Ga naar inhoud
 • 0

Zijn AEX-beleggingen eigen vermogen bij financieringsaanvraag bank?

Senior     36 0

Bij de financieringsaanvraag voor de start van een onderneming wordt dan het geld dat je reeds belegt hebt in Nederlandse AEX aandelen ook beoordeelt als eigen vermogen door de bank? en/of zou je dit dan ook kunnen gebruiken als borg om voor een (deel) van je lening zelf garant te staan?

 

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

12 antwoorden op deze vraag

 • 0
Senior     36 0

Afhankelijk van de rechtvorm waarin je gaat ondernemen, kan een bank beleggingen in effecten meerekenen als aansprakelijk vermogen.

Hoe ga je het straks invullen: eenmanszaak v.o.f. B.V. anders ? en wie is eigenaar van die aandelen?

 

 

 

 

 

 

 

dank voor je reactie, het gaat om een eenmanszaak en ik ben zelf eigenaar van deze beleggingen

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     3,8k 254

eenmanszaak dus.

Ik neem aan dat je een investeringsbalans hebt gemaakt. Aan de actiefzijde staan de investeringen e.d. en aan de passief zie je de wijze waarop e.e.a. gefinancierd is door vreemd vermogen én de middelen die je er zelf instopt. Dat laatste is dan het eigen vermogen. Al het aanwezige vermogen daarnaast (bv dekkingswaarde van effecten/waarde eigen woning) wordt door banken daarbij opgeteld om aan het aansprakelijk vermogen te komen. d.w.z. het vermogen waar de bank aanspraak op kan maken indien het "fout mocht lopen".

Omdat het een eenmanszaak is is een persoonlijke borgtocht niet aan de orde. Je bent immers al hoofdelijk aansprakelijk voor de eenmanszaak.

 

 

 

Link naar reactie
 • 0
Senior     36 0

eenmanszaak dus.

Ik neem aan dat je een investeringsbalans hebt gemaakt. Aan de actiefzijde staan de investeringen e.d. en aan de passief zie je de wijze waarop e.e.a. gefinancierd is door vreemd vermogen én de middelen die je er zelf instopt. Dat laatste is dan het eigen vermogen. Al het aanwezige vermogen daarnaast (bv dekkingswaarde van effecten/waarde eigen woning) wordt door banken daarbij opgeteld om aan het aansprakelijk vermogen te komen. d.w.z. het vermogen waar de bank aanspraak op kan maken indien het "fout mocht lopen".

Omdat het een eenmanszaak is is een persoonlijke borgtocht niet aan de orde. Je bent immers al hoofdelijk aansprakelijk voor de eenmanszaak.

 

 

 

bedankt voor je duidelijke reactie, zo is het e.a. wat duidelijker geworden.

 

Ik heb ook nog andere vraag waarvan ik hoop dat iemand die hier ook kan beantwoorden. Voor mijn aan te schaffen voorraad heb ik de mogelijkheid om bij mijn leverancier gebruik te maken van een leverancierskrediet met een betalingstermijn van 60 dagen. De waarde van de aan te schaffen voorraad bedraagt ongeveer 60.000 euro, echter in die 60 dagen zal ik dit bedrag niet in zijn geheel kunnen verkopen aan klanten. Hoe kan ik dit het beste verwerken in mijn financieringsbegroting? ik denk zelf dat het verstandig is om een bepaald percentage van die 60k te financieren met bankkrediet en de rest middels het leverancierskrediet.

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     3,8k 254

In een financieringsbegroting geef je aan wat en voor welke bedragen je gaat investeren en op welke wijze je dat kan gaan financieren. Naast je eigen inbreng kan je gebruik maken van banken maar ook crediteuren zijn bereid enige tijd te wachten op betaling van door hun geleverde goederen.

Het is verstandig om volledig gebruik te maken van de financieringsruimte die je crediteuren je geven, omdat dat het goedkoopste financieren is.

Zo’n financieringsstaat is geen “statisch geheel” het is een uitgangspunt. Direct na de start zullen de bedragen, van voorraden/debiteuren/crediteuren e.d. al vlot wisselen van hoogte. Je voorraad zal niet altijd exact 60/m. zijn ! En eenvoudig gezegd, uit de marge die je behaald na verkoop van je goederen zal ook ruimte ontstaan voor betalingen aan je crediteuren. Voor iedere factuur die je betaald kan je weer goederen bestellen die na 60 dagen betaald moeten zijn.

En dan de vraag, hoeveel willen de crediteuren f(gemiddeld) inancieren ? Je hebt twee vaste gegevens, als het goed is heb je ook een exploitatieprognose/begroting gemaakt zodat je weet wat jouw inkopen over een jaar zijn, daarnaast stel je dat je leverancierskrediet krijgt van 60 dagen. De formule is dan als volgt: (crediteuren/inkopen)* 365 dagen = 60 dagen.

Ik neem aan dat je ook debiteuren gaat krijgen, net als de voorraad zal je die vooruit moeten financieren.

Link naar reactie
 • 0
Senior     36 0

In een financieringsbegroting geef je aan wat en voor welke bedragen je gaat investeren en op welke wijze je dat kan gaan financieren. Naast je eigen inbreng kan je gebruik maken van banken maar ook crediteuren zijn bereid enige tijd te wachten op betaling van door hun geleverde goederen.

Het is verstandig om volledig gebruik te maken van de financieringsruimte die je crediteuren je geven, omdat dat het goedkoopste financieren is.

Zo’n financieringsstaat is geen “statisch geheel” het is een uitgangspunt. Direct na de start zullen de bedragen, van voorraden/debiteuren/crediteuren e.d. al vlot wisselen van hoogte. Je voorraad zal niet altijd exact 60/m. zijn ! En eenvoudig gezegd, uit de marge die je behaald na verkoop van je goederen zal ook ruimte ontstaan voor betalingen aan je crediteuren. Voor iedere factuur die je betaald kan je weer goederen bestellen die na 60 dagen betaald moeten zijn.

En dan de vraag, hoeveel willen de crediteuren f(gemiddeld) inancieren ? Je hebt twee vaste gegevens, als het goed is heb je ook een exploitatieprognose/begroting gemaakt zodat je weet wat jouw inkopen over een jaar zijn, daarnaast stel je dat je leverancierskrediet krijgt van 60 dagen. De formule is dan als volgt: (crediteuren/inkopen)* 365 dagen = 60 dagen.

Ik neem aan dat je ook debiteuren gaat krijgen, net als de voorraad zal je die vooruit moeten financieren.

 

Het lijkt mij zelf ook het meest geschikt om geheel gebruik te maken van het leverancierskrediet. De zaak die ik start betreft een interieurzaak middels franchise waardoor ik ook als starter in aanmerking kom voor een leverancierskrediet. Ik kan nu gebruik maken van het krediet met 60 dagen, maar de franchisegever is bezig om dit voor mij op te hogen naar 90 dagen. Ik moet ook investeringen doen in het pand waarin ik mij wil vestigen om de zaak te realiseren, bijkomend voordeel van volledig gebruik maken van de mogelijkheden van het leverancierskrediet is dat ik mijn voorraad niet hoef te financieren bij de bank en ik dus alleen de verbouwingskosten en inventaris e.d. bancair moet financieren. Althans dat is het verhaal wat ik van veel mensen hoor. In de exploitatiebegroting welke ik met de franchisegever heb opgesteld gaan wij in het eerste jaar uit van een omzet van ongeveer 600.000 euro.

Link naar reactie
 • 0
Senior     36 0

Nog een aanvullende vraag over het leverancierskrediet en vermogen in aandelen. Wanneer ik volledig gebruik maak van het leverancierskrediet, en dit dus ook verwerk in mijn financieringsbegroting, naar welk bedrag kijkt de bank dan om te bepalen wat het percentage is aan eigen vermogen dat ik inbreng: het totaal te investeren bedrag inclusief of exclusief het bedrag dat ik middels het leverancierskrediet financier?

 

En voor wat betreft vermogen in aandelen, hoe kun je dit het beste verwerken in je financieringsbegroting? het is dus geld dat ik gebruik als onderpand/aansprakelijk vermogen en dus niet geld dat ik ''echt'' inbreng, daarom zat ik zelf te denken om dit bedrag alleen te verwerken in de onderbouwing en dus niet in de begroting zelf.

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     3,8k 254

Je hebt voor jezelf een opstelling gemaakt waarin je aangeeft voor welk bedrag je gaat investeren. Als je een aanvullende bancaire financiering nodig hebt dan zal de bank verlangen dat "jezelf risico loopt" door een minimale eigen inreng van 20-30% van het te investeren bedrag. De door jou aangegeven aandelen kunnen hierin dus niet meegenomen worden. Als de bank vind dat de eigen inbreng te laag is kan het zo zijn dat ze verlangt dat deze aandelen verkocht moeten worden en de opbrengst gebruikt wordt om de eigen inbreng daarmee op een voor haar aanvaardbaar peil te brengen.

 

Je zou voor jezelf, vooraf moeten bezien of het niet beter is die aandelenpositie geheel of gedeeltelijk om te zetten in contanten en die gebruiken voor inbreng. Andere mogelijkheid is een effectenkrediet d.w.z. je vraagt de bank een krediet te vestrekken op de aandelenportefeuille. Afhankelijk van de "portefeuilleverdeling" is bevoorschotting van 70 % mogelijk. De ruimte die hierdoor ontstaat gebruiken voor inbreng.

 

Persoonlijk zou ikzelf opteren voor verkoop. Of je gaat beleggen of je gaat ondernemen. En beleggen doe je alleen al je de middelen niet nodig hebt, of kunt missen ingeval dat het beleggen verkeerd gaat..

 

 

 

Link naar reactie
 • 0
Senior     36 0

Je hebt voor jezelf een opstelling gemaakt waarin je aangeeft voor welk bedrag je gaat investeren. Als je een aanvullende bancaire financiering nodig hebt dan zal de bank verlangen dat "jezelf risico loopt" door een minimale eigen inreng van 20-30% van het te investeren bedrag. De door jou aangegeven aandelen kunnen hierin dus niet meegenomen worden. Als de bank vind dat de eigen inbreng te laag is kan het zo zijn dat ze verlangt dat deze aandelen verkocht moeten worden en de opbrengst gebruikt wordt om de eigen inbreng daarmee op een voor haar aanvaardbaar peil te brengen.

 

Je zou voor jezelf, vooraf moeten bezien of het niet beter is die aandelenpositie geheel of gedeeltelijk om te zetten in contanten en die gebruiken voor inbreng. Andere mogelijkheid is een effectenkrediet d.w.z. je vraagt de bank een krediet te vestrekken op de aandelenportefeuille. Afhankelijk van de "portefeuilleverdeling" is bevoorschotting van 70 % mogelijk. De ruimte die hierdoor ontstaat gebruiken voor inbreng.

 

Persoonlijk zou ikzelf opteren voor verkoop. Of je gaat beleggen of je gaat ondernemen. En beleggen doe je alleen al je de middelen niet nodig hebt, of kunt missen ingeval dat het beleggen verkeerd gaat..

 

 

 

 

Ik leg het ook eens voor aan mijn accountmanager, wat misschien ook wel belangrijk is is dat ik het belegd vermogen onder heb gebracht bij de bank waarbij ik ook mijn financieringsaanvraag ga doen. Het is daar o.a. belegd in aandelen en beleggingsfondsen.

 

Maar terugkomend op het te investeren bedrag en het eigen vermogen, op basis van welk bedrag berekent de bank het minimaal in te brengen eigen vermogen? stel ik moet 200.000 euro investeren, hiervan kan ik 80.000 financieren middels een leverancierskrediet. Bij de bank moet ik dan dus nog een bedrag lenen van 120.000 euro, wordt dan over dit bedrag het aandeel eigen vermogen berekent? of over die 200.000 euro?

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     3,8k 254

 

Maar terugkomend op het te investeren bedrag en het eigen vermogen, op basis van welk bedrag berekent de bank het minimaal in te brengen eigen vermogen? stel ik moet 200.000 euro investeren, hiervan kan ik 80.000 financieren middels een leverancierskrediet. Bij de bank moet ik dan dus nog een bedrag lenen van 120.000 euro, wordt dan over dit bedrag het aandeel eigen vermogen berekent? of over die 200.000 euro?

 

Over die EUR 200.000,=

Link naar reactie
 • 0
Senior     36 0

 

Maar terugkomend op het te investeren bedrag en het eigen vermogen, op basis van welk bedrag berekent de bank het minimaal in te brengen eigen vermogen? stel ik moet 200.000 euro investeren, hiervan kan ik 80.000 financieren middels een leverancierskrediet. Bij de bank moet ik dan dus nog een bedrag lenen van 120.000 euro, wordt dan over dit bedrag het aandeel eigen vermogen berekent? of over die 200.000 euro?

 

Over die EUR 200.000,=

 

 

Maar ik neem aan dat het zoeken naar en gebruiken van onderpanden/zekerheden wel gebeurt op basis van alleen het bedrag van 120.000 euro? aangezien ik die 80.000 financier middels het krediet gegeven door de leverancier en dus niet door de bank.

Nogmaals bedankt voor al je reacties! zo wordt het een en ander net even wat duidelijker:)

 

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     3,8k 254

Maar ik neem aan dat het zoeken naar en gebruiken van onderpanden/zekerheden wel gebeurt op basis van alleen het bedrag van 120.000 euro? aangezien ik die 80.000 financier middels het krediet gegeven door de leverancier en dus niet door de bank.

Nogmaals bedankt voor al je reacties! zo wordt het een en ander net even wat duidelijker:)

 

Op basis van genoemde bedragen, zal de bank zekerheden zoeken voor die 120.000 minus jouw inbreng.

Stel dat de bank uitgaat van een eigen inbreng van minimaal 25 % dus 50.000 en crediteuren "doen" 80.000 dan resteert een te financieren bedrag van 70.000 en voor dit bedrag wil de bank zekerheid/onderpand.

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wie is er online?
  0 leden, 60 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 65.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.