Ga naar inhoud
 • 0

Aantal snelle groeiers gering.

Retired Mod     7,8k 145

Het CBS heeft een degelijk rapport opgesteld over de stand van het ondernemerschap in Nederland: lees hier

Het aantal snelle groeiers onder de bedrijven wordt over het algemeen gezien als de beste indicator voor de concurrentiekracht van een economie. Snelle groeiers is ook het doel van het innovatiebeleid van de regeringen Balkenende.

 

Op pagina 184, de volgende concusies:

 

Conclusies per indicator

1. Het aantal ondernemers in verhouding tot de beroepsbevolking – de ondernemersquote – plaatst Nederland internationaal gezien in een middenpositie. Sinds 1985 is er sprake van een gestage toename van de Nederlandse ondernemersquote. Na een periode van laagconjunctuur kende de ondernemersquote weer een lichte opleving in 2004.

2. Wat betreft het aandeel zelfstandige ondernemers onder mannen en vrouwen behoort Nederland binnen de EU bij de vrouwen nog wel tot de middengroep, maar tot de staartgroep qua mannelijke ondernemers.

3. Het Nederlandse bedrijfsleven laat in de periode 2001–2005 een terugval van 2 procent zien in het aandeel jonge en aankomende ondernemers. Dit blijkt uit de TEA-index. Nederland blijft daarmee deel uitmaken van de staartgroep van de referentielanden.

4. De nieuwe bedrijven bestonden in Nederland in 2004 uit gemiddeld twee werkzame personen op het moment van oprichting. Dit is internationaal gezien een

vrij forse bedrijfsgrootte bij oprichting.

5. Nederland is wat betreft het aantal oprichtingen van bedrijven een middenmoter. Nederland kende lichte aanwas van bedrijvigheid, aangezien het jaarlijkse aantal oprichtingen in de periode 1995–2004 het aantal opheffingen overtrof. In 2004 was het percentage oprichtingen voor het eerst sinds vier jaar weer toegenomen, terwijl het aantal opheffingen stabiel was gebleven.

6. In Nederland overleefde in de periode 2002–2004 bijna 74 procent van de ondernemingen de eerste twee jaren van hun bestaan. Nederlands scoort hiermee op het punt van de overlevingskansen van bedrijven op internationaal niveau, gemiddeld.

7. De bedrijfsdemografische dynamiek of turbulentie was in Nederland iets lager dan het gemiddelde in de benchmarklanden. Het saldo van oprichtingen en opheffingen lag in Nederland in 2004 ongeveer een kwart onder de gemiddelde jaarlijkse groei van dit saldo van het afgelopen decennium.

8. In Nederland is het aandeel snel groeiende bedrijven in internationaal opzicht gering. Nederland laat wel een lichte groei zien van het aandeel snel groeiende ondernemingen in de periode 2000–2003, in tegenstelling tot de meeste andere landen.

9. De houding ten opzichte van ondernemerschap is in vergelijking met de benchmarklanden inNederland weinig positief. InNederlandwaser inde jaren na

 

Waaruit we mogen opmaken dat het niet opschiet met de groeibedrijven in Nederland. Mogen we daaruit concluderen dat 10 jaar innovatiebeleid (met alle goede bedoelingen) eigenlijk niets heeft opgeleverd? Mogen we nu concluderen dat ondernemertje knuffelen door consultants en overheidsdienaren geen zin heeft? Of gaat het prima zo en zijn er voldoende aanwijzingen dat de inmiddels 450 miljoen euro (als het niet meer is) juist besteed is.


Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

22 antwoorden op deze vraag

 • 0
Retired Mod     4,6k 118

Even afgezien van het feit of het nuttig besteed is: Het % groeiers zal alleen maar afnemen de komende jaren. Er komt steeds meer vertroebeling in het aantal "ondernemers" omdat het steeds hipper wordt om als ZZP'er aan de slag te gaan. Ook de enorme groeicijfers van het KvK bevestigen dit. Deze "bedrijfjes" zijn niet bedoeld om te groeien, dat willen en kunnen ze niet.


Bezoekhetziekenhuis.nl: Eenvoudig bezoeken plannen aan de patiënt en communiceren met patiënt, familie en vrienden. ! Maak een account aan als een familielid in het ziekenhuis ligt en je kunt gezamenlijk de bezoektijden inplannen.

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     7,8k 145

Hallo Luc,

 

Het gaat niet alleen om het relatieve aantal groeiers, maar ook het absolute aantal groeiers. Zelf heb ik het gevoel dat de "echte ondernemers" die in staat zijn om van hun bedijf een groeibedrijf te maken, ontbreken. Niet dat ze er in potentie niet zouden zijn, maar om de één of andere reden komen ze niet tot ontwikkeling. Spijtig.


Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     4,6k 118

Dat is inderdaad wel de andere kant van het verhaal. Als ik je goed begrijp doel je er dus eigenlijk op te zeggen dat de omstandigheden in Nederland om als bedrijf te gaan groeien dus minder goed zijn?!

 


Bezoekhetziekenhuis.nl: Eenvoudig bezoeken plannen aan de patiënt en communiceren met patiënt, familie en vrienden. ! Maak een account aan als een familielid in het ziekenhuis ligt en je kunt gezamenlijk de bezoektijden inplannen.

Link naar reactie
 • 0
Legend     2k 34
Het gaat niet alleen om het relatieve aantal groeiers, maar ook het absolute aantal groeiers. Zelf heb ik het gevoel dat de "echte ondernemers" die in staat zijn om van hun bedijf een groeibedrijf te maken, ontbreken. Niet dat ze er in potentie niet zouden zijn, maar om de één of andere reden komen ze niet tot ontwikkeling. Spijtig.

 

Toch begrijpelijk. Als je de stimulans zet op het alleen maar willen produceren van haantjes, krijg je er ook veel. Aan een heleboel hanen alleen heb je nou eenmaal niets, je kunt ze ook niet bij elkaar zetten want dan maken ze ruzie:-)

 

Gaf het al aan in een ander draadje, ik ben tot inzicht gekomen dat de huidige bedrijfstructuren de doelstellingen om Nederland innovatiever gaan maken totaal niet op de juiste manier faciliteren.

 

Wordt tijd dat daar eens goed naar gekeken wordt naar mijn mening.

 

Maak van al die adviseurs een soort van kippenren beheerders. Laat die vervolgens met de kippen en de aanwezige haan overleggen welke kippen en soort voedsel er bij moet en mogen waardoor de meest grote gouden eieren produktie onstaat die je maar kunt bedenken.

 

Nederland moet weer coöperatief gaan denken. Het heeft ons na de twee wereld oorlog ook snel uit de panerie gered.

 

Perry

 

 

 

 

 

 

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     7,8k 145

Dat is inderdaad wel de andere kant van het verhaal. Als ik je goed begrijp doel je er dus eigenlijk op te zeggen dat de omstandigheden in Nederland om als bedrijf te gaan groeien dus minder goed zijn?!

 

Nee, ik geloof niet dat de omstandigheden zoals regelgeving of ondernemingsklimaat hier slechter zijn dan elders. Ik weet wel dat we niet goed in staat zijn ondernemers te motiveren en te inspireren tot grootse daden.

 

Er zijn zolangzamerhand meer mensen in loondienst om ondernemers te "helpen" dan dat er ondernemers met groeiambitie zijn. Dat geeft problemen.


Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0
Legend     2k 34
Er zijn zolangzamerhand meer mensen in loondienst om ondernemers te "helpen" dan dat er ondernemers met groeiambitie zijn. Dat geeft problemen.

 

Ja, dat bedoel ik dus. Meeste adviseurs draaien nog op overheids gelden ook. Zou het niet al helpen als we een aantal van die overheids organen om zouden zetten naar een cooöperatie? De adviseurs, ondernemers en investeerders worden jaarlijks beloond met hetgeen ze in brengen. Of dat nou visie, materiaal, uren of geld is, alles krijgt een bepaalde waarde en wordt aan het eind van het jaar (al of niet zelfs als in een maandelijkse voorschot, om het gevoel van salaris maar even te behouden) uit gekeerd.

 

Krijg je jaarlijks hele andere shows op de buhne. Wat waren de beste ondernemende teams van dit jaar? Een goede adviseur staat ieder jaar weer op het podium;-) Gaat het dubbele verdienen en er onstaan gewoon goede grote bedrijven waar velen hun ei in kwijt kunnen.

 

Kunnen de vouchers en al die subsidies ook de prullenbak in

 

Maar goed, ik charcheer nu even, maar ik overweeg zelf de laatste tijd echt om mijn BV om te zetten naar een Coöperatie. Volgens mij zullen een aantal zaken dan gemakkelijker gaan.

 

Maar goed. Dat is ook feitelijk de hulpvraag die ik heb. Kloppen mijn gedachtes? of ben ik idealistisch onstpoord?

 

 

Perry

 

 

 

 

 

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     9,9k 461

De adviseurs, ondernemers en investeerders worden jaarlijks beloond met hetgeen ze in brengen.

 

Ik wil gewoon ondernemen en groeien hoor, en heb absoluut geen zin om adviseurs aan het werk te houden... En goede investeerders zullen hier ongetwijfeld hetzelfde over denken.

 

Níet méér overleg, maar drempels weghalen, focus op meer kennis en kunde in het onderwijs, werken aan het imago van echte ondernemers en op de juiste plekken met brede stimuleringsregelingen komen. Dat is wat we nodig hebben in mijn ogen. Dan mogen die adviseurs zich omscholen tot potentiële start-up medewerkers, daar is veel meer behoefte aan.

Link naar reactie
 • 0
Legend     2k 34

Níet méér overleg, maar drempels weghalen, focus op meer kennis en kunde in het onderwijs, werken aan het imago van echte ondernemers en op de juiste plekken met brede stimuleringsregelingen komen. Dat is wat we nodig hebben in mijn ogen. Dan mogen die adviseurs zich omscholen tot potentiële start-up medewerkers, daar is veel meer behoefte aan.

 

Precies. Weg met die aandeelhouders vergaderingen. Focus op talenten en benodigde kennis. In dit geval elkaars imago opvijzelen door de sterke punten van elkaar naar boven te halen. Stimuleringsregelingen gebruiken om uiteindelijk doelstellingen en wensen van mensen te realiseren niet om bedrijven te laten groeien, daar hebben we allemaal niks aan.

 

Eerst de doelstellingen en wensen van mensen in beeld. Vervolgens met hen ideeën bedenkenf, waarin zij zelfs al of niet al in mee kunnen participereren.Daarna gaan we de juiste mensen en middelen er bij halen en uiteindelijk dan pas kijken in welk bedrijfsvorm het past of welk bedrijf daar in al of niet in mee zou kunnen groeien.

 

En dat is dus niet een bedrijf willen laten groeien door stiekem te kijken waar een mogelijke behoefte ligt, daar iets voor bedenken, vervolgens in een leeuwenkuil investeerders over de streep trekken, die uiteindelijk in je nek staan te hijgen om te checken of de euros die je aan marketing spendeert wel in rendement om gezet zullen gaan worden en mogelijk echt de behoeftes zullen gaan dekken. Dit is pure geld tijd en energie verspilling.

 

Wees gerust, je zelfstandigheid en bedrijf zul je gewoon behouden, al is het alleen maar om je pensioen gelden veilig te stellen (voordat het belasting stelsel aan dit principe is aangepast zijn we 30 jaar verder en net oud genoeg om hier nog van te profiteren). Maar bedenken, ontwikkelen en initiëren van nieuwe produkten, websites, leer middelen, diensten of wat dan ook zal nog veel meer vanuit de mens vandaan moeten gaan komen, vandaar uit zullen meer en betere ondernemers gaan onstaan die uiteindelijk hun talenten nog beter zullen gaan benutten, echt gaan samenwerken en waardoor uiteindelijk kleine bedrijven tot grote bedrijven/organisaties zullen gaan groeien. Maar laat dit laatste niet het in de eerste denk fase het doel zijn, zit je over enige tijd navel te staren.

 

Zie je het nu voor je wat je morgen zou moeten doen om jouw bedrijf te laten groeien?

 

Perry

 

P.S.

Dan mogen die adviseurs zich omscholen tot potentiële start-up medewerkers, daar is veel meer behoefte aan.

Laat de adviseurs die nu denken behoefte te hebben aan omscholing alsjeblieft direct opstappen en echt wat zinnigs gaan doen.

 

 

 

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     7,8k 145

Hallo Perry,

 

Ik begrijp niet helemaal waar je naartoe wil. Een soort ondernemers/uitvinders commune? Ik weet wel waar Jeroen heen wil. Ruimte om te ondernemen en geen duurbetaalde adviseurs die je in de weg staan om je te "vangen" voor hun eindrapportage.

 

Ik denk soieso dat je beter geen overheidsgeld aan hulpclubjes moet geven. Dat leidt tot marktverstoring en inefficientie. Als er toch iets moet gebeuren zou ik het geld beschikbaar stellen aan de ondernemers, zodat ze zelf de hulp kunnen inkopen (als ze dat nodig hebben) bij wie ze maar willen.

 

Mijn ervaring is dat het altijd mis gaat als er keuzes gemaakt moeten worden wie het geld moet krijgen. Eén groot drama. Daarom ben ik groot voorstander van eenvoudige generieke maatregelen die voor iedereen beschikbaar zijn, waarbij de gebruiker altijd meebetaald.

 


Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0
Senior     60 1

Bij het laatste sluit ik mij volledig aan Nils. Mijn ervaring is in deze dat de hulpclubjes marktverstorend werken, en dat hierdoor adviseurs die daadwerkelijk wat kunnen maar niet in bepaalde netwerken van ontvangen en opmaken mee willen draaien buitenspel komen te staan. Qua adviseurs die overheidsgeleden ontvangen vind ik dat er afgerekend dient te gaan worden op de resultaten die geleverd worden, en niet alleen op het uurtje/ factuurtje verhaal.

Link naar reactie
 • 0
Legend     2k 34

Ik begrijp niet helemaal waar je naartoe wil. Een soort ondernemers/uitvinders commune?

 

Zeker geen commune. Doch wel meer een platform waar een ieder elkaar helpt, waarbij iedere hulp een bepaalde waarde krijgt en uiteindelijk als rendement aan het eind van het jaar zal worden uitgekeerd. Ondernemer behoud volledige eigen identiteit.

 

Maar ik weet morgen wat meer hoe ik het precies voor me zie.

 

Perry

 

 

 

 

 

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     7,8k 145

Een soort HigherLevel gone burocratic dus.

 

Ik ben benieuwd. in hoop dat de administratieve lasten niet uit de klauwen gaan lopen.


Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     7,8k 145

Dat is waar. Ik vind TomTom trouwens ook wel een snelle groeier.


Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     7,8k 145

..snelle groeiers

 

Ik vind het zo kortzichtig door alleen maar naar koerswinsten te kijken. Alsof we daar allemaal blij van worden ::)

 

Perry

 

Wie kijkt er naar koerswinst? Het gaat om omzet en marge. Uiteindelijk gaat het wel degelijk om de groeibedrijven die wereldmarkten veroveren. Die bedrijven ontstaan niet uit het niets. De ondernemers in die bedrijven hebben (bijna) allemaal het vak geleerd in de praktijk. Ze zijn vaak met kleine bedrijven begonnen.

 

Wat deze ondernemers kenmerkt is dat ze snel leren en van het bedrijf maken wat er van te maken valt. En dat keer op keer.

 

Niet iedereen hoeft de top te bereiken, maar uiteindelijk is het wel de bedoeling dat uit al die nieuwe bedrijven die we starten voldoende bedrijven voortkomen die kunnen wedijveren met de beste bedrijven ter wereld. TomTom is zo'n bedrijf. Er zijn er nog wel een paar, maar het zijn er niet genoeg en er komen nauwelijks nieuwe kandidaten bij.

 

Ik vind het iets te kort door de bocht om de investeerders in Nederland hier de schuld van te geven. De nieuwe ondernemers zijn ook niet allemaal even ambitieus. Er zijn best wel veel verwende jongens en meisjes bij, die vinden dat de obstakels die ze ondervinden bij het ondernemen maar door anderen opgelost moeten worden.


Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0
Legend     5,5k 321

Ik vind het iets te kort door de bocht om de investeerders in Nederland hier de schuld van te geven. De nieuwe ondernemers zijn ook niet allemaal even ambitieus. Er zijn best wel veel verwende jongens en meisjes bij, die vinden dat de obstakels die ze ondervinden bij het ondernemen maar door anderen opgelost moeten worden.

 

Als ondernemer heb ik te maken met investeerders en niet met andere ondernemers. Toch niet zo gek als ik bevooroordeeld ben?

 

Bovendien kan ik het verschil beoordelen tussen silicon valley en nederland. In Silicon valley zijn duizend keer meer technologie ondernemers met een product (geen dienst) en er zijn duizend keer meer VC's met echt geld.

 

 

 

 

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     7,8k 145

Als ondernemer heb ik te maken met investeerders en niet met andere ondernemers. Toch niet zo gek als ik bevooroordeeld ben?

 

Bovendien kan ik het verschil beoordelen tussen silicon valley en nederland. In Silicon valley zijn duizend keer meer technologie ondernemers met een product (geen dienst) en er zijn duizend keer meer VC's met echt geld.

 

Volgens mij heb je wel te maken met de andere ondernemers. Het is een kwestie van vraag en aanbod. Als er veel ondernemers zijn met een flinke kapitaalbehoefte en het vermogen ook wat met dat kapitaal te doen, dat zullen er meer investeerders zijn die dat risico willen nemen. Maarmate de die investeringen meer opleveren zal de concurrentie onder investeerder toenemen. En dat wil je, dat investeerders vechten om een plekje op jouw aandeelhoudersvergadering.

 

Als er maar 1 ondernemer is die een behoorlijk bedrag nodig heeft en ook wat kan met dat geld, dat is er geen sprake van markt werking. Er is geen leer effect. De enige manier om die marktwerking te realiseren is om te zorgen voor veel groeibedrijven die geld verdienen. Dan zijn er ook wel investeerders, desnoods uit het buitenland.

 

Dus helaas Christine, je hebt wel degelijk te maken met je collagaondernemers, die liever voor pampus liggen in hun incubator dan dat ze het wereld veroveren met hun nieuwe producten.


Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wie is er online?
  6 leden, 132 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 65.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.