Jump to content
Vectrix.nl
Verberg

Kamervragen aan minister EZ i.z. innovatiesubsidies

vraag

Vragen van het lid Hessels (CDA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over de innovatiesubsidies MKB. (Ingezonden 21 februari 2003). Datum: 05-03-2003

 

1 Heeft u kennis genomen van de publicatie Miljoenennota MKB 2003 van de ING-bank, gepresenteerd op de MKB-beleidsdag op 17 februari jl.?

 

2 Deelt u de conclusie van het genoemde rapport met betrekking tot de verwachte daling met 30 procent van de subsidies voor het MKB om innovatie te stimuleren? Zo ja, welke maatregelen bent u voornemens te nemen, teneinde de innovatiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven in het algemeen en het MKB in het bijzonder op peil te houden c.q. te verbeteren?

 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, mr.drs. J.G. Wijn, heeft deze vragen als volgt beantwoord.

 

1 Ja, ik heb met belangstelling kennis genomen van deze publicatie.

 

2 De analyse van de ING plaatst de positie van het MKB in het innovatiebeleid terecht in de belangstelling. Dit is ook een belangrijke doelgroep voor het beleid. Uit cijfers van Senter blijkt bijvoorbeeld dat het MKB (tot 250 werknemers) in het jaar 2001 een aandeel van 68% heeft in het door Senter toegekende innovatiebeleidsgeld. Dit aandeel is sinds 1997 gestegen en was destijds 56 procent.

 

Als gevolg van de taakstelling van het Strategisch Akkoord is inderdaad bezuinigd op het bevorderen van innovatiekracht. Op het innovatiebudget in 2003 wordt ten opzichte van het jaar 2002 euro 70 miljoen bezuinigd. In de periode 2003-2006 is het jaarlijkse verplichtingen subsidiebudget gemiddeld euro 75 miljoen lager dan in 2002. De daling van het budget treft het gehele bedrijfsleven en dus ook het MKB. Het rapport van het Economisch Bureau ING merkt dit in haar conclusies eveneens op.

 

De vraag of de verwachte daling van de subsidies voor het MKB om innovatie te stimuleren in de periode 2002-2003 6,4 procent is en voor de periode 2003-2006 25,3 procent, zoals in het ING-rapport staat, valt niet eenduidig te beantwoorden. De wijze waarop het innovatiebudget door de ING wordt toegerekend aan het MKB is interessant, maar er vallen wel enkele kanttekeningen bij te plaatsen. Zo wordt bijvoorbeeld de EET volledig toegerekend aan het MKB, terwijl de doelgroep van dit instrument aanmerkelijk breder is.

 

Het verbeteren en op peil houden van innovatie in het bedrijfsleven (waaronder het MKB) blijft uiteraard wel de kern van het innovatiebeleid van mijn departement. De ambities van het Kabinet op dit terrein zijn groot. Tijdens de Europese topontmoetingen in Lissabon en Barcelona is het doel uitgesproken dat de EU in 2010 tot de meest dynamische kenniseconomie ter wereld wil behoren. Nederland wil daarbij tot de koplopers horen. Ondanks de bezuinigingen wil ik deze ambitie nog niet terzijde leggen.

 

Hierbij geldt dat innovatie in de eerste plaats de verantwoordelijkheid is van ondernemers en ondernemingen zelf. Daarnaast zullen we goed moeten kijken hoe we het innovatiebeleid slimmer en effectiever kunnen maken. Het IBO-technologiebeleid heeft voorstellen gedaan voor de optimalisering van het innovatie-instrumentarium. In de begroting en de Nota van Wijziging is hiertoe de eerste stap gezet. Er is besloten subsidies af te schaffen of te verlagen die niet of minder effectief waren.

 

Momenteel wordt gewerkt aan de beleidsplannen omtrent de toekomstgerichte ontwikkeling van de kenniseconomie, mede in het licht van de Lissabon- en Barcelonadoelstellingen.


Michel Simons

Vectrix B.V.

subsidies en financiering voor innovatie

www.vectrix.nl

Link to post
Share on other sites

3 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

Een bezuiniging van 25,3% in de periode 2003-2006 doet geen afbreuk aan de haalbaarheid van de doelstelling om Nederland in 2010 tot de meest dynamische kenniseconomie ter wereld te laten behoren. Wie gelooft dit?


Michel Simons

Vectrix B.V.

subsidies en financiering voor innovatie

www.vectrix.nl

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik niet! Althans nog niet!

De brief zie ik meer al bla, bla en zie geen antwoord in hoe men denkt dit te realiseren ... buiten het feit dan ze vinden Hierbij geldt dat innovatie in de eerste plaats de verantwoordelijkheid is van ondernemers en ondernemingen zelf. Daarnaast zullen we goed moeten kijken hoe we het innovatiebeleid slimmer en effectiever kunnen maken.

 

Maar wellicht moeten we wachten op .... Momenteel wordt gewerkt aan de beleidsplannen omtrent de toekomstgerichte ontwikkeling van de kenniseconomie

 

Ik denk dat we daarmee heel geduldig moeten zijn.

XQS me voor mentioning, maar er wordt veel gepraat, gediscussieerd, bedacht en onderzocht, gerapporteerd in willekeurige volgorde meerdere keren herhaald! Maar de oplossing is er nog niet. Terwijl er wel al geschrapt wordt in de budgetten.

 

Als er zoveel bezuinigd wordt in de periode 2003-2006 maar wel prefelen koploper te willen zijn in 2010 ... ik ben benieuwd!

 

Think pink ... life is beautifull zal ik maar zeggen!


Netwerken: Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent !

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Als we hart genoeg bidden, wordt Nederland misschien wel vanzelf de meest dynamische kenniseconomie van Europa!

 

Wat een politiek geblaat. We roepen heel hard wat onze ambities zijn en doen vervolgens niets om die te realiseren. Welke stappen heeft de overheid genomen sinds de bijeenkomst in Lissabon (ander half jaar geleden?) Om de doelstelling ook maar 1 stap digterbij te brengen? Van de tijd die we hebben om de ambities van Lissabon te realiseren is al 20% voorbijgegleden. En tijd die voorbij is haal je niet meer terug. Zouden we voor het eind van het jaar maatregelen mogen verwachten? Misschien. Maar voor die maatregelen ten uitvoer worden gebracht zijn we nog een jaar verder. Dan is het 2006 en is de helft van de tijd verstreken.

 

Het lijkt me realistiser de ambities van ons kikkerlandje een beetje te temperen en hopen dat we in 2010 ergens tussen Spanje en Griekenland eindigen. Of er worden NU adequate maatregelen genomen.

 

Groeten,

Nils

 


Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 19 leden online en 223 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept