Ga naar inhoud
 • 0

gegevensuitwisseling BD en UWV

Junior     13 0

Heeft iemand ervaring met de gevolgen van het uitwisselen van gegevens tussen BD en het UWV wat betreft de opgave van uren voor het urencriterium (ondernemingsaftrek) in het geval in enig jaar ook een uitkering is ontvangen waarvoor urenverantwoording een grondslag was.

 

Met andere woorden kan de BD de beoordeling van het aantal uren baseren op de opgaven aan het Uvw en omgekeerd (Uwv maakt gebruik van de urenverantwoording aan de BD).

Hoe loopt zoiets af, oftewel is er een verdediging te maken.

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 0
Legend     2,3k 227

De belastingdienst en het UWV hadden aangekondigd dat ze hun gegevens over 2004 aan elkaar uit zouden wisselen. Ze hebben hier behoorlijk wat discutabele zaken mee naar boven gehaald. Je kunt dus op je vingers natellen dat ze dat over het jaar 2005 nog eens herhalen.

 

Voor wat betreft 2006 ligt e.e.a. weer complexer omdat m.i.v. 1 juli 2006 de regeling omtrent de startersperiode is ingevoerd (zelfs met terugwerkende kracht naar een datum in april 2006).

 

(wat wel weer scheelt is dat de belastingdienst en het UWV op dit moment hun handen vol hebben om hun dagelijkse taken een beetje soepeltjes uit te voeren)

 

Al-met-al is dit een zee waarin het zonder goede loods lastig varen is.

 

Succes met het houden van de juiste koers! Ard

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     8,7k 582
Met andere woorden kan de BD de beoordeling van het aantal uren baseren op de opgaven aan het Uvw en omgekeerd

 

Maar natuurlijk. Daar is die hele gegevensuitwisseling onder andere om te doen, toch?

 

Of het er in praktijk van zal komen is een ander verhaal, maar in principe zou je een probleem kunnen hebben als die twee opgaven duidelijk van elkaar verschillen.

Link naar reactie
 • 0
Junior     13 0

Al-met-al is dit een zee waarin het zonder goede loods lastig varen is.

 

 

Hier gaat het mij om. Dat de BD en het Uwv kunnen scoren is duidelijk alleen in welke mate. Waar het mij om gaat is zijn er juridische gronden, richtlijnen of zelfs uitspraken (jurispedentie) waarin duidelijk gemaakt is hoe uren aangewend cq op 1 lijn gezet kunnen worden. Zijn dus de uren gelijkwaardig voor de beide instanties.

 

Ik zie het zo dat de doelstelling van het UWV anders is namelijk (evt via integratie) uiteindelijk iemand weer een zelfstandig inkomen te verschaffen.

 

De doelstelling van de BD is een andere nl. is erop gericht over een bepaalde periode belasting te heffen over economische resultaten onder aftrek van kosten (en tijd). De tijd die je besteed om dit te bereiken ic het drijven van een onderneming is naar zijn aard een overgelijkbaar uitgaanspunt afgezet tegen het UWV. Het gevolg is dat je voor de belasting veel meer uren kunt en moet investeren en als zodanig al snel aan het urencriterium zit.

 

Kortom:

Heeft iemand kennis of ervaring met een juridische verdediging tegen het speelbal zijn van de onduidelijke richtlijnen op dit vlak tussen de instanties UWV en BD ??

 

Bovendien kan ik mij voorstellen dat voor het verdedigen van zo een standpunt input van een advocaat verstandig zal zijn.

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     8,7k 582
De tijd die je besteed om dit te bereiken ic het drijven van een onderneming is naar zijn aard een overgelijkbaar uitgaanspunt afgezet tegen het UWV.

 

Kijk uit dat je niet de verkeerde conclusies trekt. De twee diensten mogen dan verschillende doelen hebben, maar het uitwisselen van de gegevens is om te voorkomen dat iemand van twee walletjes eet, dus zowel aanspraak maakt op ondernemersaftrek en dergelijke, en tegelijkertijd een WW-uitkering ontvangt.

 

Mocht je dus in de situatie zitten dat je bijvoorbeeld wel ondernemersaftrek hebt toegepast, en tegelijkertijd aan het UWV hebt gemeld dat je weinig uren in je onderneming hebt gestoken, dan zie ik niet hoe je dat recht zou kunnen praten als men daar achter komt.

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     2,4k 192

Ik heb zelf in 2005/2006 een onderneming gestart naast een ww-uitkering. Van het UWV kreeg ik te horen dat ik de uren die ik voor een opdrachtgever werkte en niet meer beschikbaar was voor een betaalde baan op mijn urenbriefje moest opgeven. Dit heb ik (uiteraard) netjes gedaan.

In recente jurisprudentie lees ik echter dat hier uiteindelijk anders over wordt geoordeeld namelijk dat je alle uren die je aan je onderneming besteedt (incl. alle overige werkzaamheden die niet declarabel zijn) zou moeten opgeven. Omdat dit tegenstrijdig is met de informatie die ik destijds heb gekregen heb ik het UWV om opheldering gevraagd. Ik heb hier echter nog geen antwoord op gekregen.


maak eens een buiteling:

www.saltoadvies.nl

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     8,7k 582
de uren die ik voor een opdrachtgever werkte en niet meer beschikbaar was voor een betaalde baan

 

De informatie vanuit het UWV is inderdaad meestal schrikbarend slecht.

 

De essentie is het laatste deel van deze zin. Als je bijvoorbeeld bezig bent met je administratie kun je niet tegelijkertijd voor een baas werken, dus ook die uren moet je vermelden. Mij hebben ze dat destijds trouwens gelukkig wel goed verteld.

Link naar reactie
 • 0
Junior     13 0

"Gelukkig" zijn er dus meer starters die onder een uitkering zijn begonnen en ook te maken hebben met het "urenprobleem"

 

Het kan niet anders dat meer starters hiermee te maken krijgen omdat de BD de aangiftes nu (pas) gaat controleren. Een dan te bedenken dat in de afgelopen jaren het aantal starters vanuit de WW behoorlijk is gezien de toename van het aantal startende bedrijven in de bouwnijverheid, ict dienstverleners, uitzendbureau's etc. Daar staat nog wat te wachten ;D

 

Ik zelf heb al eerder bij het UWV moeten verdedigen waarom ik ondernemingsaftrek opvoerde. De werkzaamheden voor het opstarten van een onderneming worden toch wel (mist onder de juiste, wellicht persoonlijke, omstandigheden) los gezien van de uren op te geven aan het UWV. Uren die werkelijk leiden tot inkomen moet je wel opgeven en dus in mindering brengen op de uitkering. Ik dacht dat dit dus was afgedaan, vond de belastingdienst op basis van het urencriterium/ ondernemingaftrek het alsnog nodig, na ruim een jaar, opnieuw het UWV in te lichten. Tja, leuker kunnen ze het niet maken. 8) Makkelijker ook niet :-X

 

Het blijft volgens mij wel een grijs gebied die urenquestie, daar naar mijn weten niet echt goed is omschreven wat dan tot "de in te leveren uren" gerekend moet worden. Uitleg destijds verschilt sterk per UWV of gebeurd geheel niet en moet je de regels zelf uitzoeken, zo die er al bestaan want het UWV is (was destijds) niet op het zelfstandig beginnen ingesteld.

Niemand van het UWV was destijds bereid daar in het openbaar of voor groepen een zinnig woord over te zeggen.

 

Het voorbeeld hierboven zegt, dat als je aan de administratie werkt kan je inderdaad niet voor een werkgever werken. Maar als ik een sollicitatiebrief schrijf, of bij het CWI op zoek ga naar een openstaande functie etc. kan ik op dat moment ook niet voor een werkgever werken. Het is maar net hoe je het uitlegt. Terwijl je wel het zelfde nastreft nl het verkrijgen van een inkomen om uit de uitkeringssituatie te komen.

 

Het volgende voorbeeld is misschien treffend.

 

Stel je begint een adviesbureau of boekhoudkantoortje terwijl je dus van het UWV een uitkering krijgt. Je meld dit uiteraard netjes aan het UWV. Je begint op 1 jan met het opstarten, dus onderneming plan maken, de markt onderzoeken, kantoor zoeken, ict in orde brengen, vergunningen, evt opleiding volgen, klantwerving, reclame, website etc. Tegen het eind van het jaar heb je hierin 1225 uur geinvesteerd. In december heb je een klant waaraan je 8 uur kunt factureren. Stel dat je dit beschouwt als een langdurige relatie. Ik vind het (in deze misschien wat extreme vorm) verdedigbaar dat je zowel ondernemingsaftrek opvoerd en aan het UWV 8 uur inlevert op de uitkering.

Ik zal nog moeten zien wat het UWV en de BD hiertegen in kunnen brengen.

 

Er zijn nog andere argumenten te bedenken zoals behoud van inkomen, aanloopverliezen, investeringen, verlies van klanten, negatief resultaat, het ondernemingsrisico etc.

Mits je dus geloofwaardig en aantoonbaar kunt aantonen dat je netjes gelijkhoudend met de bedrijfsactiviteiten en resultaten je uren inlevert waarbij niet direct tot inkomen of resultaat gerichte uren wel tot het urencriterium volgens de BD kan meetellen, dan zal dit toch verdedigbaar zijn.

 

Als je werkelijk een onderzoek krijgt of de urenopgaven worden zowel door het UWV als BD "onjuist" gebruikt als basis voor de beide instanties is een advocaat inschakelen denk ik wel verstandig omdat je toch te maken heb (in het slechtste geval) met strafbare feiten.

 

 

 

Link naar reactie
 • 0
Legend     2,3k 227

In theorie zijn er 4 uitgangssituatie's van waaruit je een onderneming begint:

- je start een bedrijf nadat je een opleiding beeindigd

- je start een bedrijf nadat je je loonfunctie opzegd

- je start een bedrijf naast je tweede bedrijf

- je start een bedrijf vanuit een uitkering

 

In de eerste 3 gevallen moet je je ook voorbereiden, marktonderzoek doen, kost het je extra tijd etc. Waarom zou dat in het 4e geval, vanuit een uitkering dus, allemaal 100% gesponsord moeten worden vanuit het UWV? Ik ben groot voorstander van de overgangsregelingen die er zijn, vaak is er sprake van een kwetsbare groep mensen, tegelijkertijd ben ik vaak getuige van misbruik/oneigelijk gebruik van regelingen.

 

Natuurlijk mag je tot aan het gaatje gaan om voordeeltjes binnen te slepen. Maar wanneer je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting en daarmee dus claimt 1225 uur in je onderneming bezig te zijn per kalenderjaar is het natuurlijk wel lastig om richting UWV te vertellen dat je een paar uurtjes per week met je toko bezig bent en dat het allemaal nog niet zo rendeert.

 

Wat dat betreft is het ook prettig dat de regeling op het gebied van WW nu overeenkomsten vertoont met regeling voor WAO/WIA, er wordt namelijk nu gekeken naar verdiensten. Slechts in bepaalde gevallen wordt er nog gekeken naar de uren. Gelukkig maar want dat gemarchandeer met uren was in basis al een voedingsbodem voor gezeur.

 

Het ongebreideld verstrekken van uitkeringen aan ondernemers zorgt daarnaast ook voor oneerlijke concurrentie, als toekomstig ondernemer moet je dat ook niet willen.

 

Succes met ondernemen! Ard

Link naar reactie
 • 0
Junior     13 0

Waarom zou dat in het 4e geval, vanuit een uitkering dus, allemaal 100% gesponsord moeten worden vanuit het UWV?

 

 

Wat vergeten wordt is dat als je onder uitkering een bedrijf opstart je ook nog steeds de volledige sollicitatieplicht heb en daar wordt ook naar gekeken bij het blijvend verstrekken van de uitkering

 

Ook moet je niet vergeten dat het starten van een bedrijfje onder uitkering vaak "maar" als alternatief wordt gedaan omdat de arbeidsmarkt op die momenten (zeer) ongunstig is. Vaak of bijna altijd is het zo dat de starter dit abrupt moet ontwikkelen en binnen de tijdsduur van de uitkering. Per definitie ontstaat de uitkering vanwege een overwacht of ongewenst ontslag.

Ik vind dat je het "gesponserd" starten wel wat mag nuanceren. En als je hierbij aantoonbaar 1225 uur maakt mag je toch net als alle andere ondernemers aftrek opvoeren

 

quote author=Starterscoach

 

Wat dat betreft is het ook prettig dat de regeling op het gebied van WW nu overeenkomsten vertoont met regeling voor WAO/WIA, er wordt namelijk nu gekeken naar verdiensten.----

 

In mijn vorige betoog hanteer ik ook dit principe, alleen doe ik dit met het navernant inleveren van de uren (zo was de regelgeving destijds) zodat er sprake is van behoud van inkomsten (wel zo plezierig als je een hypotheek, kinderen enz heb). Als je meteen alle, niet produktieve uren moet inleveren zal je vanaf dag 1 geen inkomsten meer hebben. (eenmaal ingeleverd is blijvend ingeleverd)

Je moet niet vergeten dat de uitkering een vorm van verzekering is waarvoor je zelf de premies heb betaald. Dus echt van profiteren doe je niet. Je moet wel zo eerlijk zijn dat als je met je nieuwe bedrijf een goed en zelfstandig inkomen kunt genereren je de uitkering zelf moet stoppen. Ik denk dat de controle zich daar op moet richten. Ik ben het met je eens dat het urenverhaal een stupide maatstaf hiervoor is en de klopjacht van UWV en BD zich jammer genoeg op deze maatstaf richt.

 

quote author=Starterscoach

 

Het ongebreideld verstrekken van uitkeringen aan ondernemers zorgt daarnaast ook voor oneerlijke concurrentie, als toekomstig ondernemer moet je dat ook niet willen.

 

---

 

Voor de korte termijn zal dit wel kunnen gelden, maar is eenmaal de uitkering beeindigd zal dit niet meer gelden. Dan moet je marktconform opereren. En de uitkering is eindig en wordt zoals je weet steeds korter, dus van "ongebreideld" krijgen van uitkeringen is vind ik geen sprake in dit geval.

Bovendien kent het al reeds bestaande bedrijfsleven ook allerlei subsitiemaatregelingen of doet de overheid bepaalde stimuleringen. Daarnaast moet je niet weer niet overdrijven wat voor bedrijfjes onder een uitkering starten. Vaak zijn dit klusbedrijven, kappers, een adviesbureau, een handelsbedrijfje en blijven over het algemeen klein en lokaal. De impack op de concurrentie zal best wel meevallen. Voor die ene keer dat het gat in de markt is gevuld mag je misschien blij zijn dat we op deze manier het ondernemingsklimaat kunnen bevorderen. Uiteindelijk is via de weg om onder uitkering een bedrijfje te starten wel voor veel mensen de mogelijkheid gegeven zelfstandig een bestaan op te bouwen en wellicht later zelfs mensen in dienst te nemen.

 

Als je het heb over oneerlijke concurrentie dan kan je beter je aandacht vestigen op onderbetaalde Polen die werken voor malafide bedrijven, aanbesteedprocedures voor openbare werken en wat je al niet meer kan bedenken dat vrije handel in de weg staat.

 

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     2,4k 192

Het blijft een vaag verhaal... wil je het goed doen dan moet je afgaan op de informatie die het UWV je geeft, een andere informatiebron had ik niet. Hadden ze meteen gemeld dat het ontwerpen van een website en het opzetten van een administratie ook gekort zouden worden dan had ik dat wellicht pas veel later gedaan. Overigens, als ik op de wc zit, slaap of onder de douche sta ben ik ook niet beschikbaar voor een werkgever!

Na een aantal maanden heb ik, naast mijn eigen onderneming, ook weer een baan voor 32 uur per week geaccepteerd (ik had mijn uitkering al terug laten brengen naar 24 uur).

Naast mijn baan werkte ik nog gemiddeld 33 uur per week in mijn eigen onderneming. Pas toen de opdrachten begonnen toe te nemen en ik werkelijk een reeel inkomen uit mijn eigen zaak kon halen (met gemiddeld 65 uur per week werken) heb ik mijn baan opgezegd.

De kreten hier over het bevoordelen van ondernemers doen geen recht aan veel mensen. Als ik had willen "profiteren" had ik wellicht niets opgegeven en zeker niet later, na het lezen van een aantal uitspraken hierover, zelf contact opgenomen met het UWV. Een beetje genuanceerder antwoord van deze en gene zou ik wel op prijs stellen!


maak eens een buiteling:

www.saltoadvies.nl

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     8,7k 582
Waarom zou dat in het 4e geval, vanuit een uitkering dus, allemaal 100% gesponsord moeten worden vanuit het UWV?

 

Dat wordt het ook niet. Voor alle uren die je als zelfstandige besteed raak je je werknemerschap, en dus je recht op utkering deels kwijt.

 

Overigens, als ik op de wc zit, slaap of onder de douche sta ben ik ook niet beschikbaar voor een werkgever!

 

Klopt, maar dat is niet van invloed op je werknemerschap... ;)

Link naar reactie
 • 0
Junior     13 0

Waarom zou dat in het 4e geval, vanuit een uitkering dus, allemaal 100% gesponsord moeten worden vanuit het UWV?

 

Dat wordt het ook niet. Voor alle uren die je als zelfstandige besteed raak je je werknemerschap, en dus je recht op utkering deels kwijt.

 

 

 

Kijk en als het UWV dat nu eens van te voren goed had duidelijk gemaakt in al die verplichte afspraken met casemanagers, integratiecoaches etc dan was ik misschien nooit begonnen met zelfstandige activiteiten en lekker blijven hopen dat een werkgever mij een baan zou aanreiken (ik heb overigens behoorlijk gesolliciteerd zonder noemenswaardig resultaat helaas). Als je een uitkering "geniet" dan is dat al een onzekere situatie gezien vanuit je inkomenspositie, dan zou ik daarboven op niet nog eens zelf het risico van urenverlies nemen als gevolg van het beginnen van een bedrijfje. Ik ben tenslotte niet voor niets verzekerd tegen inkomenverlies door ongewenst ontslag (of ziekte).

Dan begrijpen ze volgens mij bij het UWV niet hoe je een bedrijfje opzet. STel je voor dat ik voor elke niet geslaagde sollicitatie uren moest inleveren (1 brief versturen 1 uur inleveren, gesprek met uitzendbureau 2 uur, gesprek bij potentiele werkgever 4 uur incl reistijd, , na 50 sollicitaties raakt u uw uitkering kwijt etc.) Dat zal leuke politieke reacties geven. >:(

 

Al met al zit je achteraf met de gebakken peren en mag je onduidelijke regels of slechte informatievoorziening door een lakse instantie zelf zitten verdedigen met alle kosten (advocaat) en moeite / tijd die het kost.

 

Ik wacht maar af wat het gaat worden

 

Nog bedank voor de website www.st-ab.nl en alle reacties

De uitspraken doen overigens niet tot blijdschap geven.

 

 

 

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     2,4k 192

Ehhh, wat mij betreft: persoonlijke afspraak? Heb ik indertijd inderdaad om verzocht maar de betreffende persoon had pas 8 weken later tijd. En aangezien ik niet 8 weken op de bank wilde zitten duimen draaien hebben we het telefonisch besproken. Ik zat op dat moment in de auto dus kon geen notities maken.

Ik begrijp de frustratie van Simone heel goed en inderdaad de jurisprudentie geeft geen reden tot blijdschap. Het UWV kan blijkbaar wel straffeloos onjuiste inlichtingen verstrekken (en gezien de uitspraken is dat in een aantal gevallen zeker aan de orde geweest) maar de goedbedoelende werkzoekende / startende ondernemer moet er wel voor bloeden.

Affijn, ik heb het zelf aangezwengeld bij UWV en ben niet van plan hier een rechtszaak van te gaan maken als dat al aan de orde zou komen. Als beide partijen zich redelijk opstellen dan moet er ook zonder rechtszaak wel uit te komen zijn.

Dat ik onjuiste informatie heb gekregen wil nog niet zeggen dat de geldende regelgeving ineens niet meer op mij van toepassing zou zijn. Als zij zich dan omgekeerd willen realiseren dat ik de onbezoldigde uren waarschijnlijk deels niet zou hebben gemaakt, had ik geweten dat ik hier ook inkomen voor moest inleveren dan hoop ik dat we tot een compromis (gedeeltelijk terugbetalen) kunnen komen, daar zou ik best mee kunnen leven.

Simone: ik ben benieuwd hoe dit bij jou afloopt (en bij mezelf uiteraard).

 


maak eens een buiteling:

www.saltoadvies.nl

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     8,7k 582
Kijk en als het UWV dat nu eens van te voren goed had duidelijk gemaakt in al die verplichte afspraken met casemanagers, integratiecoaches etc

 

Ik ben er ook alleen maar achter gekomen doordat een vriend van me na maanden sappelen zijn eerste 'grote' opdracht van 24 uur kreeg die hem direct 60% van zijn WW-uitkering kostte... :-\

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     7,8k 145

Ik heb absoluut geen verstand van uitkeringszaken, maar wel van ondernemen.

 

Is het niet zo dat een werknemer 8 uur per dag werkt (voor een baas) en een ondernemer ongeveer 14 uur werkt per dag? Besteed je als ondernemer 6 uur per dag aan administratie, website beheer en acquisitie, dan ben je nog steeds 8 uur per dag beschikbaar voor betaald werk.

 

Het wordt meestal anders als je een "opdracht" krijgt. Vooral als die onder kantoortijd uitgevoerd moet worden, ben je niet meer echt beschikbaar voor ander werk.

 

Ik zou het best aandurven om "administratieuren" te boeken als besteding van vrije tijd. Het hoeft niet tijdens kantooruren te bebeuren en je bent gewoon "beschikbaar" voor betaald werk.


Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     8,7k 582

Ik heb absoluut geen verstand van uitkeringszaken, maar wel van ondernemen.

 

Laten we het erop houden dat dat bij het UWV in theorie precies andersom is. In ieder geval voor wat betreft het geen verstand hebben van ondernemen... ;)

 

Besteed je als ondernemer 6 uur per dag aan administratie, website beheer en acquisitie, dan ben je nog steeds 8 uur per dag beschikbaar voor betaald werk.

 

Als je op basis van 40 uur per week recht hebt op een WW-uitkering dan wordt dat beschouwd als de tijd die je te besteden hebt voor werk. Als je dan in een week tijd 10 uur zelfstandig werkt raak je voor die 25% je werknemerschap, en dus je recht op WW kwijt.

 

Nog erger is het dat dit dus per week bekeken wordt. Een half jaar geen zelfstandige uren, 1 week 24 uur, en dan een half jaar weer niets betekent dat je vanaf die ene week 60% van je WW kwijt bent.

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     2,4k 192

Helaas is het ook zo dat je over max. het aantal uren van je dienstverband een uitkering krijgt. Alle bijkomende werkzaamheden en uren die je ook voor je baas maakte (en die je niet opvoert voor je uitkering) worden, indien niet in je aok opgenomen, niet meegerekend. En die extra uren zou je dan naast je uitkering ineens niet meer mogen/kunnen maken?


maak eens een buiteling:

www.saltoadvies.nl

Link naar reactie
 • 0
Moderator     20k 22 1611

Dat de fiscus claims op de ondernemersaftrek (1.225+ uren per jaar) doorspeelt aan het UWV is bekend. Vraag blijft echter welke uren daarvan het UWV mag meenemen in de onttrokken uren aan de gebruikelijke arbeidstijd!

 

Als ik als starter 1.225 uren claim voor mijn ondernemersaftrek, dan is het zeker niet gezegd dat ik daarmee uren onttrek aan mijn arbeidspotentieel. Het UWV heeft er een zware kluif aan om te bewijzen dat ik mijn uren als starter niet in de avond bezigde. Zeker als je als starter met uitkering een tijdsregistratie bijhoudt.

 

Zoals zo vaak, zijn de regels voor UWV en fiscus niet op een hoop te scharen!

 

Salut,

Joost


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0
Junior     13 0

 

Als ik als starter 1.225 uren claim voor mijn ondernemersaftrek, dan is het zeker niet gezegd dat ik daarmee uren onttrek aan mijn arbeidspotentieel. Het UWV heeft er een zware kluif aan om te bewijzen dat ik mijn uren als starter niet in de avond bezigde.

Salut,

Joost

 

Nu dan "denarius" dan heb ik een klusje voor je:

 

Het UWV neemt 1 op 1 alle uren over van mijn opgave voor het urencriterium.

Men vraagt niet naar een specificatie (ook niet of deze in "vrije tijd"zijn gemaakt), dus alle uren die ik meen dat bij het urencriterium kunnen worden toegeschreven, neemt het UWV mee om in mindering te brengen op de uitkering.

Het UWV hoeft niets te bewijzen, je heb zelf het bewijs geleverd door het urencriterium op te voeren bij de belasting. JE moet zelf het tegendeel aantonen (met een advocaat het liefst, want die kent de rechtsregels en je moet formeel bezwaar indienen)

 

Heb intussen de terugvorderingsbeslissing in huis. :'( :(

 

Suggesties die volgens jou dan tot die uren voor het critrium gelden maar volgens jou niet tot de inhouding op de uitkering behoren, graag vermelden, misschien kan ik deze aanvoeren voor het bezwaar, waarvoor dank.

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     7,8k 145

Burocraten, bah! Ze vergelijken appels met peren en doen net of een ondernemer maar 40 uur per week leeft.


Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     2,4k 192

Mij is inmiddels toegezegd dat de uren die ik indertijd heb opgegeven inderdaad conform de gemaakte afspraken zijn. Dat het niet aan mij te wijten is dat "onbezoldigde" uren niet zijn opgegeven omdat dit inderdaad ook niet was afgesproken. Ze erkennen dat ik veel van de onbezoldigde uren niet zou hebben gemaakt als ik had geweten dat dan mijn uitkering zou worden gekort, zoals ik ook heb aangevoerd. Ook is mij toegezegd dat dit alsnog schriftelijk zal worden vastgelegd met de toevoeging dat in de toekomst, mocht het tot een controle komen, niet teruggevorderd zal worden en dat deze schriftelijke bevestiging in mijn dossier zal gaan. Het is nog even afwachten of die schriftelijke bevestiging er inderdaad in deze vorm komt maar wellicht heeft het geholpen dat ik zelf aan de bel heb getrokken naar aanleiding van de berichten hier en elders op internet. Ik houd jullie op de hoogte.

Simone: als de schriftelijke bevestiging er inderdaad komt (en dat weet je met UWV pas als je'm hebt) zal ik het hier melden, ik verstrek geen kopieen maar wellicht kun je met die informatie nog in beroep gaan.

Verder weet ik niet of je lid bent van FNVzzp maar deze behartigen voor hun leden ook vergelijkbare zaken. Succes!


maak eens een buiteling:

www.saltoadvies.nl

Link naar reactie
 • 0
Moderator     20k 22 1611

Mij is inmiddels toegezegd dat de uren die ik indertijd heb opgegeven inderdaad conform de gemaakte afspraken zijn. Dat het niet aan mij te wijten is dat "onbezoldigde" uren niet zijn opgegeven omdat dit inderdaad ook niet was afgesproken. Ze erkennen dat ik veel van de onbezoldigde uren niet zou hebben gemaakt als ik had geweten dat dan mijn uitkering zou worden gekort, zoals ik ook heb aangevoerd. Ook is mij toegezegd dat dit alsnog schriftelijk zal worden vastgelegd met de toevoeging dat in de toekomst, mocht het tot een controle komen, niet teruggevorderd zal worden en dat deze schriftelijke bevestiging in mijn dossier zal gaan. Het is nog even afwachten of die schriftelijke bevestiging er inderdaad in deze vorm komt maar wellicht heeft het geholpen dat ik zelf aan de bel heb getrokken naar aanleiding van de berichten hier en elders op internet. Ik houd jullie op de hoogte.

Simone: als de schriftelijke bevestiging er inderdaad komt (en dat weet je met UWV pas als je'm hebt) zal ik het hier melden, ik verstrek geen kopieen maar wellicht kun je met die informatie nog in beroep gaan.

Verder weet ik niet of je lid bent van FNVzzp maar deze behartigen voor hun leden ook vergelijkbare zaken. Succes!

 

Stien

 

Hoe heb jij die toezegging klaargespeeld?

 

gr. Joost


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wie is er online?
  6 leden, 104 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 65.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.