zich niet. Maar goed, zoals gezegd, dit geheel terzijde. Het voorval is alleen maar de ttrigger geweest om toch eens de aandacht te vestigen op de keerzijde, in het bijzonder voor wat betreft het gebrek aan kwaliteitscontrole en de effecten die dit kan hebben op de klanttevredenheid, ergo het imago van de onderneming.

 

Er zijn natuurlijk legio bedrijven die de outsourcing perfect hebben georganiseerd. Maar laten we dan wel eerlijk zijn, dat betreft veelal de top van de industriele onderneming. Zie ook de namen die jij zelf noemt.

Deze hebben de kennis, middelen en het (distributie)netwerk om op een verantwoorde wijze tot outsourcing over te gaan.

 

Voor kleinere ondernemingen die ervaring en kennis ontberen is outsourcing een hele grote stap. De draad is juist bedoelt om partijen die outsourcing overwegen, te laten leren van de ervaringen van anderen.

 

Voor de goede orde, het gaat ook niet alleen om outsourcing naar derde landen. Outsourcing van bedrijfsactiviteiten in NL of de EU kan precies dezelfde problemen opleveren. Denk hierbij aan de ervaringen die klanten hebben met de callcenters van de grote kabelmaatschappijen of energiebedrijven in NL.

 

 


jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link naar reactie
 • 0
Legend     1,7k 1 82

Hoi Edward,

 

Ik kan ekoolstra voor een groot gedeelte volgen, zeker ook voor fysieke producten.

 

Blijft het imho een feit dat kwaliteit een onderdeel uitmaakt van de ondernemingsstrategie. Mijn bedrijf (en honderden/duizenden concurrenten/collegea) zijn er juist voor om ook voor kleinere ondernemingen een hoog kwaliteitsniveau te behalen. Je betaalt daar natuurlijk wel een premium voor. Een andere insteek is zelf mensen afvaardigen naar het bedrijf dat het werk zal gaan doen. Dan kom je vanzelf bij het kostenplaatje, hoe positioneer je jouw producten in de markt. Hogere kwaliteit tegen een hogere prijs of lager tegen een dito prijs. Een keuze voor je onderneming, ook miljardenbedrijven leveren vaak producten af die van matige kwaliteit zijn (MS?) of diensten (kabelaars en energiebedrijven). Dat kan een goed te onderbouwen keuze zijn. De desbetreffende ondernemer z’n goed recht.

 

De punten die je noemt zijn voor een groot gedeelte ook van toepassing bij het zelf produceren. IE kan een probleem vormen, maar juist in het voorbeeld dat je aanhaalt daarbij, zou je bij een eigen productie tegen dezelfde problemen aanlopen.

 

Om even te illustreren. Hier in China krijg ik vaak prospects, en hoor ik de verhalen over, de ondernemers/inkopers die naar China komen met hun product en de inkoopsprijs al vastgesteld hebben. Ze willen product x in de winkel hebben voor 90 euro, de winkel moet het kunnen inkopen voor 40 euro en dan willen ze er zelf (design, levering en risico) nog 20 euro aan overhouden. Blijft er 20 euro over voor de fabrikant. Toch kiezen ze er dan velaal voor om het product in matige kwaliteit te laten maken voor 20 euro ipv van voor in goede voor 23. Dan loopt de marge namelijk terug en zou het minder interessant kunnen worden om te laten produceren…

 

Dat is dan een keuze. ::)

Link naar reactie
 • 0
Legend     5,5k 321

Ik heb een heel simpele strategie voor outsourcen.

 

In een bedrijf moeten de core competencies samenvallen met de core business. Anders gezegd: je core business moet ook dat zijn waar je goed in bent.

 

Mijn strategie is dus om alles waar we als bedrijf goed in zijn zelf te doen en de rest te outsourcen. Voor Izecom: software ontwikkeling en marketing doen we zelf, de rest doen anderen voor ons.

 

Tegenvoorbeeld: IT is een core business voor een bank. ABN Amro sourcet alle IT uit aan derden. Dat is een slecht idee.

 

(ik schreef bijna "je ziet wat er van komt" maar die bewering kan ik vooralsnog niet hard maken).

 

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wie is er online?
  7 leden, 146 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 65.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.