Ga naar inhoud
 • 0

Tegen welk % lenen van Stamrecht

Junior     6 0

Hallo,

 

Ik wil mijn stamrecht gebruiken voor een lening aan mezelf tgv een hypotheek. Nu moet er een rentepercentage bepaald worden en die kan bepaald worden aan de hand van vegelijking met banken (op basis van dezelfde voorwaarden).

 

Mijn vraag is: ik heb wel eens gehoord dat je vanuit de BV + of - 25% mag afwijken van de marktconforme rente. Klopt dat?

 

 

Alvast bedankt.

 

Patrick

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 0
Moderator     20k 21 1609

Hoi Patrick

 

Nee, helaas mag je niet afwijken van wat een zakelijke rente is. Lenen van een stamrecht BV kent 3 criteria:

 

1. rente moet zakelijk zijn

2. je moet zekerheden kunnen stellen van privé aan de BV

3. de verhouding tussen de lening en het geld in de BV mag niet ontsporen.

 

Als je geen zekerheden kunt stellen (zoals overwaarde op een woning) dan zal een bank jou geen 5% rente geven. Zo moet je ook denken. Je geeft aan dat het om een vervangende hypotheek gaat. Dan mag je wel kijken naar de hypotheekrentes en is de zekerheid geen probleem. Je vervangt immers een bankhypotheek door een lening bij de BV. Eventuele overwaarde blijft in stand.

 

Hypotheek voor 10 jaar vast tegen 4,7% is nu acceptabel en verdedigbaar. Zoek die grens dan ook op, maar ga niet lager zitten. Genoemd punt 3 is dan niet meer van toepassing, zolang je de lening maar terugbetaalt.

 

Let wel: vanaf (uiterlijk) 65 moet de BV voldoende geld hebben om aan jou de uitkeringen te betalen. Eventueel streep je de uitkeringen weg tegen de aflossing op de schuld. Bedenk je dan wel dat je dan de IB over de uitkering nog moet betalen.

 

25% afwijken is dus niet aan de orde, tenzij je echt veel overwaarde op de woning hebt.

 

Zorg ook voor een separate overeenkomst van geldlening om aan de fiscus aan te kunnen tonen dat de hypotheek vervangen is door een lening bij de BV. Zo voorkom je discussie over de aftrekbaarheid van de rente. Als je deze lening in rekening courant opneemt en daar op aflost, dan is niet duidelijk wat je aflost op de hoofdsom in box 1 (aftrek eigen woning) of box 3 (consumptieve schuld).

 

Hulp nodig? PM of mail me even

 

Groet

Joost


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0
Newbee     4 0

Hallo,

 

De afgelopen tijd heel veel gelezen op dit forum. Blijkbaar niet genoeg gevonden en daarom (hopelijk niet al ergens anders ter sprake gekomen :-[) mijn vraagstelling.

 

Stamrecht BV i.o. Geld staat bij de notaris. Heb snode plannen zoals: huis verkopen (beroerde tijd, ik weet het) , genoeg overwaarde, huis bouwen in buitenland en emigreren.

Stel dat ik uit de SBV € 100.000,-- een hypotheek verstrek aan privé. Reken ik 10 jaar vaste rente termijn van 6%. Aflos van lening eveneens € 6000.00 per jaar, totaal betaal ik dus uit privé € 12.000,00 per jaar.

Dit doe ik dus 10 jaar lang en bouw hiermee ook een aardig rendement op in de SBV. Tevens zorgt de aflos er voor dat ik op 65 de verplichte stamrecht uitkering kan doen (ruimschoots).

Er is in de akte ook een bestuurder in NL opgenomen.

Er is verder geen inkomen uit werk dus aftrekposten rente van hypotheek niet aan de orde. Overwaarde huis meer dan voldoende.

 

Is bovenstaande nou scheef gedacht, zitten er toch onverwachte haken en ogen aan of is deze gedachtegang reëel.

 

Thanks en voor alle lezers prettige Kerstdagen

Link naar reactie
 • 0
Newbee     4 0

Hoi Panner,

 

Hoewel een privé vraag, beantwoord ik deze toch (topic is immers door iemand anders geopend):

Geen probleem met deze opzet. Het voldoet aan alle wettelijke vereisten.

 

Groet en fijne dagen

Joost

 

Dat was een latertje deze Kerstmorgen ;) Bedankt voor je antwoord. Het zijn plannen en dan zijn er zoveel vragen. Duidelijk met je bericht, ik kan er dan weer wat berekeningen op los laten.

 

Fijne Kerst dag(en)

 

Panner

Link naar reactie
 • 0
Junior     11 2

Hopelijk is de rubriek FAQ niet gesloten. Ik las deze rubriek en kon helaas het onderstaande maar ten dele vinden.

- Binnenkort loopt mijn aflossingsvrije hypothecaire lening bij een bank 70.000K af en overweeg deze bij mijn stamrecht BV uit

1989 -waarbij dit verboden was- onder te brengen. Mijn huis heeft voldoende overwaarde. Vraagt de fiscus mijn huis als onderpand-onderhandse hypothecaire acte- of is een gewone zakelijke leningsovereenkomst afdoende. De rente 4.200K over dit bedrag zijn inkomsten voor de BV. Het streven is om de BV nooit winst te laten maken ter voorkoming van VpB.

- Dan resteert in de BV aan liquide middelen 50.000K van waaruit jaarlijkse stamrechtuitkeringen aan privé moeten worden gedaan waarover uiteraard ib betaald wordt. Ik ben 72 jaar. Welke onttrekking is acceptabel rekening houdende met sterfterisico. Mijn vrouw is 69. Ik denk zelf aan 5.000K. Is dit bedrag variabel naar behoefte? Moet de AvA dit namens de DGA in de notulen vastleggen?

- Stel de BV heeft na 10 jaar geen vermogen meer -de poet is op- kan dan de stamrecht BV geluiquideerd worden. kwijtscheldingsregel? Of blijft de schuld bestaan 70.000K+17.500K, die door de erven uit de verkoop van het huis moet worden voldaan?

- Is bovenstaande redening juist? Kunnen grote onderhoudskosten bv nieuw dak uit de BV betaald worden?

Link naar reactie
 • 0
Moderator     20k 21 1609

beste Brochet

 

gezien uw leeftijd van 72 moet de BV aan u al gedurende 7 jaar periodieke uitkeringen betalen. Een hypotheek bij een bank dan inruilen voor een lening van de BV lijkt me wat nutteloos. Het geld moet toch echt op korte termijn weer beschikbaar zijn in de BV voor uitkeringen.

 

De periodieke uitkeringen moeten namelijk betaald worden uit al het vermogen dat de BV ten gelde kan maken. Dus ook de vorderingen op u privé. Dus ja, als de 50K op is, dan moet de BV van u of de erfgenamen eisen dat de 87,5K terugbetaald wordt en wel per direct! Van kwijtschelding is geen enkele sprake op dat moment.

 

Investeringen in de woning zou ik dan ook niet langs deze weg bekostigen.

 

groet

Joost

 

 


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0
Junior     11 2

Beste Joost,

Bedankt voor de snelle reactie! De BV keert inderdaad reeds 7 jaren uit. Met de fiscus is onlangs -ik moest Vpb over boekwinst betalen- voorlopig een jaarlijkse uitkering van 12.222K overeengekomen. Dit is meer dan nodig is en dit wil ik graag naar behoefte variëren vandaar 5.000K. Kan dit nu veranderen of niet. Volgens uw rubriek blijkt dit mogelijk.

De gedachte om 70.000K bij de BV onder te brengen middels een onderhandse hypothecaire akte - de forfetaire ib aftrek blijft bestaan- of misschien een gewone lening vermeerdert heden mijn besteedbaar inkomen -maakt geld uit stenen vrij- en verplaatst de afrekening naar later. Er resteert heden nog altijd 50.000K, waaruit de stamrechtverplichting nagekomen kan worden. Het stamrecht dient ter aanvulling van een niet inflatiebestendig pensioen.

Ook bij voortzetting van een geldlening aan een bank moeten de erven later afrekenen bij verkoop van het huis.

Wat is er tegen deze denkwijze?

Met vriendeelijke groet,

Brochet

Link naar reactie
 • 0
Moderator     20k 21 1609

Brochet

 

Met de huidige 50K kunnen dus nog zo'n 4 jaar de periodieke uitkeringen gedaan worden. Daarna is er geen cash meer in de BV en dus zal de BV haar vorderingen moeten opeisen bij de schuldenaren. Alsdan komt die 70K weer in zicht om ingelost te moeten worden.

 

Die vier jaar is dan wellicht niet lang genoeg om het rendabel te maken. Bovendien moet dan op uw 76e wellicht een 2e hypotheek gesloten worden om die 70K los te krijgen bij een bank. Vraag is of de bank dit dan nog doet.

 

groet

joost


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0
Junior     11 2

Beste Joost,

Ik doe mijn best om jouw redenering te begrijpen. Die 12.222K is gewoon te veel en moet verminderd worden. Waarom kan dit niet flexibel naar behoefte gemaakt worden? Alles wat is stenen vastzit vermindert het besteedbare inkomen heden vandaar mijn

denkwijze. Vele andere jongere deelnemers maken gebruik van een stamrecht om een huis te kunnen financieren. Daarom begrijp ik de tegenwerpingen niet.

Met vr. groet,

Brochet

Link naar reactie
 • 0
Moderator     20k 21 1609

U heeft met de fiscus een afspraak gemaakt over de periodieke uitkeringen, daar kunt u dus niet zomaar zelf iets in gaan wijzgen. Bovendien moet er vanaf 65 een aanspraak ontstaan die bij maximaal een levenslange uitkering leidt tot een lege BV. Dat is een wezenlijk verschil met mensen die nog geen 65 zijn. gedachte daarbij is dat het inkomen vanaf 65 stabiel is en er dus geen behoefte is aan fiscale flexibiliteit.

 

Daarnaast, zoals gezegd, moet de BV haar vorderingen ten gelde maken als het cash geld op is.

 

Anders kan ik het niet uitleggen

 

Joost


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • -1
Junior     11 2

Beste Joost,

Wie bepaalt of er na 65 jaar geen behoefte aan fiscale flexibiliteit bestaat? Het valt mij op dat je de specifieke vragen omzeilt en alleen in algemene termen antwoord. Waarschijnlijk is dit forum hier niet voor bedoeld en verwijs je in gedachten naar een financiel

planner. Jammer, want ik weet zeker dat vele mede stamrecht DGA's met soortgelijke problemen worstelen.

Met vr. groet,

Brochet

Link naar reactie
 • 0
Legend     1k 105

Beste Brochet,

 

Het is uiteindelijk aan de inspecteur van de belastingdienst om te bepalen of hij akkoord gaat met een wijziging van uw stamrechtovereenkomst en de uitvoering van de overeenkomst.

 

Het lijkt mij niet bijzonder bezwaarlijk om dit voor te leggen.

 

Als ik uw vraag goed begrijp luidt deze simpelweg als volgt: mag ik mijn stamrechtuitkering wijzigigen van 12k naar 5k ?

 

Groet,

 

Johan


JM juristen & adviseurs

ondernemingsrecht:

samenwerkingsverbanden | overeenkomsten | (algemene) voorwaarden en reglementen | bedrijfsstructuren | bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • -1
Junior     11 2

Beste Johan,

Dank voor uw antwoord. U vervangt kennelijk Joost. De andere vragen hebben betrekking op het inzetten van de stamrecht BV

ter aflossing van een hypothecaire schuld bij een bank. Is dit nu verstandig of niet? Ook deze vraag kan aan de Inspecteur voorgelegd worden, maar dan verspeel je elke manoeuvreerruimte. Wat is raadzaam?

Met vr. groet,

Brochet

 

Link naar reactie
 • 0
Legend     253 33

Beste Brochet,

 

Niet geschoten is altijd mis, dus je kunt inderdaad een verzoek doen bij je eigen Inspectie of men akkoord gaat met een verlaging van de uitkering, zoals aangegeven door Johan.

Ikzelf heb hier helaas geen succes mee mogen hebben. Mijn werk als fiscalist bestaat voor een flink stuk uit het maken van afspraken met de Belastingdienst over fiscale issues. In de praktijk blijkt ook over bijna van alles wel afspraken te maken te zijn. De Nederlandse Belastingdienst onderscheidt zich daarmee (positief) van de meeste Belastingdiensten in de ons omringende landen, men wil zaken graag goed en zakelijk afhandelen. Ik heb een keer geprobeerd om in een situatie die vergelijkbaar is met de jouwe (een BV waar door geleden verliezen nog maar beperkte liquide middelen aanwezig waren, waardoor duidelijk was dat de pot na een jaar of 7, 8 op zou zijn) om toestemming te krijgen om de uitkeringen te verlagen. We wilden dit met name omdat de echtgenote van de DGA veel jonger was en er belang bij was dat er voor haar nog geld over zou zijn als de DGA zou zijn overleden. De (Rotterdamse) Belastingdienst bleek echter op geen enkele wijze bereid om mee te werken.

Maar toch: gewoon proberen, want nee heb je al en misschien krijg je wel ja.

 

Succes

Louis


www.visservaneck.nl.

Link naar reactie
 • 0
Junior     11 2

Beste Louis,

Wat een merkwaardige starheid in het beschreven geval in Rotterdam om het verzoek af te wijzen. Blijft mijn vraag met betrekking tot het inzetten van de stamrecht BV voor het aflossen van een hypothecaire schuld, zoals eerder omschreven bij uw collega Joost.

Met vr. groet,

Brochet

Link naar reactie
 • 0
Moderator     20k 21 1609

Jammer dat je mijn inzet hierin niet waardeert. Maar ik geef niet zomaar op:

Ik ben niet degene die bepaalt welke fiscale flexibiliteit iemand na 65 nodig heeft, maar dat ligt bij de wetgever. Ik reageer dus beslist niet in algemene termen, maar ik ben toch zeker de fiscus niet die u gaat vertellen op HL wat wel en niet kan.

 

U vraagt mijn advies. Dat krijgt u. Dat het niet toevallig is waar u op gehoopt had is dan spijtig.

 

U heeft een afspraak staan met de fiscus. Dan kan ik als vrijwillig adviseur op HL toch niet zeggen dat u dat maar eenzijdig moet verbreken!! ??? Doe vooral zoals door Johan aangegeven en vraag een herbeoordeling. Maar ik sluit me bij Louis aan dat de kans gering tot nihil is dat ze hun standpunt herzien.

 

Aangaande de hypotheek van de BV. Ik blijf erbij dat het zinloos is om die nu van bank naar BV om te zetten. U geeft zelf aan dat de BV daarna nog 50K cash heeft. Als de fiscus u houdt aan de 12K uitkeringen per jaar, dan is de BV over ruim 4 jaar leeg. Dat ontslaat de BV echter geenszins van haar plicht om die 12K te blijven betalen, omdat de BV dan een vordering op u heeft van 87.5K die te gelde gemaakt moet worden.

 

groet

Joost

 

PS: hopelijk beseft u wel dat HL geen overheidsinstantie is waar advies gratis gegeven wordt. We zijn noch collega's van elkaar, noch plaatsvervangers. We doen dit in onze eigen tijd, ieder voor zich en geheel belangeloos!

 

 

 

Beste Joost,

Wie bepaalt of er na 65 jaar geen behoefte aan fiscale flexibiliteit bestaat? Het valt mij op dat je de specifieke vragen omzeilt en alleen in algemene termen antwoord. Waarschijnlijk is dit forum hier niet voor bedoeld en verwijs je in gedachten naar een financiel

planner. Jammer, want ik weet zeker dat vele mede stamrecht DGA's met soortgelijke problemen worstelen.

Met vr. groet,

Brochet


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0
Junior     11 2

Beste adviseurs,

Ik ben een nieuweling op het forum en begrijp nu dat jullie dit als vrijwilligers belangeloos doen. Sorry, voor de ontstane ergernis.

Overigens lbegreep ik op het Hl forum dat jullie wel degelijk fiscale standpunten innemen met betrekking tot detailvragen. Vandaar

mijn vermetelheid. Ik begrijp nu dat het geen enkel voordeel heeft de stamrecht BV voor het aflossen van een hypothecaire lening

te gebruiken. Waarom eigenlijk al dit gedoe met een stamrecht BV als over elke onttrekking naar privé ib betaald wordt ervan uitgaande dat het kapitaal risicoloos belegd wordt, voor zover dat met de huidige kredietcrisis nog mogelijk is.

Met vr. groet,

Brochet

 

Link naar reactie
 • 0
Moderator     20k 21 1609

die laatste vraag is simpel te beantwoorden:

 

De BV is destijds opgericht met 2 voordelen:

1. uitstel van belastingheffing met een rentevoordeel als gevolg;

2. de optie om de uitkeringen op termijn in een lager tarief te laten vallen dan destijds bij afrekening ineens het geval zou zijn geweest.

 

groet

Joost


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0
Legend     1k 105

Beste Brochet,

 

vraag:

Waarom eigenlijk al dit gedoe met een stamrecht BV als over elke onttrekking naar privé ib betaald wordt ervan uitgaande dat het kapitaal risicoloos belegd wordt, voor zover dat met de huidige kredietcrisis nog mogelijk is.

 

antwoord:

1. uitstel van belastingheffing met een rentevoordeel als gevolg;

2. de optie om de uitkeringen op termijn in een lager tarief te laten vallen dan destijds bij afrekening ineens het geval zou zijn geweest.

 

Waarom de rare reactie? Je vraagt naar de bekende weg en je krijgt een bekend antwoord...

 

OVer de hypotheek:

Het geld dat er nu nog is zal binnen enkele jaren op zijn. Als dat geld is uitgeleend aan de aandeelhouder is het nog veel eerder op. Althans, het zit vast.

Dan kan de stamrecht-B.V. niet meer uitkeren en zal zij over moeten gaan tot het collecteren van de openstaande schuld. Misschien valt dit "collecteren" te verrekenen met de stamrechtuitkeringen, maar dan zal nog steeds IB betaald moeten worden.

 

Idd. wij 'werken' hier niet. Kennisdeling als hobby.

 

Vraag gerust verder, maar hou het vriendelijk.

 

 

Johan


JM juristen & adviseurs

ondernemingsrecht:

samenwerkingsverbanden | overeenkomsten | (algemene) voorwaarden en reglementen | bedrijfsstructuren | bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0
Junior     11 2

Beste Johan Mulder,

Ik ben mij niet bewust van geuitte onvriendelijkheden, anders bij voorbaat excuses. Kennelijk roepen mijn vragen en antwoorden irritaties op. Met "gedoe" bedoel ik alle misverstanden en door individuele omstandigheden ontstane situaties die zich bij een stamrecht kunnen voordoen en waarvoor deskundigheid vereist wordt. Immers in de loop der jaren is het een en ander gewijzigd waaronder vanaf naar ik meen te weten 2007 de toestemming om een stamrecht voor een hypothecaire lening te gebruiken. Uit deze omstandigheid komen mijn vragen voort en maak ik voor het eerst kennis met de website HL.

Met vr. groet,

Brochet

Link naar reactie
 • 0
Junior     23 1

Nu ben ik ook geintresseerd in de mogelijkheid om de uitkeringen uit een Stamrecht BV variabel te maken. Ik was tot nu toe van mening dat dit mocht zolang als je aan de 1% norm voldoet, de minmale uitkeringsduur, en dat het wordt vastgelegd in een zgn. "Akte van periodieke uitkeringen" die je zelf kunt bijhouden en mogelijk door de belastingdienst kan worden opgevraagd. Ik ben zelf 55 jaar en heb tot nu toe nog geen uitkering vanuit de BV gedaan.

Is het werkelijk zo dat je de hoogte vooraf met de belastingdienst moet overeenkomen? Of geldt dit pas vanaf 65 jaar?

 

Mijn plan was om de verplichte 1% periode, in mijn geval 20 maanden, een laag vast bedrag te laten uitkeren en daarna afhankelijk van de situatie de hoogte van de uitkeringen te varïeren. Dus in sommige maanden geen uitkering dus 0

 

 

Link naar reactie
 • 0
Moderator     20k 21 1609

Hoi Perkele

 

Er is geen enkele noodzaak om iets voor te leggen aan de fiscus. Nu niet en ook bij 65 niet. Het moet gewoon fiscaal kloppen.

 

Voor de duur van de sterftekans spreek je weldegelijk vooraf alle uitkeringen af met de BV. Dat doe je echter per jaar (het inkomen wordt immers ook per jaar belast). Dus je kunt voor jaar 1 afspreken € 20K uit te keren en voor jaar 2 € 1K. Als je bij aanvang van jaar 2 meer nodig hebt dan die 1K, dan maak je een nieuwe aanvullende afspraak.

 

groet

Joost


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wie is er online?
  8 leden, 141 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 65.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.