Jump to content
member123
Verberg

producten laten verkopen/inkopen door particulieren?

vraag

Goedendag,

Ik ben bezig met een nieuwe dienst voor mijn bedrijf.

Hierbij zullen mensen mijn producten kunnen gaan verkopen via een soort van tupperware party's.

 

De mensen die deze party's gaan geven zullen niet bij mij in dienst zijn, zullen dit voornamelijk partime gaan doen en bepalen zelf waneer ze werken, wat ze precies verkopen enz..

 

Ik wil eigenlijk voornamelijk een platvorm gaan bieden waarmee ze in contact met de klanten kunnen komen en de producten aan hun gaan leveren tegen inkoop prijzen.

 

De doelgroep die ik met deze dienst wil bereiken werkt momenteel veelal voor bedrijven die deze consulentes geen inkoop prijs geeft maar een percentage van de omzet (bij mij gaan ze meer overhouden).

 

Nu zullen de consulentes die van mijn dienst gebruik gaan maken voornamelijk particulieren zijn.

 

Waar moet ik allemaal op letten om te voorkomen dat ze als personeel worden aangemerkt? En kan ik zonder problemen dus deze mensen bij mij laten inkopen (tegen tarieven die dus veel lager zijn als in de webshop voor particulieren). Ik zal dus prijzen ex en inc btw gaan tonen aan deze personen.

 

En zijn er verder nog dingen waar ik op zou moeten letten met een dergelijke dienst?

Link to post
Share on other sites

3 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

Het lijkt mij dat wanneer paticulieren bij jou inkopen voor een lagere prijs, en dat weer verkopen en de winst voor hen is, dat zij geen persooneel voor jou zijn, omdat ze deze winst niet aan jou dienen af te staan. Dergelijke bestaan er geloof ik al, voornamelijk in de web/domeinwereld dacht ik. Het wordt in mijn ogen pas personeel als jij hen er ook nog voor gaat betalen.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst?

Zodra een persoon op grond van een (stilzwijgende) overeenkomst bepaalde werkzaamheden ten behoeve van een ander gaat verrichten, is het van belang om te weten of hun onderliggende werkverhouding kan worden getypeerd als een arbeidsovereenkomst in de zin der wet. Is dat namelijk het geval, dan is die werkverhouding onderworpen aan het - grotendeels dwingende - arbeidsrecht. Voor het antwoord op de vraag of er sprake is van een arbeidsovereenkomst raadplege men de wettelijke definitie: “De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten”(art. 7:610 lid 1 BW). In het algemeen stelt de wet daarmee vier vereisten aan de arbeidsovereenkomst:

 

er dient een gezagsverhouding te bestaan tussen de werkgever en werknemer (de werknemer moet 'in dienst zijn van' de werkgever);

de werknemer is verplicht gedurende zekere tijd de bedongen arbeid te verrichten;

de werknemer dient voor de door hem verrichte arbeid loon te ontvangen;

de werknemer moet zijn arbeid persoonlijk verrichten.

 

Is aan de vier gestelde vereisten voldaan, dan geldt de werkverhouding tussen de betrokkenen als een arbeidsovereenkomst. Irrelevant is in dat geval hoe partijen hun relatie hebben genoemd. Spreken zij (in het contract) bijvoorbeeld van freelance contract of opdracht, maar komen de hierboven genoemde vereisten duidelijk in de door hen gemaakte afspraken tot uitdrukking, dan is er - ondanks de gekozen benaming - toch sprake van een arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7:610 BW. Het feit dat partijen hun overeenkomst een andere naam hebben gegeven, kan er hoogstens op duiden dat zij bedoeld hebben om een ander contract dan een arbeidsovereenkomst met elkaar te sluiten. Die bedoeling kan weliswaar zijdelings een rol spelen, maar uiteindelijk is voor de kwalificatie van de arbeidsverhouding de inhoud van de overeenkomst belangrijker dan de benaming van het contract.

 

Er lijkt in de situatie die jij schetst Vossie, geen sprake van bovenstaande vier vereisten te zijn. Derhalve is er geen arbeidsovereenkomst en worden deelnemers niet aangemerkt als personeel.

 

Ten aanzien van het vermelden van prijzen in- en exclusief btw is er volgens mij een wettelijk voorschrift dat prijzen voor particulieren altijd inclusief btw vermeld moeten worden.


Tell the world what you are going to do,

but prove it first!

 

flexibiliteit kan ook anders; www.flexbeurs.nl

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

 

Ten aanzien van het vermelden van prijzen in- en exclusief btw is er volgens mij een wettelijk voorschrift dat prijzen voor particulieren altijd inclusief btw vermeld moeten worden.

 

Terechte opmerking. Alleen zullen de meeste al snel niet meer als particulieren worden aangemerkt voor de BTW. Dat is overigens geen probleem, alleen is het wel handig om ervoor te zorgen dat zij dat, en de gevolgen daarvan, ook weten. Stukje extra service, zeg maar.


Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 13 leden online en 250 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept