Ga naar inhoud
 • 0

ZZP-er: bezint eer ge begint!

Moderator     17,4k 1853

De Tweede Kamer maakt zich niet alleen zorgen over de onverzekerde arbeidsongeschiktheidsrisico’s van ZZP-ers, maar ook over de rechtspositie van ZZP-ers bij aansprakelijkheid.

 

Een schrijnend voorbeeld daarvan uit eigen praktijk:

 

Hans is 45 en sinds kort ZZP-er. 3 dagen per week werkt hij als groepsleider in de dagopvang van een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Voorheen deed hij dat in loondienst, maar zijn werkgever wist hem te overtuigen van de vele voordelen van het zelfstandig ondernemerschap boven het loonslaaf blijven: meer inkomen, meer inkomen en meer inkomen ..en vrijheid natuurlijk (alhoewel die vrijheid vooral voor de instelling zelf voordelig blijkt te zijn). En omdat Hans de overige 2 dagen actief is als ontwerper van websites en uitzicht had op nog een opdrachtgever in de zorg was een VAR-verklaring vooralsnog geen probleem.

 

Over de nadelen werd niet gesproken: geen ontslagbescherming, geen recht op WW, geen pensioenopbouw, geen CAO, geen recht op loondoorbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid en geen beperking van zijn aansprakelijkheid bij eventuele schade.

Hans is er inmiddels achtergekomen dat de voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid (verzekering bij UWV of verzekeraar) en pensioen een groot deel van zijn aanvankelijke inkomensvoordeel teniet doen. So be it.

 

Via een bevriende relatie werd Hans er op gewezen dat hij ook iets moest regelen voor zijn eigen aansprakelijkheid. Daarvoor kwam hij bij mij terecht. Hij had zelf al een voorstel ontvangen van een direct writer: voor € 175,- per jaar was hij klaar. Alleen sloot die verzekeraar aansprakelijkheid als gevolg van fysiek geweld uit, en dat was voor Hans wel een probleem: soms kon een patiënt “flippen” en moest hij/zij worden beetgepakt om letsel aan de patiënt of overige aanwezigen te vermijden. Daarbij kon het er soms ruig aan toe gaan.

 

Eerst schakelde ik onze bedrijfsjurist in om de overeenkomst tussen Hans en de instelling te screenen. Daarin stonden rare dingen: Hans bleek vrijwel onbeperkt aansprakelijk te zijn voor alles wat hij voorheen in loondienst deed. Ook bleek de omschrijving van de werkzaamheden waarvoor Hans was ingehuurd buitengewoon vaag. Hans diende bijvoorbeeld ook medicijnen toe: zowel de reguliere als de incidentele verdoving van een “flipper”. Daarover stond echter niets in de overeenkomst vermeld.

 

Uit verder onderzoek bleek dat Hans “formeel” nooit medicijnen had mogen toedienen in loondienst omdat hij daarvoor niet over de vereiste papieren beschikte. Hij had daarvoor destijds een “interne opleiding” gevolgd die, na enig doorvragen, vooral bleek te bestaan uit “learning on the job”.

 

Hand schrok toen ik hem meedeelde dat schade als gevolg van het toedienen van de verkeerde medicijnen - of een te hoge dosis - niet alleen een ongelimiteerde privaatrechtelijke aansprakelijkheid opleverde, maar ook strafrechtelijke consequenties heeft. In loondienst zou dat ook een groot probleem voor de instelling zelf zijn, maar als zelfstandige stond hij er helemaal alleen voor.

 

Op basis van de uitkomsten van ons onderzoek werd de instelling verzocht om aanpassing van de overeenkomst waarin de taken en bevoegdheden duidelijk beschreven stonden, inclusief het toedienen van medicijnen voor zover dat wettelijk is toegestaan. Ook werd voorgesteld om Hans schriftelijk te vrijwaren van aansprakelijkheid die niet verzekerbaar was voor Hans zelf.

 

De reactie van de instelling was kort en bondig: na intern overleg was besloten om niet langer van de diensten van Hans gebruik te maken.

 

Hans is inmiddels bij een andere zorginstelling werkzaam in loondienst, met een achteruitgang in salaris…. alle betrokkenen hebben hier een goede kater aan overgehouden en mijn persoonlijke ideeën over de kwaliteit van de zorg in Nederland zijn ook fors naar beneden bijgesteld.

 

Mijn mening

 

 • ZZP-ers doen er verstandig aan zich niet blind te staren op de inkomensvoordelen en zich ook te oriënteren op de nadelen. Ondernemen is risico lopen, maar verantwoord ondernemen is verstandig risico lopen.
 • Laat de activiteiten waarvoor je ingehuurd wordt goed beschrijven: dit voorkomt een hoop problemen achteraf
 • Onderschat de inhoud van een overeenkomst niet. Teken niet zomaar maar laat er door een deskundige naar kijken. Aanpassingen zijn vaker mogelijk dan men denkt: zeker als er tegengas wordt gegeven door een deskundige
 • Kijk goed naar de uitsluitingen van een verzekeringsvoorstel. Laat ook dat door een specialist bekijken of vraag offertes via een specialist aan
 • Maak waar mogelijk gebruik van vrijwaring: daarmee krijg je een deel van de bescherming die je genoot als werknemer weer terug. Een goede opdrachtgever is bereid hierover na te denken, zeker als verzekering moeilijk blijkt.
 • De Tweede Kamer doet er verstandig aan dit probleem bij de wortel aan te pakken: het tegengaan van dit soort pseudo-ondernemerschap door vooral goede voorlichting. Het actief blijven stimuleren van deze vormen van ondernemerschap leidt in de toekomst anders tot grote problemen.
 • Ondernemerschap is tegenwoordig een hype. Je bent bijna een loser als je op verjaardagen moet bekennen dat je nog loonslaaf bent. Ik zie wat dat betreft parallellen met de beleggingshype van eind jaren ’90: ook toen lieten mensen zich makkelijk gek maken en stapten ze en masse onvoorbereid in avonturen met onverantwoord grote risico’s. Laten we a.u.b. stoppen met het romantiseren van het zelfstandige bestaan.
 • Bezint eer ge begint: ondernemerschap komt met verantwoordelijkheden. Wie als ZZP-er zijn/haar zaakjes niet goed regelt loopt kans in het privé (gezins!)vermogen aangesproken te worden.


Zelf online je arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) samenstellen en afsluiten?

Maar wél met hulp van een adviseur als jij dat wilt? www.AOVzelfdoen.nl

 

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

17 antwoorden op deze vraag

 • 0
Legend     325 10

Probeer dit eens te plaatsen in de KVK krant. De spijker op de bekende kop. In mij kenissenkring ken ik ook twee personen dit na een project van 6 maanden en 11 maanden nu alweer 5 maanden wachten op inkomsten.

 

ZZP een soort verkapte vorm om de werkeloosheid cijfers naar beneden te krijgen.

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     5k 322

Het kan nog erger... ZMZ

 

Zelfstandige met Zelfmoordpogingen... :o

 

Bezint eer ge post ???

 

Nederland kent jaarlijks meer dan 400.000 mensen die met suicidale gedachten rondlopen.

Hoewel de statistieken het niet aangeven past een ondernemer die zijn droom niet waar kan maken in het risicoprofiel van mensen die suicidaal zijn.

De kans is redelijk hoog dat enkelen van die 400.000 jouw bericht lezen.

Link naar reactie
 • 1
Legend     325 10

Nou dan hoeven die ZZP'ers niet te vrezen, het gaat om ondernemers, da's toch iets anders dan een zzp'er.

 

Jaja ik weet welke reacties er gaan komen, maar kom wees realitisch. Ondernemen is toch iets meer dan elke maand een faktuur uitschrijven.

 

Link naar reactie
 • 0
Super Senior     169 11

 

De kans is redelijk hoog dat enkelen van die 400.000 jouw bericht lezen.

 

moet je me toch even beter uitleggen hoe groot die kans is.... Het was maar een figuurlijke uitspraak dat het soms niet meevalt.. Had gedacht dat je dat wel zou snappen...

 

Maar dan nog... denk je echt dat enkele van die suicidale mensen mijn onzin gaat zitten lezen en dat dat nou net de druppel zou zijn...??

 

Heb toevallig sociologie gedaan en ook heel toevallig weet ik de kenmerken van een suicidaal persoon.. en die snuffelt echt niet op dit forum rond..

 

aanvulling:

 

Krijg net een berichtje in mijn privebox (anoniem):

'Boekenkennis versus de praktijk. toch maar goed dat je iets anders bent gaan doen, erg empathisch kom je niet over'

 

En dat allemaal als reactie op een woordgrapje? Empathie heeft trouwens ook niks met een wetenschap te maken, maar goed... zeker niet een wetenschap die naar maatschappelijke veranderingen kijkt. Maar om nou nou direct mij als persoon een stempel te geven.. en dan ook nog anoniem..

 

Laten we de discussie verder voortzetten over ZZP. Door de ouder wordende beroepsbevolking stijgt de grote groep oudere werknemers die ook heel vaak zich gedwongen zien om als ondernemer/ZZP'er te gaan werken.

Simpelwel omdat ze te duur zijn etc etc.. Nergens aan de bak komen en toch een berg ervaring/kennis op zak is vaak de enige weg om via de reïntegratie een eigen zaak te beginnen of als ZZP'er.

Ook als arbeidsongeschikte ben je gedwongen om part-time ondernemer te spelen. Zo heb ik een vrouw geholpen met MS die de moed had om cursussen te volgen en stap voor stap toch iets voor haar zelf op probeerde te bouwen.

 

Wat ik met dit verhaaltje probeer te zeggen is dat veel mensen geen KEUZE hebben en ook richting ZZP geduwd worden. Het KAN een mooie oplossing zijn maar soms is het de enige weg om nog iets te betekenen voor de maatschappij.Vanuit hun perspectief gezien dan.

 

dus: voor sommige mensen een gedwongen avontuur..? ???


http://www.b2bcontact.nl is een online ondernemersnetwerk. U kunt met dit ondernemersnetwerk gratis online netwerken en zo andere ondernemers ontmoeten. Lid worden is gratis en kost maar een minuutje van uw tijd en kan op http://www.b2bcontact.nl/lid-worden

 

http://www.b2bprojects.nl - B2B website

Link naar reactie
 • 0

 

Hans is inmiddels bij een andere zorginstelling werkzaam in loondienst, met een achteruitgang in salaris…. alle betrokkenen hebben hier een goede kater aan overgehouden en mijn persoonlijke ideeën over de kwaliteit van de zorg in Nederland zijn ook fors naar beneden bijgesteld.

 

 

Wellicht dat Hans met behulp van een goede advocaat zijn oude positie (en salaris!) als werknemer had kunnen terugkrijgen. Immers, indien er tussen je vertrek als werknemer en komst als zzp'er niet minimaal drie maanden en één dag zitten, is er veelal sprake van een zogenaamd "voortgezet dienstverband".

Zowel arbeidsrechterlijk als fiscaal heeft je ontslag nooit plaatsgevonden.

 

 


Kees de Kruiff

In Memoriam

Link naar reactie
 • 0
Super Senior     169 11

Bestaan ze dan wel: ZZZ'ers? Zelfstandige Zonder Zorgen? (om het nu maar even positief te houden)

 

En uit mijn eerdere post:

 

ZZP: voor sommige mensen een gedwongen avontuur ???


http://www.b2bcontact.nl is een online ondernemersnetwerk. U kunt met dit ondernemersnetwerk gratis online netwerken en zo andere ondernemers ontmoeten. Lid worden is gratis en kost maar een minuutje van uw tijd en kan op http://www.b2bcontact.nl/lid-worden

 

http://www.b2bprojects.nl - B2B website

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     4,7k 244

 

Wellicht dat Hans met behulp van een goede advocaat zijn oude positie (en salaris!) als werknemer had kunnen terugkrijgen. Immers, indien er tussen je vertrek als werknemer en komst als zzp'er niet minimaal drie maanden en één dag zitten, is er veelal sprake van een zogenaamd "voortgezet dienstverband".

Zowel arbeidsrechterlijk als fiscaal heeft je ontslag nooit plaatsgevonden.

 

 

 

Mee eens. Ik denk ook dat types als Hans behoorlijk naief zijn, en daar is fors misbruik van gemaakt. Maar Hans heeft ook boter op zijn hoofd, even nadenken had hem een hoop ellende kunnen besparen.

 

Die zorginstelling mag wel aangepakt worden. Ontslag voor de directeur en hoofd PZ lijkt me wel gepast.

 

Of de 2e Kamer hier iets aan moet doen? Behalve de boefjes aanpakken, denk ik niet. Is OOK eigen verantwoordelijkheid voor de Hansen van deze wereld. Er is al genoeg regelgeving. Ik denk dat een rechter naar de geest van de wet deze constructie ongedaan zou moeten maken, Hans weer zijn oude baan (zonder schadevergoeding) terug. Een harde les.


r.i.p. Fred Wiersma | IN MEMORIAM

Link naar reactie
 • 0
Moderator     17,4k 26 1853
Wellicht dat Hans met behulp van een goede advocaat zijn oude positie (en salaris!) als werknemer had kunnen terugkrijgen. Immers, indien er tussen je vertrek als werknemer en komst als zzp'er niet minimaal drie maanden en één dag zitten, is er veelal sprake van een zogenaamd "voortgezet dienstverband".

Zowel arbeidsrechterlijk als fiscaal heeft je ontslag nooit plaatsgevonden.

 

Goed bedacht maar helaas... is al beoordeeld door een heel goede advocaat. De instelling heeft volledig volgens het boekje gehandeld, er was geen sprake van voortgezet dienstverband. uit mijn hoofd: hij is eerst een half jaar via een bemiddelingsorganisatie binnen het bedrijf actief geweest en pas daarna rechtstreeks op eigen contract. Al die tijd had hij ook meerdere opdrachtgevers. Op het moment van eerste contact tussen Hans en mij was hij al meer dan anderhalf jaar als ZZP-er werkzaam: dus pas toen begon hij uberhaupt na te denken over aansprakelijkheidsrisico's! Inderdaad vrij naief. Maar ik vind het wat te kort door de bocht om dat alleen op eigen verantwoordelijkheid af te schuiven: de overheid heeft hierin m.i. een voorlichtingstaak.

 

 


Zelf online je arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) samenstellen en afsluiten?

Maar wél met hulp van een adviseur als jij dat wilt? www.AOVzelfdoen.nl

 

 

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     4,7k 244

... Maar ik vind het wat te kort door de bocht om dat alleen op eigen verantwoordelijkheid af te schuiven: de overheid heeft hierin m.i. een voorlichtingstaak.

 

 

 

Ik denk dat we hierin van mening verschillen. Er is genoeg info beschikbaar. De overheid kan voorlichten wat ze wil, naiviteit verhelp je daar niet mee. De 1e Z in ZZP betekent Zelfstandige, tenslotte. ;)

 

Als we dit soort zaken ook bij de overheid neerleggen, mogen we nog meer belasting betalen :P


r.i.p. Fred Wiersma | IN MEMORIAM

Link naar reactie
 • 0
Moderator     17,4k 26 1853
Ik denk dat we hierin van mening verschillen. Er is genoeg info beschikbaar. De overheid kan voorlichten wat ze wil, naiviteit verhelp je daar niet mee.

 

Daarover verschillen we dan inderdaad van mening. Het UWV ziektewet en WIA vangnet dat niemand kent is m.i. een typisch voorbeeld van zowel slechte voorbereiding van de ZZP-er als ontoereikende voorlichting van de overheid.

Zoals eerder vermeld is het m.i. een kleine moeite om ZZP-ers door KVK en belastingdienst niet alleen te laten informeren over de voordelen maar ook over de nadelen.

 

De 1e Z in ZZP betekent Zelfstandige, tenslotte

 

De kern van mijn betoog is juist dat deze groep mensen helemaal geen "echte" Zelfstandige is.

 

Als we dit soort zaken ook bij de overheid neerleggen, mogen we nog meer belasting betalen

Ook daarin verschillen we dan van mening. Ik voorzie juist meer problemen en hogere maatschappelijke kosten als het probleem van de pseudo-ZZP-ers niet wordt aangepakt.

 


Zelf online je arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) samenstellen en afsluiten?

Maar wél met hulp van een adviseur als jij dat wilt? www.AOVzelfdoen.nl

 

 

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wie is er online?
  10 leden, 148 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 65.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.