Ga naar inhoud

RVD, prinsenkinders en forums

Aanbevolen berichten

Legend     22,4k 1374

 

De Rijksvoorlichtingsdienst komt in actie tegen pedofielenvereniging Martijn omdat iemand foto's van het koninklijke nageslacht op hun forum heeft geplaatst.

 

Eerste reactie: zijn ze nou helemaal gek geworden bij Martijn. Wie plaatst er in hemelsnaam kinderfoto's op een pedosite? Volgens mij gaat elke ouder over de rooie als zoiets gebeurt.

 

Tweede reactie: maar in hoeverre is de forumbeheerder verantwoordelijk voor acties van deelnemers? Het lijkt me evident dat onwettige activiteiten niet zijn toegestaan, maar het uploaden van foto's is toch niet perse onwettig. Accoord, er speelt de vraag van het auteursrecht op de foto's, maar daar gaat het in dit geval niet om. Het draait om het gebruik van de foto's in een onwelgevallige context. Maandag dient het kort geding. Een verstandige rechter verwijst de zaak door naar een echte rechtszaak, en daar wordt hopelijk een serieuze afweging gemaakt. Want dit zou zo maar eens eigenaardige jurisprudentie kunnen opleveren...

 

De koninklijke familie spant een kort geding aan tegen pedofielenvereniging Martijn. De vereniging heeft niet gereageerd op een sommatie om foto's van prinses Amalia en kinderen van prins Maurits van het besloten deel van de website te halen. Het geding dient maandag.

 

Ook weigerde Martijn een verklaring te ondertekenen waarin wordt erkend dat het plaatsen van de foto's onrechtmatig is. In de verklaring stond ook een verbod op het in de toekomst publiceren van foto's van de kinderen, op straffe van een dwangsom van 50.000 euro per overtreding.

 

Na de ontdekking verdwenen de foto's wel van het openbare deel van de website, maar dat is voor de koninklijke familie onvoldoende.

 

De foto's van Amalia, de oudste dochter van Willem-Alexander en Máxima, en de twee kinderen van Maurist en prinses Marilène verschenen op het webforum van Martijn. Bij de foto's stonden suggestieve teksten.

 

Na een tip van de actiegroep tegen kinderseks stopkindersex.com eiste de RVD dat de foto's zouden worden verwijderd. Daarop werd alleen gehoor gegeven wat betreft het openbare deel van de site. Martijn zegt niet verantwoordelijk te zijn voor de inhoud van het forum.

 

Bron: website NOS Journaal.


Steun onderzoeksjournalistiek. 🕵🏼‍♀️ Word vriend van Investico (ANBI). 

Link naar reactie
Legend     2,4k 117

in hoeverre is de forumbeheerder verantwoordelijk voor acties van deelnemers?

 

Hij is niet verantwoordelijk voor die acties, maar wel voor het beheer van het forum. En daarbij hoort: iets verwijderen als je doorhebt dat het onrechtmatig is, of als je daarop gewezen wordt.

 

De hamvraag is volgens mij niet of een forumbeheerder dat moet doen, maar of het gebruik van foto's van kinderen op een pedosite onrechtmatig is, zoals de RVD stelt.

 

Want dit zou zo maar eens eigenaardige jurisprudentie kunnen opleveren...

 

Nee, die indruk heb ik niet. Het schept alleen maar duidelijkheid als de rechter oordeelt dat het gebruik van foto's van kinderen op een pedosite zonder toestemming van de ouders niet mag.

 

Stel iemand plaatst op Higherlevel een prinsessenfoto in een verhaal over innovatie van kinderproducten. En stel er komt een brief van de RVD waarin verzocht of gesommeerd wordt die kinderen daar niet voor te gebruiken. Dan mag van de beheerders van het forum verwacht worden dat ze die foto verwijderen. Dat is toch niet zo'n punt?

Link naar reactie
Retired Mod     7,8k 145

Volgens mij heb je kwa foto's en de wet te maken met auteursrecht, portretrecht en het verbod op het bezit en verspeiden van kinderporno.

 

Nog afgezien van het feit dat iedere ouder uit zijn dak gaat als zijn/haar kind op een pedosite staat en ook afgezien van het feit dat het van zeer slechte smaak en gebrek aan manieren getuigd om kinderfoto's op een pedosite te plaatsen, moeten we hier vooral letten op de wet.

 

Is hier een wet overtreden, zo ja welke. Ik denk dat het portretrecht geschonden is en dat daarmee de plaatsing ongedaan kan worden gemaakt, maar er is geen wet die verbied foto's (die verder vrij zijn van rechten en niet in strijd zijn met de wet) op pedosites te plaatsen.

 

Wat betreft beheerder van fora en sites, volgens mij heb je de plicht om er voor te waken, dat er geen materiaal via je site verspreid wordt waar rechten op rusten. Dus het plaatsen van muziek, films en foto's op je site is wel degelijk onderhavig aan prudentie.


Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
Retired Mod     7,8k 145

 

Stel iemand plaatst op Higherlevel een prinsessenfoto in een verhaal over innovatie van kinderproducten. En stel er komt een brief van de RVD waarin verzocht of gesommeerd wordt die kinderen daar niet voor te gebruiken. Dan mag van de beheerders van het forum verwacht worden dat ze die foto verwijderen. Dat is toch niet zo'n punt?

 

De RVD mag sommeren wat ze wil. De forumbeheerder is alleen gehouden aan de sommatie als met het plaatsen van die foto een wet overtreden is of een recht is geschaad.

 

In het geval van een beroemdheid zou er sprake kunnen zijn van portretrecht. Als de wet niet overtreden is en er is geen recht geschaad, kan de RVD sommeren tot ze een ons weegt, maar hoeft de forumbeheerder niets te doen.


Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
Legend     2,4k 117

De forumbeheerder is alleen gehouden aan de sommatie als met het plaatsen van die foto een wet overtreden is of een recht is geschaad.

 

Juridisch gezien, inderdaad. Daarom noemde ik dat ook de hamvraag.

 

In het geval van een beroemdheid zou er sprake kunnen zijn van portretrecht.

 

IANAL, maar volgens mij zijn er meer rechten die dit soort gevallen beheersen. Denk aan belediging, eer en goede naam e.d., maar ook dit (volgens Wikipedia artikel 112 van het Wetboek van Strafrecht):

 

Opzettelijke belediging van de echtgenoot van de Koning, van de vermoedelijke opvolger van de Koning, van diens echtgenoot, of van de Regent, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

 

Misschien vindt de rechter het plaatsen van die foto's in deze context een belediging van de kroonprins en zijn echtgenoot. Ik kan me dat i.i.g. alleszins voorstellen.

Link naar reactie
Legend     22,4k 1374
Stel iemand plaatst op Higherlevel een prinsessenfoto in een verhaal over innovatie van kinderproducten. En stel er komt een brief van de RVD waarin verzocht of gesommeerd wordt die kinderen daar niet voor te gebruiken. Dan mag van de beheerders van het forum verwacht worden dat ze die foto verwijderen. Dat is toch niet zo'n punt?

 

Hmmm, daar kan ik een heleboel kanttekeningen bij plaatsen.

 

Het portretrecht betekent helemaal niet dat forumbeheerders moeten buigen voor de RVD. De rechter maakt een afweging, en in dit geval is dat best ingewikkeld.

 

Als de afgebeelde persoon de publicatie van het portret wil verbieden, zal de rechter een belangenafweging maken. (Artikel 21). De rechter zal daarbij zo nodig ook rekening houden met de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid.

 

De volgende omstandigheden kunnen een redelijk belang vormen voor iemand om zich tegen publicatie te verzetten:

 

privacy-overwegingen. Een dader of slachtoffer van een misdrijf die niet in een krant of encyclopedie wil worden afgebeeld kan zich hierop beroepen. Een politicus, bekend zakenman, topsporter of ander algemeen bekend persoon, kan zich hier niet zo gemakkelijk op beroepen.

 

Commerciële belangen – een bekende sporter of popster kan zijn foto willen gebruiken om geld te verdienen door middel van merchandising.

 

De afgebeelde persoon wordt in de afbeelding voor schut gezet of belachelijk gemaakt. Bepalend is daarbij niet de bedoeling van de maker, maar of het zo opgevat kan worden; of iemand zich door de foto in zijn eer aangetast kan voelen.

 

De wijze van afbeelden is schadelijk voor het imago van de persoon.

 

De afbeelding wordt gebruikt om reclame of propaganda te maken voor iets waar de afgebeelde persoon niet achter staat.

 

Verder kun je ervan uitgaan dat op elke foto die op forums geplaatst wordt auteursrecht van toepassing is, maar daar wordt in praktijk zelden iets mee of tegen gedaan. Dus zo simpel is het niet...


Steun onderzoeksjournalistiek. 🕵🏼‍♀️ Word vriend van Investico (ANBI). 

Link naar reactie
Legend     2,4k 117

Het portretrecht betekent helemaal niet dat forumbeheerders moeten buigen voor de RVD.

 

Nee, maar het betekent ook niet dat ze zich kunnen beperken tot "ik doe niks, want ik ben niet verantwoordelijk voor wat anderen op mijn forum plaatsen", zoals deze beheerder schijnt te hebben gesteld.

 

Dat je ook als gewone burger een situatie redelijk moet interpreteren, een belangenafweging maken en gepaste actie ondernemen is niks bijzonders. Dat moet je ook als iemand ziek op straat ligt en jij toevallig voorbij loopt.

 

Ik zou het goed vinden als de rechter een signaal afgeeft tegen die arrogante onverantwoordelijke houding van zo'n websitebeheerder.

Link naar reactie
Legend     22,4k 1374

 

Ik hoop dat de rechter een zorgvuldige afweging maakt en tot een duidelijk beargumenteerd oordeel komt, los van alle emoties en hysterie. Maar het zou me niets verbazen als de RVD op advies van juristen afziet van een kort geding.


Steun onderzoeksjournalistiek. 🕵🏼‍♀️ Word vriend van Investico (ANBI). 

Link naar reactie
Retired Mod     7,8k 145

Het portretrecht betekent helemaal niet dat forumbeheerders moeten buigen voor de RVD.

 

Nee, maar het betekent ook niet dat ze zich kunnen beperken tot "ik doe niks, want ik ben niet verantwoordelijk voor wat anderen op mijn forum plaatsen", zoals deze beheerder schijnt te hebben gesteld.

 

Nee, natuurlijk is een forumbeheerder (mede) verantwoordelijk als de leden door plaatsing van content de wet overtreden of een wettelijk recht schenden. En zelfs als dat gebeurt dan zijn er nog grondrechten zoals vrijheid van meningsuiting en persvrijheid die schending van rechten rechtvaardigen.

 

Kortom in de meeste gevallen zal er een rechter aan te pas moeten komen om de juiste afweging tussen de verschillende rechten te maken.

 

Overigens ben ik van mening dat de RVD weinig moeite zal hebben de rechter er van te overtuigen dat het plaatsen van princessefoto's op een pedo site niet wenselijk is. Ik ben alleen erg benieuwd welke afweging de rechter gaat maken.


Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
Legend     2,4k 117

Kortom in de meeste gevallen zal er een rechter aan te pas moeten komen om de juiste afweging tussen de verschillende rechten te maken.

 

Zo lijkt het wel of de rechter moderator van alle forums is. Maar de forumbeheerder is in eerste instantie zelf verantwoordelijk om een afweging te maken en gepaste actie te ondernemen. De rechter is er slechts om het conflict te beslechten dat ontstaat als de forumbeheerder en eisende partij het niet eens worden en om eventueel een straf op te leggen.

 

In dit geval heb ik niet de indruk dat de forumbeheerder zijn verantwoordelijkheden in acht heeft genomen. Het enige argument dat hij volgens mediaberichten gehanteerd heeft ("ik ben niet verantwoordelijk en daarom doe ik niks"), lijkt me juridisch niet houdbaar.

Link naar reactie
Moderator     7,7k 147

Ik zou het goed vinden als de rechter een signaal afgeeft tegen die arrogante onverantwoordelijke houding van zo'n websitebeheerder.

 

Eigenlijk vraag ik me af of die beheerder wel zo onverantwoordelijk is. Vooralsnog is nl helemaal niet zo duidelijk dat er sprake is van een schending van het auteursrecht of een andere overtreding.

 

De context maakt het misschien allemaal wel beladen, maar of dat er juridisch zoveel toe doet is maar afwachten. Er zijn natuurlijk 1001 soortgelijke gevallen waarbij iemand zijn foto verwijderd wil zien, zonder dat er sprake is van kinderporno of koninklijk huis.

 

Overigens moet je sowieso wel lef hebben je te beklagen over een foto op het -besloten- deel van een pedofielen site... "ja maar meneer, HOE kreeg u dat per ongeluk zomaar in beeld?!"

Link naar reactie
Legend     22,4k 1374

 

Voor de wet zijn we allemaal gelijk.

 

Op forums van hondenliefhebbers worden hondenfoto's geplaatst, op forums van Kinderverrassingseieren staan Kinderverrassingseieren, dus raaien maar wat er op pedofielenforums staat. We kunnen een moreel oordeel over pedofilie hebben, maar als we daar geen wettelijke conclusies aan verbinden, is het lastig om betrokkenen andere rechten en plichten toe te kennen.

 

Overigens is er wel een tendens om kwetsbare groepen extra te beschermen. Je mag in zwembaden tegenwoordig geen foto's meer maken en scholen vragen voor zover ik weet toestemming voor het gebruik van foto's. Wellicht dat dat aanknopingspunten biedt voor uitbreiding van de bescherming volgens het portretrecht, maar of de rechter daar een rol in heeft...


Steun onderzoeksjournalistiek. 🕵🏼‍♀️ Word vriend van Investico (ANBI). 

Link naar reactie
Legend     1,7k 82

Vreemde zaak.

 

Het zijn natuurlijk foto's van de Rijks Voorlichtingsdienst die de foto's juist op de site heeft gezet zodat deze elders gepubliceerd kunnen worden (een beetje entertainment voor het volk in ruil voor de centen die het KH kost). Oftwel, ze geven de foto's vrij voor publicatie en gaan nu lopen klagen dat ze niet daar gepubliceerd hadden mogen worden...

 

Daarnaast, veel fora staan het de bezoekers niet toe om foto's te uploaden (Higherlevel wel), iets wat ik, als ik beheerder zou zijn van een pedo-forum, ook zeker niet zou toestaan. Misschien zijn de foto's enkel gedeeplinkt naar de RVD-site. Dan zou de RVD gaan klagen dat er naar zijn site wordt gelinkt.... Apart...

Link naar reactie
Legend     2,8k 127

Volgens mij is de hamvraag vooral, op welk moment is een forumbeheerder aansprakelijk voor de door anderen op zijn webstek geplaatste content. Is dat al vanaf het moment van plaatsing of het moment van signalering ?

 

Een gevolg van deze eis kan zijn dat een forumbeheerder net zo aansprakelijk is voor de geplaatste content als de poster zelf.

In dit geval gaat het om een foto waar portretrecht op rust, de Oranjes zijn in zekere zin een merk. Maar je kunt ook aan andere content denken, bv een grappenmaker plaatst een lang citaat uit Mein Kampf of een stuk uit de Duiverlsversen van Rushdie.

Als de forumbeheerder net zo aansprakelijk is en er staan zaken op het forum die in een extreem geval onder het strafrecht vallen dan denk ik dat sommige forumbeheerders eens stevig achter hun oren gaan krabben wat of ze met hun forum willen en of het behoud opweegt tegen de mogelijke gevolgen.

 

 

In het echte leven bestaat er toch een soort consensus over deze onderwerpen, op internet is momenteel toch nog een soort vrijplaats voor allerlei garbadge.

Ook nu zou het me niet verbazen als het domein (een .nl) of de werkelijke plek van de server een rol kan gaan spelen.

De vraag wordt dan meer "wie heeft er jurisdictie over welke content"

 

Okay... "ja maar meneer mevrouw, HOE kreeg u dat per ongeluk zomaar in beeld?!" ;)

 

Wat dat betreft is de nieuwe wetgeving wel lastig voor mensen die naar kinderporno sporen... aangezien bekijken strafbaar wordt, zijn ze dus strafbaar zodra ze iets gevonden hebben. Kan nog interessant worden.

 

Neem dit bericht van gisteren er dan even bij;

Politie laat kinderpornozaken liggen

Soms komt het voor dat er door speurwerk verdwenen kinderen terug worden gevonden, en kunnen pedofielen die op de foto's staan worden opgepakt. Iets waar de politie blijkbaar geen hoge prioriteit aan geeft.

Link naar reactie
Legend     2,4k 117

Volgens mij is de hamvraag vooral, op welk moment is een forumbeheerder aansprakelijk voor de door anderen op zijn webstek geplaatste content. Is dat al vanaf het moment van plaatsing of het moment van signalering ?

 

Dat is inderdaad een hamvraag, maar volgens mij is die al beantwoord met jurisprudentie. Ik heb helaas geen concrete verwijzing paraat. Ius Mentis zegt hierover:

 

Een forum is in principe niet aansprakelijk voor bijdragen van deelnemers. Pas als de forumbeheerder weet of hoort te weten dat de inhoud van de berichten onrechtmatig is, moet hij ingrijpen. Doet hij dan nog steeds niets, dan kan hij wel aansprakelijk worden gesteld.

 

Dat lijkt me helder en redelijk.

Link naar reactie
Moderator     7,7k 147

Redelijk lijkt me dat ook wel, maar hoe helder het precies is weet ik niet. In sommige gevallen zal wel heel duidelijk zijn dat iets onrechtmatig is, maar bij dingen die een beetje op het randje zitten is het voor een forumbeheerder natuurlijk ook lastig om daarin een keuze te maken.

 

Denk maar aan reacties die als smaad kunnen worden uitgelegd - die zie je vaak genoeg op fora. Als iemand in reactie op een bericht over ABN Groenink voor oplichter of boef uitmaakt, moet een forumbeheerder dat dan gaan verwijderen?

Link naar reactie
Legend     2,4k 117
Denk maar aan reacties die als smaad kunnen worden uitgelegd - die zie je vaak genoeg op fora. Als iemand in reactie op een bericht over ABN Groenink voor oplichter of boef uitmaakt, moet een forumbeheerder dat dan gaan verwijderen?

 

Ja, lastig. Soms wel, soms niet.

 

Er is ook een regel die zegt dat je mensen in hulpbehoevende toestand moet helpen. Als ik in Amsterdam over straat loop kan ik per 50 meter met zo'n dilemma geconfronteerd worden. Daar liggen toch weinig Amsterdammers wakker van en er worden weinig tot geen rechtzaken over gevoerd. Zo'n regel is toch niet onwerkbaar omdat je er onoplosbare dilemma's bij kunt verzinnen?

 

Het leven, ondernemen en forumbeheren in een rechtstaat brengt nu eenmaal taken, verantwoordelijkheden en dilemma's met zich mee. Als je het redelijk interpreteert en er verstandig mee omgaat is het volgens mij allemaal niet zo'n punt.

Link naar reactie
Legend     22,4k 1374

Inmiddels is er een uitspraak. NU.NL meldt het volgende, en NOVA behandelt de zaak vanavond...

 

Volgens de rechtbank maken de foto's inbreuk op het portretrecht en de persoonlijke levenssfeer van de leden van het Koninklijk Huis. Bovendien hield de rechter rekening met het karakter van de website, die de kinderen "in verband brengt met pedofiele wensen en gedragingen".

 

Martijn had tegengeworpen dat een bezoeker de afbeeldingen op het forum van de internetpagina had geplaatst. Het zou onmogelijk zijn te garanderen dat dit in de toekomst nooit meer zou gebeuren.

 

De rechtbank was het hier echter niet mee eens. "Niet valt in te zien waarom de vereniging het forum niet zo kan inrichten dat daarop slechts berichten worden geplaatst nadat controle heeft plaatsgevonden."

 

Hmmmm. Zoals gevreesd een draak van een zaak. Nou moeten alle fora vooraf gaan controleren of reacties wel in de haak zijn. Of geldt deze uitspraak alleen voor pedofielenfora?

 

Wedden dat GeenStijl en Mokkels.nl next zijn. En daarna de roddelsites...


Steun onderzoeksjournalistiek. 🕵🏼‍♀️ Word vriend van Investico (ANBI). 

Link naar reactie
Legend     2,4k 117

NOVA behandelt de zaak vanavond...

 

Alle forumbeheerders, kijken!

 

Van de site van Nova:

 

Prins Willem-Alexander, prinses Máxima, prins Maurits en prinses Marilène hebben het kort geding tegen pedofielenvereniging Martijn gewonnen.

 

Er mogen geen foto's van kinderen van de koninklijke familie meer op de site verschijnen. Vorige week stonden afbeeldingen van de kinderen op de internetsite van de pedoclub.

 

In de studio reageert Mark Krul, advocaat gespecialiseerd in ict-recht en intellectueel eigendom

 

Merkwaardige keuze qua specialisatie, maar goed.

 

Heeft iemand al een linkje naar de uitspraak?

Link naar reactie

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten

Account aanmaken

Registreer voor een nieuwe account in onze community. Het is erg gemakkelijk!

Registreer een nieuw account

Inloggen

Heb je reeds een account? Log hier in.

Nu inloggen
Hide Sidebar
 • Wie is er online?
  13 leden, 158 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 65.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.