Ga naar inhoud
 • 0

Bizar conflict

Junior     8 0

Conflict tussen 2 eenmanszaken.

 

Nogal een bizar conflict wat gigantisch uit de hand is gelopen.

 

Een schets van de situatie. Jarenlang is er door mij zorg gedragen (eigen eenmanszaak) voor webruimte en domeinregistratie en het ontwikkelen van websites.

 

Deze diensten en producten werden "geoutsourced" naar mij via een 2e partij (tevens eensmanszaak). Er bestaat geen enkele afspraak of contract op papier m.b.t. tot dit "outsourcing" Mijn factuur ging richting de 2e partij. De 2e partij nam mijn factuurteksten letterlijk over en rekende deze door naar zijn klant.

 

Tijdens een totaal niet terzakendoend ander zakelijk meningsverschil is de 2e partij alle perspectief op redelijkheid verloren en heeft fysiek geweld toegepast (hier is geen aangifte bij de politie van gedaan, wel is er fotomateriaal aanwezig van een lichte verwonding door toedoen van de 2e partij).

 

Uiteraard heeft dit conflict gevolgen op de verdere levering van producten en diensten van mijn kant. Ik wens verder geen zaken te doen met iemand die een geschil met fysiek geweld wil oplossen. Nu doet deze 2e partij los van fysiek geweld toepassen ook nog eens correspondentie sturen welke mij lijken te berusten op pure intimidatie.

 

Alle domeinregistraties en afgesloten webhosting staan op mijn naam. Alle websites en wachtwoorden zijn in mijn bezit. Alle arbeid is door mij verricht, slechts de factuur ging naar de 2e partij en die rekende deze door naar een 3e partij. Iedere 3e partij is bij mij bekend en veelal deed ik direct zaken met de 3 partij.

 

Nu dreigt de 2e partij met allerlei soorten claims wanneer ik domeinregistraties en vastlegging van gehuurde webruimte niet zou vrijgeven etc: ik citeer: "stel ik je bij deze aansprakelijk voor 5000,= euro per gebeurtenis en per dag later dan de genoemde 14 dagen". En een ander citaat: "alle gegevens van alle klanten die behoren aan partij2 waarbij partij1 opdracht heeft gekregen van partij2.

 

In hoeverre kan ik deze intimidatie serieus nemen? Kan zo'n claim gemaakt worden en heeft die enige juridische waarde?

 

Tevens zou ik heel graag willen weten: Wat is mijn positie m.b.t. de vastgelegde webruimten op mijn naam?

 

Tevens vraag ik mij af hoe het zit wanneer ik de 3e partij gemoeid met deze webhosting en domeinregistraties voortaan direct een factuur zou sturen?

 

Nogmaals er bestaat tussen ons geen enkel contract of samenwerkingsverband of concurrentiebeding en/of relatiebeding. Puur 2 eenmanszaken in een bizar conflict.

 

Hopelijk kan iemand iets zinnigs over dit bizarre conflict vermelden. Alvast bedankt voor de moeite!

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 0
Legend     22,4k 5 1368

Niet het conflict is bizar, maar de manier waarop jullie zaken doen. Waarom heb je de klantcontacten uitbesteed aan een tweede eenmanszaak? En wat zijn de gevolgen voor jullie klanten? Met wie hebben die een overeenkomst?


Steun onderzoeksjournalistiek. 🕵🏼‍♀️ Word vriend van Investico (ANBI). 

Link naar reactie
 • 0
Junior     8 0

Tja, je voorgaande bericht komt hard aan, maar is volstrekt waar.

 

Voor zover ik weet werkt de 2e partij niet met overeenkomsten en stuurt deze alleen een factuur naar zijn klant. Ik ken die factuur redelijk goed en er staan geen algemene voorwaarden in vermeld en ook geen verwijzing waar de algemene voorwaarden zijn in te zien.

 

Alle overeenkomsten van domeinregistraties staan op naam van de klant met mij als administratief contact. Alle webhosting voor alle klanten staat ook op mijn naam.

 

De gevolgen voor de klant zal voor beiderzijds nihil zijn. Van mijn kant blijft voorlopig voor de klant alles staan. Echter wanneer ik verplicht zou zijn alles te moeten overhevelen, kan ik natuurlijk niet weten wat de 2e partij uitvoert en wat de gevolgen voor de klant dan zullen zijn.

Link naar reactie
 • 0
Legend     2,4k 117

Is het niet zo dat partij 2 je klant is en dat - los van het geweld en eventuele dreigementen - het niet meer dan redelijk is dat hij de domeinregistraties en toegangscodes overgedragen wil krijgen als jij jouw diensten aan hem staakt? Ik weet i.i.g. wel dat ik van mijn provider zou verwachten dat ze alles overdragen als ze de contracten opzeggen.

 

Waarom staan de webruimten (je bedoelt neem ik aan domeinen) op jouw naam? Die horen toch op naam van de klant (i.c. partij 2) te staan?

 

Je kunt niet zomaar naar eigen inzicht facturen naar andere partijen - zoals de klant van jouw klant - sturen, lijkt mij. Facturen moeten gebaseerd zijn op een overeenkomst. Het feit dat je eerst partij 2 factureerde wijst op een overeenkomst met die partij. Die moet je eerst beëindigen en overeenkomsten met de andere partijen zien te bereiken voordat je daar facturen naar kunt sturen.

Link naar reactie
 • 0
Legend     2,4k 117
Voor zover ik weet werkt de 2e partij niet met overeenkomsten en stuurt deze alleen een factuur naar zijn klant. Ik ken die factuur redelijk goed en er staan geen algemene voorwaarden in vermeld en ook geen verwijzing waar de algemene voorwaarden zijn in te zien.

 

Je haalt hier wat dingen door elkaar. Een overeenkomst was er wel (anders zouden de facturen niet betaald zijn), maar kennelijk geen contract (schriftelijke vastlegging van een overeenkomst). Algemene voorwaarden hoeven niet in facturen te staan, die moeten onderdeel zijn van de overeenkomst (ter hand gesteld, geaccepteerd).

 

Alle overeenkomsten van domeinregistraties staan op naam van de klant

 

Net zei je nog "de webruimten staan op mijn naam". Wat bedoel je daar dan precies mee?

 

Alle webhosting voor alle klanten staat ook op mijn naam.

 

En wat betekent dat precies?

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     7,8k 145

Wat staat er uberhaubt in enige overeenkomst. 5000 euro schadevergoeding kan alleen geëist worden als zoiets vooraf overeengekomen is (algemene voorwaarden).

 

Kijk goed in de facturen wat je hebt geleverd. Webruimte en domeinnaam voor een bepaalde termijn? Staat er ergens van wie die domeinamen zijn? Zijn ze geleverd of ter beschikking gesteld?

 

In conflicten als dit kan je het beste vasthouden aan wat vaststaat. Offertes, contracten, facturen en algemene voorwaarden. Wat zwart op wit staat is afgesproken. De rest is dus niet afgesproken en onderwerp van onderhandeling.

 

Als er eisen gesteld worden kan je het beste vragen: "waar staat dat"? "waaruit blijkt dat we hierover overeenstemming berijkt hebben"?

 

Haal de emotie weg en beperk je tot de feiten. Doe vervolgens wél wat je afgesproken hebt.


Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0
Legend     2,4k 117

5000 euro schadevergoeding kan alleen geëist worden als zoiets vooraf overeengekomen is (algemene voorwaarden).

 

Is dat zo? Het Nederlands recht kent toch schadeaansprakelijkheid? Die wordt in algemene voorwaarden meestal juist beperkt, in plaats van gegarandeerd.

 

In conflicten als dit kan je het beste vasthouden aan wat vaststaat. [...] Haal de emotie weg en beperk je tot de feiten. Doe vervolgens wél wat je afgesproken hebt.

 

Dat lijkt me inderdaad erg goed advies.

Link naar reactie
 • 0
Junior     27 2

Twalevel:

Niet het conflict is bizar, maar de manier waarop jullie zaken doen. Waarom heb je de klantcontacten uitbesteed aan een tweede eenmanszaak? En wat zijn de gevolgen voor jullie klanten? Met wie hebben die een overeenkomst?

 

Als ik het goed heb begrepen zijn het niet zijn eigen klanten.

 

RobertTenk:

Ik snap het niet helemaal denk ik? Waarom zou je in vredesnaam een tweede partij gebruiken als die niks meer doet dan jouw factuur overnemen en doorsturen aan een klant?

 

Dit is in heel veel sectoren gebruikelijk en vaak ook zonder enige overeenkomst. Deze manier van werken is totaal niet erg als je maar zorgt dat je niet van 1 iemand afhankelijk bent. Ik werk op deze basis ook voor

meerdere bedrijven en bevalt mij uitstekend. Het verdient vaak net zo goed als eigen werk!

 

/

Ik zou netjes een brief sturen waarin je duidelijk vermeld geen zaken meer met hem te willen doen. Zet erin dat hij alle facturen zo spoedig mogelijk

betaald aan jou. Maak ook iets van een regeling waarin jij aangeeft voor hoeveel Euro hij de wachtwoorden over kan kopen + webruimte etc.

 

Stuur desnoods naar de 1e partij netjes een brief waarin je aangeeft dat je niet meer voor de 2de partij werkt en dat klanten als zij willen rechtstreeks bij jou terecht kunnen voor zaken. Klant is vrij om te gaan en staan waar hij wil. Je kunt er zelfs voor kiezen om bij de klanten die jij goed kent langs tegaan en ze op die manier rechtreeks te benaderen, werkt goed.

 

Ik hoop dat je niet afhankelijk was van deze persoon. Wees niet bang voor deze persoon. Succes..

 

Link naar reactie
 • 0
Junior     8 0

Hier haal je een punt aan. Uiteraard wanneer partij 2 een opzegging doet, zal ik zorgdragen voor correcte afhandeling.

 

Wanneer ik zou kiezen voor voortzetting zou partij 2 de factuur ontvangen en zou er geen vuiltje aan de lucht zijn. Echter in deze fase van het conflict heeft partij 2 toch wel duidleijk geuit niet van plan te zijn deze facturen te betalen.

 

Wat betreft webruimte bedoel ik de ruimte die nodig is voor de website op zich, niet de domeinnaam.

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     5k 325

Lang verhaal kort, doe aangifte van het gebruik van fysiek geweld met letsel. Dat stelt deze discussie gelijk in een heel ander daglicht.

 

Iemand die fysiek geweld gebruikt heeft grote dat later opnieuw te gebruiken, dit kan vreselijk uit de hand lopen.

 

Dus maak morgen gewoon een afspraak met de politie om maandag aangifte te komen doen en leg al die rare claims gewoon even opzij dat heeft nu niet de hoogste prioriteit.

Link naar reactie
 • 0
Junior     8 0
Kijk goed in de facturen wat je hebt geleverd. Webruimte en domeinnaam voor een bepaalde termijn? Staat er ergens van wie die domeinamen zijn? Zijn ze geleverd of ter beschikking gesteld?

 

Webruimte is voor termijn van 1 jaar, tevens domeinregistratie. De domeinnamen zijn aangevraagd door mij op naam van klant. Domeinaam registratie wordt dan in 1e instantie gefactureerd naar mij (zgn. reseller).

 

Geleverd of terbeschikking gesteld? Waar zou ik dat aan kunnen/moeten afleiden?

 

Ben het 100% met het commentaar over weglaten van emoties eens. Dit probeer ik zoveel mogelijk. Bedankt zover voor alle nuttige tips!

Link naar reactie
 • 0
Junior     8 0

Lang verhaal kort, doe aangifte van het gebruik van fysiek geweld met letsel. Dat stelt deze discussie gelijk in een heel ander daglicht.

 

Iemand die fysiek geweld gebruikt heeft grote dat later opnieuw te gebruiken, dit kan vreselijk uit de hand lopen.

 

Dus maak morgen gewoon een afspraak met de politie om maandag aangifte te komen doen en leg al die rare claims gewoon even opzij dat heeft nu niet de hoogste prioriteit.

 

Kan dat ook nadat het al enkele dagen geleden is?

Link naar reactie
 • 0
Legend     2,4k 117
Uiteraard wanneer partij 2 een opzegging doet, zal ik zorgdragen voor correcte afhandeling.

 

Je schreef dat jij geen zaken meer wilt doen met je klant. Dan ben jij de overeenkomst aan het opzeggen, zou ik denken.

 

Wat betreft webruimte bedoel ik de ruimte die nodig is voor de website op zich, niet de domeinnaam.

 

Wat bedoel je er precies mee dat die ruimte op jouw naam staat? Is het jouw server waarop je ruimte verhuurt? Neem jij een hostingpakket ergens af?

 

Ik vind het verhaal nog steeds onduidelijk, maar het lijkt nog het meest op whitelabel webhosting. Jij levert een dienst, die iemand anders aan zijn klanten - al dan niet met meerwaarde - doorlevert. Daarbij zou partij 2 wel degelijk jouw klant zijn, zou je hem met het staken van je dienstverlening schade berokkenen en zou het (nogmaals: los van het geweld etc.) niet onredelijk zijn dat hij met schadeclaims komt en dat hij de domeinen, data, inloggegevens etc. overgedragen wil krijgen.

Link naar reactie
 • 0
Junior     8 0

Uiteraard wanneer partij 2 een opzegging doet, zal ik zorgdragen voor correcte afhandeling.

 

Je schreef dat jij geen zaken meer wilt doen met je klant. Dan ben jij de overeenkomst aan het opzeggen, zou ik denken.

 

Wat betreft webruimte bedoel ik de ruimte die nodig is voor de website op zich, niet de domeinnaam.

 

Wat bedoel je er precies mee dat die ruimte op jouw naam staat? Is het jouw server waarop je ruimte verhuurt? Neem jij een hostingpakket ergens af?

 

Ik vind het verhaal nog steeds onduidelijk, maar het lijkt nog het meest op whitelabel webhosting. Jij levert een dienst, die iemand anders aan zijn klanten - al dan niet met meerwaarde - doorlevert. Daarbij zou partij 2 wel degelijk jouw klant zijn, zou je hem met het staken van je dienstverlening schade berokkenen en zou het (nogmaals: los van het geweld etc.) niet onredelijk zijn dat hij met schadeclaims komt en dat hij de domeinen, data, inloggegevens etc. overgedragen wil krijgen.

 

De partij 2 heeft van mijn kant niet vernomen dat diensten opgezegd worden. Ik was wat onduidelijk hierin. Ik gaf aan dat het gevolgen zou hebben, ik bedoelde niet zozeer dat de 2e partij van mij vernomen zou hebben dat ik alle diensten zou opschorten.

 

Ik ben geenszins van plan diensten te staken waar de 3e partij schade van zou kunnen ondervinden zonder officiele opzegging.

 

De ruimte is inderdaad onderdeel van een (reseller) hosting pakket.

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     5k 325

Verhaal .....

 

Kan dat ook nadat het al enkele dagen geleden is?

 

Jazeker,

Maar waar ik vooral op doel is dat dit verhaal behoorlijk uit de hand kan lopen door de claims, ik ken jullie allebei niet maar ik kan wel wat scenario's bedenken waar op termijn niemand blij van word.

Misschien is hij wel in staat het bloed onder jouw nagels vandaan te halen, en wat gebeurt er dan als hij een keertje langskomt ?

 

Ik heb weet wel je in sommige gevallen ook alleen een melding kunt doen, er wordt dan geen onderzoek ingesteld, maar het komt wel in een dossier terecht. Bij een volgende melding of aangifte van wie dan ook tegen hem komt dit weer boven.

Ik raad je aan dit gewoon te overleggen met de politie en de verschillende mogelijkheden tegen elkaar af te wegen.

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     8,7k 582

Ik kan het gemist hebben, maar het lijkt me wel relevant te weten wat je op papier hebt staan m.b.t. partij 2. Is er enige vorm van contract, of echt alleen maar het doorsturen van facturen? In het laatste geval lijkt het me - maar wie ben ik - dat hij niet bijster sterk staat.

 

Edit: wat dat geweld betreft - absoluut aangifte doen. Dat kan nu zeker nog.

Link naar reactie
 • 0
Junior     8 0

Ik kan het gemist hebben, maar het lijkt me wel relevant te weten wat je op papier hebt staan m.b.t. partij 2. Is er enige vorm van contract, of echt alleen maar het doorsturen van facturen? In het laatste geval lijkt het me - maar wie ben ik - dat hij niet bijster sterk staat.

 

Edit: wat dat geweld betreft - absoluut aangifte doen. Dat kan nu zeker nog.

hij deed een percentage er bovenop en deed niets anders dan alleen mijn factuur overnemen,

 

V.w.b. aangifte doen. Morgen ga ik direct hiervoor een afspraak maken.

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     8,7k 582
hij deed een percentage er bovenop en deed niets anders dan alleen mijn factuur overnemen,

 

Daar zullen de juridisch meer onderlegde bezoekers hier ongetwijfeld iets over te zeggen hebben.

 

V.w.b. aangifte doen. Morgen ga ik direct hiervoor een afspraak maken.

 

Goed zo! Wat er ook gebeurt, je hebt met je poten van iemand anders af te blijven.

Link naar reactie
 • 0
Legend     22,4k 5 1368

Ik raak de draad kwijt. Partij 1 is de topicstarter die iets levert aan partij 2 die op zijn beurt klantcontacten heeft (partij 3). De klant heeft dus een overeenkomst met partij 2, en partij 1 is daarvan op de hoogte. Nu ontstaat er een conflict tussen partij 1 en partij 2.

 

Als klant zou ik zeggen: dat is niet mijn probleem. Ik heb een overeenkomst met partij 2, zorg dat die nagekomen wordt. Logisch dus dat partij 2 bij partij 1 verhaal gaat halen.

 

Met andere woorden: als de topicstarter niet expliciet een eigen positie heeft in de klantcontacten, ligt de customer ownership bij partij 2. Partij 1 zal partij 2 dan moeten helpen bij het overdragen van klantgegevens.

 

Correct me if I am wrong. 8)


Steun onderzoeksjournalistiek. 🕵🏼‍♀️ Word vriend van Investico (ANBI). 

Link naar reactie
 • 0
Legend     2,4k 117
hij deed een percentage er bovenop en deed niets anders dan alleen mijn factuur overnemen,

 

Waarom denk je dat dat relevant is voor het huidige conflict? Je wist vanaf het begin dat hij jouw diensten doorlevert aan eindklanten en daar is volgens mij niks mis mee.

 

Er zijn providers die whitelabelhosting leveren aan webdesignbureaus e.d., die het doorleveren aan hun eindklanten. Dan is het webdesignbureau de klant van de provider en de eindklant is klant van het webdesignbureau. Het webdesignbureau strijkt een marge op, waar het eigenlijk weinig meerwaarde voor levert. Dat is de prijs die de klant betaalt voor zijn gebrekkige kennis van zaken.

Link naar reactie
 • 1
Raad van Advies     4,3k 3 485

U wilt geen zaken meer doen met de tussenpersoon, maar rechtstreeks met zijn klanten? Als dat voor een rechter gebracht wordt, is de kans groot dat dat als onbetamelijk en in strijd met de redelijkheid en billijkheid geacht wordt. Wanneer de tussenpersoon dientengevolge schade lijdt, zult u die dan moeten vergoeden.

 

Die schade moet echter wel aangetoond worden. Het vorderen van een gefixeerde schadevergoeding zonder contractuele of wettelijke grondslag zal geen doel treffen.

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     841 22

De eis om alle registraties over te dragen doorstaat m.i. niet de toets der redelijkheid en billijkheid zolang partij 1 aan zijn leveringsverplichtingen voldoet. Immers, in hoeverre kan er dan voor partij 2 sprake zijn van geleden schade? In dit kader zijn m.i. de door partij 2 geopteerde schadevergoedingen, juridisch gezien, niet haalbaar.

 

Mocht je de tussenpersoon volledig buiten spel willen zetten dan deel ik de mening van StevenK volledig.

 

Succes


www.camelot-legal.nl

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wie is er online?
  5 leden, 111 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 65.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.