Ga naar inhoud
 • 0

De coöperatie als rechtsvorm

Retired Mod     841 22

De coöperatie als rechtvorm

 

Al enige tijd wordt deze rechtsvorm op Higherlevel genoemd als alternatief voor de Besloten Vennootschap of andere samenwerkings- ondernemingsvormen. Niet geheel onterecht overigens maar de informatie over deze rechtsvorm laat nogal wat te wensen over.

 

Om bij voorbaat de coöperatie bij een startende ondernemer in de overwegingen mee te nemen gaat mij wat te ver. Keep is short and simple!

De materie is niet zo eenvoudig als het lijkt, laat je dus altijd goed voorlichten!

 

Enkele aandachtspunten…..(zonder volledig te zijn)

 

Belangrijke aspecten die komen kijken bij de keuze van de ondernemingsvorm zijn de aansprakelijkheid en fiscaliteit. We willen allemaal zo min mogelijk belasting betalen en zo min mogelijk “ondernemersrisico” lopen. Velen instrumenten staan de ondernemer tot zijn beschikking om de invloed van voornoemde aspecten te beperken. Leveringsvoorwaarden, verzekeringen alsmede fiscale constructies zijn hier een voorbeeld van.

 

De coöperatie (formeel, coöperatieve vereniging) is een rechtspersoon. Ofwel, de coöperatie is, net als de BV, zelfstandig drager van rechten en plichten. Let wel, de coöperatie kan in diverse verschijningsvormen voorkomen waardoor er toch sprake kan zijn van aansprakelijkheid van de leden. We onderscheiden op dit gebied 3 vormen;

 

- Coöperatie WA; wettelijke aansprakelijkheid, de leden zijn aansprakelijk voor tekorten van de coöperatie. (bij bv ontbinding of faillissement.)

- Coöperatie BA; beperkte aansprakelijkheid, de leden zijn tot een bepaald bedrag aansprakelijk.

- Coöperatie UA; uitgesloten aansprakelijkheid, de leden zijn niet aansprakelijk voor tekorten.

 

De anitmisbruikwetgeving, bestuurdersaansprakelijkheid e.d., is ook onverkort van toepassing op deze rechtsvorm!

 

Daarnaast komen er in de praktijk drie typen voor;

 

1) Bedrijfscoöperatie, de leden zijn zelf ondernemer en laten de coöperatie centraal een aantal diensten verzorgen.

2) Productiecoöperatie, de leden zijn tevens werknemer van de coöperatie.

3) Consumentencoöperatie, de leden kopen, door de coöperatie, centraal ingekochte goederen van deze coöperatie en verdelen het behaalde voordeel.

 

Door (1) en (2) min of meer te combineren ontstaat er het alternatief welke interessant kan zijn.

 

Kernpunten coöperatie;

 

Minimaal 2 oprichters dit kunnen natuurlijke- en/of rechtspersonen zijn

Notariële akte

Geen kapitaalseis

Verklaring van geen bezwaar niet vereist

Inschrijving Kvk

Geen i.o. fase, geen akte van bekrachtiging

 

ALV is hoogtste orgaan en benoemt, ontslaat bestuursleden en eventueel commissarissen.

Vrije toe- uittreding van leden zonder notariële tussenkomst.

Leden kunnen opzeggen, en opgezegd worden mits de statuten hierbij worden gevolgd. Het lidmaatschap is niet vrij overdraagbaar. Stemrecht kan worden geregeld in de statuten.

Publicatieplicht is van toepassing.

 

Fiscaal;

 

De coöperatie is onderhavig aan de Vpb. Leden-ondernemers kunnen, onder voorwaarden, gebruik maken van de IB-faciliteiten. Leden-werknemers vallen normaal onder het IB-regime en kunnen, onder voorwaarden gebruik maken van de werknemersverzekeringen. (afhankelijk van het type coöperatie)

De coöperatie valt onder de normale regelgeving m.b.t. OB. Men kan de coöperatie uit laten zakken om bv gebruik te maken van de deelnemingsvrijstelling. De aanmerkelijk belangregeling is van kracht op de coöperatie. Het opbouwen van pensioen in eigen beheer is niet mogelijk bij een coöperatie.

 

In tegenstelling tot hetgeen hier op het forum al een aantal keren is geschreven:

De gebruikelijkloonregeling (D(G)A salaris) is gewoon van toepassing!!

 

Samenvattend: de coöperatie kan een interessante optie zijn maar let wel op hoe je e.e.a. vorm gaat geven. Een belangrijk kenmerk van de coöperatie is het fenomeen “vrijblijvendheid”. Wanneer de statuten niet zorgvuldig worden opgesteld kun je voor verrassingen komen te staan. Met name op het gebied van stemrecht en in- uittreding van de leden.

 

 

Groet,

GJ


www.camelot-legal.nl

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 0
Legend     2k 34

Hoe verhoud zich een coop nou ten opzichte van een vof of stichting ?

 

Zoals ik me er in heb verdiept, kun je feitelijk met een coop ook een vof of een stichting maken. Maar primair is het verschil dat een stichting geen winst oogmerk heeft. Een coop mag en kan maar hoeft dat niet te hebben.

 

In een VOF zijn de leden volledig aansprakelijk, in een coop kun je dat ook weer instellen, mits het bestuur de normale stappen neemt uiteraard. Besturen van een coop is overigens ook een vak apart heb ik al mogen ervaren. Met als groot voordeel dat als dat goed gebeurd en een ieder vertrouwen heeft in het bestuur, er een enorme energie vrij komt bij genomen besluiten die uiteindelijk veelal door de meeste leden worden gedragen, heel gaaf om dat mee te maken overigens.

 

 

Perry

 

Link naar reactie
 • 0
Legend     2,8k 127

Een coop lijkt veel voordeel te hebben boven een vof als je kijkt naar aansprakelijkheid.

Verder lijkt het ook meer en makkelijker ruimte te scheppen als een medelid uit de coop wil stappen.

 

Is er ook een reden om een coop op te richten in plaats van een stichting ?

Link naar reactie
 • 0
Legend     2k 34

Is er ook een reden om een coop op te richten in plaats van een stichting ?

 

Ja. Met name als stichtingen willen gaan fuseren. Dit is wel een aardig verhaal die dat verduidelijkt: http://hanshoek.c3log.nl/samenwerken-in-gezondheidszorg-niet-fuseren-maar-een-cooperatieve-vereniging-oprichten/

 

Verder zou je als bestuurslid uiteindelijk zo maar uit een stichting kunnen worden gezet. Niet leuk als je een flinke klanten database hebt opgezet. Als je als ondernemer een coop opzet, kun je hier in sturen en altijd de baas zelf blijven.

 

 

Punt is wel dat overheden vaak nog niet helemaal gewend zijn aan coöperaties en liever stichtingen zien om dat ze dat nu eenmaal gewend zijn. Maar met een coop kun je gewoon subsidie aanvragen etc... En als er straks genoeg coops zijn, zijn de overheden dat ook weer gewend :-)

 

Verder kan het wellicht prettig zijn dat je op bepaalde momenten leden een bepaalde vergoeding kunt geven voor verrichtte inspanningen. In een stichting blijft dat veelal in vrijwilligers werk en wat onkosten vergoeding hangen. Let wel, dit hoeft dus niet het doel te zijn. Ik weet dat veel vrijwilligers helemaal niet betaald willen worden, daar zijn ze immers vrijwilliger voor, maar kan soms handig zijn.

 

 

 

Perry

Link naar reactie
 • 1
Retired Mod     3,8k 254

Een coop lijkt veel voordeel te hebben boven een vof als je kijkt naar aansprakelijkheid.

Verder lijkt het ook meer en makkelijker ruimte te scheppen als een medelid uit de coop wil stappen.

Is er ook een reden om een coop op te richten in plaats van een stichting ?

 

Ik val even snel binnen: onlangs heb ik een coop. opgericht omdat wij de mogelijkheid wilden hebben om vlot en zonder poespas leden in- en uit kunnen schuiven. Binnen andere rechtvormen kan dat ook maar is kan minder "soepel".

Achterliggende reden was de volgende: Met een aantal ondernemers verrichten we elkaar aanvullende diensten. Middels de Coop hebben we de mogelijkheid om in situaties waarbij meerdere disciplines betrokken zijn met één gezicht naar buiten te treden. Opdrachtgever heeft één aanspreekpunt en aanvullende diensten worden door leden via Coop geleverd, zodat opdrachtgever ook één offerte en factuur ontvangt

 

Link naar reactie
 • 0
Legend     2k 34

Dag Sofiak,

 

Leuk dat je in springt en wat jij omschrijft is precies waar ik velen hier op wil laten richten.

 

Klein blijven doch groot te kunnen zijn is hetgeen jij omschrijft.

 

Hoe verloopt de samenwerking? Wat heb jij er van geleerd?

 

Hoe ervaren klanten en andere relaties de coop?

 

Perry

 

 

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     3,8k 254

Dag Sofiak,

Leuk dat je in springt en wat jij omschrijft is precies waar ik velen hier op wil laten richten.

Klein blijven doch groot te kunnen zijn is hetgeen jij omschrijft.

Hoe verloopt de samenwerking? Wat heb jij er van geleerd?

Hoe ervaren klanten en andere relaties de coop?

Perry

Wij zijn nog niet zolang geleden hiermee gestart, Wat ikzelf belangrijk vind, is een goede samenwerking met andere ondernemers,waardoor je elkaar kunt versterken, vandaar ook de Coop.

Op dit moment zitten we in een fase die je kunt vergelijken met een ontdekkingstocht. De coop is een "oud verschijnsel" dat niet algemeen bekend is en vooral nog in de non-profitbranche gebruikt wordt, dus af en toe heb je wat uit te leggen. Wat ikzelf lastig vind, is de introductie van de Coop bij een potentiële opdrachtgever zodra je er achter komt dat ook andere disciplines gewenst zijn. Ik zit daar op dat moment toch met mijn "eigen pet op" en kom dan ineens met een Coop.op de proppen. Meestal is men wel gecharmeerd omdat diverse probleemgebieden door "experts"bekeken en behandeld kunnen worden, waarbij een verantwoordelijk aanspreekpunt blijft.

 

Wat wel belangrijk is, is een goede communicatie onder elkaar, want ieder heeft toch zijn eigen toko waar hij dagelijk mee aan de slag is. Maar niemand vind het vervelend via een ander kanaal extra werk te krijgen, waarmee ook grotere opdrachten aangepakt kunnen worden.

 

 

Link naar reactie
 • 0
Legend     2k 34

Ik zit daar op dat moment toch met mijn "eigen pet op" en kom dan ineens met een Coop.op de proppen

 

Dit heb ik ook mogen ervaren. Is even lastig naar de klant toe en overigens eigenlijk ook best wel voor jezelf, maar aardige is wellicht dat als de coop op een bepaalde manier in elkaar zit een ieder er voordeel mee doet om elkaar er bij te halen.

 

Hoe hebben jullie de communicatie met elkaar opgezet? Hebben jullie daar een software matig systeem voor of is het voorlopig nog pragmatisch per telefoon en email?

 

Zijn de leden van de coop ver van elkaar gevestigd?

 

Een paar cruciale vragen:

Wat hebben jullie afgesproken omtrent fakturatie? Kan een ieder altijd en te nimmer nog uit zichzelf faktureren? Wanneer faktureren jullie uit de coop vandaan en hoe wordt de buit verdeeld? Een ieder die werk heeft verricht, stuurt weer een faktuur naar de coop neem ik aan? Of doen jullie dat anders?

 

 

 

Perry

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     3,8k 254

Communiceren: persoonlijk iedere woensdagmorgen, verder telefoon en mail. We zijn de mogelijkheden van videoconferencing aan het bestuderen

De Coop kent op dit moment drie leden die ca 65 km van elkaar verspreid zijn en hebben een netwerk, van waaruit expertise geput kan worden indien nodig.

 

Indien de Coop direct in beeld is, spreken twee leden met potentiële opdrachtgever. In het andere geval wordt de Coop geïntroduceerd en komt er een vervolggesprek ook met twee leden. Na de inventarisatie wordt een plan de campage gemaakt, waar eenieder binnen de Coop. zijn "plan van aanpak" aanbied. Vervolgens offerte namens Coop naar opdrachtgever. Elk lid factureerd per maand aan Coop. Coop factureerd per maand aan opdrachtgever. Tussen de factuur van Coop en factuur van lid aan Coop zit 10 % voor de kosten van Coop e.d.. Voor de "overwinst in de Coop" zijn nog geen definitieve afspraken gemaakt, We denken aan studiereismogelijkheden.

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     4,6k 118

Beetje jammer dat er nu twee discussies door elkaar heen lopen, misschien even wat berichten afsplitsen voor het verhaal van Perry ?

Eens, beide onderwerpen verdienen een eigen topic, en bij deze dan ook gesplitst:

 

De case van Perry loopt in dit topic: https://www.higherlevel.nl/forum/index.php?board=47;action=display;threadid=18638


Bezoekhetziekenhuis.nl: Eenvoudig bezoeken plannen aan de patiënt en communiceren met patiënt, familie en vrienden. ! Maak een account aan als een familielid in het ziekenhuis ligt en je kunt gezamenlijk de bezoektijden inplannen.

Link naar reactie
 • 0
Senior     42 3

Als particulieren of zelfstandigen veel werkzaamheden verrichten voor een onderneming, is de kans aanwezig dat dit gezien wordt als een fictieve arbeidsrelatie (met bijbehorende rechten en plichten).

 

Is dat risico minder/niet aanwezig als de onderneming een coöp betreft en deze mensen lid zijn?

Link naar reactie
 • 0
Legend     2k 34

 

Een coöp kan en hoeft geen werkgever te zijn lijkt mij. Dat is een normale vereniging ook niet, maar voordat ik buiten mijn boekje ga, momenteel kijkt een expert naar deze vraag. Ik hoop eigenlijk stilletjes dat hij hier direct een professioneel antwoord op wil geven, anders verneem ik het straks wel over Skype, koppel ik het terug.

 

Perry

Link naar reactie
 • 0
Legend     2k 34

 

Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden moet eigenlijk eerst het ondernemersvraagstuk bekend zijn. Oftewel wat wil je precies gaan doen en bereiken? De juristen moeten vervolgens eigenlijk pas komen als de economen zijn geweest.

 

 

Perry

Link naar reactie
 • 0
Senior     42 3

Dan zou (heel kort door de bocht) iedere onderneming die geen verplichtingen wil jegens 'werknemers' en niet extra wil betalen voor uzb/payrolling, e.e.a. in de vorm van een coöp kunnen gieten. Wanneer je dan van iemand af wil, schrap je simpelweg z'n lidmaatschap. Alles netjes statutair geregeld enzo.

 

Maar zo simpel zal 't wel niet zijn, daar trappen fiscus en UWV vast niet in :). 'k Zou het logischer vinden als bij het beoordelen van de mogelijke fictieve arbeidsrelatie dezelfde regels gelden (duur van de relatie, hoogte inkomen, gezagsverhouding, etc etc).

Link naar reactie
 • 0
Senior     42 3

 

Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden moet eigenlijk eerst het ondernemersvraagstuk bekend zijn. Oftewel wat wil je precies gaan doen en bereiken? De juristen moeten vervolgens eigenlijk pas komen als de economen zijn geweest.

De aard van de werkzaamheden zou (juridisch) niet van belang zijn toch?

 

En net als bij iedere onderneming moet, om het maar even cliché uit te drukken, iedereen er beter van worden. Klanten, 'werknemers' én de 'eigenaar' van de coöp.

 

(Het haakt overigens aan op mijn eerdere topic over de 'kabouterkleurplaten' ;) )

Link naar reactie
 • 0
Legend     2k 34

Klanten, 'werknemers' én de 'eigenaar' van de coöp

 

Ik maak me een beetje zorgen om deze gedachte. Een coop heeft niet direct een eigenaar. De eigenaars zijn de klanten en de werknemers. Het geheel wordt bestuurd door een bestuur die veelal wordt gekozen en gedragen door weer die werknemers en de klanten.

 

Als winst maken gewoon het doel is en je echt eigenaar c.q de baas wilt spelen, is het wellicht wijzer om maar gewoon voor een eenmanszaak c.q. BV te kiezen, daar zul je bij de aanvang dus geen vrijwillgers voor vinden en gaat alles volgens een uurtje faktuurtje en/of inkoop/verkoop verhaal, kun je lekker winst gaan maken en al of niet zelf bepalen hoeveel je deelt. Groot voordeel van een BV!

 

Perry

 

 

Link naar reactie
 • 0
Legend     2,3k 226

Ik heb het "kabouterverhaal" gelezen.

 

In dit geval zit de angel in het gegeven dat de deelnemers geen wezenlijk ondernemersrisico lopen. De Nederlandse fiscus zal het dus snel richting fictief dienstverband kunnen plaatsen.

 

Nog een beetje doorpuzzelen dus.

 

Wel een leuke casus trouwens.

 

Misschien is het een idee om de beschrijving wat aan te scherpen met echte getallen zonder de exacte inhoud prijs te geven.

Link naar reactie
 • 0
Legend     2k 34

In dit geval zit de angel in het gegeven dat de deelnemers geen wezenlijk ondernemersrisico lopen. De Nederlandse fiscus zal het dus snel richting tekenaarsf dienstverband kunnen plaatsen.

 

Daar ben ik ook bang voor ja, doch wellicht is dat met een leuk statuut regeltje te ondervangen. Hangt uiteraard ook weer af van de hoeveelheid die men kan verdienen.

 

Nog een beetje doorpuzzelen dus.

Wel een leuke casus trouwens.

 

Ja, spannend om die grens te weten.

 

Misschien is het een idee om de beschrijving wat aan te scherpen met echte getallen zonder de exacte inhoud prijs te geven.

 

Goed idee. Mag ik een propositie doen?

 

- We hebben 6 tekenaars.

- 100 klanten.

- Die 100 klanten kopen allemaal een kleurplaat getekend door die 6 tekenaars voor een bedrag van 20 euro.

Totaal omzet 100 x 20 = 2.000 euro.

Laten we zeggen dat 10% naar de coop gaat voor het dekken van verkoopkosten etc. = 200 euro. Hou je 2000 - 200 = 1800 euro over.

Iedere tekenaar krijgt 300 euro. laat dit wekelijks plaats vinden. praten we over een inkomsten van 1200 euro voor iedere tekenaar per maand.

 

Over die 1200 euro moeten de tekenaars gewoon belasting betalen, maar is er na een jaar werken nu een dienstverband? Welke gevolgen heeft dat? En hoe kun je dat voorkomen?

 

,,,bijtende vragen waar ik helaas nog geen antwoord op weet, maar mijn onderbuik zegt dat dit te voorkomen moet zijn. Wie o wie kan hier antwoord op geven?

 

 

Perry

 

 

 

 

 

 

 

Link naar reactie
 • 0
Senior     42 3

Klanten, 'werknemers' én de 'eigenaar' van de coöp

 

Ik maak me een beetje zorgen om deze gedachte. Een coop heeft niet direct een eigenaar. De eigenaars zijn de klanten en de werknemers. Het geheel wordt bestuurd door een bestuur die veelal wordt gekozen en gedragen door weer die werknemers en de klanten.

 

Als winst maken gewoon het doel is en je echt eigenaar c.q de baas wilt spelen, is het wellicht wijzer om maar gewoon voor een eenmanszaak c.q. BV te kiezen, daar zul je bij de aanvang dus geen vrijwillgers voor vinden en gaat alles volgens een uurtje faktuurtje en/of inkoop/verkoop verhaal, kun je lekker winst gaan maken en al of niet zelf bepalen hoeveel je deelt. Groot voordeel van een BV!

Tja, ik vind het eigenlijk niet zo relevant wat nu de 'gedachte' achter een coöp is, of wat het eigenlijke 'doel' zou moeten zijn, idealiter etc.

 

'k Ben gewoon erg nieuwsgierig naar de keiharde (als dat mogelijk is) regels die gelden voor deze rechtsvorm. Ik begrijp dat statutair van alles te regelen is, ook mbt 'eigendom' danwel zeggenschap.

 

Zijn er voor iemand die normaal gesproken voor een BV zou kiezen nog voordelen verbonden aan een coöp? Zoals bijvoorbeeld op een andere manier dan 'loon' geld kunnen uitkeren aan leden/werknemers?

 

Waarom is het wijzer om gewoon voor een BV te kiezen? Omdat het met ALV's etc lastiger is om een coöp te besturen?

Link naar reactie
 • 0
Senior     42 3

Ja, spannend om die grens te weten.

 

[...]

 

Over die 1200 euro moeten de tekenaars gewoon belasting betalen, maar is er na een jaar werken nu een dienstverband? Welke gevolgen heeft dat? En hoe kun je dat voorkomen?

 

,,,bijtende vragen waar ik helaas nog geen antwoord op weet, maar mijn onderbuik zegt dat dit te voorkomen moet zijn. Wie o wie kan hier antwoord op geven?

Precies! :)

 

De ene 'tekenaar' zal 2 tekeningetjes per maand maken (alles via internet) en zal het niet eens willen opgeven aan de fiscus, maar de ander zit de godganse dag te tekenen en heeft er bijna een (bij)baan aan.

 

'k Wil dit soort dingen graag van tevoren goed weten, omdat het overgrote deel van de 'kosten' zou bestaan uit het doorschuiven van geld naar de tekenaars. En dan maakt het nogal uit of je ze gewoon 80-90% van die 20 euro kunt uitbetalen, of dat je ingewikkeld moet gaan doen met payrolling en werknemersverzekeringen etc. Want dan mag je 't brutoloon wel met een factor 1,6 vermenigvuldigen...

 

M'goed, nu dreigt dit topic weer wat door dat andere heen te lopen ;).

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     3k 90

 

M'goed, nu dreigt dit topic weer wat door dat andere heen te lopen ;).

 

Inderdaad, laten we het strikt houden op het kaders van dit board. Ik begrijp dat dit onderwerp voor sommigen van ons een stokpaardje is en in de enthousiasme wel eens wordt vergeten dat dit het juridische board is, maar de discussie wordt wel erg vervuild.

 

De coop is niet meer en niet minder dan een rechtspersoon, een drager van rechten en plichten. Dat hieraan wat bijzondere voorwaarden kleven heeft Gert-Jan in zijn eerste post - waarvoor hartelijk dank - al duidelijk gemaakt.

 

In dit verband zijn twee dingen die steeds gescheiden moeten worden, de rechtsvorm en de ondernemingsvorm (de vorm waarin de onderneming wordt gedreven).

 

In meerdere threads op dit forum valt te bespeuren dat men de voorgenomen rechtsvorm zalig heeft verklaard en die als kapstok wordt gehanteerd voor de motivering van de ondernemingsvorm. We zien dat t.a.v. de BV, de Ltd en ook de Coop is hard op weg om de sterrenstatus te bereiken. Fout, fout, fout.

 

Primair moet de vraag voorop staan: Wat wil ik/wij gaan doen met de onderneming? Wat is mijn doel? Bij die vraag speelt de rechtsvorm helemaal nog geen rol. Als de doelstelling helder zijn dan kan men gaan nadenken over de wijze waarop die doelstellingen kunnen worden bereikt. In dat stadium begint heel voorzichtig de rechtsvorm een rol te spelen. Daarbij spelen allerlei factoren een rol; aansprakelijkheid en fiscaliteit zijn al genoemd, maar ook de onderlinge verhouding en de mate van verbondenheid.

 

Vanuit een juridisch perspectief stel ik bij een coöperatie toch wel een aantal kanttekeningen. De coöperatie is van origine een rechtsvorm gebaseerd op gemeenschapszin en een solidariteitsgedachte. Die gedachte is nog steeds springlevend.

 

Vennootschapsrechtelijk is de coöperatie een bijzonder verenigingsvorm met een samenwerkingsgedachte. Dat lijkt een open deur, niets is minder waar. Wanneer het primaat van de samenwerking bij de leden niet voorop staat in de dagelijkse activiteiten dan is de coöperatie gedoemd te mislukken en zal het eigen belang hoogtij vieren. De leden moeten dus heel goed bewust zijn van hun commitment.

 

Ook het bestuur van een coöperatie is wel wat anders dan een doorsnee onderneming. Het besturen van een vereniging vereist toch een zeker gevoel voor politieke verhoudingen en dat is iets waar men zich in de dagelijkse leiding ook steeds bewust van moet zijn. Een onderneming wordt gedreven vanuit het ondernemingsbelang. Een vereniging wordt bestuurd vanuit het collectieve belang. Voor persoonlijke belangen is geen ruimte, maar het bestuur zal in praktijk altijd een afweging tussen die persoonlijke belangen maken. En dat tart het fundament van coöperatie, de gelijkwaardigheid.


jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link naar reactie
 • 0
Legend     2k 34

Ben het met alle statements en mooie woorden eens, doch staat de vraag nog steeds open. Stel je hebt een groep mensen die graag samen willen werken, de democratische besluitvorming voor lief nemen en allemaal achter hetzelfde doel staan. Samen werken, samen leuke dingen doen. Er is een goed bestuur gekozen en er zijn klanten. Over het algemeen zijn het eenmanszaken, BVś doch ook particulieren die aan de coop deelnemen. Wat nu als een eenmanszaak op een gegeven moment alleen nog maar voor een coop werkt. Hebben we het dan langzaam maar zeker niet over een verkapt dienst verband?

 

Nou kun je daar nog twee situaties aan toevoegen:

1. Een lid krijgt uiteindelijk direct door de klant betaald? Faktuur gaat dus buiten de coop om.

 

2. De coop faktureert en keert weer uit naar de werker.

 

Ik kan me ze zo indenken dat het in situatie 1 wel goed gaat. Situatie 2 zal denk ik problemen gaan geven.

 

 

Perry

 

P.S. Misschien moeten we een gedeelte van dit draadje weer terug zetten naar het kabouter verhaaltje, blijft het hier wat rustig en opgeruimd.

Link naar reactie
 • 0
Senior     42 3

De coöperatie is van origine een rechtsvorm gebaseerd op gemeenschapszin en een solidariteitsgedachte. Die gedachte is nog steeds springlevend.

 

[..]

 

Wanneer het primaat van de samenwerking bij de leden niet voorop staat in de dagelijkse activiteiten dan is de coöperatie gedoemd te mislukken en zal het eigen belang hoogtij vieren.

 

[..]

 

Een vereniging wordt bestuurd vanuit het collectieve belang. Voor persoonlijke belangen is geen ruimte, maar het bestuur zal in praktijk altijd een afweging tussen die persoonlijke belangen maken. En dat tart het fundament van coöperatie, de gelijkwaardigheid.

Tja, dit klinkt voor mij weer heel erg als: zo was het van origine, zo zou het moeten zijn, dit is de 'mooie gedachte van samenwerking' erachter.

 

En ik snap dat áls je op basis van samenwerking en gelijkwaardigheid met een aantal clubs/mensen iets wil opzetten, dat dán een coöp(eratieve vereniging) een geschikte vorm zou kunnen zijn.

 

Maar is het omgekeerde ook waar? Dat áls je om een of andere reden (van bijv. fiscale of juridische aard) een coöp start, dat er dán automatisch sprake moet zijn van samenwerking en gelijkwaardigheid? Waarom is een coöp gedoemd te mislukken als hier geen sprake van is, maar als je wél e.e.a. middels geschikte statuten hebt geregeld?

 

Voor mij blijft de vraag nog open wat de 'harde' verschillen zijn tussen een coöp en bijvoorbeeld een BV. Wat kan/mag er niet en wat juist wel?

 

In mijn kleurplaten-verhaal spitst dat zich wat toe op de mogelijkheid om 'vergoedingen' aan de leden te verstrekken, wellicht in de vorm van coöp-winstuitkeringen...

Link naar reactie

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten

Account aanmaken

Registreer voor een nieuwe account in onze community. Het is erg gemakkelijk!

Registreer een nieuw account

Inloggen

Heb je reeds een account? Log hier in.

Nu inloggen
Verberg sidebar
 • Wie is er online?
  8 leden, 124 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 65.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.