Ga naar inhoud
 • 0

Moeilijk geval verhalen autoschade

Senior     45 2

Beste iedereen,

 

Recentelijk heb ik mijn auto even aan een collega uitgeleend.

Enige tijd later hoorde ik brandweer en ambulance langskomen.

 

Het bleek dat de collega met zeer hoge snelheid over het industrieterrein is gereden (volgens getuigen in politierapport > 160km/h!) en met hoge snelheid tegen de voorkant van een gebouw is aangereden.

 

Gevolg: collega een aantal weken in coma en mijn auto total loss.

 

Nu ben ik helaas niet all-risks verzekerd, waardoor mijn verzekering niets vergoed voor de schade aan mijn auto (logisch natuurlijk).

 

Uiteraard is het een lastige kwestie omdat mijn collega natuurlijk zelf ook veel persoonlijke schade heeft.

 

Van de andere kant vind ik het zeer kwalijk dat hij met mijn auto, die ik in goed vertrouwen uitgeleend heb, als een debiel is gaan rijden over een industrieterrein en de auto vervolgens helemaal stuk rijdt.

 

Daarom wil ik de schade aan de auto (reeds door expert vastgesteld op EUR 8.500,-) op hem verhalen.

 

Nu weet ik niet precies welke stappen ik hiervoor moet ondernemen, en hoe groot mijn kans van slagen is.

 

Ik zag op dit forum dat hier al soortgelijke gevallen behandeld zijn, dus ik hoop dat iemand mij hier raad kan/wil geven.

 

Alvast heel erg bedankt!

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

12 antwoorden op deze vraag

 • 1
Raad van Advies     4,3k 3 481

Zo op het eerste gezicht lijkt het evident dat er onrechtmatig is gehandeld door de bestuurder.

 

U schrijft hem een - aangetekende - brief waarin u hem aansprakelijk stelt voor de schade en een termijn stelt voor het vergoeden van deze schade.

 

Wordt er niet binnen deze termijn betaald dan zult u zich, gezien het bedrag, tot een advocaat moeten wenden om een procedure op te starten.

 

In het geval dat de collega ten behoeve van het werk onderweg was, kan het een mogelijkheid zijn de werkgever aan te spreken voor de schade.

Link naar reactie
 • 1
Moderator     17,4k 26 1853
In het geval dat de collega ten behoeve van het werk onderweg was, kan het een mogelijkheid zijn de werkgever aan te spreken voor de schade.

 

Dat hangt vooral af van de situatie: als de werkgever daarvoor zelf opdracht heeft gegeven c.q. toestemming heeft verleend ("Vraag de auto van Henk maar...") is de werkgever inderdaad aansprakelijk te houden (en op grond van zware schuld heeft de werkgever mogelijk ook een verhaalsrecht op de werknemer zelf..alleen valt deze schade niet onder de AVP van de werknemer).

Als de werkgever die toestemming niet heeft verleend en dergelijk gebruik van elkaars auto voor zakelijke ritten ook niet gebruikelijk is (m.a.w. er een precederende werking is/was) kan de werkgever aansprakelijkheid afwijzen.

 

Nota bene:

niet alleen de cascoschade valt op de dader te verhalen, ook de meerkosten van het no-claimverlies door de WA-schade (schade aan het gebouw immers) is verhaalbaar.

 

Post Scriptum 1

Ter voorkoming van discussie over wel of geen zakelijk gebruik en toestemming daarvoor raad ik werkgevers altijd aan duidelijke afspraken te maken (in het personeelshandboek, reglement) over het gebruik van privé-auto's voor zakelijk gebruik en het uitlenen van bedrijfs- en privé-auto's. 3 aandachtspunten daarin:

 • onderling uitlenen voor dienstreizen alleen na uitdrukkelijke toestemming werkgever
 • geen dienstreizen in voertuigen die niet All Risks Verzekerd zijn: de cascoschade voor werkgever blijft zo beperkt tot compensatie no-claimverlies.(er zijn ook verzekeringsoplossingen, kilometerpolis die secundaire cascodekking biedt, maar die zijn eigenlijk alleen nuttig voor organisaties die veel personeel met eigen auto's op de weg hebben, bijv. vertegenwoordigers)
 • Denk aan werkgeversaansprakelijkheid bestuurders motorrijtuigen op grond van het ArenA-Arrest. Die geldt voor alle dienstritten, ook de sterk incidentele zoals de secretaresse die gebak haalt tbv een verjaardag op kantoor

Post Scriptum 2

Reden te meer om mijn (beperkte) aantal zakelijke relaties met WA-verzekerde auto's altijd standaard een verhaalsrechtsbijstanddekking cadeau te doen. Kost mij circa € 15,- per auto per jaar, maar scheelt heel veel uren werk bij dit soort lastige kwesties....


Zelf online je arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) samenstellen en afsluiten?

Maar wél met hulp van een adviseur als jij dat wilt? www.AOVzelfdoen.nl

 

 

Link naar reactie
 • 0
Senior     45 2

Beste allen,

 

Ongelofelijk bedankt voor jullie snelle en volledige reactie.

 

Het lijkt er nu dus gelukkig op dat ik redelijke kans maak om in ieder geval een deel van mijn schade op mijn collega te verhalen.

 

Voor mij is het in ieder geval een behoorlijke geruststelling, het gaat immers toch om een redelijk bedrag.

 

Ik ben niet zo'n geweldige brievenschrijver, maar ga een concept maken voor de aangetekende brief. Zou ik deze hier kunnen posten, zodat jullie er nog wat op- of aanmerkingen op kunnen geven? (uiteraard zal ik de naam van college en andere gevoelige zaken weglaten)

 

Verder wilde in graag informeren op wat voor advocaatkosten ik ongeveer moet rekenen, als ik een advocaat moet inschakelen?

 

Alvast enorm bedankt!

Link naar reactie
 • 0
Moderator     19,9k 20 1585

 

Ik ben niet zo'n geweldige brievenschrijver, maar ga een concept maken voor de aangetekende brief. Zou ik deze hier kunnen posten, zodat jullie er nog wat op- of aanmerkingen op kunnen geven? (uiteraard zal ik de naam van college en andere gevoelige zaken weglaten)

 

Verder wilde in graag informeren op wat voor advocaatkosten ik ongeveer moet rekenen, als ik een advocaat moet inschakelen?

 

Alvast enorm bedankt!

 

Hoi Alfa164man

 

Ik vind het al schandalig dat jouw bella kapot is (ben zelf Alfist in hart en nieren).

 

Uiteraard is jouw concept brief welkom ter beoordeling.

 

Een advocaat lijkt wel de oplossing. Die zal dan jouw collega aansprakelijk stellen wegens onrechtmatige daad en inbreuk op het eigendomsrecht van de eigenaar van de auto door de auto total loss te rijden. Kosten? Hangt van het dossier af en het verweer van jouw collega, maar een paar duizend euro ben je wel verder. Claim deze dus ook!

 

Ik zou het niet op jouw werkgever trachten te verhalen (hoewel dat strikt genomen wel kan als de rit zakelijk was). Daarmee zaag je aan de poten van je eigen bureaustoel.

 

 

Succes

 

Groet

Joost


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0
Senior     45 2

Hallo,

 

Het is even geleden dat ik gepost heb, maar wil jullie graag nogmaals bedanken voor de info.

 

Inmiddels is de collega die in mijn auto gereden heeft lichamelijk weer redelijk op de been, hij heeft een flinke jas uitgedaan, maar kan nu in ieder geval weer redelijk functioneren. Als je het wrak hebt gezien waar hij is uitgestapt, verbaas je je hoe het mogelijk is dat hij er levend is uitgestapt.

Dat is voor mij in ieder geval een grote opluchting, want ik heb het hier toch ook wel een paar maanden moeilijk mee gehad.

 

Wat echter wel blijft, is de schade aan mij auto.

Viavia heb ik begrepen dat de politie afgelopen maand (hoe bedoel je snel...) de videoopnamen van de diverse camera's op het industrieterrein heeft samengevoegd. Schijnt er nogal spectaculair uit te zien, het is iig overduidelijk dat de collega veeeeeel te hard reed.

 

Wat ik vreemd vind is dat ik als eigenaar deze video niet mag zien? ???

 

Maar los daarvan heb ik op jullie advies een aangetekende brief geschreven waarin ik de collega een termijn stel om de schade (begroot op ca 8.500 euro) aan mij te vergoeden.

 

Toen ik net thuis kwam lag er een bericht van de TNT post dat ik er een aangetekende brief van ARAG rechtsbijstand is voor mij. Zal hem morgen bij postkantoor ophalen, maar verwacht dat de collega niet voornemens is te betalen... :(

 

Hoe schatten jullie mijn kansen in als het tot een rechtszaak zal komen?

 

Houdt jullie iig op de hoogte van de inhoud van de ARAG brief.

 

Bedankt!

 

Link naar reactie
 • 2
Retired Mod     3k 90

Wat ik vreemd vind is dat ik als eigenaar deze video niet mag zien? ???

 

Daar is niets vreemds aan. De video is bedoeld voor een strafrechtelijk onderzoek.

 

 

Toen ik net thuis kwam lag er een bericht van de TNT post dat ik er een aangetekende brief van ARAG rechtsbijstand is voor mij. Zal hem morgen bij postkantoor ophalen, maar verwacht dat de collega niet voornemens is te betalen... :(

 

Hoe schatten jullie mijn kansen in als het tot een rechtszaak zal komen?

 

Houdt jullie iig op de hoogte van de inhoud van de ARAG brief.

Wat een ieder inschat is niet zo relevant.

 

De blote feiten spreken voor zich. Je leent je auto uit en daaraan wordt schade veroorzaakt. Als deze schade niet kan worden verhaald op een tegenpartij dan betekent dat toch dat de collega aansprakelijk kan worden gehouden, tenzij de fout is te wijten aan de auto zelf. Ongetwijfeld zal de WA verzekeraar ongetwijfeld hebben geprobeerd de schade te verhalen. Het dossier van de verzekeraar verteld veel meer over de toedracht. Gebruik dat in de vordering naar de collega.

 

Om langdrurig procederen te vermijden zou je kunnen overwegen om je als benadeelde te voegen in het strafproces. Daarvoor is wel de voorwaarde dat er strafvervolging plaatsvindt. Om hierover meer te weten te komen kun je contact opnemen met de politie of de Officier van Justitie en verzoeken om jou op de hoogte te houden of er een strafvervolging gaat plaatsvinden. Door het voegen in het strafproces kun je de kosten en een langdurige civielrechtelijke procedure uitsparen. Wanneer de collega strafrechtelijk wordt veroordeeld dan kan de rechter daarbij ook een uitspraak doen over de vordering van de benadeelde partij. Dit is in feite een vereenvoudigde afdoening.

 

Meer informatie over het voegen als benadeelde partij in het strafproces is te vinden op de website van [Ministerie van Justitie

 

Let wel. De strafrechtelijke veroordeling zegt niets over de civielrechtelijke aansprakelijkheid. Ook wanneer het niet tot vervolging komt of er volgt een vrijspraak of ontslag van alle rechtsvervolging, dan laat dat de civielrechtelijke aansprakelijkheid onverlet. Alsdan is het alleen nodig om de schade in een civielrechtelijke procedure te verhalen op grond van de onrechtmatige daad.

 

 

 

 

 


jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link naar reactie
 • 0
Senior     45 2

Nou, ik heb de brief ontvangen.

 

Ik weet niet wat ik hier nu mee aanmoet.

Ik heb de brief maar overgetypt.

Jullie advies zou ik zeer waarderen, het lijkt een never-ending nachtmerrie te worden op deze manier.

:-\

Op 4 april 2008 heeft client een ongeluk gehad met uw auto waarin hij met uw toestemming reed. U stelt client nu aansprakelijk voor de schade aan de auto. Client ontkent iedere aansprakelijkheid voor de door u geleden schade.

 

Allereerst betwist client uitdrukkelijk uw stellingname dat sprake is geweest van een excessief hoge snelheid; hij heeft conform de geschreven en ongeschreven normen gedragen. Client kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor de schade aan uw auto. Hij heeft immers aan zijn zorgplicht voldaan. Bovendien heeft client met uw uitdrukkelijke toestemming gebruik gemaakt van uw auto. U dient er dan ook redelijkerwijs rekening mee te houden dat er iets mee kan gebeuren.

 

Tevens is van belang dat u verzekerd bent voor schade aan uw auto. U dient uw schade dan ook bij uw verzekeraar te melden. Zij zal over dienen te gaan tot uitkering van de door u geleden schade. Het moge duidelijk zijn dat u uw schade dan ook niet nog eens op cliente kunt verhalen.

 

Ook de terugval in uw no claim is niet aan client toe te rekenen. Met het uitlenen van uw auto heeft u het risico aanvaard dat hiermee iets kon gebeuren. De terugval is dan ook voor uw eigen rekening.

 

Tenslotte claimt u een bedrag ad € 380.80 gevolgschade van client. U zou gebruik hebben moeten maken van taxivervoer. Daar de bewijslast wat dit betreft bij u ligt, ontvang ik ter onderbouwing van deze vordering graag bewijs van u waaruit blijkt dat u deze kosten ook daadwerkelijk heeft gemaakt. Ook zult u, in het kader van uw schadebeperkingsplicht, aan dienen te tonen dat het taxivervoer noodzakelijk is geweest en dat er geen ander redelijk alternatief (bijvoorbeeld: gebruiknamen van openbaar vervoer) voorhanden was.

 

Gezien het voorgaande kan ik client bezwaarlijk adviseren over te gaan tot betaling van de door u geclaimde schade.

 

Indien u een ander standpunt bent toegedaan, verneem ik dat graag schriftelijk en gemotiveerd van u binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief. Wanneer ik na deze periode niet van u vernomen heb, mag client er vanuit gaan en erop vertrouwen dat u met het voorgaande in kunt stemmen. Ik zal dan overgaan tot sluiting en archivering van dit dossier.

 

Teneinde ervan verzekerd te zijn dat de inhoud van deze brief u bereikt, doe ik u deze zowel per reguliere post als per aangetekende post toekomen.

 

Onder voorbehoud van alle rechten en weren van client.

 

Hoogachtend.......

 

Link naar reactie
 • 0
Moderator     17,4k 26 1853

Er wordt - IMHO - onzin verkocht door de ARAG. Ten eerste is een lener weldegelijk aansprakelijk te houden voor cascoschade (zie ook dit heldere artikel van de ANWB rechtshulpwijzer )

 

Ten tweede stelt ARAG dat de eigen schade aan de auto bij de verzekeraar geclaimd kan worden. Aangezien je in je eerste post hebt aangegeven dat je niet casco verzekerd bent klopt dat ook al niet

 

Mijn advies: eigen advocaat inschakelen (en volgende keer WA dekking uitbreiden met minimaal verhaalsrechtsbijstand, maar misschien moet je de ARAG maar even overslaan)


Zelf online je arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) samenstellen en afsluiten?

Maar wél met hulp van een adviseur als jij dat wilt? www.AOVzelfdoen.nl

 

 

Link naar reactie
 • 0
Moderator     19,9k 20 1585

Mijn humbele mening deelt die van Norbert: ras-jurist van een verzekeraar! Ontkennen van aansprakelijkheid op onjuiste gronden en fabels. Wat zij schrijft haalt de Rechtbank niet eens!

 

Quote: hij heeft conform de geschreven en ongeschreven normen gedragen

 

Welke ongeschreven normen? Zijn die er? En wie is dan schuldig voor de 8500 euro schade? Die andere autobestuurder die even geen rekening hield met de snelheid van jouw Alfa-lener?

 

Quote: U dient er dan ook redelijkerwijs rekening mee te houden dat er iets mee kan gebeuren

Is dit een vrijbrief voor eenieder waaraan ik mijn spullen uitleen om ze te vernietigen?

 

Deze rechtsijstandmuts of -baard heeft geen idee waar ze het over heeft. Er wordt gerept over claimen bij de eigen verzekeraar, maar ik gok dat je geen all risk verzekering hebt.

 

Ik weet niet hoe groot jouw schade is buiten de 8500 en of een advocaat dus zin heeft, maar mijn Alfa hart bloedt mee :'(

 

Groet

Joost


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0
Legend     3,2k 358

Natuurlijk mag je geleende spullen niet kapot maken. Maar als er geen opzet in het spel is vraag ik me af of je schade altijd zomaar kan verhalen. Als ik zelf iemand mijn Iphone geef en die laat hem per ongeluk vallen, is diegene dan juridisch schadeplichtig of heb ik zelf bewust een risico genomen door hem die Iphone te geven?

 

Mijn zwager heeft eens mijn gitaar kapot laten vallen en alleen omdat dat niet met mijn toestemming gebeurde is de gitaar door de WA verzekering van mijn zwager vergoedt. Ik moest dat uitdrukkelijk verklaren.

 

Aan de andere kant is het stuk van de ANWB glashelder dat de lener aansprakelijk is voor schade. Dan zou je toch verwachten dat de WA verzekering van de lener de schade dekt, tenzij die schade uitsluit die toegebracht is "met toestemming" en zonder intentie om de schade toe te brengen.

 

Ben erg benieuwd hoe dit gaat aflopen.

 

Link naar reactie
 • 0
Moderator     17,4k 26 1853
Dan zou je toch verwachten dat de WA verzekering van de lener de schade dekt, tenzij die schade uitsluit die toegebracht is "met toestemming" en zonder intentie om de schade toe te brengen.

99,9% van de particuliere en bedrijfsmatige aansprakelijkheidsverzekeringen kent een uitsluiting voor schade veroorzaakt door of met motorrijtuigen: dit om samenloop met en verhaal van de wettelijk verplichte WA-verzekering van de auto te voorkomen.

 

Is er, naast het al dan niet juridisch gelijk halen, ook nog zo iets als "fatsoen"?

Als ik iets van een ander kapot maak dan wordt die schade vergoed. Ongeacht of een verzekeraar het dekt of niet.

Precies. Gelukkig zijn er nog mensen die dat snappen en die zich niet verschuilen achter een verzekeraar (want jij hebt als schadelijdende gewoon geen ene moet te maken met hoe een veroorzaker zich wel of niet verzekerd heeft: dat is zijn of haar probleem!)

 

Als ik zelf iemand mijn Iphone geef en die laat hem per ongeluk vallen, is diegene dan juridisch schadeplichtig of heb ik zelf bewust een risico genomen door hem die Iphone te geven?
Beide. Over z.g.n. "opzicht" zijn al heel wat boeken en consumentenfora volgeschreven. Over het algemeen ben je wel schadeplichtig, maar keren veel verzekeraars bij opzicht niet uit (tenzij dit uitdrukkelijk meeverzekerd is, of je .. zoals je bij de schade aan je gitaar aannemelijk kunt maken dat er geen sprake was van toestemming, dan is het geen opzicht)

Zelf online je arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) samenstellen en afsluiten?

Maar wél met hulp van een adviseur als jij dat wilt? www.AOVzelfdoen.nl

 

 

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wie is er online?
  5 leden, 172 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 65.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.