Ga naar inhoud
 • 0

Contract te laat opzeggen

Legend     1,7k 82

Hoi allemaal,

 

Even een vraagje vanuit China.

Afgelopen jaar heb ik een contract gehad met een website die bemiddelt tussen vragers en aanbieders van industriële producten. Helaas zonder enig resultaat, wat ook gedeeltelijk aan mezelf lag.

 

Ik was dus voornemens om het stilzwijgend verlengend contract op te zeggen. Helaas kwam ik daar natuurlijk pas weer een paar dagen (3 tot 5) te laat achter, ik had eea natuurlijk een maand tevoren aangetekend moeten laten weten. Toch per e-mail en fax opgezegd en de dag erop een bevestigende e-mail ontvangen, het contract was beëindigd.

 

Helaas ontving ik echter wel weer een factuur en beroept men zich op een foutje. Aangezien ik geen zin heb om weer 2000 euro over de balk te smijten heb ik geen zin om deze te betalen en lijkt mij de bevestigingsemail een normale zakelijke transactie waar ze zich niet om dwaling oid kunnen beroepen. Sta ik in mijn recht om koppig niet te betalen en om een credit-factuur te vragen?

 

Alvast bedankt!

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 0
Retired Mod     4,6k 118

Tsja, je hebt een overeenkomst dus in principe geef ik je tegenpartij gelijk. Dat zij een administratief foutje maken wil niet meteen zeggen dat de overeenkomst niet geldig is o.i.d.


Bezoekhetziekenhuis.nl: Eenvoudig bezoeken plannen aan de patiënt en communiceren met patiënt, familie en vrienden. ! Maak een account aan als een familielid in het ziekenhuis ligt en je kunt gezamenlijk de bezoektijden inplannen.

Link naar reactie
 • 0
Legend     11,3k 470

waar speelt dat? In de Nederlandse situatie lijkt het contract me beeindigd. In overleg zijn jullie van de algemene voorwaarden afgeweken.


"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Link naar reactie
 • 0
Legend     1,7k 1 82

Ha, dank voor de snelle antwoorden! :)

Het is inderdaad in Nederland en de bevestiging is geen geautomatiseerde.

 

Opzegging was een paar dagen na de aangegeven opzegtermijn, maar wel ruim voor de einddatum. Mij leek het gewoon normale afspraak, die totaal niet ongebruikelijk is.

 

Maar goed, hoop dat een eventuele rechter het er mee eens is... ;)

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     2,4k 192

Staat in de bevestiging die je ontvangen hebt de datum genoemd waarop het contract is beeindigd? Anders zou het kunnen zijn dat men het contract dus als beeindigd beschouwt per de eerstvolgende vervaldatum.


maak eens een buiteling:

www.saltoadvies.nl

Link naar reactie
 • 0
Junior     20 1

in dergelijke casu hanteert de rechter 'de haviltex criteria', wat inhoudt wat de overeengekomen partijen van elkaar mochten verwachten bij de interpretatie van het contract..

 

in dit scenario pretendeer jij een fout te hebben gemaakt die je bewust maakte en...zij maakte deze onbewust. zolang de tegenpartij niet weet dat jij ter kwader trouw bent geweest is er niets aan de hand.

Link naar reactie
 • 0
Super Senior     236 6

Je bent een overeenkomst aangegaan warbij je de voorwaarde geaccepteerd hebt dat de overeenkomst stilzwijgend wordt verlengd, tenzij jij uiterlijk één maand voor het verstrijken van de looptijd per aangetekend schrijven opzegt. Je zit er gewoon voor nog een jaar aan vast. Zoals doenerij al aangaf, heb jij te kwader trouw gehandeld waarop zij de fout hebben gemaakt.

 

Ik ben misschien ouderwets hierin, maar ik vind het feit dat je deze casus hier op dit forum aan ons durft voor te leggen erop wijzen dat je onethisch handelen normaal lijkt te vinden.

Dit is geen reclame voor jou en je bedrijf. Hoewel ik toevallig vorige week het plan had opgevat contact met je op te nemen om te kijken of je ons van dienst zou kunnen zijn bij het vinden van een geschikte producent in China, is het voor mij nu duidelijk dat ik van jouw diensten geen gebruik wil maken. Wat zou een eventueel contract tussen ons waard zijn?

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     7,8k 145

Even los van de etische discussie, het staat me bij dat de PvdA in 2005 in de weer was om de stilzwijgende verlenging aan te pakken. De verlenging zou schriftelijk aangekondigd moeten zijn met mogelijkheid tot opzegging, of de opzegging mag ieder moment geschieden, als de initiële contractperiode is verstreken.

 

Weet iemand wat er van dat wetsvoorstel terecht is gekomen?


Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0
Raad van Advies     4,3k 3 500

Even los van de etische discussie, het staat me bij dat de PvdA in 2005 in de weer was om de stilzwijgende verlenging aan te pakken. De verlenging zou schriftelijk aangekondigd moeten zijn met mogelijkheid tot opzegging, of de opzegging mag ieder moment geschieden, als de initiële contractperiode is verstreken.

Klopt, is Ferd Crone mee bezig geweest.

Weet iemand wat er van dat wetsvoorstel terecht is gekomen?

Volgens mij is dat recent weer nieuw leven ingeblazen.

Link naar reactie
 • 0
Junior     20 1

de rvs heeft zich al uitgelaten over deze kwestie (het wetsvoorstel). heb het oordeel gelezen en de raad zelf beoogde minder nadelige alternatieven voor de onderneming (vs. consument)..deze worden nl. juist door 't voorstel aangekaard als incorrect.. (lees: waarschuwingsplicht onderneming met daardoor hogere kosten).

 

denk dat het nog minimaal een jaar zal duren voordat deze materie in boek 2 meen ik te herinneren is geractificeerd..

 

aldus..maar idd, wat hulpdirecteur al zegt; niet echt een plausibel verhaal dit. ik ben zelf jurist en (nog) niet advocaat, maar zal deze site dus zeker in de gaten blijven houden in geval deze groter wordt en dus meer users zal trekken die dit soort vragen evt. zouden kunnen stellen..

 

 

Link naar reactie
 • 0
Legend     1,7k 1 82

@allen

Hartelijk dank voor de antwoorden!

 

@Hulpdirecteur

Net als, naar ik verwacht, de meeste HL'ers probeer ik te leveren wat, wanneer en hoe mijn klanten iets vragen. Een contract is een mooi stuk papier, maar meestal enkel een uitgangspunt. Op het moment dat een klant wel getekend heeft maar voor de productie nog aangeeft dat hij er liefst onderuit of iets anders geleverd zou willen krijgen, dan ga ik echt niet op m'n strepen staan en hem eea "door de strot" duwen. Als er al wel kosten zijn gemaakt doe ik meestal een voorstel.

 

Bij deze club zat het me een beetje dwars dat ik een aantal nette proef offerte aanvragen ontving voor het tekenen van het contract, en dat ik de rest van het jaar nauwlijks iets van ze gehoord heb. Weggegooid geld dus. Als je niet regelmatig iets van ze hoort, wil je ze wat makkelijker vergeten en zou je er dus aan vast blijven zitten.

 

Ik ga ze niet betalen. Heb er absoluut geen belang bij.

Link naar reactie
 • 1
Retired Mod     3k 90

Weet iemand wat er van dat wetsvoorstel terecht is gekomen?

 

Ja hoor, dankzij legalalert de complete historie binnen 2 minuten gevonden.

 

Op dit moment is het initiatiefwetsvoorstel van de leden Crone en van Dam bij de Tweede Kamer aanhangig (Kamerstukken II 2006/07, 30 520). Dit initiatiefwetsvoorstel beoogt een eind te maken aan de stilzwijgende verlenging van meer dan drie maanden van overeenkomsten tot het geregeld afleveren van zaken of het geregeld doen van verrichtingen (bijvoorbeeld abonnementen op tijdschriften). Daarnaast beoogt het wetsvoorstel de stilzwijgende verlenging van lidmaatschappen (bijvoorbeeld van een sportclub) te beperken tot maximaal een jaar. De vaste kamercommissie voor Justitie heeft op 11 juni 2007 een verslag uitgebracht.

 

Het is nu aan de initiatiefnemers hierop te reageren door middel van een nota naar aanleiding van het verslag en eventueel een aanpassing van het wetsvoorstel. Nadat de reactie van de initiatiefnemers is ontvangen, zal het kabinet op het wetsvoorstel reageren.


jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     3k 90

in dergelijke casu hanteert de rechter 'de haviltex criteria', wat inhoudt wat de overeengekomen partijen van elkaar mochten verwachten bij de interpretatie van het contract..

 

In het Haviltex arrest (13 maart 1981 NJ 1981, 635) heeft de Hoge Raad aangegeven dat partijen bij de interpretatie van een schriftelijke overeenkomst niet kunnen volstaan om enkel naar de taalkundige betekenis van de tekst te kijken, maar dat ook gekeken moet worden welke betekenis de partijen aan de tekst gaven en wat ze over en weer van elkaar mochten verwachten.

 

"De vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding van pp. is geregeld en of dit contract een leemte laat die moet worden aangevuld, kan niet worden beantwoord op grond van alleen maar een zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van dat contract. Voor de beantwoording van die vraag komt het immers aan op de zin die pp. in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen pp. behoren en welke rechtskennis van zodanige pp. kan worden verwacht".

 

In de onderhavige kwestie staat de uitleg van de schriftelijke overeenkomst niet ter discussie. Het enige dat ter discussie staat is of aan de bevestiging die de tegenpartij heeft verzonden de redelijke verwachting mocht worden ontleend dat de opzegging door de tegenpartij is aanvaard. Ergo, in beginsel is het Havilitex criterium geheel niet relevant.


jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link naar reactie
 • 3
Retired Mod     3k 90

de rvs heeft zich al uitgelaten over deze kwestie (het wetsvoorstel). heb het oordeel gelezen en de raad zelf beoogde minder nadelige alternatieven voor de onderneming (vs. consument)..deze worden nl. juist door 't voorstel aangekaard als incorrect.. (lees: waarschuwingsplicht onderneming met daardoor hogere kosten).

 

denk dat het nog minimaal een jaar zal duren voordat deze materie in boek 2 meen ik te herinneren is geractificeerd..

 

aldus..maar idd, wat hulpdirecteur al zegt; niet echt een plausibel verhaal dit. ik ben zelf jurist en (nog) niet advocaat, maar zal deze site dus zeker in de gaten blijven houden in geval deze groter wordt en dus meer users zal trekken die dit soort vragen evt. zouden kunnen stellen..

 

 

Ten eerste oordeelt de Raad van State niet, maar adviseert zij omtrent wetsvoorstellen.

Voor diegene die in het advies zijn geinteresseerd. Zie het

Advies

 

Ten tweede, boek 2 gaat over rechtspersonen. De kern van het wetsvoorstel betreft boek 6, dat gaat over verbintenissen. Het enige dat tav boek 2 wordt voorgesteld betreft het lidmaatschap van een vereniging.

 

Ten derde, "ratificeren" is het bekrachtigen van verdragen of schriftelijke overeenkomsten. Wetswijzigingen worden niet geratificeerd.

 

Ten vierde, het is niet mijn gewoonte om persoonlijk te worden, maar ik heb een bloedhekel aan interessantdoenerij. Zeker wanneer iemand de kwaliteit van dit forum daarmee schaadt. Iedereen is wat mij betreft welkom op Higherlevel, maar dit forum is wel bedoeld om elkaar verder te helpen. Van zelfbenoemde experts hebben we in deze maatschappij al genoeg.


jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link naar reactie
 • 0
Legend     1,7k 1 82

Hoi Allemaal,

 

Het begint eindelijk interessant te worden. Ik ben gedagvaard. Nu zit ik natuurlijk in China en kan maar moeilijk naar Nederland vliegen om dar ter plekke aanwezig te zijn. Gezien de dagvaarding het heeft over de mogelijkheid van schriftelijk bezwaar. Het volgende opzetje.

 

 

Verweer gedaagde:

 

Grondslag vordering.

1. Eiseres stelt dat gedaagde op 10 november een verzoek tot beëindiging abonnement heeft doorgegeven. Dit is correct. Helaas verzuimt zij in de dagvaarding te vermelden dat een medewerker van eiseres op 11 november reeds dit verzoek honoreerde. Een quote uit dit bericht: “Tot onze spijt hebben wij uw opzegging op onze dienstverlening ontvangen. Hierbij bevestigen wij de beëindiging van uw abonnement per eerstvolgende vervaldatum: 12/5/2007”. 12/5/2007 wordt in Angelsaksische landen veelal gebruik om 12 december 2007 aan te geven, de vervaldatum van het toen lopende abonnement. Ook in latere correspondentie met eiseres is nooit betwist dat deze bevestiging van opzegging is verstuurd. Bijgevoegd de bewuste e-mail met routing informatie (PRODUCTIE 1).

 

2. Eiseres stelt dat zij in 2007 en 2008 diverse diensten heeft geleverd aan gedaagde. Deze waren echter overbodig. Bij aangaan van het abonnement met eisers ontving gedaagde pas toegang tot het internetsysteem van eiseres nadat de gehele som van het abonnement door haar was ontvangen. Het starten van de dienstverlening duurde daarna slechts 1 dag. Enige motivatie van eiseres over de noodzaak, waarom zij deze ongevraagde dienstverlening heeft voortgezet na de vervaldatum van het contract, ontbreekt.

 

Incassowerkzaamheden:

3. Gezien de aard van het geschil heeft gedaagde eiseres meerdere malen per e-mail en telefoon laten weten dat een incassoprocedure niet nodig was. Als laatste op 25 januari 2008 met het expliciete verzoek om direct een dagvaarding te sturen. Hier werd geen gehoor aan gegeven.

4. Op 21 februari 2008 heeft gedaagde ook het incassobureau laten weten dat een buitengerechtelijke procedure niet tot resultaat zou leiden. E-mail van eiseres 11 november 2008 doorgestuurd en verzocht om direct over te gaan tot een gerechtelijke procedure.

 

Verzoek gedaagde

1. De incassokosten ongegrond te verklaren.

2. De totale vordering ongegrond te verklaren en eiseres te veroordelen in de kosten van het geding.

 

Iemand nog tips?

 

Alvast bedankt!

 

edit: Aangezien ik erg moe aan het worden ben van het eindeloos mailen enzo, lijkt me een tegenvordering misschien op z'n plaats? Schijnt tot de mogelijkheden te behoren en zeg, een 300 euro voor communicatie, dossieropbouw, enz. Lijkt me niet gek, zeker als ze voor ongeveer hetzelfde bedrag incassokosten berekenen.

Link naar reactie
 • 2
Raad van Advies     4,3k 3 500

Je doet er goed aan in je stuk, wat regulier een 'conclusie van antwoord' heet, in ieder geval het volgende op te nemen:

 

* een algehele betwisting

Gedaagde heeft kennis genomen van de inleidende dagvaarding; gedaagde betwist alles wat eiser(es) hierin heeft gesteld, voor zover het niet uitdrukkelijk wordt erkend door gedaagde

* een bewijsaanbod

Gedaagde biedt aan zijn stellingen te onderbouwen met alle beschikbare bewijsmiddelen, meer in het bijzonder door overlegging van alle beschikbare correspondentie en getuigenverklaringen.

Een tegenvordering lijkt heel 'handig', maar als je zo'n vordering, formeel een 'eis in reconventie' instelt, is dit feitelijk een tweede procedure. Als je daarin je tegenclaim niet hard kunt maken, dan eindig je met een kostenveroordeling in de reconventionele procedure en dat is dan jammer van het geld.

Link naar reactie
 • 0
Legend     1,7k 1 82

Dank StevenK!

 

Aangepast en aangevuld.

 

Conclusie van antwoord:

Eiser:

Gedaagde:

Rolnr:

 

Algemeen:

1.   Gedaagde heeft kennis genomen van de inleidende dagvaarding; gedaagde betwist alles wat eiser(es) hierin heeft gesteld, voor zover het niet uitdrukkelijk wordt erkend door gedaagde.

 

2.   Gedaagde biedt aan zijn stellingen te onderbouwen met alle beschikbare bewijsmiddelen, meer in het bijzonder door overlegging van alle beschikbare correspondentie en getuigenverklaringen.

 

 

Grondslag vordering.

3.   Eiseres stelt dat gedaagde op 10 november een verzoek tot beëindiging abonnement heeft doorgegeven. Dit is correct. Helaas verzuimt zij in de dagvaarding te vermelden dat een medewerker van eiseres op 11 november reeds dit verzoek honoreerde. Een quote uit dit bericht: “Tot onze spijt hebben wij uw opzegging op onze dienstverlening ontvangen. Hierbij bevestigen wij de beëindiging van uw abonnement per eerstvolgende vervaldatum: 12/5/2007”. 12/5/2007 wordt in Angelsaksische landen veelal gebruik om 12 december 2007 aan te geven, de vervaldatum van het toen lopende abonnement. Ook in latere correspondentie met eiseres is nooit betwist dat deze bevestiging van opzegging is verstuurd. Bijgevoegd de bewuste e-mail met routing informatie (PRODUCTIE A). De dagvaarding voldoet daarmee niet aan de eisen van de artikelen 111, lid 3 (substantiëringsplicht en bewijsaandraagplicht) van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

 

4.   Uit de bevestiging tot opzegging van eiseres heeft gedaagde de conclusie getrokken dat het abonnement beëindigd zou worden en dat de opzegging in het geheel door eisers is aanvaard. Pas na bezwaar van gedaagde op de op 6 december 2007 aangemaakte factuur voor dienstverlening na de verloopdatum (PRODUCTIE 1 eiseres), heeft eiseres geconcludeerd dat er mogelijk een fout was aan haar zijde. Dat eiseres haar bedrijfsprocessen niet op orde heeft kan gedaagde niet worden toegerekend.

 

5.   Eiseres stelt dat zij in 2007 en 2008 diverse diensten heeft geleverd aan gedaagde. Deze waren echter overbodig. Bij aangaan van het abonnement met eisers ontving gedaagde pas toegang tot het internetsysteem van eiseres nadat de gehele som van het abonnement door haar was ontvangen. Het starten van de dienstverlening duurde daarna slechts 1 dag. Enige motivatie van eiseres over de noodzaak, waarom zij deze ongevraagde dienstverlening heeft voortgezet na de vervaldatum van het contract, ontbreekt. Verder vermelden de Algemene Voorwaarden van eiseres de mogelijkheid om haar dienstverlening in bepaalde gevallen direct te beëindigen. Dat eiseres ongevraagd toch haar dienstverlening heeft voortgezet na de vervaldatum contract is niet aan de gedaagde toe te rekenen.

 

Incassowerkzaamheden:

6.   Gezien de aard van het geschil heeft gedaagde eiseres meerdere malen per e-mail en telefoon laten weten dat een incassoprocedure niet nodig was. Als laatste op 25 januari 2008 met het expliciete verzoek om direct een dagvaarding te sturen. Hier werd geen gehoor aan gegeven.

 

7.   Op 21 februari 2008 heeft gedaagde ook het incassobureau laten weten dat een buitengerechtelijke procedure niet tot resultaat zou leiden. E-mail van eiseres 11 november 2008 (productie 1) doorgestuurd en verzocht om direct over te gaan tot een gerechtelijke procedure.

 

Overige:

8.   Zoals eiseres weet, bevindt gedaagde zich op het moment in de volksrepubliek China en verblijft daar voor langere periodes. Verschijnen op een rechtszitting vergt daardoor van gedaagde enige voorbereiding. Door de onvolledige dagvaarding zoals aangetoond in punt 1, loopt gedaagde het risico niet eenmaal maar tweemaal te moeten verschijnen. Dit zou gedaagde op hoge kosten jagen en tevens zeer belastend zijn voor het milieu.

 

 

Verzoek gedaagde:

1.   De incassokosten ongegrond te verklaren.

2.   De totale vordering ongegrond te verklaren en eiseres te veroordelen in de kosten van het geding.

3.   Indien nodig, de comparitie van partijen uit te stellen tot nader te bepalen datum, wanneer gedaagde zich heeft kunnen voorbereiden op verweer eiseres op de feiten zoals aangedragen onder “Grondslag vordering” nummer 3. Eiseres of gemachtigde stellen gedaagde minimaal 3 weken voor de te bepalen datum schriftelijk in kennis van haar verweer en datum comparitie.

Hopelijk weer wat beter.

Dan de hamvraag. Zou dit kunnen leiden tot succes? Ben ik volledig genoeg geweest? Kan ik dit als schriftelijke reactie geven op de zitting zonder er zelf (of een gemachtigde) aanwezig te zijn?

 

Mijn dank

Mark

 

Link naar reactie
 • 1
Raad van Advies     4,3k 3 500

Dank StevenK!

 

Aangepast en aangevuld.

 

Conclusie van antwoord:

Eiser:

Gedaagde:

Rolnr:

 

Algemeen:

1.   Gedaagde heeft kennis genomen van de inleidende dagvaarding; gedaagde betwist alles wat eiser(es) hierin heeft gesteld, voor zover het niet uitdrukkelijk wordt erkend door gedaagde.

 

2.   Gedaagde biedt aan zijn stellingen te onderbouwen met alle beschikbare bewijsmiddelen, meer in het bijzonder door overlegging van alle beschikbare correspondentie en getuigenverklaringen.

Een bewijsaanbod staat over het algemeen aan het einde, voor de conclusie

 

Grondslag vordering.

3.   Eiseres stelt dat gedaagde op 10 november een verzoek tot beëindiging abonnement heeft doorgegeven. Dit is correct. Helaas verzuimt zij in de dagvaarding te vermelden dat een medewerker van eiseres op 11 november reeds dit verzoek honoreerde. Een quote uit dit bericht: “Tot onze spijt hebben wij uw opzegging op onze dienstverlening ontvangen. Hierbij bevestigen wij de beëindiging van uw abonnement per eerstvolgende vervaldatum: 12/5/2007”. 12/5/2007 wordt in Angelsaksische landen veelal gebruik om 12 december 2007 aan te geven,

Je bedoelt ongetwijfeld 5 december 2007?

de vervaldatum van het toen lopende abonnement. Ook in latere correspondentie met eiseres is nooit betwist dat deze bevestiging van opzegging is verstuurd. Bijgevoegd de bewuste e-mail met routing informatie (PRODUCTIE A). De dagvaarding voldoet daarmee niet aan de eisen van de artikelen 111, lid 3 (substantiëringsplicht en bewijsaandraagplicht) van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

Dit laatste is theoretisch leuk, maar daar zal de rechter zich weinig van aantrekke.

4.   Uit de bevestiging tot opzegging van eiseres heeft gedaagde de conclusie getrokken dat het abonnement beëindigd zou worden en dat de opzegging in het geheel door eisers is aanvaard. Pas na bezwaar van gedaagde op de op 6 december 2007 aangemaakte factuur voor dienstverlening na de verloopdatum (PRODUCTIE 1 eiseres), heeft eiseres geconcludeerd dat er mogelijk een fout was aan haar zijde. Dat eiseres haar bedrijfsprocessen niet op orde heeft kan gedaagde niet worden toegerekend.

 

5.   Eiseres stelt dat zij in 2007 en 2008 diverse diensten heeft geleverd aan gedaagde.

De vraag die hier bij de rechter zal rijzen is of gedaagde van de diensten gebruik heeft gemaakt, of dat ze zijn geleverd zonder daadwerkelijk gebruikt te zijn. Dit vraag zou ik al bij voorbaat beantwoorden.

Deze waren echter overbodig. Bij aangaan van het abonnement met eisers ontving gedaagde pas toegang tot het internetsysteem van eiseres nadat de gehele som van het abonnement door haar was ontvangen. Het starten van de dienstverlening duurde daarna slechts 1 dag. Enige motivatie van eiseres over de noodzaak, waarom zij deze ongevraagde dienstverlening heeft voortgezet na de vervaldatum van het contract, ontbreekt. Verder vermelden de Algemene Voorwaarden van eiseres de mogelijkheid om haar dienstverlening in bepaalde gevallen direct te beëindigen.

Het is mij nog onduidelijk wat je hier bedoelt te zeggen.

Dat eiseres ongevraagd toch haar dienstverlening heeft voortgezet na de vervaldatum contract is niet aan de gedaagde toe te rekenen.

 

Incassowerkzaamheden:

6.   Gezien de aard van het geschil heeft gedaagde eiseres meerdere malen per e-mail en telefoon laten weten dat een incassoprocedure niet nodig was. Als laatste op 25 januari 2008 met het expliciete verzoek om direct een dagvaarding te sturen. Hier werd geen gehoor aan gegeven.

 

7.   Op 21 februari 2008 heeft gedaagde ook het incassobureau laten weten dat een buitengerechtelijke procedure niet tot resultaat zou leiden. E-mail van eiseres 11 november 2008 (productie 1) doorgestuurd en verzocht om direct over te gaan tot een gerechtelijke procedure.

Dus voeg je nog iets toe, waarin je zegt

Nu zowel eiseres als haar incassogemachtigde wisten dat gedaagde op geen enkele wijze tot betaling over zou gaan, zijn de incassokosten niet redelijkerwijs gemaakt en voor zover deze zijn gemaakt, zijn ze enkel gemaakt op zeker te stellen dat een gerechtelijke procedure zou mislukken vanwege het ontbreken van een goede ingebrekestelling.

 

Om die reden kunnen de gevorderde buitengerechtelijke kosten zelfs in het geval dat vordering van eiseres wordt toegewezen, niet worden toegewezen, omdat deze kosten gedekt zijn door de alsdan toe te wijzen proceskostenveroordeling.

of woorden van die strekking.

Overige:

8.   Zoals eiseres weet, bevindt gedaagde zich op het moment in de volksrepubliek China en verblijft daar voor langere periodes. Verschijnen op een rechtszitting vergt daardoor van gedaagde enige voorbereiding. Door de onvolledige dagvaarding zoals aangetoond in punt 1, loopt gedaagde het risico niet eenmaal maar tweemaal te moeten verschijnen. Dit zou gedaagde op hoge kosten jagen en tevens zeer belastend zijn voor het milieu.

Dit zou ik in het begeleidende briefje opnemen en dan als volgt:

Zoals bij eiseres bekend, bevindt gedaagde zich in de volksrepubliek China; op die reden is het voor gedaagde praktisch onmogelijk om een eventuele comparitie bij te wonen. Gedaagde zal zich om die reden bij een eventuele comparitie laten vertegenwoordigen door een gemachtigde.

 

Verzoek gedaagde:

Maak daar maar van:

Met conclusie dat het u edelachtbare vrouwe/heer kantonrechter moge behagen bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad

1.De vorderingen van eiseres als ongegrond en onvoldoende onderbouwd af te wijzen;

2.Eiseres te veroordelen in de kosten van het geding.

3. Indien nodig, de comparitie van partijen uit te stellen tot nader te bepalen datum, wanneer gedaagde zich heeft kunnen voorbereiden op verweer eiseres op de feiten zoals aangedragen onder “Grondslag vordering” nummer 3. Eiseres of gemachtigde stellen gedaagde minimaal 3 weken voor de te bepalen datum schriftelijk in kennis van haar verweer en datum comparitie.

Link naar reactie
 • 0
Legend     1,7k 1 82

Geweldig StevenK!

 

Ga eea bijwerken en stuur het op. Waneer de zitting/uitspraak geweest is zal ik terugmelden hoe het verlopen is. Zeker ook met oog op de ethische discussie van vorige pagina.

 

Wel apart dat je aangeeft dat een overtreding van art 111 weinig uitmaakt. Een van de eisen die de wetgever aan de dagvaarding stelt is het aangeven van het dispuut. In de dagvaarding die ik heb ontvangen hebben ze gewoon de hele bevestigingsmail weggelaten, terwijl dat de kern van mijn verhaal is. Blijkbaar verwachten ze dat ik niet reageer en de rechter de vordering bij verstek toewijst? Buiten de rechtbank zou zoiets toch al snel laster zijn?

 

Groetjes

Mark

 

 

 

 

Link naar reactie
 • 0
Newbee     5 1

 

Geachte heer,

 

Normaliter wordt in het contract zelf geregeld op welke wijze dient te worden opgezegd, althans ik zou uw wederpartij dat uitdrukkelijk adviseren om dat in zijn contracten op te nemen, omdat op deze wijze uw manier van opzeggen per email en faxbericht niet op een juiste wijze heeft plaatsgevonden en u nog een jaar tot betaling kan worden gedwongen.

 

Echter maak ik uit uw situatie niet op dat opzegging middels faxbericht en/of email is uitgesloten, zodat ik mij hier niet bij voorbaat bij zou neerleggen. Te meer nu de wederpartij u (per abuis) in een email heeft bevestigd dat zij het contract als beeindigd heeft beschouwd. Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad wordt een faxbericht gelijkgesteld aan een brief, mits u maar kunt bewijzen dat het de wederpartij heeft bereikt (bv. door het verzendrapport te bewaren). Ik stuur zelf overigens ook veel juridische stukken (behoudens betekende dagvaardingen e.d.) per fax naar de rechtbank.

 

Hoewel ik uw zaak en het contract natuurlijk inhoudelijk niet ken en ik enkel op basis van de eerdere gegevens kan adviseren lijkt het mij niet onverstandig om voorlopig uw poot stijf te houden en niet tot betaling over te gaan. Let wel in uw correspondentie richting de wederpartij dient u wel uitdrukkelijk te vermelden dat u zich niet meer gebonden acht aan het contract en dat de overeenkomst beeindigd is. In geval het bedrijf uitsluitend in het buitenland gevestigd is verwacht ik niet zo snel dat zij u voor 2000 euro in rechte willen betrekken.

 

Ik ben beniewd naar de uitkomst van uw zaak.

 

Met vriendelijke groet,

 

Victor Kruit

Advocaat

 

 

Link naar reactie
 • 0
Legend     1,7k 1 82

Beste Victor,

 

Hartelijk dank voor je reactie.

Zoals helaas nog steeds gebruikelijk in Nederland, is het bij abonnementen vaak erg eenvoudig om eraan te komen (getekende fax sturen) en onmogelijk moeilijk om er weer vanaf te komen (voorwaarden wederpartij noemt bijvoorbeeld een aangetekende brief). Aantonen dat ze hem ontvangen hebben lijkt me niet zo moeilijk, ze hebben immers gereageerd door de bevestigingsmail, zelfde manier als ze bevestigden dat het contract was gestart.

 

Helaas is zit ik vooral in China, maar heb ik mijn bedrijf gewoon in Nederland (zo kan ik import afhandelen en btw rekenen aan mijn klaten, wat weer extra zekerheid bied.) Ze hebben me inmiddels gedaagd, schriftelijk verweer is gestuurd en er is door de rechter bestloten dat er een comparitie komt aan het eind van de maand. Ben benieuwd wat de uitspraak gaat worden.

 

Mvg

Mark Tonino

 

 

 

 

Link naar reactie
 • 0
Legend     3,4k 232

Beste Victor,

 

Hartelijk dank voor je reactie.

Zoals helaas nog steeds gebruikelijk in Nederland, is het bij abonnementen vaak erg eenvoudig om eraan te komen (getekende fax sturen) en onmogelijk moeilijk om er weer vanaf te komen (voorwaarden wederpartij noemt bijvoorbeeld een aangetekende brief). Aantonen dat ze hem ontvangen hebben lijkt me niet zo moeilijk, ze hebben immers gereageerd door de bevestigingsmail, zelfde manier als ze bevestigden dat het contract was gestart.

 

Voor zover ik weet is het zo dat indien je een contract kan aangaan per e-mail je het ook per e-mail mag beeindigen en dat niet per aangetekende brief hoeft.

Indien je dus per fax een contract kan aangaan kan je het ook per fax weer opzeggen.

 

Let wel: ik ben geen jurist en weer niet zeker of dat enkel voor consumenten geld of ook voor bedrijven

Link naar reactie
 • 0
Raad van Advies     4,3k 3 500

Beste Victor,

 

Hartelijk dank voor je reactie.

Zoals helaas nog steeds gebruikelijk in Nederland, is het bij abonnementen vaak erg eenvoudig om eraan te komen (getekende fax sturen) en onmogelijk moeilijk om er weer vanaf te komen (voorwaarden wederpartij noemt bijvoorbeeld een aangetekende brief). Aantonen dat ze hem ontvangen hebben lijkt me niet zo moeilijk, ze hebben immers gereageerd door de bevestigingsmail, zelfde manier als ze bevestigden dat het contract was gestart.

 

Voor zover ik weet is het zo dat indien je een contract kan aangaan per e-mail je het ook per e-mail mag beeindigen en dat niet per aangetekende brief hoeft.

Indien je dus per fax een contract kan aangaan kan je het ook per fax weer opzeggen.

 

Let wel: ik ben geen jurist en weer niet zeker of dat enkel voor consumenten geld of ook voor bedrijven

De algemene mening is dat een beding dat zwaardere eisen stelt aan de communicatie bij opzegging dan de eisen die aan de communicatie bij het aangaan van de overeenkomst golden als onredelijk bezwarend gezien.

 

Daarnaast zijn er diverse EU-richtlijnen die voorschriften geven ten aanzien van de communicatie bij overeenkomsten die op afstand zijn gesloten en bij overeenkomsten die langs elektronische weg zijn gesloten.

Link naar reactie
 • 0
Senior     37 3

Met alle respect voor de anderen die een voorstel hebben gedaan ten aanzien van de conclusie van antwoord; indien u niet over juridische kennis beschikt, ga dan niet zelf procederen! Mijn advies: schakel een jurist in.

Groet,

R. Bagasrawalla

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wie is er online?
  6 leden, 238 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.