Ga naar inhoud
 • 0

factuur 2007, bedrijf 2008

Aanbevolen berichten

23 antwoorden op deze vraag

 • 0

Als je een factuur schrijft over 2007 zal je voor dat jaar ook een administratie moeten hebben. Dat lijkt me vrij onhandig voor 1 factuur.

 

Waarom wil de klant een factuur voor 2007?

Bezoekhetziekenhuis.nl: Eenvoudig bezoeken plannen aan de patiënt en communiceren met patiënt, familie en vrienden. ! Maak een account aan als een familielid in het ziekenhuis ligt en je kunt gezamenlijk de bezoektijden inplannen.

Link naar reactie
 • 0

De meest simpele reden voor een klant om een nota over 2007 te willen hebben is dat voor hem dit kosten betreft over 2007. Waarom zou hij deze kosten doorschuiven naar 2008?

 

Eventueel had hij ook kunnen volstaan met het opnemen van een schatting op basis van een opgave van de opdrachtnemer.

 

In dit geval ligt de opbrengst voor de opdrachtnemer in 2008 (eenmalig). In ieder geval geeft het sturen van een factuur ook de verplichting tot betaling voor de opdrachtgever, dus een gedeelte van de totale opdracht is dan reeds betaald. Toch altijd prettig?

 

John

SpeedBalance expert; auteur van een aantal handleidingen voor boekhoudprogramma's en naslagwerken op financieel-administratief gebied. www.hofinza.nl

Link naar reactie
 • 0

De oplossing van dit vraagstuk ligt aan de kant van de opdrachtgever. De kosten zijn toerekenbaar aan 2007, de activiteiten reeds gedaan, alleen de factuur nog niet ontvangen. Hij moet met zijn accountant afstemmen of deze het verdedigbaar vindt om voor deze post een reservering op te nemen. Wat jouw vriendin kan doen is een specificatie geven van de uren die tot 31/12 voor deze opdrachtegever zijn verricht.

Link naar reactie
 • 0

Als het echt "moet", dan kan je nog een faktuur uitschrijven gedateerd op 31-12-2007

Maar je zal dan de BTW hierover moeten aangeven (4e kwartaal) 2007 en afdragen. Maar omdat je pas in 2008 bent gestart, krijg je geen aangiftebiljet voor de OB over 2007. Mogelijkheid is om deze BTW als suppletie-aangifte aan te geven.

 

Voor je winst en verlies neem je dan de opbrengst 2007 mee in 2008.

 

Al met al een heel gedoe en ik zou daar niet aan beginnen.

Ben het overigens geheel met ExTax! eens; de klant kan beter zijn kosten transitorisch opnemen onder nog te betalen kosten.

 

Groet

Sand

Link naar reactie
 • 0

Ik geloof niet dat je in dit geval over fraude kunt spreken.

Wie wordt er dan benadeeld?

 

De verschuldigdheid van BTW is aantoonbaar, omdat de diensten verricht zijn in 2007. En m.i. kan je daarvoor nog een faktuur dateren op 31 december. Op de site van de belastingdienst staat dat je binnen 15 dagen na de maand van levering een faktuur moet uitschrijven/ uitreiken.

 

Wanneer de klant al geld over had gemaakt in december, dan had er zelfs verplicht een faktuur moeten worden uitgeschreven over 2007!

(haal ik net van de site van de belastingdienst)

 

Sand

Link naar reactie
 • 0

Ik geloof niet dat je in dit geval over fraude kunt spreken.

Wie wordt er dan benadeeld?

 

Valsheid in geschrifte dan - het is domweg niet toegestaan in 2008 een factuur te sturen met een factuurdatum in 2007.

 

De factuurdatum is de datum waarop je de factuur aanmaakt. Op welk jaar de werkzaamheden betrekking hebben is niet belangrijk.

 

Op de site van de belastingdienst staat dat je binnen 15 dagen na de maand van levering een faktuur moet uitschrijven/ uitreiken.

 

Je mag een factuur dus niet te laat versturen.Dat betekent niet dat je er dus maar met een datum van vorig jaar op mag zetten.

 

Wanneer de klant al geld over had gemaakt in december, dan had er zelfs verplicht een faktuur moeten worden uitgeschreven over 2007!

 

Maar ja, da's hier niet het geval...

 

Link naar reactie
 • 0

http://www.belastingdienst.nl/zakelijk/omzetbelasting/ob04/ob04-33.html#P325_48881

Daarbij is het tijdstip van de verschuldigdheid van de btw gekoppeld aan het tijdstip waarop u de factuur uitreikt of uiterlijk had moeten uitreiken.

 

Ik lees hierin 2 verschillende tijdstippen, 1 van verschuldigdheid van de BTW en 1 van het tijdstip waarop u de factuur uitreikt.

 

Indien nu blijkt dat afnemer de factuur liever in het vorige tijdvak heeft toen de levering heeft plaatsgevonden, spreek je m.i. van een herstelactie van een ongewenste situatie (van de afnemer dan) en niet van

Valsheid in geschrifte dan - het is domweg niet toegestaan in 2008 een factuur te sturen met een factuurdatum in 2007.

Uiteraard dient dan wel aan de afdrachtverplichting te worden voldaan en dat is in deze situatie erg omslachtig.

 

Overigens ben ik voorstander van het faktureren in het tijdvak waarin de omzet heeft plaatsgevonden.

 

Groet

Sand

Link naar reactie
 • 0
Ik lees hierin 2 verschillende tijdstippen, 1 van verschuldigdheid van de BTW en 1 van het tijdstip waarop u de factuur uitreikt.

 

Ik niet. Ik lees hierin 1 datum, namelijk die waarop je de factuur uitreikt en daarmee dus automatisch BTW verschuldigd bent.

 

Indien nu blijkt dat afnemer de factuur liever in het vorige tijdvak heeft toen de levering heeft plaatsgevonden, spreek je m.i. van een herstelactie van een ongewenste situatie (van de afnemer dan)

 

Maar waarom rept de belastingdienst dan niet over die mogelijkheid? Zoek de site maar na - er wordt alleen gepraat over de uiterste datum waarom je een factuur moet hebben verzonden.

 

Link naar reactie
 • 0

Is het probleem niet simpelweg te ondervangen door een factuur te sturen met een actuele factuurdatum (en dus binnen de BTW aangifte en binnen het bestaan van het bedrijf) met de vermelding dat het leveringen 2007 betreft?

 

Als het goed is heeft de klant een post "nog te ontvangen facturen" opgenomen, en weet hij op basis van deze omschrijving dat het van deze post afgeboekt moet worden...

 

----

 

Een andere optie zou wellicht kunnen zijn dat je de leveringen 2007 als privé levering "factureert" (dus niet vanuit het bedrijf en zonder BTW). moet dan wel in de aangifte IB meegenomen worden als overige inkomsten. Bij mijn weten kan dit alleen als ze in 2007 voor IB en BTW niet gezien wordt als ondernemer (zie checklists op de site van de belastingdienst).

Comfi puzzelt aan comfort in de afstemming tussen mensen, systemen en strategie.

Comfi vervult hierbij een brugfunctie tussen management, automatisering, controlling en de uitvoerende organisatie.

Link naar reactie
 • 0

Een andere optie zou wellicht kunnen zijn dat je de leveringen 2007 als privé levering "factureert" (dus niet vanuit het bedrijf en zonder BTW). moet dan wel in de aangifte IB meegenomen worden als overige inkomsten. Bij mijn weten kan dit alleen als ze in 2007 voor IB en BTW niet gezien wordt als ondernemer (zie checklists op de site van de belastingdienst).

 

Het is vreemd, dat wanneer je een bedrijf start wel de aanloopkosten kunt meenemen, maar dus niet de aanloopopbrengsten?

In de praktijk een geval meegemaakt, waarbij BTW-faktuur werd gezonden zonder dat er een BTW-nummer was uitgereikt. Deze was overigens wel ingeschreven bij de KvK. Na een bezoek bij de BD kreeg de betreffende persoon alsnog een BTW-nummer toegekend over deze periode en een papieren OB-aangifte.

 

 

 

Link naar reactie
 • 0

Indien nu blijkt dat afnemer de factuur liever in het vorige tijdvak heeft toen de levering heeft plaatsgevonden, spreek je m.i. van een herstelactie van een ongewenste situatie (van de afnemer dan)

 

Maar waarom rept de belastingdienst dan niet over die mogelijkheid? Zoek de site maar na - er wordt alleen gepraat over de uiterste datum waarom je een factuur moet hebben verzonden.

 

 

Hallo Peter,

 

Ik heb uren zitten googlen, maar er is ook werkelijk niets te vinden over fakturen met een vroegere uitreikdatum. Dit, terwijl er klaarblijkelijk toch regelmatig verzoeken zijn van afnemers om de faktuur op het vorig jaar te zetten.

Wel heb ik gevonden, dat verscheidene boekhoudprogramma's de mogelijkheid hebben om op een eerdere datum te faktureren. Het lijkt erop dat het dus stilzwijgend gebeurt.

 

Van belang is, dat de BTW in dezelfde periode wordt afgedragen (leverancier) als gevorderd wordt (afnemer). Voor de leverancier is het prettig wanneer dit in een volgend tijdvak gebeurt (latere afdracht); voor de afnemer juist niet.

 

NB

In sommige gevallen kan de afnemer zelfs benadeeld worden als in het volgende tijdvak wordt gefaktureerd; denk hierbij aan kleineondernemersregeling of investeringsaftrek. Is het dan juist dat de afnemer hier afhankelijk is van het tijdstip van faktureren?

 

Sand

Link naar reactie
 • 0

Hallo Zaph

 

Tijdstip verschuldigdheid omzetbelasting

http://www.europesefiscalestudies.nl/upload/Jairam.pdf

 

Groet

Sand

 

Ik kan daar zo snel niets nieuws in ontdekken. Misschien kun je de moeite nemen om even aan te geven welk deel van dat document je belangrijk acht?

 

Het is vreemd, dat wanneer je een bedrijf start wel de aanloopkosten kunt meenemen, maar dus niet de aanloopopbrengsten?

 

Nee, ik denk dat je dat verkeerd ziet. Op het moment dat je al inkomsten hebt ben je dus al gestart. Je moet ze alleen op het juiste moment factureren. Overigens heeft dit niets te maken met de vraag van een klant om de factuur in vorig jaar te dateren.

 

Ik heb uren zitten googlen, maar er is ook werkelijk niets te vinden over fakturen met een vroegere uitreikdatum. Dit, terwijl er klaarblijkelijk toch regelmatig verzoeken zijn van afnemers om de faktuur op het vorig jaar te zetten.

 

Tsja...je zou daaruit kunnen concluderen dat het dus geen algemeen gebruikt fenomeen is. Zoek ook nog even op 'antedateren'!

Link naar reactie
 • 0

Hallo,

mijn vriendin is in 2008 officieel een bedrijfje gestart,

nu wil de klant over 2007 een factuur !

(ze is in nov.2007 met de opdracht begonnen en in jan2008 officieel geworden).

Kan dit ? En zo ja hoe.

 

B.v.d.

 

Mike

 

Om de hele discussie niet onnodig lang te maken.... wat ik hier lees is dat haar klant over 2007 een factuur wil, er staat niet in 2007.

Dus gewoon nu een factuur sturen met de huidige factuurdatum en daarin de te berekenen kosten over 2007 zetten.

 

De klant kan deze factuur gebruiken naar de Accountant en Belastingdienst als onderliggend stuk om de kosten al te nemen in 2007.

De BTW zal hij pas in 2008 terug kunnen vragen.

 

Egbert Punter

Link naar reactie
 • 0

Hallo Zaph

 

Tijdstip verschuldigdheid omzetbelasting

http://www.europesefiscalestudies.nl/upload/Jairam.pdf

 

Ik kan daar zo snel niets nieuws in ontdekken. Misschien kun je de moeite nemen om even aan te geven welk deel van dat document je belangrijk acht

 

Even kort gezegd

Volgens de Europese Zesde Richtlijn ontstaat de verschuldigdheid op het moment wanneer de dienst of het goed geleverd wordt. De zgn materiële verschuldigdheid.

Het ontstaan van belastingschuld, kan per land anders geregeld zijn. In Nederland is dit gekoppeld aan

óf het moment van uitreiken factuur of wanneer de factuur uiterlijk (binnen15 dagen ná tijdstip van verschuldigdheid) uitgereikt had moeten zijn

óf tijdstip vooruitbetaling, waardoor verplicht wordt hiervoor alsnog een factuur uit te schrijven

 

Is inderdaad spijkers op laag water zoeken :P

Maar op zich wel een interessante en leerzame verhandeling.

Link naar reactie
 • 0

Uit oogpunt van eventuele fraude is de gestelde doorlopende nummering een goede regel. Hierdoor wordt bevorderd dat men op het juiste tijdstip faktureert. Het is immers vreemd om een factuur een eerdere datum mee te geven dan de factuur daarvoor!

Het is echter niet strafbaar om een eerdere datum te gebruiken, uiteraard in overleg met de afnemer. (betaaltermijn, aanmaning, etc)

Voorwaarde is dat de materële verschuldigdheid ook in dit tijdvak ligt.

 

Strafbaar antedateren m.i >

In het verleden werden er vooral bij de jaarafsluiting door leveranciers vaak facturen met een factuurdatum in het volgende tijdvak tóch ingeboekt als crediteur in het tijdvak waarop de kosten betrekking hadden (antedateren!) Dit om niet onnodig veel overlopende posten te hebben die vervolgens allemaal apart moeten worden gespecificeerd én een betere traceerbaarheid van de kosten (kostenrekening <> crediteur) i.p.v. (kostenrekening <> transitoria en vervolgens in het nieuwe jaar transitoria <> crediteur).

 

Gezien bovenstaand is het vanuit de afnemer gezien vaak wenselijk dat leverancier factureert in het tijdvak waarin de dienst of het goed is geleverd. Wat is erop tegen om hierin de afnemer tegemoet te komen?

In de meeste gevallen wordt er per jaar een nummerreeks toegekend. Dus kun je gewoon doornummeren.

 

Voor facturen uitgeschreven in de loop van het jaar ben ik het helemaal met je eens. De factuur op een vroegere datum zetten schept hierin alleen maar onnodige onduidelijkheid en heeft totaal geen meerwaarde. Uitzondering hierop is de factuur die móet worden uitgeschreven indien afnemer een vooruitbetaling doet en zodoende een factuur afdwingt. Afnemer mag de BTW hierop in dit tijdvak verrekenen, terwijl leverancier de BTW nog in dit tijdvak moet afdragen.

 

Groet

Sand

 

Gezien de reactie van Extax! (Zucht..... ) denk ik dat we hier maar over moeten ophouden; je hebt me in ieder geval duidelijk gemaakt dat factuurdatum meer inhoudt dan alleen een datum.

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  12 leden, 371 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.