Jump to content
marcjohn
Verberg

Non concurrentie beding, graag advies

vraag

Beste mensen,

 

ik ben 26 en pas afgestudeerd voor de studie bedrijfseconomie in Maastricht, ben 2 maanden geleden een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maande aangegaan bij een klein accountantskantoor in Heerlen. Ze hebben mij toen eerst een kort contract opgestuurd, ik gelezen en ondertekend. Bij arbeids begin kreeg ik een volledig contract voor ogen en of ik dit even kon tekenen, natuurlijk niet gelezen en meteen ondertekend. (maakt juridisch waarschijnlijk niets meer uit, maar toch)

 

Nou ben ik nog wat andere trucjes bij deze zaak tegengekomen die ervoor gezorgd heb dat ik zo snel mogelijk weg wil zodra ik een bij een ander bedrijf aan de slag kan. Dit zal in mijn geval bij voorkeur een accountantskantoor zijn. Nu ben ik echter een non concurrentie beding tegengekomen die erop lijkt mij enige arbeid bij een accountantskantoor binnen een straal van 25 km (dus ook Maastricht) te ontzeggen. Kunnen jullie bevestigen dat dit zo is en in hoeverre ik aan dit beding vastzit? Bij voorbaat dank voor de moeite.

 

De precieze tekst:

 

Artikel 11: Non-concurrentiebeding:

 

1. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van werkgever, zowel gedurende het bestaan van de dienstbetrekking als gedurende twee jaar na beeindiging daarvan, is het de werknemer verboden om binnen een kring met Heerlen als middelpunt en met een straal van 25 km in enige vorm een zaak, gelijk, gelijksoortig of aanverwant aan die van werkgever en/of met haar gelieerde ondernemingen te vestigen, te drijven, mede te drijven, hetzij direct, hetzij indirect, alsook financieel in welke vorm dan ook bij een dergelijke zaak belang te hebben, direct of indirect, of daarin, of daarvoor op enigerlei wijze werkzaam te zijn, het tegen vergoeding, hetzij om niet, en/of daarin aandeel van welke aard dan ook te hebben.

Link to post
Share on other sites

8 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

Dat begrijp je goed en je zit er aan vast. Dat wil zeggen dat tenzij je er in onderling overleg uit komt of de rechter er iets over zegt, het beding stand houdt.

 

Dat vreesde ik al, in ieder geval bedankt voor de respons.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Die twee jaar is wel erg lang voor een contract van 6 maanden. Die zou je waarschijnlijk wel aan kunnen vechten met succes.

 

Maar goed, misschien volgende keer eerst lezen voordat je iets tekent?

 

Succes!

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Overigens is het zeer gebruikelijk dat bij onderhandelingen over het beëindigen van een arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding wordt gematigd tot een relatiebeding, waarin een lijst(je) van specifieke relaties is opgenomen.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Overigens is het zeer gebruikelijk dat bij onderhandelingen over het beëindigen van een arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding wordt gematigd tot een relatiebeding, waarin een lijst(je) van specifieke relaties is opgenomen.

 

Onderhandelen vindt vaak plaats als de werkgever van je af wil. Als jij zelf opstapt valt er weinig te onderhandelen toch?

 

Deze vraag zou eigenlijk op slot moeten omdat het geen ondernemersvraag is en we Higherlevel.nl graag een beetje zuiver willen houden. Ik laat echter deze vraag graag nog even open omdat dit voor veel werkgevende ondernemers ook een interessant punt is.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Deze vraag zou eigenlijk op slot moeten omdat het geen ondernemersvraag is en we Higherlevel.nl graag een beetje zuiver willen houden. Ik laat echter deze vraag graag nog even open omdat dit voor veel werkgevende ondernemers ook een interessant punt is.

 

Uitstekende beslissing :)

 

Volgens mij veegt de rechter de vloer aan met dat beding. Komt er op neer dat je de timmerman z'n gereedschapskist afneemt en dat is onredelijk en niet billijk.

 

Waar blijft Edward met z'n scherpe opmerkingen?? 8)


Kees de Kruiff

In Memoriam

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Deze vraag zou eigenlijk op slot moeten omdat het geen ondernemersvraag is en we Higherlevel.nl graag een beetje zuiver willen houden. Ik laat echter deze vraag graag nog even open omdat dit voor veel werkgevende ondernemers ook een interessant punt is.

 

Uitstekende beslissing :)

 

Volgens mij veegt de rechter de vloer aan met dat beding. Komt er op neer dat je de timmerman z'n gereedschapskist afneemt en dat is onredelijk en niet billijk.

De rechter zal een belangenafweging maken. Het beding is in dit geval weliswaar beperkt tot een straal, maar lijkt zo op het eerste gezicht in geen verhouding te staan tot de duur van de arbeidsovereenkomst.

 

Het bedrijf zal dan moeten onderbouwen welk belang er is bij handhaving en als dat belang niet of onvoldoende aangetoond wordt, dan zal de rechtbank het beding niet zozeer 'van tafel vegen' als wel matigen.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Op zich is het een merkwaardig gegeven dat de werkgever twee keer een arbeidsovereenkomst aangaat. Hoe dit juridisch te duiden is zonder de inhoud van de beide overeenkomsten moeilijk te zeggen, maar het heeft er alle schijn van dat het gaat om een wijziging van de arbeidsovereenkomst. Niet dat je hier veel mee kunt, maar het kan toch nog interessant zijn om hier eens naar te laten kijken.

 

Van welke invloed dit is op het concurrentiebeding is dus lastig te beantwoorden. Ik sluit mij in deze verder aan bij StevenK.

 

Wanneer een werknemer er niet in slaagt om in goed overleg met de werkgever de omvang van het concurrentiebeding te beperken of deze geheel buiten toepassing te verklaren, dan kan de werknemer in ieder geval hiervoor een procedure starten om het beding door de kantonrechter geheel of gedeeltelijk te laten vernietigen. Bedenk echter wel dat dit de nodige tijd vergt.

 

Wanneer de werknemer een spoedeisend belang heeft bij het geheel of gedeeltelijk vernietigen van het concurrentiebeding dan kan hij overwegen om middels een voorlopige voorziening tijdelijke schorsing van het beding te vorderen. Dit heeft echter een groot risico wanneer de vordering wordt afgewezen.

 

Kortom, een goed overleg met de werkgever is de eerste stap. Heeft dat niet het gewenste resultaat dan rest eigenlijk alleen maar de weg van de rechtelijke procedure wanneer zekerheid is gewenst.

 

De redelijkheid van het concurrentiebeding in verhouding tot de duur van de arbeidsovereenkomst zal daarbij als inzet gelden. De kans is groot dat een rechter het beding matigt, maar dat zal ook weer afhangen van de argumenten die over en weer bestaan met betrekking tot de reden waarom het concurrentiebeding is opgenomen. In praktijk is dit vooral erg afhankelijk van de casus.

 

Gezien het voorgaande en het feit dat dit toch vooral een werknemersvraag is, zullen we hierbij het topic sluiten.


jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 15 leden online en 176 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept