Ga naar inhoud

De Postmaterialist

Aanbevolen berichten

Retired Mod     7,8k 145

Ik ben een "Postmaterialist" volgens de mentality test van Motivaction.

 

Het lijkt een zeer serieuze test. Ik weet alleen niet of ik blij ben met de kwalificatie Postmaterialist.


 

De postmaterialist:

De maatschappijkritische idealist die zichzelf wil ontplooien, zich verzet tegen sociaal onrecht en opkomt voor het milieu.

 

Solidariteit en harmonie kenmerken de mensen binnen dit milieu. Ze zijn kritisch ten opzichte van de hedendaagse maatschappij. Het streven naar een onderlinge verbondenheid, het nemen van verantwoordelijkheden en het werken aan sociaal-maatschappelijke verbeteringen, spelen een prominente rol. Postmaterialisten hechten er veel belang aan te kunnen leven volgens hun eigen principes en zijn sterk sociaal bewogen. Verantwoord leven is belangrijk: zonder verspilling, winstbejag en zonder aantasting van het milieu. Bij voorkeur werkt men bij instellingen of organisaties die een bijdrage leveren aan het maatschappelijk welzijn. Mensen binnen dit milieu tonen zich zowel geïnteresseerd in kunst en cultuur (film, musea, toneel, cabaret, klassieke concerten), als in een meer 'huiselijke' vorm van vrijetijdsbesteding. Het gezinsleven is veelal hecht (sterke onderlinge betrokkenheid), maar niet ingericht volgens traditionele patronen.

 

Overige opties:

 

Postmoderne hedonisten

Kosmopolieten

Nieuwe conservatieven

Opwaarts mobielen

Moderne burgerij

Gemaksgeorienteerden

Traditionele burgerij

 

 


Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
Retired Mod     9,9k 461

De kosmopoliet

 

De open en kritische wereldburger die postmoderne waarden als ontplooien en beleven integreert met moderne waarden als maatschappelijk succes, materialisme en genieten.

 

Het milieu van de kosmopolieten kenmerkt zich door ambitie (hard werken en maatschappelijk hogerop komen), behoefte aan zelfontplooiing en sociale betrokkenheid. Nieuwe ervaringen en kennis opdoen om zich persoonlijk te verrijken vormen belangrijke drijfveren. Men toont een sterk geloof in het realiseren van persoonlijke en sociale ambities. De leefstijl van de kosmopolieten is actief en veelzijdig. Zij hebben een brede interesse op het gebied van kunst en cultuur. Werken neemt in dit milieu een belangrijke plaats in, zowel met het oog op persoonlijke groei als met het oog op maatschappelijke erkenning. Niet alleen werk, maar ook activiteiten in de vrijetijdssfeer worden aangewend om zich persoonlijk te verrijken. Mensen binnen dit milieu hebben een uitgebreid netwerk van sociale contacten.

 

Ben tevreden :)

Link naar reactie
Retired Mod     7,8k 145

De kosmopoliet

 

De open en kritische wereldburger die postmoderne waarden als ontplooien en beleven integreert met moderne waarden als maatschappelijk succes, materialisme en genieten.

 

Het milieu van de kosmopolieten kenmerkt zich door ambitie (hard werken en maatschappelijk hogerop komen), behoefte aan zelfontplooiing en sociale betrokkenheid. Nieuwe ervaringen en kennis opdoen om zich persoonlijk te verrijken vormen belangrijke drijfveren. Men toont een sterk geloof in het realiseren van persoonlijke en sociale ambities. De leefstijl van de kosmopolieten is actief en veelzijdig. Zij hebben een brede interesse op het gebied van kunst en cultuur. Werken neemt in dit milieu een belangrijke plaats in, zowel met het oog op persoonlijke groei als met het oog op maatschappelijke erkenning. Niet alleen werk, maar ook activiteiten in de vrijetijdssfeer worden aangewend om zich persoonlijk te verrijken. Mensen binnen dit milieu hebben een uitgebreid netwerk van sociale contacten.

 

Ben tevreden :)

 

Ha, de kosmopoliet uit Putten :D


Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
Legend     990 176

De postmoderne hedonist

De pionier van de beleveniscultuur, waarin experiment en het breken met morele en sociale conventies doelen op zichzelf zijn geworden.

 

Mensen die tot de postmoderne hedonisten worden gerekend, zijn individualistisch en tonen een sterke wil tot zelfbeschikking. Ook hechten zij veel waarde aan zelfontplooiing en persoonlijke groei. Mensen binnen dit milieu hebben een onafhankelijke leefstijl en hechten er veel belang aan zelf te kunnen beslissen over de dingen die hen aangaan. Opvallend is het relatief grote aantal mensen dat zelfstandig een beroep uitoefent. Werk is belangrijk, maar niet heilig: ook activiteiten in de vrijetijdssfeer kunnen intrinsieke voldoening geven. Postmoderne hedonisten genieten van kunst en cultuur (museumbezoek, cabaret en toneel), maar er is ook sprake van een rijk uitgaansleven en er wordt veel aan sport gedaan. Binnen dit milieu komt het traditionele gezinspatroon relatief minder vaak voor.

 

Vervolgens zijn op u de volgende waardenprofielen van toepassing, van meest naar minst passend:

Postmaterialisten

Kosmopolieten

 

Komt in de buurt. ::)

 

 

 


Ondernemer achter dé lesmethode ondernemerschap voor het MBO www.isondernemenietsvoorjou.nl

Daarnaast die van www.calimeromarketing.nl en www.ondernemersfacts.nl

Link naar reactie
Retired Mod     7,8k 145

Maar de bijgeleverde interieurplaatjes kloppen voor geen meter!

 

Ow, die kon ik niet eens openen.


Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
Legend     990 176

@Nils, ik zag de plaatjes pas toen ik het mailtje doorstuurde naar mijn wederhelft om hem te informeren over het zojuist geplakte labeltje.

 

@ Jeroen, wat staat er bij jou op 2 en 3?

 

Grappig dat het er op lijkt dat we redelijk bij elkaar in de buurt zitten.


Ondernemer achter dé lesmethode ondernemerschap voor het MBO www.isondernemenietsvoorjou.nl

Daarnaast die van www.calimeromarketing.nl en www.ondernemersfacts.nl

Link naar reactie
Moderator+     11,2k 478

Joepie .... mijn uitkomst is precies zoals ik wil leven... Ik weet alleen nog niet hoe ;D.

 

Maar ja... als de uitkomst dit zegt dan moet ik gewoon niet meer eigenwijs zijn en lekker met gemak het leven door? Behalve dan de foto's, want ik haat rommel !

 

De gemaksgeoriënteerde

De impulsieve en passieve burger die in de eerste plaats streeft naar een onbezorgd, plezierig en comfortabel leven.

Een zorgeloos leven leiden en van het leven genieten vormen binnen het milieu van gemaksgeoriënteerden belangrijke doelen. Aan werk wordt weinig waarde gehecht,het genieten na werktijd heeft veelal tot doel het werk te vergeten. 'Lekker leven'en gemak staan voorop. Het geld dat verdiend wordt of waar men over beschikt wordt veelal direct uitgegeven. De vrije tijd en het privé-leven zijn zonder meer belangrijker dan het werk. Vrije tijd en werk staan geheel los van elkaar. De vrije tijd wordt meer gekenmerkt door plezier en vermaak dan door rust en ontspanning. Veel mensen binnen het gemaksgeoriënteerde milieu hebben relatief vrije opvattingen over de traditionele man/vrouw-verhouding.

 

Vervolgens zijn op u de volgende waardenprofielen van toepassing, van meest naar minst passend:

2. Opwaartse mobielen

De carriëregerichte individualisten met een uitgesproken fascinatie voor sociale status, nieuwe technologie, risico en spanning.

3. Kosmopolieten

De open en kritische wereldburgers die postmoderne waarden als ontplooien en beleven integreren met moderne waarden als maatschappelijk succes, materialisme en genieten.

 

Nummer 2 past wel bij mij... ook de foto's.

Maar misschien heb ik toch té impulsief en gemakzuchtig de test ingevuld. En dan klopt eerstgenoemde profiel weer wel ;)

 

 


Netwerken: Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent !

Link naar reactie
Legend     294 6

Ja !! zéér serieus Nils ;)

 

Volgens de test ben ik:

 

De opwaarts mobiel

 

De carrièregerichte individualist met een uitgesproken fascinatie voor sociale status, nieuwe technologie, risico en spanning.

 

Maatschappelijk succes en hogerop komen vormen voor de opwaarts mobielen belangrijke drijfveren. Hun geluk wordt voor een belangrijk deel door hun carrière bepaald ('mijn werk is mijn leven'). Zij hechten er tevens veel waarde aan om aan anderen te kunnen laten zien wat zij hebben bereikt. Over het algemeen is men duidelijk materialistisch ingesteld; (veel) geld verdienen en consumeren zijn belangrijk. Opwaarts mobielen leiden een bijzonder druk en gehaast leven en voor huishoudelijke bezigheden als boodschappen doen en koken is nauwelijks tijd. In het algemeen zijn mensen binnen dit milieu vrij statusgevoelig en sterk prestatiegericht. Veel tijd voor rust en ontspanning lijkt er niet te zijn. Ze zien het gezin wel als de ideale leefvorm, maar tonen doorgaans geen sterke familiaire betrokkenheid.

 

Vervolgens zijn op u de volgende waardenprofielen van toepassing, van meest naar minst passend:

Gemaksgeorienteerden

Postmoderne hedonisten

Moderne burgerij

Kosmopolieten

Postmaterialisten

Nieuwe conservatieven

Traditionele burgerij

 

 

mmmm...vlgs mij is m'n werk niet m'n leven maar de énige échte hobby die ik heb.. ;D

 

Nu begrijp ik ook waarom ik het gedicht zo mooi vindt wat Dimitri van Tooren zingt met o.a. :

"Ik herken heel veel in dit leven..

Ik ken alleen mezelf nog niet " :)


http://nl.linkedin.com/in/corvanprooyen

Leg niet teveel vast, anders beweegt het niet meer !

Link naar reactie
Retired Mod     7,8k 145

 

Maar bij wie staat "traditionele burgerij" niet op de laatste plaats?

 

 

 

Misschien is dat wel de overeenkomst tussen ondernemers; traditionele burgerij zijn we in elk geval NIET.


Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
Legend     2,8k 127

Voor wat het waard is, dit is mijn lijstje.

 

1. Kosmopolieten

2. Postmoderne hedonisten

3. Nieuwe conservatieven

4. Opwaarts mobielen

5. Postmaterialisten

6. Gemaksgeorienteerden

7. Moderne burgerij

8. Traditionele burgerij

 

Was wel enigszins verbaasd, ik een kosmopoliet. ;)

Link naar reactie
Legend     5,5k 321

Misschien is dat wel de overeenkomst tussen ondernemers; traditionele burgerij zijn we in elk geval NIET.

 

Volgens mij scoort de test minder nauwkeurig of je nou hedonistisch of post-iets of opwaarts mobiel of kosmopolitisch bent, maar wel dat we geen moderne of traditionele burgerij zijn. Ik vind mezelf niet zo hedonistisch maar wel kosmopolitisch en post-vanalles en mobiel.

Link naar reactie
Legend     454 13

 

Volgens de test ben ik:

 

De opwaarts mobiel

 

 

 

Ik idem. Kan mij er nog wel in herkennen ook. Wel heb ik mij een duidelijk €-doel gesteld. Zodra dat is bereikt zal werken niet meer tot de dagelijkse bezigheden gaan behoren. 8)


Specialist op het gebied van "advertising by products",

vinder van het juiste geschenk voor uw doel.

Link naar reactie
Retired Mod     7,8k 145

Ik heb mijn collega's gevraagd de test in te vullen, wat blijkt? Het zijn hier allemaal postmaterialisten! Zou dat wat betekenen? Is het besmettelijk?


Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
Legend     2,8k 127

Ik heb mijn collega's gevraagd de test in te vullen, wat blijkt? Het zijn hier allemaal postmaterialisten! Zou dat wat betekenen? Is het besmettelijk?

 

Fascinerend, in zekere zin is het "besmettelijk"

Gewoonlijk noem je dit bedrijfscultuur, er zijn onderzoeken geweest waarbij is aangetoond dat mensen die veel met elkaar omgaan en langdurig in hetzelfde gebouw aanwezig zijn elkaars gewoonten gaan overnemen.

Iemand die teveel afwijkt gaat weg, anderen passen ze zich aan en worden gevormd naar de "eisen" die de groep aan ze stelt.

 

Je ziet het ook in relaties waarbij man en vrouw steeds meer van elkaars gewoontes overnemen naarmate de relatie langer duurt, partners nemen hierbij zelfs elkaar lichaamstaal over.

Link naar reactie

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten

Account aanmaken

Registreer voor een nieuwe account in onze community. Het is erg gemakkelijk!

Registreer een nieuw account

Inloggen

Heb je reeds een account? Log hier in.

Nu inloggen
Verberg sidebar
 • Wie is er online?
  7 leden, 133 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 65.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.