Ga naar inhoud
 • 0

Tien tips voor start-up medewerkers (Jeroen Bakker)

Retired Mod     9,9k 461

Er zijn vele artikelen, weblogposts en boeken die zich specifiek richten op ondernemers en oprichters. Tips, aandachtspunten, ervaringen, inspiratie, motivatie, het is altijd erg interessant en leerzaam om te lezen hoe anderen tegen bepaalde kwesties aankijken en welke tips zij hebben. Het is inspirerend om te lezen over successen, tegengekomen valkuilen, opzienbarende ideeën en inspirerende activiteiten van anderen.

 

Na jarenlang met alleen mijn medeoprichter te hebben gebouwd aan ons bedrijf, zijn we de laatste maanden flink groeiende qua medewerkersbestand. En ik heb gemerkt dat een groot aantal tips voor ondernemers, niet één op één vertaalbaar zijn naar medewerkers. In deze column heb ik een aantal tips verzameld uit mijn eigen dagelijkse praktijk en die uitgebreid met enkele uit een weblogartikel van Anuj Khurana. Het is geen definitieve lijst natuurlijk, maar wellicht wel wat goede pointers voor medewerkers van startende en groeiende innovatieve ondernemingen.

 

Het idee voor deze column komt vanuit een artikel van Anuj Khurana, naast auteur en weblogger werknemer bij ontwikkelaar van internetapplicaties MangoSpring. Anuj’s artikel is gepubliceerd op de geweldige website Found|READ - een must read voor elke ondernemer. Ik heb een aantal van Anuj’s punten die ik in mijn eigen bedrijf herken, aangevuld met mijn eigen tips en ideeën.

 

1. De verschillende petten van een start-up passen iedereen die ze wil passen

 

Binnen een start-up moeten vele dingen vanaf nul geregeld worden. De oprichter is doorgaans de multi-tasker op wiens bord het merendeel terecht komt, simpelweg omdat het geregeld móet worden en er niemand is die het op zich neemt.

Goed delegerende ondernemers zullen veel van het werk van hun bord naar de jouwe toeschuiven, maar zullen kiezen voor díe werkzaamheden, die passen binnen jouw vakgebied. Stel dat je als webdeveloper aangenomen bent, dan zullen ook veel technische zaken naar jou gedelegeerd worden, idem geldt dat voor communicatiezaken naar degene die aangenomen is om zich met public relations bezig te houden. Delegeren naar vakgebied is logisch, en de zaken die niet bij iemands vakgebied horen blijven bij de oprichter liggen.

 

Wat betekent dat? Dat betekent dat de oprichter op goed geluk deze activiteiten zal oppakken. Niet omdat hij dat per sé wil, maar omdat niemand anders het doet en hij niet weet aan wie hij het moet delegeren. Misschien zit er echter iets bij wat jou erg aanspreekt en, hoewel het niets met je primaire vakgebied te maken heeft, het je wel leuk lijkt dat probleem op te lossen. Maak dat kenbaar! Zo verbreed je je eigen werkzaamheden en kom je met uitdagende nieuwe dingen in aanraking. Terwijl je tegelijkertijd de werklast van de ondernemer helpt verminderen en hem in staat stelt te focussen op zijn eigen werk!

 

2. Start-ups bestaan uit een klein en hardwerkend groepje mensen (dat opereert als een team!)

 

Er is weinig ruimte om niet hardwerkend te zijn. Bij grote organisaties kun je gemakkelijk meedeinen met de golven en redelijk onopvallend weinig bijdragen, bij kleine organisaties merken anderen dat meteen. Iedereen werkt daar namelijk hard, zelfs de oprichters en ‘managers’, omdat er simpelweg te veel te doen is in een start-up!

 

Niet alleen levert niet hardwerkend zijn vervelende situaties op – anderen hebben het gevoel dat ze een profiteur meezeulen – je dupeert het bedrijf ook echt. Slecht, ongemotiveerd werk kost namelijk drie keer zoveel als goed werk: 1x is dat het werk vaak niet goed is, dus alles gecontroleerd moet worden en delen wellicht over moeten, 2x omdat degene die jouw werk zit te doen niet aan zijn eigen werk toekomt, en 3x omdat extra communicatie onderling en bijvoorbeeld naar klanten nodig is. Niets is frustrerender dan mensen die hun bijdrage aan het team niet leveren.

 

Het absolute voordeel: goed, hard werk valt direct op en zal ongetwijfeld zéér gewaardeerd worden!

 

3. Oprichters zijn niet alwetend...

 

...ze zijn alleen snel met het bedenken van antwoorden. Als je een vraag aan ze stelt krijg je 10 van de 10 keer direct een antwoord, zodat het lijkt alsof ze alles weten. Dat is niet zo. Ze beseffen echter dat wanneer ze geen antwoord geven jij niet verder kunt, dus bedenken ze ter plekke wat het beste lijkt. Simpelweg omdat een antwoord _nu_ nodig is.

 

Uiteraard is het beste om dat soort vragen in z’n geheel te voorkomen, en zelf na te denken en de beste beslissing te nemen. Vaak is het beste antwoord of de beste oplossing namelijk al lang impliciet bekend, maar wordt naar extra bevestiging gezocht. Dat is in een start-up juist niet nodig, mits je voldoet aan het volgende punt:

 

4a. Elke beslissing is goed: als je hem maar neemt

 

Een beslissing is beter dan geen beslissing. Geen beslissing levert namelijk vertraging op, onnodige discussie, onnodig lange discussie, twijfel, o ja, en zei ik al vertraging? Dat laatste is nu net iets wat niet wenselijk is binnen een start-up. Oppakken, wegwerken en met de volgende klus beginnen, dat is het devies. Daarom:

 

4b. Elke beslissing is goed: als je hem maar kunt verdedigen

 

Denk – kort – goed na en neem dan een beslissing. Door goed na te denken kies je de op dat moment beste optie, zodat je later altijd je keuze kunt verdedigen. Een naar op dat moment beste inzicht en wetenschap genomen beslissing die achteraf niet de beste blijkt te zijn, wordt je binnen ons bedrijf nooit aangerekend. Immers, op dat moment was die keuze de beste, en alles is beter dan geen beslissing nemen.

 

In mijn bedrijf vind ik weloverwogen keuzes maken en beslissingen nemen en vervolgens in actie komen veruit de belangrijkste eigenschap van een medewerker. Niets is ergerlijker dan “Uhh, ik wist niet wat ik moest kiezen, dus heb ik maar niets gedaan.”

 

5. Geen bericht is goed bericht

 

De beste afspraak die je binnen een bedrijf kunt maken voor wat betreft werk verdelen en delegeren, is dat je er vanuit moet kunnen gaan dat wanneer je _niets_ hoort, het geregeld is. Het spiegelbeeld - altijd terugkoppeling - zorgt voor onnodig veel communicatie, tracking van activiteiten en misverstanden.

Het vraagt wel om gedegen delegatie van zaken, met bijvoorbeeld als eis dat to-do’s altijd via e-mail of via een speciaal daarvoor ingericht systeem verstuurd worden. Zo vormt de Inbox van de ontvanger een perfect overzicht van af te handelen to-do’s. Indien terugkoppeling gewenst is wordt er expliciet om gevraagd, staat het er niet bij dan is terugkoppeling niet nodig. Het mag wel natuurlijk, maar ook zonder terugkoppeling moet de ander er van uit mogen gaan dat het geregeld is.

 

Kun je iets niet regelen of heb je er geen tijd voor, koppel het dan eveneens via e-mail terug naar de verstuurder. Terugkoppeling is voldoende, je mag er dan vanuit gaan dat het probleem van jouw bord is. De oorspronkelijke verstuurder kan het vervolgens alsnog zelf oppakken of bij iemand anders uitzetten.

 

6. A-synchrone communicatie is vaak beter

 

Start-ups zijn hectisch, waarbij er vele zaken tegelijkertijd lopen en iedereen met verschillende projecten bezig is. A-synchroon communiceren houdt in dat er communicatie plaatsvindt, maar niet door beide deelnemers op hetzelfde moment als in een (telefoon)gesprek. Het beste voorbeeld is e-mail. Telefoon of even langsgaan geeft een grote kans dat de ander op dat moment diep in een totaal ander project zit. Het telefoontje of gesprek vraagt om directe aandacht, onderbreekt de concentratie en focus, en gaat over een project waar hij of zij op dat moment volstrekt niet inzit.

 

A-synchrone communicatie heeft als voordeel a) dat je het kunt afhandelen wanneer jíj er tijd voor hebt, b) je er even voor kunt gaan zitten, en niet ter plekke je moet verdiepen in waar het ook alweer over ging, c) je diverse verschillende to-do’s en vragen over één project kunt bundelen en in één keer kunt afhandelen.

 

7. “Don’t just point out what’s broken, fix it!”

 

Bovenstaande titel komt direct uit het artikel van Anuj, onvertaald omdat hij _exact_ beschrijft hoe we dit wensen. Er zijn altijd vele zaken die beter kunnen, en er is altijd te weinig tijd. Het is dus erg waardevol wanneer je een paar van die dingen niet aanstipt, maar meteen oppakt en oplost.

 

8. Iedereen zit in sales

 

Elk contactmoment voor een kleine organisaties betekent nieuwe kansen. Juist omdat je klein bent kiezen veel klanten voor jouw organisatie omdat ze enthousiasme, betrokkenheid, kundigheid, kennis van zaken en frisse ideeën herkennen. In elk contact moet dat tot uiting komen, dus ook in contacten tussen de buitenwereld en de medewerkers die niet expliciet aangenomen zijn op hun mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

 

Sales is bij kleine organisaties expliciet geen afgekaderde taak voor verkopers, maar voor de hele organisatie. En met sales bedoel ik het verkopen van het bedrijf, breder dan daadwerkelijk het binnenhengelen van klanten: verkopen kan ook aan zakenpartners en leveranciers, aan potentiële klanten en bestaande klanten, aan journalisten die wellicht bellen, of wie dan ook.

 

Elk telefoontje en elke e-mail moet eraan bijdragen dat er een positief beeld bestaat en blijft bestaan van het bedrijf. Betekent dat dat je keihard moeten kunnen onderhandelen en een verkoop moet kunnen sluiten? Nee, natuurlijk niet. Daar zijn wel anderen voor. Maar de verkoop kan wel beginnen bij het eerste telefoontje wat iemand met jou voert, dus pak elk moment aan om jezelf en je bedrijf zo goed mogelijk in de spotlight te zetten. Met een vriendelijk woord, met een kundige aanpak en met verstand van zaken.

 

9. Zelfmotivatie is essentieel

 

Bij een start-up lijkt doorgaans alles te mogen. En vaak mag dat ook. Er zijn geen IT-restricties over wat je op je computer mag installeren, er zijn geen websites geblokkeerd. Er zijn geen uitgebreide urenverantwoordingen nodig, of tot op de cent nauwkeurige uitgaveplanningen. Simpelweg omdat niemand daar tijd voor heeft.

 

Wij ‘eisen’ binnen Paragin dat mensen weblogs lezen en een RSS-reader installeren. We bestellen boeken en hebben abonnementen op tijdschriften als Wired. Het maakt mij niet uit of men 20 minuten uittrekt om Southpark of The Simpsons te kijken, of een wandelingetje in de buurt te maken om gedachten op een rij te zetten.

 

Ik wil er vanuit kunnen gaan dat iedereen gecommit is aan zijn werk en weet wat er gedaan moet worden binnen ons bedrijf. Dat hoef ik ze niet te vertellen, en wíl ik ze niet vertellen. Ik hoop dat we hardwerkende professionals aangenomen hebben, die zelf hun tijd indelen en weten wanneer ze extra gas bij moeten geven en wanneer de teugels wat losser mogen. Net als dat ik dat voor mezelf zelf bepaal en mijn medeoprichter voor hemzelf, wil ik dat iedereen dat voor zichzelf bepaalt. Kun of wil je dat niet, dan moet je niet bij een start-up gaan werken.

 

10. Wees voorbereid op emoties en tegenstrijdige berichten

 

Omdat je in een start-up doorgaans bovenop de oprichters zit, krijg je ongefilterd hun emoties mee. En die kunnen in hele korte tijd van enorme positieve hoogten naar diepe depressieve dalen en weer terug schieten. Het ene moment is alles super en regent het mooie klanten en inkomsten, het andere moment is alles #%$!, stort de hele wereld in en mislukt alles.

 

Oprichters staan doorgaans onder grote – gezonde – spanning, dus probeer hier op voorbereid te zijn en vat niet elke opmerking direct op als serieuze koerswijziging. Als we elke keer dat ik na een tegenvaller uitroep dat we ‘helemaal stoppen met die rotbusiness’ daar meteen strategische wijzigingen aan zouden koppelen, dan hadden we een serieus probleem.

 

11. Oprichters zijn net mensen

 

Ik smokkel één laatste puntje bij deze Top Tien. Het is zelfs een enorme open deur, maar het is er wel eentje uit de praktijk. Hoewel oprichters vaak een stap voor lijken te lopen op ‘gewone’ medewerkers, zijn ook zij namelijk ook maar gewoon mensen.

 

Ondernemers weten het vaak ook niet, proberen maar gewoon wat uit en leren iedere dag nieuwe dingen bij.

 

Er is niets fijner dan het krijgen van oprechte, opbouwende kritiek, ideeën en suggesties. Dus zie je om je heen strategische of praktische dingen die jij anders zou doen, schroom dan nooit om het te zeggen (lees wel eerst punt 7 nog een keer!) en om zo je bijdrage te leveren aan verder succes van de start-up!

 


 

P.S. Voor meer over ditzelfde onderwerp verwijs ik graag naar een artikel van mijn collega Dennis Hendriksen. Hij kwam van grote organisaties als Canal+ en Sport1 en heeft zijn ervaringen binnen ons bedrijf gevangen in een boeiend artikel met de titel ‘Honderd dagen bij een internet start-up’.

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

10 antwoorden op deze vraag

 • 0
Retired Mod     7,8k 145

Ik ben de column, met je welnemen, voorgelegd aan de hoofdredacteur van de matchme en hem in overweging gegeven het stuk over te nemen in het dubbeldikke beursnummer van de Matchme.


Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wie is er online?
  6 leden, 119 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 65.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.